0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 06/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20204972 Phạm Văn Tuân 1980 Nam CE 07: 36 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
2 20204982 Phan Xuân Trường 1992 Nam AB 07: 41 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
3 20204991 Vũ Văn Kết 1980 Nam Fitter 07: 44 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
4 20205000 Vũ Văn Dũng 1994 Nam AB 07: 47 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
5 20205006 Nguyễn Hữu Đại 1994 Nam OS 07: 51 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
6 20205016 Dương Văn Xuân 1994 Nam OILER 07: 55 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
7 20205027 Dương Hải Linh 1995 Nam OS 08: 01 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
8 20205033 Đỗ Anh Quân 1997 Nữ OILER 08: 04 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
9 20205038 Vũ Trọng Toàn 1982 Nam C/O 08: 07 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
10 20205065 Hoàng Đức Khánh 1993 Nam OILER 08: 17 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
11 20205079 Nguyễn Thị Thanh 1976 Nữ 08: 22 06/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
12 20205086 Trần Huy Quy 1983 Nam AB 08: 25 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
13 20205093 Phạm Xuân Lai 1981 Nam 1/E 08: 27 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
14 20205105 Nguyễn Duy Hiếu 1993 Nam AB 08: 31 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
15 20205116 Vũ Huy Ngọc 1990 Nam AB 08: 34 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
16 20205127 Trần Thanh Tuyến 1991 Nam Bosun 08: 37 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
17 20205137 Hoàng Văn Toản 1990 Nam AB 08: 41 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
18 20205145 Đỗ Văn Hà 1990 Nam 2/O 08: 45 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
19 20205163 Nguyễn Quốc Huy 1985 Nam 2/E 08: 51 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
20 20205179 Nguyễn Trường Giang 1991 Nam 3/E 08: 57 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
21 20205185 Đoàn Đức Đồng 1987 Nam 3/O 09: 00 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
22 20205195 Phạm Văn Vinh 1974 Nam Fitter 09: 04 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
23 20205202 Ngô Ngọc Thế 1992 Nam AB 09: 08 06/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) VITRANSCHART
24 20205206 Trần Xuân Trường 1990 Nam 3/O 09: 11 06/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
25 20205209 Lê Trung Kiên 1996 Nam OS 09: 12 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
26 20205223 Cao Văn Toàn 1991 Nam Cook 09: 19 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
27 20205230 Nguyễn Thăng 1976 Nam 2/E 09: 25 06/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
28 20205236 Vũ Ngọc Sơn 1992 Nam AB 09: 27 06/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
29 20205238 Phạm Ngọc Thuần 1998 Nam Electric 09: 28 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
30 20205239 Nguyễn Văn Quyền 1985 Nam 09: 29 06/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
31 20205242 Nguyễn Văn Vui 1974 Nam Cook 09: 30 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS (THANH HÀ)
32 20205245 Nguyễn Thị Vân 1989 Nữ 09: 30 06/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
33 20205249 Lê Quang Dũng 1989 Nam AB 09: 32 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
34 20205252 Ngô Xuân Hải 1979 Nam OILER 09: 34 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
35 20205256 Trần Huy Cường 1982 Nam AB 09: 36 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
36 20205264 Trịnh Mạnh Hùng 1974 Nam Capt 09: 40 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
37 20205262 Lưu Anh Tuấn 1986 Nam 3/O 09: 40 06/07/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N) VIPCO
38 20205269 Vũ Đức Trọng 1994 Nam 3/E 09: 42 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
39 20205272 Phạm Văn Nguyên 1997 Nam Engine – Caded 09: 46 06/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH
40 20205273 Tạ Duy Lâm 1985 Nam AB 09: 47 06/07/2020 HBeAg(690N) VIPCO
41 20205287 Đặng Hồng Anh 1985 Nam Cook 10: 01 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
42 20205290 Đặng Văn Huấn 1987 Nam 2/O 10: 04 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
43 20205286 Đỗ Văn Quyến 1985 Nam 3/E 10: 07 06/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) TMAS
44 20205297 Lưu Đình Dậu 1981 Nam Sailor 10: 13 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ANH VIỆT
45 20205302 Trần Viết Hùng 1982 Nam 1/E 10: 18 06/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) ASHICO
46 20205308 Trần Văn Anh 1994 Nam OS 10: 27 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
47 20205316 Lê Thanh Chương 1992 Nam Sailor 10: 42 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
48 20205323 Trương Văn Sơn 1993 Nam OILER 10: 46 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
49 20205330 Phạm Hữu Khanh 1984 Nam Bosun 11: 02 06/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
50 20205334 Nguyễn Văn Tuấn 1999 Nam OS 11: 10 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACOSAIGON
51 20205348 Phạm Văn Hăng 1985 Nam OILER 13: 40 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
52 20205355 Trần Ngọc Ất 1975 Nam OILER 13: 44 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
53 20205362 Nguyễn Văn Thuấn 1991 Nam Cook 13: 49 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
54 20205370 Lưu Anh Tuấn 1986 Nam 3/O 14: 03 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
55 20205416 Vũ Văn Dũng 1991 Nam OILER 14: 31 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
56 20205437 Vũ Hồng Phúc 1996 Nam OS 14: 45 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
57 20205448 Nguyễn Thanh Diệu 1984 Nam 2/O 14: 56 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
58 20205481 Trương Quang Huy 1984 Nam 2/E 15: 58 06/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *