0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/11/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 13/11/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 041 20262608 Vũ Đình Tới 1985 Nam AB 07: 37 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
2 060 20262627 Bùi Văn Hoành 1975 Nam Capt 07: 47 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PVTRANS
3 095 20262665 Trịnh Văn Quý 1983 Nam CE 08: 00 13/11/2020 Chứng chỉ tả (200N)
4 105 20262676 Hoàng Ngọc Nam 1983 Nam 1/E 08: 04 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
5 112 20262684 Lê Tất Trung 1981 Nam C/O 08: 08 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
6 119 20262691 Phạm Văn Tại 1983 Nam C/O 08: 10 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
7 128 20262701 Phạm Hồng Minh 1962 Nam 2/E 08: 15 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
8 143 20262720 Nguyễn Tiến Xuân 1993 Nam AB 08: 28 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
9 150 20262727 Đậu Văn Minh 1991 Nam AB 08: 34 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
10 155 20262733 Nguyễn Văn Tuyến 1994 Nam Cook 08: 38 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
11 161 20262738 Đỗ Văn Chung 1987 Nam AB 08: 42 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
12 166 20262743 Vũ Thế Lưu 1989 Nam 2/O 08: 45 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
13 172 20262751 Trần Văn Hiểu 1989 Nam M/M 08: 50 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
14 177 20262756 Bùi Văn Hoàn 1984 Nam WPR 08: 54 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
15 190 20262778 Hoàng Minh Đức 1992 Nam OS 09: 04 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N HbeAg) VINIC
16 195 20262784 Nguyễn Văn Hà 1999 Nam Sailor 09: 08 13/11/2020 Chứng chỉ tả (200N)
17 201 20262794 Hoàng Tiến Thành 1988 Nam AB 09: 12 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
18 203 20262796 Nguyễn Đức Đạo 1977 Nam 2/E 09: 14 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
19 206 20262801 Ansu Samuel Kwadwo 1990 Nam 09: 17 13/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài (Apollo) (700N) APOLLO
20 207 20262804 Bùi Trường Sơn 1990 Nam OILER 09: 20 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
21 211 20262808 Nguyễn Văn Thái 1991 Nam OILER 09: 22 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG PHƯƠNG
22 213 20262811 Cao Tiến Minh 1985 Nam CE 09: 24 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
23 217 20262818 Nguyễn Trung Nghĩa 1998 Nam OS 09: 29 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG PHƯƠNG
24 224 20262827 Lê Văn Phương 1989 Nam Bosun 09: 34 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ATACO
25 226 20262829 Mai Văn Hòa 1984 Nam 2/E 09: 37 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
26 227 20262830 Bùi Thanh Hào 1994 Nam OS 09: 39 13/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
27 228 20262832 Lương Văn Nới 1986 Nam 09: 42 13/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
28 229 20262834 Dương Văn Thùy 1986 Nam 2/O 09: 43 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
29 237 20262847 Ngô Bá Tuấn 1986 Nam C/O 10: 13 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
30 244 20262860 Phạm Hải Anh 1984 Nam 3/E 10: 50 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
31 246 20262862 Đặng Văn Hanh 1981 Nam 1/E 10: 55 13/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) ASHICO
32 269 20262901 Trần Hải Châu 1986 Nam OILER 13: 45 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
33 282 20262914 Nguyễn Văn Tuân 1984 Nam C/O 13: 55 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
34 285 20262917 Đinh Ngọc Hội 1983 Nam Electric 13: 58 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI NAM
35 288 20262921 Nguyễn Văn Hải 1988 Nam 3/E 14: 01 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
36 289 20262922 Trần Thế Sơn 1996 Nam OS 14: 05 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
37 298 20262933 Tan Ju Yu 1967 Nam 14: 15 13/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
38 341 20262999 Đoàn Công Sơn 1993 Nam OILER 15: 29 13/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
39 351 20263015 Bùi Văn Lợi 1982 Nam 4/E 16: 02 13/11/2020 Chứng chỉ Panama (500N) I SEA Marine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *