0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/01/2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/01/2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

DANH SÁCH BỆNH NHÂN KHÁM SỨC KHỎE
Ngày 13/01/2021
Gói khám: Toàn bộ
STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 21005567 Nguyễn Văn Hiếu 1986 3/E 07: 56 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
2 21005570 Hoàng Nghĩa Thảo 1991 3/E 07: 59 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PACIFIC
3 21005575 Nguyễn Anh Tuấn 1986 AB 08: 03 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
4 21005581 Trần Văn Tuấn 1971 OILER 08: 10 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
5 21005583 Nguyễn Hoàng Long 1988 2/O 08: 12 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
6 21005588 Vũ Văn Bắc 1984 Sailor 08: 15 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
7 21005612 Nguyễn Văn Tiến 1988 OILER 08: 48 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
8 21005661 Nguyễn Văn Thành 1993 Sailor 09: 42 13/01/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) FGAS
9 21005676 Trần Đức Công 1999 OILER 09: 59 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VINACOMIN
10 21005678 Bùi Thị Hoạt 1963 10: 05 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
11 21005679 Nguyễn Văn Sang 2000 OILER 10: 05 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
12 21005684 Nguyễn Tuấn Anh 1982 OILER 10: 12 13/01/2021 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH
13 21005698 Đào Huy Hùng 1989 OILER 10: 36 13/01/2021 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH
14 21005699 Lê Mạnh Hiếu 1984 3/O 10: 44 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
15 21005702 Phạm Chí Kiên 1991 WPR 11: 02 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
16 21005703 Nguyễn Văn Hiển 1992 Deck – Caded 11: 06 13/01/2021 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH
17 21005704 Dương Minh Luật 1997 Engine – Caded 11: 08 13/01/2021 Chứng chỉ tả (200N) LIÊN MINH
18 21005735 Vũ Văn Nghĩa 1988 3/O 13: 41 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
19 21005745 Lê Văn Minh 1998 Sailor 13: 56 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
20 21005747 Liao Jinxing 1970 13: 57 13/01/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
21 21005788 Trần Bá Minh 1978 14: 40 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 21005789 Đàm Văn Duệ 1981 CE 14: 41 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
23 21005815 Nguyễn Văn Phúc 1981 15: 35 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
24 21005817 Lê Đănng Tỉnh 1984 15: 36 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
25 21005820 Lê Văn Bình 1975 15: 37 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
26 21005821 Lê Đăng Hoan 1988 15: 38 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
27 21005822 Lê Đăng Toại 1993 15: 39 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
28 21005823 Lê Văn Sơn 1982 15: 40 13/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
29 21005829 Phạm Quốc Bảo 1977 OILER 15: 50 13/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *