0225.3.519.687

TIN TRONG NƯỚC VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ngày 31/10/2003, sau 2 năm thành lập Viện Y học biển, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 5708/QĐ-BYT về việc phê duyệt Dự án đầu tư “Xây dựng mới Viện Y học biển” tại thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích công trình trên 3 ha đất tại mặt đường Hồ Sen […]