0225.3.519.687

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2022

Viện Y học biển thông báo tuyển dụng các vị trí Bác sỹ xét nghiệm và Kỹ thuật viên xét nghiệm, cụ thể như sau: Điều kiện dự tuyển: 1.1. Bác sỹ xét nghiệm – Số lượng: 02 người – Yêu cầu:  Đã có chứng chỉ định hướng, ưu tiên người đã có chứng chỉ […]

Tuyển dụng Kỹ thuật viên, điều dưỡng viên năm 2021

VIỆN Y HỌC BIỂN TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN, ĐIỀU DƯỠNG VIÊN. ———— – Điều dưỡng viên: 10 người – Kỹ thuật viên Xét nghiệm: 02 người – Kỹ thuật viên Gây mê: 02 người – Kỹ thuật viên Xquang: 01 người YÊU CẦU – Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Điều dưỡng, Kỹ thuật […]

Viện Y học biển tuyển dụng điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm

Viện Y học biển có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau: Vị trí tuyển dụng – Điều dưỡng viên: 10 người – Hộ sinh: 02-04 người – Kỹ thuật viên chuyên ngành Xét nghiệm: 02 người Yêu cầu – Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật […]