0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Công ty
1 20176055 Lê Văn Du 1987 C/O 07: 41 08/05/2020 VICMAC
2 20176062 Trần Văn Quang 1996 AB 07: 45 08/05/2020 PETROLIMEX
3 20176073 Zeng Changyong 1978 07: 51 08/05/2020 Công Ty Hồng Nguyên
4 20176083 Nguyễn Sỹ Lâm 1980 3/E 07: 56 08/05/2020 NHẬT VIỆT
5 20176095 Hà Quang Mạnh 1989 Bosun 08: 02 08/05/2020 SAO PHƯƠNG ĐÔNG
6 20176116 Nguyễn Văn Hiếu 1981 CE 08: 12 08/05/2020 PHC MARITIME
7 20176127 Trần Mạnh Hùng 1988 OILER 08: 19 08/05/2020 PETROLIMEX
8 20176162 Nguyễn Đình Chiến 1987 2/O 08: 44 08/05/2020
9 20176175 Đỗ Duy Khánh 1995 Sailor 08: 51 08/05/2020 INLACOSAIGON
10 20176203 Phạm Trọng Đạt 1995 Engine – Caded 09: 06 08/05/2020 VITRANSCHART
11 20176228 Nguyễn Văn Xuân 1985 C/O 09: 45 08/05/2020 TỰ DO
12 20176238 Phạm Văn Đại 1990 AB 09: 56 08/05/2020 TỰ DO
13 20176241 Võ Nhân Tuyển 1989 4/E 10: 00 08/05/2020
14 20176250 Nguyễn Huy Hoàng 1980 Electric 10: 16 08/05/2020 PETROLIMEX
15 20176258 Nguyễn Lan Hương 1996 10: 28 08/05/2020
16 20176260 Dư Công Phúc 1997 Deck – Caded 10: 30 08/05/2020 VICMAC
17 20176265 Trần Văn Khánh 1984 Fitter 10: 36 08/05/2020 GASSHIPING
18 20176267 Trần Huy Hòa 1995 Cook 10: 42 08/05/2020 INLACOSAIGON
19 20176283 Trịnh Đình Nhanh 1976 13: 26 08/05/2020 HẢI VÂN
20 20176292 Phạm Quang Tuấn 1984 13: 41 08/05/2020
21 20176299 Trần Mạnh Hùng 1988 OILER 13: 44 08/05/2020 PETROLIMEX
22 20176303 Nguyễn Văn Tiến 1969 13: 52 08/05/2020 HẢI VÂN
23 20176312 Hoàng Văn Cương 1985 14: 05 08/05/2020 HẢI VÂN
24 20176316 Phan Thị Thiên Lý 1973 Cook 14: 11 08/05/2020 HẢI VÂN
25 20176328 Nguyễn Nam Tình 1984 Capt 14: 27 08/05/2020 VICMAC
26 20176353 Bùi Văn Thuân 1986 2/O 15: 01 08/05/2020 VICMAC
27 20176355 Đặng Quang Hợp 1986 3/O 15: 01 08/05/2020 VICMAC
28 20176356 Bùi Minh Huyên 1981 1/E 15: 02 08/05/2020 VICMAC
29 20176358 Lê Xuân Hùng 1990 3/E 15: 03 08/05/2020 VICMAC
30 20176359 Nguyễn Đình Đạt 1990 AB 15: 03 08/05/2020 VICMAC
31 20176370 Nguyễn Văn Triệu 1994 AB 15: 13 08/05/2020 VICMAC
32 20176371 Vũ Văn Sắc 1991 AB 15: 14 08/05/2020 VICMAC
33 20176380 Phạm Văn Tuấn 1982 Capt 15: 26 08/05/2020 VICMAC
34 20176381 Vũ Nhật Hoàng 1988 2/O 15: 27 08/05/2020 VICMAC
35 20176384 Ngô Anh Toán 1984 2/E 15: 28 08/05/2020 VICMAC
36 20176386 Bùi Văn Thịnh 1989 4/E 15: 28 08/05/2020 VICMAC
37 20176387 Tô Văn Tú 1986 AB 15: 29 08/05/2020 VICMAC
38 20176388 Ngô Nhất Vương 1994 Deck – Caded 15: 30 08/05/2020 VICMAC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *