0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 02/07/2020

iện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 02/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20203825 Nguyễn Văn Thắng 1987 AB 07: 36 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
2 20203848 Lưu Phú Vịnh 1961 CE 07: 45 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI ĐĂNG
3 20203855 Lê Văn Vệ 1981 2/O 07: 47 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
4 20203860 Phạm Sỹ Thắng 1981 Capt 07: 50 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
5 20203872 Nguyễn Minh Vương 1987 3/E 07: 55 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
6 20203882 Phùng Văn Trường 1980 Capt 07: 58 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
7 20203887 Tống Đăng Long 1995 AB 08: 01 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
8 20203890 Mạc Văn Tiến 1988 AB 08: 03 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
9 20203899 Đinh Toàn 1992 OILER 08: 06 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
10 20203903 Trịnh Văn Hoan 1984 1/E 08: 10 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
11 20203912 Vũ Văn Huy 1991 OILER 08: 15 02/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
12 20203916 Nguyễn Xuân Phong 1997 Deck – Caded 08: 18 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
13 20203924 Hoàng Văn Tùng 1994 Deck – Caded 08: 22 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
14 20203927 Nguyễn Viết Khánh 1997 Deck – Caded 08: 24 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
15 20203936 Bùi Quang Thiều 1985 OS 08: 27 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
16 20203943 Bùi Văn Dũng 1990 Cook 08: 30 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
17 20203953 Nguyễn Trung Hiếu 1997 Deck – Caded 08: 35 02/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
18 20203960 Trần Xuân Thành 1994 OILER 08: 39 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
19 20203965 Gan Jianchao 1985 08: 41 02/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
20 20203970 Chen Weichieh 1991 08: 43 02/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
21 20203972 Lin Shuyu 1993 08: 44 02/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
22 20203976 Trần Xuân Cường 1988 2/E 08: 45 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MARITIME POWER
23 20203983 Trần Văn Mạnh 1989 3/E 08: 50 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
24 20203989 Phạm Văn Thủy 1971 CE 08: 52 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) INLACO HAI PHONG
25 20203993 Đoàn Văn Mạnh 1986 1/E 08: 57 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
26 20203999 Vũ Văn Vượng 1985 OS 09: 03 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô
27 20204002 Nguyễn Quang Huy 1998 Cook 09: 05 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
28 20204005 Đặng Văn Dũng 1993 OS 09: 08 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
29 20204008 Đinh Vương Trường 1983 Capt 09: 13 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
30 20204012 Đoàn Văn Cường 1990 2/E 09: 15 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
31 20204018 Nguyễn Phương Thảo 1978 Cook 09: 20 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
32 20204022 Hà Thanh Tùng 1976 C/O 09: 24 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
33 20204026 Trần Xuân Bình 1989 WPR 09: 27 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
34 20204029 Vũ Mạnh Hùng 1987 2/E 09: 32 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Quản lý tàu TMM
35 20204036 Nguyễn Hải Anh 1984 C/O 09: 37 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
36 20204041 Nguyễn Văn Hải 1975 Cook 09: 40 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
37 20204044 Lưu Văn Hoài 1983 OS 09: 44 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
38 20204047 Phạm Quang Ninh 1984 OILER 09: 46 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
39 20204050 Phạm Văn Khang 1997 Engine – Caded 09: 51 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
40 20204052 Nguyễn Trọng Nhơn 1978 AB 09: 54 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
41 20204054 Bùi Văn Sơn 1996 Engine – Caded 09: 59 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
42 20204055 Bùi Thế Anh 1993 4/E 10: 01 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
43 20204062 Nguyễn Văn Điệp 1989 AB 10: 09 02/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
44 20204064 Nguyễn Sỹ Thương 1984 Bosun 10: 16 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
45 20204069 Hoàng Văn Chí 1984 C/O 10: 20 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
46 20204071 Phạm Xuân Hồng 1975 10: 23 02/07/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
47 20204080 Nguyễn Đình Khang 1965 11: 05 02/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
48 20204081 Phạm Đức Tân 1981 Capt 11: 12 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
49 20204114 Bùi Thành Đạt 1978 CE 13: 31 02/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
50 20204153 Phạm Hải Bình 1969 Fitter 14: 21 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
51 20204155 Nguyễn Đức Hà 1985 2/E 14: 23 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
52 20204158 Nguyễn Việt Đức 1987 2/E 14: 24 02/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
53 20204213 Hà Văn Soát 1988 OS 15: 57 02/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ĐÔNG LONG
54 20204216 Bùi Trung Hiếu 2000 16: 02 02/07/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
55 20204218 Lưu Ngọc Đức 1999 16: 03 02/07/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
56 20204225 Nguyễn Văn Tiệp 1982 16: 18 02/07/2020 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *