0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 04/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 04/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 009 20204727 Nguyễn Tuấn Anh 1994 Nam Sailor 07: 32 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
2 010 20204728 Nguyễn Minh Việt 1988 Nam OS 07: 36 04/07/2020 Chứng chỉ tả (200N)
3 011 20204731 Liminglan 1977 Nữ 07: 42 04/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
4 012 20204732 Zheng Ya Ling 1979 Nữ 07: 44 04/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
5 013 20204733 Xu Xiang Ling 1963 Nam 07: 48 04/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
6 018 20204742 Nguyễn Quang Hoàn 1983 Nam 3/E 08: 19 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
7 021 20204747 Bùi Cao Cường 1990 Nam 2/O 08: 35 04/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
8 024 20204753 Nguyễn Văn Cương 1994 Nam OILER 08: 54 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
9 028 20204763 Lê Văn Vịnh 1969 Nam Fitter 09: 24 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô
10 029 20204765 Diệp Xuân Đại 1995 Nam Sailor 09: 26 04/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TÂN BÌNH
11 031 20204768 Lưu Doãn Tuấn 1982 Nam 2/E 09: 31 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô
12 033 20204771 Đặng Văn Hiếu 1982 Nam OILER 09: 39 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô
13 039 20204781 Trần Mạnh Dũng 1995 Nam AB 10: 07 04/07/2020 Gia hạn sk Panama(1190N)
14 041 20204786 Trần Mạnh Thắng 1987 Nam 3/O 10: 29 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
15 042 20204789 Bùi Phong Quảng 1976 Nam 10: 41 04/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
16 043 20204792 Nguyễn Văn Thái 2001 Nam Sailor 10: 48 04/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) hàng hải đông đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *