0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 27/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 27/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20213916 Phan Hữu Bảo 2001 07: 46 27/07/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
2 20213923 Lưu Đình Vĩ 1993 Cook 07: 49 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
3 20213939 Đoàn Tiến Sơn 1972 OILER 07: 55 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
4 20213945 Nguyễn Sơn Linh 1992 AB 07: 57 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
5 20213953 Lường Quang Trường 1993 08: 03 27/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
6 20213957 Lò Văn Lâm 1994 08: 06 27/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
7 20213964 Quàng Văn Thương 1993 08: 07 27/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
8 20213968 Lường Văn Bình 1993 08: 09 27/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
9 20213972 Lường Thị Hoa 1991 08: 10 27/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
10 20213978 Đỗ Thành Phố 1989 Deck – Caded 08: 13 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
11 20213990 Phạm Văn Sang 1995 OS 08: 17 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
12 20213996 Trần Xuân Diệu 1990 Sailor 08: 20 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
13 20214007 Nguyễn Tiến Đạt 1995 Sailor 08: 24 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
14 20214015 Nguyễn Văn Mạnh 1992 AB 08: 28 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
15 20214026 Trịnh Xuân Trường 1984 Capt 08: 30 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) TÂN BÌNH
16 20214048 Nguyễn Văn Đạt 1995 OS 08: 36 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
17 20214058 Văn Đình Cường 1980 C/O 08: 41 27/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) TỰ DO
18 20214061 Bùi Văn Hiếu 1986 2/O 08: 42 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
19 20214068 Hoàng Thị Hương 1977 08: 45 27/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
20 20214073 Nguyễn Văn Hùng 1983 Cook 08: 47 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
21 20214079 Đặng Thế Tài 1985 Fitter 08: 49 27/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
22 20214085 Lê Trọng Phước 1973 1/E 08: 51 27/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
23 20214089 Mạc Văn Ngọc 1993 OILER 08: 53 27/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
24 20214101 Nguyễn Đình Phú 1964 Cook 08: 55 27/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
25 20214104 Phùng Quang Lợi 1988 3/E 08: 57 27/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
26 20214109 Trần Thanh Phương 1980 2/E 08: 59 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
27 20214124 Nguyễn Duy Thanh 1990 AB 09: 04 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
28 20214128 Đoàn Văn Thành 1990 Bosun 09: 06 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
29 20214141 Nguyễn Văn Thái 1994 AB 09: 09 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
30 20214152 Nguyễn Sỹ Tuyến 1980 C/O 09: 14 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
31 20214161 Đào Tiến Mạnh 1993 3/O 09: 18 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) DMC
32 20214168 Hồ Minh Tú 1995 OILER 09: 21 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
33 20214181 Lê Thanh Hoàng 1993 Sailor 09: 26 27/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
34 20214184 Trần Văn Biên 1986 2/E 09: 27 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
35 20214194 Vũ Đức Giang 1987 OS 09: 31 27/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
36 20214199 Nguyễn Văn Mạnh 1989 2/O 09: 34 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
37 20214203 Ngô Đình Hải 1996 OILER 09: 36 27/07/2020 INLACO SAI GON(Panama_1000) INLACOSAIGON
38 20214212 Nguyễn Sỹ Hiển 1993 3/E 09: 39 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
39 20214216 Hoàng Văn Việt 1983 Bosun 09: 40 27/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
40 20214220 Nguyễn Văn Hiếu 1980 Cook 09: 42 27/07/2020 INLACOSAIGON(Panama_1000)HbeAg INLACOSAIGON
41 20214223 Trần Văn Hướng 1981 OS 09: 46 27/07/2020 INLACOSAIGON(Panama_1000)HbeAg INLACOSAIGON
42 20214228 Mạc Đình Trọng 1980 2/O 09: 48 27/07/2020 INLACOSAIGON(Panama_1000)HbeAg INLACOSAIGON
43 20214230 Lưu Duy Linh 1986 2/E 09: 50 27/07/2020 INLACO SAI GON(Panama_1000) INLACOSAIGON
44 20214234 Phạm Phú Khánh 1985 Sailor 09: 53 27/07/2020 INLACO SAI GON(Panama_1000) INLACOSAIGON
45 20214235 Hoàng Trọng Đức 2000 Sailor 09: 54 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
46 20214240 Nguyễn Văn Tăng 1988 AB 09: 58 27/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
47 20214244 Đinh Việt Cường 1983 OILER 10: 00 27/07/2020 INLACO SAI GON(Panama_1000) INLACOSAIGON
48 20214255 Trương Minh Hiếu 1985 2/E 10: 10 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
49 20214259 Hồ Cảnh Quỳnh 1982 Capt 10: 11 27/07/2020 INLACO SAI GON(Panama_1000) INLACOSAIGON
50 20214283 Vũ Văn Nhân 1984 3/E 10: 42 27/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
51 20214290 Hà Tuấn Anh 1983 2/E 10: 47 27/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TÂN CẢNG
52 20214337 Trần Đình Hải 1989 OILER 13: 50 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
53 20214341 Nguyễn Viết Đông 1994 OILER 14: 04 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
54 20214396 Trịnh Văn Luân 1993 3/O 15: 07 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
55 20214408 Hắc Văn Nga 1979 C/O 15: 19 27/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *