0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 28/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 28/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20214556 Nguyễn Nhân 1987 AB 08: 02 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
2 20214601 Hoàng Văn Tỷ 1977 08: 19 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
3 20214606 Liu Xiang Yang 1975 08: 21 28/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
4 20214607 Hà Đăng Ban 1987 08: 21 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
5 20214605 Hà Văn Đưa 1973 08: 21 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
6 20214610 Wo Liping 1975 08: 22 28/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
7 20214613 Yu Jizhao 1965 08: 23 28/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
8 20214615 Vũ Thành Công 1972 3/E 08: 24 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI
9 20214618 Nguyễn Thế Anh 1996 08: 26 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
10 20214621 Lò Văn Hưng 1997 08: 26 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
11 20214620 Nguyễn Huy Giáp 1974 CE 08: 26 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
12 20214623 Đặng Thái Sơn 1983 1/E 08: 28 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
13 20214627 Lê Minh Đức 1978 CE 08: 29 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) INLACOSAIGON
14 20214626 Hà Văn Kiên 1990 08: 29 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
15 20214630 Phạm Xuân Hoản 1994 3/O 08: 31 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
16 20214633 Vũ Đình Ngọc 1993 OILER 08: 32 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
17 20214643 Đặng Trung Kiên 1982 2/E 08: 34 28/07/2020 Chứng chỉ Panama (500N) VINALINES HÀ NỘI
18 20214648 Nguyễn Hữu Nghiêm 1986 Bosun 08: 37 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
19 20214652 Mai Văn Minh 1983 C/O 08: 38 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
20 20214655 Lý Văn Tình 1998 08: 39 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
21 20214661 Lê Thị Thơm 1955 08: 41 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
22 20214666 Nguyễn Đăng Đại 1991 3/E 08: 42 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
23 20214662 Nguyễn Hữu Cận 1950 08: 42 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
24 20214671 Nguyễn Văn Nam 1996 Engine – Caded 08: 44 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
25 20214672 Nguyễn Ánh Dương 1993 OILER 08: 45 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
26 20214677 Đặng Văn Khu 1984 OILER 08: 47 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
27 20214685 Nguyễn Việt Thắng 1991 Sailor 08: 49 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
28 20214692 Đào Quang Trung 1998 08: 50 28/07/2020 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) DAMEN
29 20214693 Nguyễn Đức Hiên 1991 OILER 08: 51 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
30 20214701 Trần Văn Chất 1983 AB 08: 55 28/07/2020 HBeAg(690N) VICMAC
31 20214705 Vũ Cao Cường 1982 Cook 08: 56 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
32 20214714 Đỗ Ngọc Hùng 1985 AB 08: 59 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
33 20214713 Phạm Văn Tuấn 1988 OILER 08: 59 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
34 20214723 Vương Trường Lưu 1977 OILER 09: 03 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
35 20214721 Phạm Bá Thắng 1990 AB 09: 03 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
36 20214725 Nguyễn Văn Thành 1981 C/O 09: 04 28/07/2020 HBeAg(690N) VICMAC
37 20214729 Lê Hải Hà 1982 Cook 09: 06 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
38 20214736 Trần Anh Tuấn 1983 2/O 09: 08 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
39 20214739 Hoàng Văn Phác 1995 M/M 09: 10 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
40 20214734 Kiều Văn Quang 1995 OS 09: 11 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
41 20214741 Vũ Đức Anh 1993 AB 09: 12 28/07/2020 Gia hạn sk Panama(1190N) VOSCO
42 20214743 Phạm Văn Duy 1987 OILER 09: 13 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
43 20214750 Nguyễn Vũ Quang 1982 WPR 09: 14 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
44 20214754 Nguyễn Đức Văn 1987 4/E 09: 16 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
45 20214755 Nguyễn Thế Giỏi 1985 OILER 09: 17 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
46 20214756 Lê Văn Hải 1996 M/M 09: 17 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
47 20214757 Lê Sỹ Phương 1977 Bosun 09: 19 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
48 20214760 Trần Ngọc Quang 1984 3/O 09: 20 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
49 20214762 Phạm Đức Toàn 1997 WPR 09: 21 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
50 20214767 Bùi Trọng Lễ 1982 3/E 09: 22 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
51 20214765 Nguyễn Thanh Tân 1991 AB 09: 22 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
52 20214774 Nguyễn Việt Cường 1977 Capt 09: 26 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
53 20214776 Đào Đình Việt 1993 OILER 09: 26 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG
54 20214779 Nguyễn Anh Tuấn 1995 Deck – Caded 09: 28 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
55 20214773 Trần Đức Mạnh 1992 OS 09: 31 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
56 20214789 Lự Thị Oanh 1994 09: 34 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
57 20214795 Hoàng Đình Duy 1991 2/O 09: 37 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN CẢNG
58 20214801 Trần Văn Đoàn 1983 Deck Officer 09: 41 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
59 20214808 Trần Quang Duy 1986 3/O 09: 46 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
60 20214812 Và A Cho 1998 09: 50 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
61 20214816 Nguyễn Thành Công 1994 09: 53 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
62 20214817 Ngô Văn Nguyễn 1999 09: 54 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
63 20214818 Hoàng Viết Chung 1994 09: 54 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
64 20214819 Lương Văn Khánh 1993 09: 55 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
65 20214821 Chu Văn Như 1989 09: 56 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
66 20214827 Nguyễn Văn Ba 1977 CE 10: 00 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
67 20214828 Koten David 1991 10: 00 28/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo) (700N) APOLLO
68 20214832 Đặng Phú Mạnh 1988 OILER 10: 02 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
69 20214835 Nguyễn Văn Phương 1977 Capt 10: 04 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
70 20214837 Lê Anh Minh 1979 2/E 10: 05 28/07/2020 HBeAg(690N) VICMAC
71 20214839 Nguyễn Xuân Trí 1986 2/E 10: 08 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
72 20214843 Trần Văn Phúc 1977 M/M 10: 10 28/07/2020 HBeAg(690N) KHẢI HOÀN
73 20214845 Trần Văn Tứ 1991 Sailor 10: 11 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
74 20214849 Trần Văn Chinh 1991 Cook 10: 13 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
75 20214865 Hoàng Tiến Dũng 1984 Bosun 10: 45 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
76 20214866 Trần Văn Thế 1996 M/M 10: 52 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
77 20214871 Nguyễn Văn Hoàng Trọng 1991 OILER 11: 06 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI
78 20214888 Phạm Ngọc Thạch 1977 OILER 13: 32 28/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
79 20214892 Nguyễn Văn Quang 1985 2/E 13: 34 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
80 20214895 Trần Quốc Sỹ 1993 Cook 13: 38 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
81 20214899 Nguyễn Quốc Khánh 1974 Bosun 13: 42 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
82 20214903 Nguyễn Văn Trình 1987 3/E 13: 45 28/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
83 20214909 Trần Viết Trung 1978 M/M 13: 50 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
84 20214925 Vũ Huy Hoàng 1991 14: 13 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
85 20214946 Hoàng Xuân Tứ 1976 C/O 14: 38 28/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
86 20214965 Nguyễn Thanh Lịch 1998 Sailor 14: 50 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
87 20214974 Vũ Mạnh Cường 1995 AB 14: 56 28/07/2020 Chứng chỉ tả (200N)
88 20214977 Phạm Công Quân 1991 2/O 14: 57 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
89 20214991 Trần Văn Khải 1988 2/O 15: 05 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) VOSCO
90 20215007 Nguyễn Văn Hùng 1991 4/E 15: 22 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
91 20215008 Phạm Thị Mai Hương 1990 15: 24 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
92 20215014 Lương Thị Miền 2001 15: 33 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
93 20215016 Nguyễn Thế Thắng 1980 Electric 15: 35 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
94 20215020 Nguyễn Mạnh Biên 1985 OILER 15: 45 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HÀ NỘI
95 20215025 Nguyễn Hồng Sơn 1977 Bosun 15: 56 28/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
96 20215035 Hà Thanh Huyền 1997 16: 13 28/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *