0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 22/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 22/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20187960 Nguyễn Hải Trường 1998 Engine – Caded 07: 42 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
2 20187962 Nguyễn Xuân Hòa 1973 07: 44 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
3 20187981 Nguyễn Bá Nhất 2001 07: 52 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
4 20187983 Nguyễn Văn Hưng 1982 07: 53 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 20187987 Phạm Văn Huy 1983 07: 54 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
6 20187992 Đào Quang Diện 1996 Deck – Caded 07: 58 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
7 20187996 Vũ Quốc Trọng 1991 08: 02 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
8 20187999 Hoàng Văn Thể 1979 CE 08: 03 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
9 20188001 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1982 08: 04 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
10 20188011 Phạm Đức Luận 1990 3/O 08: 11 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
11 20188033 Trần Văn Hiệu 1988 C/O 08: 33 22/05/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
12 20188039 Phan Đăng Sáng 1987 2/O 08: 40 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
13 20188056 Phạm Xuân Phú 1995 08: 53 22/05/2020 Khám sức khỏe cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
14 20188065 Nguyễn Khánh Hưng 1994 AB 09: 05 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
15 20188147 Hoàng Trung Kiên 1987 3/E 09: 14 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
16 20188152 Nguyễn Duy Khánh 1991 2/O 09: 17 22/05/2020 Chứng chỉ tả (200N) HADUCO
17 20188161 Trịnh Văn Mạnh 1993 AB 09: 26 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
18 20188165 Đỗ Văn Điệp 1993 OS 09: 31 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
19 20188170 Nguyễn Văn Nhanh 1991 3/E 09: 41 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
20 20188173 Phạm Văn Năm 1970 09: 53 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 20188174 Nguyễn Văn Đồng 1986 Sailor 09: 58 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
22 20188192 Đới Thế Anh 1994 OILER 10: 37 22/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
23 20188209 Vũ Thị Hoàn 1972 11: 34 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
24 20188210 Trương Thị Hà 1978 11: 37 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
25 20188212 Nguyễn Tố Nga 1969 11: 38 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
26 20188213 Trần Ngọc Thu Hằng 1991 11: 39 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
27 20188214 Nguyễn Thúy Liễu 1983 11: 41 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
28 20188215 Lê Thị Thu Hồng 1975 11: 42 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
29 20188216 Trần Thị Thúy 1974 11: 43 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
30 20188217 Nguyễn Minh Tâm 1979 11: 44 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
31 20188219 Đặng Thị Vân Anh 1976 11: 46 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
32 20188220 Nguyễn Thị Huyền 1973 11: 47 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
33 20188239 Mai Xuân Trường 1992 13: 58 22/05/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
34 20188257 Phạm Ngọc Dung 1982 14: 23 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
35 20188291 Phạm Thế Chiến 1993 M/M 15: 08 22/05/2020 Chứng chỉ Panama (500N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
36 20188302 He Jinming 1983 15: 30 22/05/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
37 20188324 Nguyễn Thành Phúc 1995 16: 09 22/05/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *