0225.3.519.687

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa Cao áp lâm sàng, KTV và điều dưỡng viên cao áp.

THÔNG BÁO Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên vùng biển, đảo và nhân dân trong cả nước. Mặt khác, […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH – Khóa đào tạo thực hành sau tốt nghiệp dành cho bác sĩ

<THÔNG BÁO TUYỂN SINH> ́ Đ̀ ̣ ̛̣ ̀ ̂́ ̣̂ ̀ ́ ̃ ———————————- Đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành sau tốt nghiệp để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, Trung tâm đào tạo Y học biển – Viện Y học biển tuyển sinh các khóa đào tạo thực hành […]

Tuyển sinh lớp Chuyên khoa Thăm dò chức năng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bác sỹ về việc học các lớp Thăm dò chức năng, đồng thời để nâng cao năng lực khám chữa bệnh và điều trị cho các bệnh nhân ở các cơ sở y […]

Tuyển sinh lớp Chuyên khoa Siêu âm tổng quát & Siêu âm tim

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bác sỹ về việc học siêu âm, đồng thời để nâng cao năng lực khám chữa bệnh và điều trị cho các bệnh nhân ở các cơ sở y tế, Trung tâm đào tạo Y học biển – Viện Y học biển mở lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát” và “ Siêu âm tim” .