0225.3.519.687

Trung tâm đào tạo Y học biển, Viện Y học biển thông báo mở các lớp đào tạo bác sỹ Cao áp lâm sàng, KTV và điều dưỡng viên cao áp.

Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên vùng biển, đảo và nhân dân trong cả nước. Mặt khác, để hỗ […]

Danh mục các khóa đào tạo liên tục – Viện Y học biển

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2023, Trung tâm đào tạo Y học biển-Viện Y học biển xin gửi tới Quý cơ quan chương trình đào tạo đã và đang liên tục triển khai như sau: Địa điểm đào tạo: Viện Y học biển, số 21 đường Võ Nguyễn Giáp, phường Kênh Dương, quận […]

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa Cao áp lâm sàng, KTV và điều dưỡng viên cao áp.

THÔNG BÁO Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên vùng biển, đảo và nhân dân trong cả nước. Mặt khác, […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH – Khóa đào tạo thực hành sau tốt nghiệp dành cho bác sĩ

<THÔNG BÁO TUYỂN SINH> ́ Đ̀ ̣ ̛̣ ̀ ̂́ ̣̂ ̀ ́ ̃ ———————————- Đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành sau tốt nghiệp để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, Trung tâm đào tạo Y học biển – Viện Y học biển tuyển sinh các khóa đào tạo thực hành […]