0225.3.519.687

Đào tạo Y học biển cho sĩ quan và thuyền viên công ty PTSC, Vũng Tàu

Thực hiện đề nghị trợ giúp của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát Công trình ngầm PTSC thuộc VietSovPetro v/v Huấn luyện Cấp cứu ban đầu trên biển và chương trình Y học biển cho sĩ quan boong cho thuyền viên và sĩ quan của Công ty, ngày 17/03/2015 Viện Y học biển VN đã cử đoàn cán bộ của Viện là các cán bộ có trình độ, có kinh nghiệm giảng dạy đào tạo vào thực hiện chương trình trên tại thành phố Vũng Tàu. Khóa đào tạo gồm 12 thuyền viên, thủy thủ và 06 sĩ quan đều làm việc trên các tàu của công ty.

Sau thời gian khóa học, các học viên đã được thi kiểm tra lý thuyết và kỹ năng thực hành cấp cứu biển và y học biển. Kết quả học tập của học viên đều đạt loại khá và giỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.