0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 01/04/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 01/04/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới c

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20166720 Hsueh Chih Hsiang 1977 08: 11 01/04/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
2 20166722 Lin Huang Zun 1982 08: 12 01/04/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
3 20166723 Tống Tâm Hùng 1990 4/E 08: 20 01/04/2020 Chứng chỉ tả (200N) TÂN BÌNH

ác Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *