0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 23/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 23/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20188357 Phạm Văn Mạnh 1990 OS 07: 54 23/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ĐẠI DƯƠNG
2 20188359 Tăng Văn Vượng 1990 OILER 07: 59 23/05/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
3 20188363 Lê Văn Nội 1994 Sailor 08: 27 23/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
4 20188364 Cù Ngọc Cương 1994 AB 08: 28 23/05/2020 Chứng chỉ tả (200N) INLACO HAI PHONG
5 20188390 Trần Ngọc Khanh 1991 AB 11: 16 23/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *