0225.3.519.687

Bế giảng lớp đào tạo Y học biển quốc tế Khóa 4

Ngày 12 tháng 11 năm 2010, Viện Y học biển VN tổ chức Lễ Bế giảng lớp đào tạo Y học biển quốc tế khóa 4 và cấp Giấy chứng nhận đào tạo liên tục chương trình Cập nhật kiến thức tổng quát về Y học biển cho 32 học viên đến từ các địa phương: Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Y học biển Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.