0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 21/03/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 21/03/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20163959 Xia Weibin 1970 07: 56 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
2 20163960 Zhang Qionglan 1968 07: 57 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
3 20163961 Li Ya 1970 07: 57 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
4 20163963 Liu Na 1992 08: 01 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
5 20163962 Liang Yuzhang 1972 08: 01 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
6 20163965 Wei Xiaohong 1974 08: 03 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
7 20163966 Xie Jinjiang 1977 08: 04 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
8 20163968 Zhen Hong Luan 1968 08: 05 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
9 20163967 Xie Qiong 1972 08: 05 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
10 20163970 Zhu Quanguo 1951 08: 06 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
11 20163969 Zhang Yue Ming 1953 08: 06 21/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
12 20164007 Đỗ Khắc Đạt 1992 08: 06 21/03/2020 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
13 20164009 Nguyễn Phú Đức 1972 Bosun 08: 17 21/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
14 20164012 Bùi Mạnh Hùng 1986 3/O 08: 25 21/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
15 20164017 Nguyễn Bá Dũng 1987 3/E 08: 35 21/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
16 20164020 Lê Văn Trung 1991 AB 08: 42 21/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
17 20164031 Phạm Đức Tuân 1985 OILER 09: 14 21/03/2020 Khám cấp chứng chỉ mắt ( răng) (70N) VIPCO
18 20164055 Đào Văn Thanh 1993 AB 10: 05 21/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *