0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/01/2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 14/01/2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 4575 21005940 Nguyễn Mạnh Đại 1972 Nam Bosun 07: 49 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
2 4590 21005957 Phạm Văn Luân 1970 Nam Cook 07: 59 14/01/2021 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
3 4596 21005965 Thạch Xuân Hòe 1987 Nam OILER 08: 04 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
4 4608 21005978 Hoàng Văn Anh 1964 Nam Bosun 08: 09 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HƯNG LONG
5 4616 21005986 Nguyễn Công Tấn 1995 Nam 4/E 08: 14 14/01/2021 Chứng chỉ tả (200N)
6 4620 21005993 Lê Văn Tuyên 1969 Nam AB.E 08: 16 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN CẢNG
7 4627 21006001 Nguyễn Văn Sơn 1991 Nam 2/O 08: 19 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
8 4631 21006005 Nguyễn Trọng Đức 1994 Nam OS.E 08: 21 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
9 4636 21006010 Phạm Quốc Đà 1983 Nam CE 08: 24 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
10 4640 21006014 Vũ Hữu Huấn 1982 Nam Cook 08: 25 14/01/2021 HBeAg(690N) VSICO
11 4646 21006020 Nguyễn Đình Luyến 1991 Nam OILER 08: 28 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
12 4656 21006030 Phạm Ngọc Tiến 1988 Nam 3/E 08: 32 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Quản lý tàu TMM
13 4665 21006042 Vũ Tình Trung 1981 Nam Capt 08: 38 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) INLACO HAI PHONG
14 4667 21006045 Bùi Văn Cảnh 1975 Nam AB 08: 40 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI NAM
15 4674 21006052 Lương Văn Quân 1979 Nam 4/E 08: 44 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
16 4679 21006062 Cao Hùng Thắng 1965 Nam Fitter 08: 49 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
17 4683 21006066 Trịnh Xuân Phong 1970 Nam CE 08: 51 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
18 4687 21006070 Trịnh Văn Thoại 1965 Nam Cook 08: 52 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
19 4690 21006075 Vũ Huy Hoàng 1987 Nam 3/E 08: 55 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
20 4693 21006079 Phạm Minh Hưng 1972 Nam Cook 08: 58 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
21 4694 21006080 Lương Đức Nhân 1981 Nam Capt 09: 00 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
22 4698 21006084 Vũ Thế Quân 1983 Nam CE 09: 03 14/01/2021 HBeAg(690N) VINALINES HÀ NỘI
23 4700 21006086 Đồng Duy Huyến 1984 Nam 2/E 09: 05 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
24 4704 21006090 Vũ Văn Tuyền 1987 Nam 3/O 09: 09 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ATACO
25 4708 21006096 Nguyễn Văn Thao 1978 Nam Capt 09: 12 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
26 4721 21006114 Bùi Thế Anh 1999 Nam OS.E 09: 37 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
27 4725 21006118 Phạm Công Thảo 1986 Nam 2/O 09: 40 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
28 4729 21006125 Bùi Xuân Diệu 1989 Nam OS 09: 47 14/01/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) GASSHIPING
29 4740 21006152 Phạm Văn Khâm 1985 Nam Sailor 10: 37 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
30 4743 21006157 Lê Văn Doanh 1993 Nam Electric 10: 44 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SMR MARINE
31 4744 21006159 Trịnh Kim Khang 2002 Nam Sailor 13: 34 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
32 4769 21006194 Nguyễn Viết Chưởng 1988 Nam Sailor 13: 47 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
33 4782 21006208 Nguyễn Ngọc Thiên Bảo 2000 Nam OS 13: 57 14/01/2021 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
34 4786 21006215 Nguyễn Văn Điệp 1986 Nam 2/O 14: 02 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
35 4798 21006231 Nguyễn Văn Thiêm 1988 Nam 3/E 14: 19 14/01/2021 Gia hạn sức khỏe (690N) VINALINES HÀ NỘI
36 4839 21006285 Nguyễn Đức Mạnh 1995 Nam AB 15: 28 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
37 4840 21006286 Trần Đức Thắng 1985 Nam 1/E 15: 53 14/01/2021 Chứng chỉ khác Quản lý tàu TMM
38 4848 21006306 Đỗ Văn Sinh 1990 Nam Sailor 16: 02 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ĐÔNG LONG
39 4850 21006312 Lê Đình Anh 1982 Nam AB.E 16: 11 14/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *