0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20178162 Nguyễn Anh Huy 1985 Capt 07: 45 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
2 20178188 Nguyễn Trung Thủy 1982 3/O 07: 55 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
3 20178190 Phạm Ngọc Duy 1997 Deck – Caded 07: 56 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
4 20178197 Kha Văn Ứng 1986 07: 59 14/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 20178201 Lê Thế Nhật 1997 Electric 08: 00 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
6 20178209 Nguyễn Ngọc Tuấn 1965 Capt 08: 02 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINALINES HÀ NỘI
7 20178230 Phạm Văn Vương 1978 2/E 08: 13 14/05/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
8 20178234 Ngô Thế Tuấn 1975 1/E 08: 16 14/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
9 20178238 Vũ Tiến Cường 1990 3/O 08: 19 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
10 20178250 Lai Thúc Nhơn 1985 AB 08: 28 14/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
11 20178254 Nguyễn Văn Nam 1988 OS 08: 31 14/05/2020 HBeAg(690N) INLACOSAIGON
12 20178256 Đinh Quốc Duy 1994 OILER 08: 33 14/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
13 20178263 Nguyễn Văn Cường 1991 OILER 08: 38 14/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
14 20178261 Nguyễn Sỹ Thắng 1984 Bosun 08: 43 14/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
15 20178269 Phạm Thanh Hùng 1983 2/E 08: 44 14/05/2020 Chứng chỉ Panama (500N) INLACO HAI PHONG
16 20178273 Nguyễn Thị Kim Dung 1984 08: 47 14/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
17 20178280 Nguyễn Hoàng Hiệp 1985 OILER 08: 53 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
18 20178284 Phạm Văn Quang 1983 Sailor 08: 58 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
19 20178287 Nguyễn Văn Công 1985 AB 09: 00 14/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
20 20178294 Phạm Đức Ngọc 1993 OILER 09: 07 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
21 20178300 Trần Văn Quỳnh 1969 Cook 09: 17 14/05/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
22 20178306 Nguyễn Đức Huynh 1989 C/O 09: 18 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
23 20178336 Nguyễn Cao Sơn 1994 3/O 09: 54 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
24 20178338 Tô Minh Tuân 1992 OILER 09: 55 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
25 20178341 Nguyễn Đức Huy 1985 11: 09 14/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
26 20178370 Hồ Xao 1994 AB 13: 38 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
27 20178398 Ngô Thành Tâm 1993 OILER 14: 16 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
28 20178403 Nguyễn Văn Đồng 1986 OILER 14: 20 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
29 20178410 Cà Văn Khún 1988 14: 25 14/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
30 20178411 Lường Văn Vui 1987 14: 26 14/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
31 20178414 Tòng Văn Đoan 1995 14: 27 14/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 20178415 Nguyễn Bá Tuấn 1995 OILER 14: 29 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
33 20178420 Đặng Văn Tân 1994 WPR 14: 33 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
34 20178424 Vũ Văn Tuân 1983 Cook 14: 36 14/05/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
35 20178455 Nguyễn Văn Tâm 1987 AB 15: 06 14/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
36 20178458 Lê Thị Nga 1984 15: 07 14/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *