0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 08/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 025 Hoàng Văn Hiếu 1991 Nam AB 07: 36 08/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
2 034 Nguyễn Sỹ Sơn 1987 Nam WPR 07: 40 08/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
3 045 Phạm Quang Khải 1992 Nam AB 07: 43 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
4 056 Nguyễn Bá Hùng 1986 Nam 2/E 07: 50 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
5 062 Phí Quốc Hoàng 1984 Nam AB 07: 53 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
6 070 Vũ Đức Trọng 1996 Nam OS 07: 59 08/07/2020 Khám cấp chứng chỉ mắt ( răng) (70N) VIPCO
7 080 Phan Bá Hùng 1993 Nam OILER 08: 05 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ÂU LẠC
8 094 Phạm Hồng Khánh 1979 Nam 2/O 08: 09 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) BIỂN VIỆT
9 114 Lưu Quang Quảng 1985 Nam 3/O 08: 15 08/07/2020 HBeAg(690N) VIPCO
10 120 Mai Công Thắng 1977 Nam Fitter 08: 19 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
11 125 Nguyễn Viết Triển 1989 Nam AB 08: 20 08/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
12 137 Trần Ngọc Lành 1988 Nam Cook 08: 28 08/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
13 147 Đỗ Thanh Tùng 1994 Nam AB 08: 32 08/07/2020 Chứng chỉ tả (200N)
14 166 Lê Minh Nguyên 1982 Nam 1/E 08: 43 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) VOSCO
15 176 Đào Quang Hưng 1974 Nam 2/E 08: 48 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ÂU LẠC
16 181 Phan Đức Long 1969 Nam Cook 08: 53 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
17 185 Trịnh Trọng Thủy 1990 Nam AB 08: 55 08/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
18 192 Nguyễn Đức Thịnh 2001 Nam Electric 09: 00 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
19 193 Lê Khắc Hưng 1994 Nam OILER 09: 02 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
20 194 Trần Công Thao 1987 Nam 3/E 09: 08 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
21 202 Trần Thế Khanh 1987 Nam M/M 09: 17 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
22 203 Nguyễn Nhật Linh 1993 Nam Deck – Caded 09: 20 08/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
23 215 Phạm Văn Hải 1992 Nam Stewart 09: 33 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
24 218 Phạm Hồng Thắng 1990 Nam 3/O 09: 40 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
25 220 Phạm Gia Linh 2017 Nữ 09: 44 08/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
26 222 Trần Văn Nam 1995 Nam OS 09: 45 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
27 225 Hà Văn Phương 1980 Nam Bosun 09: 52 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
28 227 Nguyễn Xuân Lục 1983 Nam 4/E 10: 01 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
29 230 Ngô Chí Thành 1985 Nam OS 10: 10 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
30 231 Ngô Đức Long 1995 Nam OS 10: 29 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
31 235 Phạm Đức Điển 1991 Nam 2/E 10: 48 08/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
32 239 Tô Xuân Dũng 1980 Nam Sailor 11: 28 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
33 245 Vũ Bá Vinh 1983 Nam 3/E 13: 45 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
34 246 Đỗ Đăng Dũng 1994 Nam OILER 13: 49 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
35 247 Bùi Thanh Bình 1988 Nam C/O 13: 52 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
36 251 Vũ Thành Đô 1991 Nam 4/E 14: 00 08/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VINALINES HÀ NỘI
37 254 Hoàng Anh 1994 Nam AB 14: 08 08/07/2020 Gia hạn sức khỏe (690N) HP Marine
38 261 Nguyễn Văn Nghiệp 1985 Nam 2/O 14: 18 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
39 264 Lê Mạnh Hoàn 1987 Nam 3/E 14: 23 08/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) NHẬT MINH
40 268 Vũ Đình Giang 1991 Nam 3/O 14: 27 08/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
41 287 Nguyễn Văn Hợp 1999 Nam Electric 15: 12 08/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
42 297 Đỗ Trọng Thế 1992 Nam OILER 15: 39 08/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
43 302 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1994 Nữ 16: 07 08/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *