0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 12/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 12/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20177290 Nguyễn Văn Trường Giang 1992 2/O 07: 45 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) KHẢI HOÀN
2 20177317 Hoàng Văn Tùng 1990 2/O 08: 01 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ĐÔNG LONG
3 20177324 Nguyễn Quang Nhật 1993 OILER 08: 06 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
4 20177388 Dương Văn Tuấn 1997 Sailor 08: 48 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
5 20177395 Đỗ Thanh Tuấn 1984 3/O 08: 52 12/05/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
6 20177434 Nguyễn Duy Hưng 1988 2/E 09: 17 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
7 20177437 Ngô Bá Huy 1989 2/O 09: 20 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
8 20177445 Nguyễn Trung Kiên 1983 Capt 09: 27 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
9 20177448 Xie Lamei 1974 09: 32 12/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
10 20177451 Chen Hung Pin 1963 09: 34 12/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
11 20177464 Nguyễn Bá Hai 1987 CE 10: 10 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
12 20177474 Nguyễn Tiến Đạt 1985 3/E 10: 23 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
13 20177478 Phạm Hữu Phước 1976 2/E 10: 31 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
14 20177485 Hoàng Bá Nguyện 1992 Cook 11: 03 12/05/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VITRANSCHART
15 20177565 Bùi Văn Minh 1988 13: 37 12/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
16 20177567 Phạm Văn Nam 1987 Sailor 13: 39 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
17 20177573 Nguyễn Văn Chỉnh 1986 13: 50 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
18 20177576 Nguyễn Hữu Hải 1993 13: 52 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
19 20177578 Trần Văn Quân 1989 13: 56 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
20 20177580 Ngô Thanh Đình 1983 13: 58 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
21 20177582 Đỗ Xuân Quân 1994 14: 01 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
22 20177584 Đỗ Xuân Toàn 1991 14: 03 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI VÂN
23 20177586 Phạm Thị Hoài 1989 14: 06 12/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
24 20177587 Vũ Thị Huế 1998 14: 07 12/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
25 20177597 Nguyễn Bá Tiến 1985 Fitter 14: 20 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
26 20177613 Lương Văn Mùi 1991 14: 39 12/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
27 20177630 Nguyễn Thị Thu Lan 1976 15: 02 12/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
28 20177634 Lê Danh Huy 1986 3/E 15: 04 12/05/2020 HBeAg(690N) INLACOSAIGON
29 20177655 Trịnh Đăng Chung 1992 OILER 15: 33 12/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
30 20177658 Bùi Việt Hưng 1981 2/E 15: 41 12/05/2020 Chứng chỉ tả (200N) HOÀNG PHÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *