0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 09/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20176456 Trần Trọng Thắng 1985 Capt 07: 33 09/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
2 20176458 Lê Công Thành 1987 CE 07: 40 09/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) THANH THÀNH ĐẠT
3 20176462 Cheng Xiang 1998 07: 44 09/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
4 20176464 Zhou Hui 1985 07: 45 09/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
5 20176466 Amr Mohamed 1994 07: 56 09/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
6 20176469 He Ming 1982 07: 59 09/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
7 20176471 Yang Hongwei 1983 08: 00 09/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
8 20176473 Du Juan 1986 08: 03 09/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
9 20176475 Huang Changsheng 1979 08: 05 09/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
10 20176486 Phạm Văn Hòa 1990 4/E 08: 45 09/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *