0225.3.519.687

Hoạt động hợp tác quốc tế năm 2007 của Viện Y học biển

 Năm 2004, Bản Thoả thuận Hợp tác song phương giữa Viện Y học biển VN với Viện – Trường Đại học Tây Bretagne, thành phố Brest (Cộng hoà Pháp) và Hội Y học biển Pháp về trợ giúp đào tạo cán bộ chuyên ngành Y học biển và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực […]