0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 01/08/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 01/08/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 013 20216486 Nguyễn Đức Tùng 1973 Nam Capt 07: 33 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VINALINES HP
2 014 20216487 Nguyễn Gia Tiệp 1982 Nam C/O 07: 39 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
3 017 20216490 Phạm Năng Tuệ 1989 Nam 2/E 07: 44 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
4 024 20216497 Phan Đăng Anh 1984 Nam Capt 07: 51 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Quản lý tàu TMM
5 026 20216502 Nguyễn Khắc Tỉnh 1984 Nam Cook 07: 56 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
6 027 20216503 Phạm Kim Quyết 1990 Nam AB 08: 00 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
7 031 20216508 Nguyễn Trọng Nghĩa 1986 Nam 08: 09 01/08/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
8 035 20216516 Nguyễn Sơn Dương 1979 Nam 2/E 08: 24 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI DƯƠNG
9 043 20216530 Trần Minh Cường 1994 Nam 08: 43 01/08/2020 Khám nội – KSK Damen – Khác (văn phòng, bảo vệ, bảo dưỡng, vệ sinh CN, điều phối tàu, điện, mộc) CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
10 045 20216533 Trần Nam Anh 1999 Nam Deck – Caded 08: 45 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
11 048 20216537 Vũ Văn Trường 1984 Nam 3/E 08: 48 01/08/2020 Chứng chỉ Panama (500N) TỰ DO
12 053 20216546 Trần Văn Quyền 1987 Nam OILER 08: 59 01/08/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N)
13 055 20216550 Đỗ Duy Đạt 1991 Nam OILER 09: 02 01/08/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
14 056 20216551 Phạm Anh Dũng 1992 Nam Sailor 09: 06 01/08/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
15 059 20216554 Nguyễn Trung Hiếu 1992 Nam Sailor 09: 18 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
16 065 20216567 Nguyễn Danh Hoàng 1986 Nam Deck – Caded 09: 52 01/08/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TỰ DO
17 069 20216572 Nguyễn Hoàng Trung 1982 Nam 10: 01 01/08/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *