0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 07/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 07/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20205562 Nguyễn Xuân Cảnh 1981 2/O 07: 28 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
2 20205574 Phạm Văn Huân 1982 Fitter 07: 34 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N HbeAg) VINIC
3 20205587 Hoàng Văn Khôi 1989 Sailor 07: 38 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
4 20205592 Li Fang 1974 07: 40 07/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
5 20205595 Pang Jun 1979 07: 42 07/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
6 20205599 Zhang Shengli 1973 07: 43 07/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
7 20205608 Lyu Haijun 1973 07: 45 07/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
8 20205611 Wan Jianliang 1995 07: 46 07/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
9 20205618 Wang Guangxing 1989 07: 47 07/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
10 20205623 Tao Tingxiang 2001 07: 48 07/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
11 20205641 Vũ Huy Phong 1984 Capt 07: 57 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
12 20205647 Phạm Công Long 1991 AB 08: 01 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
13 20205650 Trần Văn Hiển 1990 3/O 08: 02 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
14 20205660 Trần Mạnh Hùng 1997 Engine – Caded 08: 06 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
15 20205663 Tạ Mạnh Tiến 1988 OILER 08: 09 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
16 20205762 Nguyễn Thanh Hưng 1988 08: 23 07/07/2020 Khám nội – KSK Damen – Thợ sắt, cơ khí, ống DAMEN
17 20205854 Mai Trọng Mạnh 1990 Electric 08: 27 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
18 20205864 Hoàng Anh Dũng 1983 OILER 08: 33 07/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
19 20205874 Phạm Văn Sơn 1985 AB 08: 37 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
20 20205883 Trần Ngọc Hiền 1999 M/M 08: 43 07/07/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VITRANSCHART
21 20205889 Bùi Văn Hiệp 1993 OS 08: 45 07/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
22 20205891 Nguyễn Quốc Huân 1970 OILER 08: 47 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
23 20205895 Nguyễn Mạnh Hùng 1988 OILER 08: 51 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
24 20205899 Nguyễn Văn Cù 1979 Cook 08: 53 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
25 20205903 Phạm Xuân Hải 1976 Electric 08: 56 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
26 20205906 Lã Văn Dũng 1992 AB 08: 58 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
27 20205913 Nguyễn Trung Thực 1981 3/E 09: 03 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
28 20205917 Lê Văn Thành 1993 AB 09: 05 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
29 20205925 Đỗ Duy Hùng 1981 Fitter 09: 10 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
30 20205929 Vũ Văn Việt 1985 1/E 09: 14 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
31 20205931 Phan Nam Hải 1991 3/O 09: 20 07/07/2020 HBeAg(690N) VIPCO
32 20205933 Vũ Đức Trọng 1996 OS 09: 23 07/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
33 20205942 Nguyễn Văn Thủy 1970 AB 09: 28 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
34 20205944 Vũ Đình Tuân 1985 Cook 09: 32 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
35 20205947 Nguyễn Văn Khải 1998 OILER 09: 35 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
36 20205952 Nguyễn Thái 1994 AB 09: 41 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
37 20205954 Đinh Công Tuấn 1989 OILER 09: 43 07/07/2020 PANAMA_VM(1200) VINIC
38 20205956 Vũ Chí Công 1986 AB 09: 47 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
39 20205958 Phạm Văn Long 1984 C/O 09: 50 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
40 20205960 Nguyễn Hữu Phúc 1991 AB 09: 52 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
41 20205963 Ngô Tuấn Đạt 1997 Deck – Caded 09: 59 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
42 20205965 Lương Minh Thắng 1995 OS 10: 02 07/07/2020 HBeAg(690N) VIPCO
43 20205966 Nguyễn Tiến Lâm 1985 2/O 10: 05 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG HƯNG
44 20205970 Đào Gia Lộc 1994 OILER 10: 08 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) BIỂN ĐÔNG
45 20205974 Trần Văn Quang 1995 Sailor 10: 13 07/07/2020 PANAMA_VM(1200) VINIC
46 20205982 Vũ Đức Anh 1990 M/M 10: 24 07/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
47 20205984 Trần Đức Chiến 1997 Deck – Caded 10: 30 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
48 20205987 Nguyễn Anh Tuấn 1979 OILER 10: 37 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
49 20205996 Chu Văn Thành 1993 4/E 11: 13 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
50 20206007 Nguyễn Văn Diện 1988 2/E 13: 37 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
51 20206016 Nguyễn Đăng Tuân 1985 2/O 13: 51 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
52 20206024 Phùng Mạnh Cường 1980 OILER 14: 04 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
53 20206030 Đoàn Hồng Thanh 1980 3/E 14: 09 07/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
54 20206059 Cao Văn Vũ 2000 Deck – Caded 14: 31 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
55 20206076 Trần Hoàng Hùng Anh 1990 4/E 14: 59 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
56 20206083 Phạm Văn Nam 1996 OILER 15: 04 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
57 20206093 Đào Văn Thành 1993 AB 15: 19 07/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *