0225.3.519.687

Đào Tạo Cập Nhật Kiến Thức Tổng Quát Về Y Học Biển, Cấp Cứu Và Phòng Chống Thảm Họa Biển, Y Học Dưới Nước Và Ô Xy Cao Áp Tại Tỉnh Ninh Thuận Năm 2020

Thực hiện triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo Đề án 317 về “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Đào tạo Y học biển, Viện Y học biển Việt Nam đã phối hợp với Sở y tế tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp đào tạo […]