0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 16/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 16/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20185126 Phạm Văn Tùng 1996 07: 25 16/05/2020 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
2 20185139 Phạm Hoài Ân 1972 Bosun 07: 55 16/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
3 20185145 Hà Văn Uyên 1987 08: 05 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
4 20185146 Hà Văn Hiển 1981 08: 06 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 20185147 Hà Văn Đức 1997 08: 07 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
6 20185148 Ngân Văn Huyện 1996 08: 07 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
7 20185150 Nguyễn Văn Anh 1998 Sailor 08: 17 16/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
8 20185151 Dương Văn Toàn 1987 08: 18 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
9 20185155 Lương Văn Y 1987 08: 26 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
10 20185156 Đặng Văn Long 1989 08: 27 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
11 20185165 Phạm Đình Phú 1979 C/O 08: 46 16/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
12 20185166 Hoàng Thị Thơm 1994 08: 48 16/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
13 20185174 Nguyễn Văn Dũng 1990 OILER 09: 01 16/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
14 20185276 Vũ Xuân Dũng 1997 OILER 10: 53 16/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *