0225.3.519.687

Xét nghiệm nước, nước sinh hoạt

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU NƯỚC SINH HOẠT VÀ NƯỚC ĂN UỐNG ĐỂ XÉT NGHIỆM Dụng cụ lấy mẫu Dụng cụ lấy mẫu hóa lý Rửa sạch chai nhiều lần bằng nước nguồn. Cho nước vào đầy chai. Đậy kín nắp. Bình và nút cần được rửa sạch và tráng lại từ 2 – 3 […]