BẢO HIỂM Y TẾ & BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đăng ký tham gia (mua) Bảo hiểm y tế & Bảo hiểm xã hội tại Viện Y học biển

BẢO HIỂM Y TẾ

ĐĂNG KÝ MUA TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN

           Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐĂNG KÝ THAM GIA (MUA) TẠI VIỆN Y HỌC BIỂN

Được thực hiện từ ngày 01/01/2008, chính sách BHXH tự nguyện do Nhà nước tổ chức thực hiện đã mang đến cơ hội cho hàng chục triệu người nông dân, lao động tự do được đảm bảo về an sinh xã hội. Hiện công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để thụ hưởng những lợi ích to lớn mà chính sách này mang lại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Số điện thoại tư vấn : 02253.613 995 ( Số máy lẻ 114)
Địa điểm : Khu vực thanh toán viện phí Viện Y học biển (Tầng 1 + Tầng 2)