0225.3.519.687

Viện Y học biển tuyển sinh lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa Cao áp lâm sàng, KTV và điều dưỡng viên cao áp.

Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên vùng biển, đảo và nhân dân trong cả nước. Mặt khác, để hỗ […]

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-BYT ngày 5/4/2022 ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Bộ Y tế, Viện Y học biển xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 2022.  

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa Cao áp lâm sàng, KTV và điều dưỡng viên cao áp.

THÔNG BÁO Để đẩy mạnh công tác đào tạo y tế chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực lực y học và y học biển, nhằm bảo đảm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng lao động trên vùng biển, đảo và nhân dân trong cả nước. Mặt khác, […]

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, ngài Tanee Sangrat cùng đoàn công tác thăm và làm việc với Viện Y học biển Việt Nam

wwww.vinimam.org.vn – Sáng ngày 28/05/2020, Ban Lãnh đạo Viện Y học biển cùng đại diện các phòng ban tiếp đón ngài Tanee Sangrat, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan đến thăm và làm việc tại Viện. Cùng đi với Đại sứ có Ngài Tham tán Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Bí thư thứ nhất Đại sứ quán.

Tùy viên y tế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam – Thăm và làm việc với Viện Y học biển Việt nam

Sáng ngày 29/11/2018, tại Viện Y học biển, GS.TS Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ và Hội đồng chuyên môn Viện và PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi – Viện trưởng đã đón tiếp Ngài Jeffery Stone – Tùy viên y tế Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Viện về hợp tác phát triển chuyên ngành Y học biển giữa 2 nước.