0225.3.519.687

Lễ bế giảng lớp đào tạo Bác sỹ chuyên khoa định hướng Y học biển khoá 3

Ngày 31/10/2013, Trung tâm đào tạo Y học biển, Viện Y học biển đã tổ chức bế giảng lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng Y học biển khoá 3 cho các bác sỹ của Bệnh viện Ngọc Tâm, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khoá đào tạo định hướng tiếp theo về Y học biển cho khu vực phía Nam. Kết quả 100% tốt nghiệp đạt loại khá – giỏi. Lớp đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng Y học biển khoá 3 dành cho các bác sỹ của bệnh viện Ngọc Tâm, được tổ chức từ ngày 15/5 – 31/10/2013, tại khu giảng đường Bệnh viện Ngọc Tâm và thực hành tại Viện Y học biển Việt Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 317 ngày 7/2/2013 của Chính phủ về “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”. Viện Y học biển được giao thực hiện nhiệm vụ chính là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y học biển và y tế biển để vận hành mạng lưới y tế biển – đảo Quốc gia. Sau đào tạo, các cán bộ này là nòng cốt để triển khai mạng lưới y tế biển đảo tại các địa phương ven biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.