0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20177701 Xiao Jiangqiao 1973 07: 28 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
2 20177704 Wen Xianjin 1972 07: 30 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
3 20177706 Luo Xiaoyan 1973 07: 31 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
4 20177710 Zhou Qiangen 1977 07: 32 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
5 20177713 Cai Mingfu 1978 07: 33 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
6 20177731 Phạm Văn Khang 1994 OS 07: 41 13/05/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
7 20177739 Đỗ Duy Lân 1978 C/O 07: 45 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
8 20177742 Đàm Mạnh Cường 1983 Sailor 07: 48 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
9 20177750 Nguyễn Xuân Phùng 1966 CE 07: 52 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
10 20177766 Bùi Quang Trung 1980 CE 07: 58 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
11 20177772 Hsu Kun-Nan 1963 08: 01 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
12 20177776 Zeng Xiaohua 1982 08: 02 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
13 20177778 Thái Bá Đức 1990 OILER 08: 03 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
14 20177787 Lê Văn Mạnh 1984 1/E 08: 07 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
15 20177796 Nguyễn Đại Phong 1963 Cook 08: 12 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
16 20177801 Ngô Thế Duy 1991 4/E 08: 16 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
17 20177813 Phạm Hữu Huynh 1981 C/O 08: 21 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
18 20177815 Nguyễn Đình Thắng 1986 3/E 08: 22 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
19 20177820 Nguyễn Phú Cường 1978 Capt 08: 25 13/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
20 20177824 Hoàng Anh Tuấn 1985 OILER 08: 27 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
21 20177841 Phạm Tuấn Anh 1997 OILER 08: 38 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
22 20177844 Cù Ngọc Cương 1994 AB 08: 40 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
23 20177847 Vũ Đăng Thuấn 1993 OILER 08: 42 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
24 20177892 Nguyễn Đức Toàn 1981 Pump 09: 09 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
25 20177898 Vũ Đăng Thuấn 1993 OILER 09: 16 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
26 20177899 Nguyễn Tiến Anh 1990 09: 19 13/05/2020 Khám nội – KSK Damen – Thợ sơn DAMEN
27 20177900 Trần Đức Luyên 1983 Electric 09: 23 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
28 20177913 Lee Jungmin 1991 09: 56 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
29 20177927 Kim Yik Joong 1971 10: 01 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
30 20177977 Đỗ Ngọc Khoa 1985 2/E 13: 51 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
31 20177985 Vũ Thị Nhung Anh 1996 14: 02 13/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
32 20177987 Yeh You-Ren 1989 14: 07 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
33 20177991 Liu Yen-Ting 1990 14: 09 13/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
34 20178063 Tống Ngọc Cương 1996 AB 15: 42 13/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
35 20178082 Phạm Văn Hồng 1988 3/E 16: 22 13/05/2020 Chứng chỉ tả (200N) TÂN BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *