0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 03/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 02/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

1 20204311 Nguyễn Tiến Hòa 1975 Fitter 07: 45 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
2 20204319 Trần Đình Hoàng 1985 1/E 07: 48 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
3 20204324 Đỗ Mạnh Thường 1984 C/O 07: 51 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
4 20204332 Trần Văn Hoàng 1981 OILER 07: 54 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
5 20204344 Nguyễn Văn Hiếu 1987 Capt 07: 58 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
6 20204350 Nguyễn Ngọc Sơn 1997 Engine – Caded 08: 01 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
7 20204354 Trần Xuân Kiên 1985 2/E 08: 03 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
8 20204364 Thái Bá Công 1995 OS 08: 07 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
9 20204387 Đinh Mạnh Hữu 1982 Capt 08: 16 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT MINH
10 20204395 Phạm Đại Phương 1977 M/M 08: 21 03/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
11 20204401 Bùi Ngọc Hiểu 1997 Sailor 08: 24 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PETROLIMEX
12 20204406 Nguyễn Hà Nam 1995 WPR 08: 26 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
13 20204419 Bùi Đức Tiến 1993 AB 08: 34 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
14 20204441 Đỗ Tiến Trình 1982 C/O 08: 50 03/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VICMAC
15 20204454 Lê Chí Lành 1982 2/E 08: 59 03/07/2020 Chứng chỉ tả (200N)
16 20204505 Trần Quang Nam 1997 AB 09: 50 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
17 20204509 Phạm Trung Kiên 1984 Capt 10: 07 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
18 20204510 Phạm Quốc Bảo 1992 3/O 10: 10 03/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
19 20204513 Nguyễn Khắc Trung 1991 AB 10: 14 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
20 20204517 Mai Văn Hiếu 1993 AB 10: 22 03/07/2020 Chứng chỉ Panama (500N) TỰ DO
21 20204519 Lương Văn Quang 1987 AB 10: 27 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
22 20204523 Lương Văn Phái 1988 AB 11: 03 03/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
23 20204524 Nguyễn Thái Học 1979 Cook 11: 06 03/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
24 20204525 Nguyễn Xuân Sơn 1994 AB 11: 10 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PETROLIMEX
25 20204548 Tô Minh Hải 1984 Electric 13: 38 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
26 20204574 Phạm Xuân Trường 1985 CE 13: 59 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
27 20204594 Trần Huyền Trang 1984 1/E 14: 14 03/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N HbeAg) VINIC
28 20204603 Đinh Quang Hùng 1987 3/E 14: 21 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP TRACO
29 20204601 Dương Hữu Kỳ 1991 2/O 14: 24 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
30 20204608 Đàm Văn Mạnh 1969 Fitter 14: 30 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VITACO
31 20204650 Trần Xuân Trường 1990 3/O 15: 19 03/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) MEKONG TRANS
32 20204663 Nguyễn Duy Hùng 1983 2/O 15: 49 03/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *