0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 30/03/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 30/03/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20166267 Ma Kaiyong 1975 07: 28 30/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
2 20166271 Chen Xiaobo 1991 07: 30 30/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
3 20166273 Chen Xiaojun 1979 07: 32 30/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
4 20166276 Wang Xiaohua 1976 07: 33 30/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
5 20166278 Nguyễn Văn Vương 1986 CE 07: 34 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 20166293 Nguyễn Viết Sử 1982 C/O 07: 47 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
7 20166297 Đỗ Thế Tình 1989 OILER 08: 05 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
8 20166321 Nguyễn Duy Hiền 1986 OILER 08: 09 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
9 20166324 Vũ Văn Tuấn 1983 OILER 08: 14 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
10 20166329 Hoàng Anh Dũng 1983 OILER 08: 17 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
11 20166331 Phạm Văn Dũng 1985 Electric 08: 18 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
12 20166335 Phan Văn Tuấn 1970 Cook 08: 22 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
13 20166340 Nguyễn Văn An 1992 OILER 08: 32 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
14 20166346 Tian Weihong 1986 08: 36 30/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
15 20166358 Vũ Tài Quy 1989 M/M 08: 47 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
16 20166369 Vũ Nam Tiến 1990 AB 09: 00 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
17 20166371 Viết Tuấn Hưng 1983 AB 09: 05 30/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
18 20166420 Zhao Wantao 1978 13: 36 30/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
19 20166464 Bùi Đức Duy 1990 14: 56 30/03/2020 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)
20 20166468 Bùi Văn Khương 1986 15: 04 30/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 20166470 Ngần Văn Hòa 1994 15: 05 30/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 20166472 Lò Văn Ón 1981 15: 05 30/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
23 20166473 Lò Văn Thắng 1991 15: 06 30/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
24 20166475 Lò Thị Hạnh 1989 15: 07 30/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
25 20166476 Lò Thị Định 1983 15: 09 30/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
26 20166478 Hoàng Huy Tuy 1967 15: 11 30/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *