0225.3.519.687

Quyết định của Bộ TNMT chứng nhận Viện Y học biển đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày 17/7/2019, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường, Thứ trưởng Vỗ Tuấn Nhân ký Quyết định chứng nhận Viện y học biển đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.