0225.3.519.687

Bệnh nghề nghiệp là gì ? – Khám ở đâu ?

BỆNH NGHỀ NGHIỆP Bệnh nghề nghiệp là gì? Theo khoản 1 điều 143 Bộ luật Lao động 2012 quy định, bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Tại Việt Nam, Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do […]