0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 31/03/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 31/03/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thô

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20166546 Quách Văn Đông 1978 Capt 08: 12 31/03/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
2 20166565 Tô Việt Long 1995 AB 08: 50 31/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
3 20166577 Nguyễn Văn Khánh 1991 3/E 09: 22 31/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
4 20166595 Phuamanee Mr. Rorpob 1963 09: 53 31/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
5 20166597 Saiwong Mr. Nawatchot 1988 09: 54 31/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
6 20166606 Li Dongyan 1981 10: 20 31/03/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
7 20166607 Đồng Thị Sượt 1976 10: 27 31/03/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
8 20166630 Nguyễn Viết Nguyên 1998 Sailor 13: 46 31/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
9 20166654 Phạm Văn Tuyến 1990 2/O 15: 30 31/03/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH

ng báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *