0225.3.519.687

Tuyển sinh lớp Chuyên khoa Thăm dò chức năng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA THĂM DÒ CHỨC NĂNG Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bác sỹ về việc học các lớp Thăm dò chức năng, đồng thời để nâng cao năng lực khám chữa bệnh và điều trị cho các bệnh nhân ở các cơ sở y […]

Tuyển sinh lớp Chuyên khoa Siêu âm tổng quát & Siêu âm tim

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các bác sỹ về việc học siêu âm, đồng thời để nâng cao năng lực khám chữa bệnh và điều trị cho các bệnh nhân ở các cơ sở y tế, Trung tâm đào tạo Y học biển – Viện Y học biển mở lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát” và “ Siêu âm tim” .

Thông báo tuyển sinh đào tạo chuyên khoa định hướng Ô xy cao áp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA ĐỊNH HƯỚNG OXY CAO ÁP Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên […]

ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VỀ Y HỌC BIỂN VÀ Ô XY CAO ÁP TẠI TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

Thực hiện triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo Đề án 317 về “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Đào tạo Y học biển, Viện Y học biển Việt Nam đã phối hợp với Sở y tế tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp đào tạo […]