0225.3.519.687

THÔNG BÁO TUYỂN SINH – Khóa đào tạo thực hành sau tốt nghiệp dành cho bác sĩ

<THÔNG BÁO TUYỂN SINH> ́ Đ̀ ̣ ̛̣ ̀ ̂́ ̣̂ ̀ ́ ̃ ———————————- Đáp ứng nhu cầu đào tạo thực hành sau tốt nghiệp để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, Trung tâm đào tạo Y học biển – Viện Y học biển tuyển sinh các khóa đào tạo thực hành […]