0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 26/05/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 26/05/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20189035 Nguyễn Văn Tùng 1982 C/O 07: 46 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
2 20189059 Vũ Văn Bình 1983 Sailor 07: 56 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
3 20189074 Đào Việt Hồng 1965 Cook 08: 02 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
4 20189079 Phạm Văn Quyền 1976 Sailor 08: 04 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NAM VIỆT
5 20189100 Trần Việt Kiên 1975 Cook 08: 14 26/05/2020 Khám cấp chứng chỉ mắt ( răng) (70N) VIPCO
6 20189106 Đặng Khắc Quang 1999 OILER 08: 17 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
7 20189119 Đặng Văn Bình 1988 OILER 08: 24 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
8 20189128 Đỗ Anh Vinh 1980 Electric 08: 27 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
9 20189164 Nguyễn Văn Đạt 1995 OILER 08: 48 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
10 20189175 Nguyễn Văn Quân 1990 OS 09: 00 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
11 20189176 Hàn Thái Sơn 1990 M/M 09: 03 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
12 20189178 Trần Quang Thành 1991 OILER 09: 08 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
13 20189187 Phạm Xuân Định 1986 Electric 09: 15 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
14 20189188 Nguyễn Đắc Duy Toàn 1998 Sailor 09: 16 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
15 20189198 Nguyễn Ngọc Hảo 1985 Bosun 09: 26 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
16 20189203 Trịnh Quốc Hoàng 1997 OS 09: 35 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
17 20189206 Vũ Tiến Hanh 1968 Capt 09: 37 26/05/2020 Chứng chỉ tả (200N) VITRANSCHART
18 20189213 Lê Văn Thao 1991 AB 09: 50 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
19 20189220 Bùi Hoàng Phú 1997 OILER 09: 58 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
20 20189255 Trịnh Văn Ngoan 1986 3/O 11: 02 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
21 20189292 Nguyễn Văn Lưu 1982 OS 13: 41 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
22 20189311 Đồng Văn 1987 OILER 14: 02 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
23 20189312 Trương Ngọc Huy 1999 Engine – Caded 14: 46 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
24 20189343 Trịnh Ngọc Hạnh 1981 Capt 14: 47 26/05/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) TỰ DO
25 20189375 Lưu Huỳnh Trang 1982 2/E 15: 35 26/05/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *