0225.3.519.687

Quan trắc môi trường xung quanh

Quan trắc môi trường xung quanh là việc quan sát và đo đạc các thành phần trong môi trường, là công cụ để kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ môi trường bền […]

Quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là gì? Vì sao doanh nghiệp phải quan trắc môi trường lao động ? QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG LÀ GÌ? Là việc tiến hành thu thập đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc […]

Xét nghiệm nước, nước sinh hoạt

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU NƯỚC SINH HOẠT VÀ NƯỚC ĂN UỐNG ĐỂ XÉT NGHIỆM Dụng cụ lấy mẫu Dụng cụ lấy mẫu hóa lý Rửa sạch chai nhiều lần bằng nước nguồn. Cho nước vào đầy chai. Đậy kín nắp. Bình và nút cần được rửa sạch và tráng lại từ 2 – 3 […]

Bệnh nghề nghiệp là gì ? – Khám ở đâu ?

BỆNH NGHỀ NGHIỆP Bệnh nghề nghiệp là gì? Theo khoản 1 điều 143 Bộ luật Lao động 2012 quy định, bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Tại Việt Nam, Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do […]

Hoạt động thường niên của Khoa Y học môi trường biển, Viện Y học biển

Viện Y học biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ Y tế, đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, Viện Y học biển đã thành lập nhiều khoa phòng chuyên môn, trong đó có Khoa Y học Môi trường biển với […]

Khoa Y học Môi trường biển thông báo các hoạt động thường niên

Viện y học biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ Y tế, đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, Viện Y học biển đã thành lập nhiều khoa phòng chuyên môn, trong đó có Khoa Y học Môi trường biển với trang thiết […]