0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 15/01/2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 15/01/2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

ST+A7:K88T Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 4925 21006439 Phạm Thành Phương 1980 Nam 2/E 07: 48 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) KHẢI HOÀN
2 4942 21006457 Chu Văn Minh 1989 Nam 2/O 07: 54 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
3 4947 21006462 Nguyễn Viết Dưỡng 1989 Nam OILER 07: 57 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
4 4955 21006470 Hoàng Thế Anh 1985 Nam 2/E 08: 00 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
5 4966 21006483 Trần Huy Hoàng 1994 Nam 4/E 08: 06 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
6 4972 21006490 Lê Trọng Biên 1988 Nam 2/O 08: 09 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
7 4977 21006495 Trần Hồng Thái 1986 Nam M/M 08: 12 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
8 4982 21006500 Phạm Hữu Quang 2000 Nam 08: 15 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
9 4983 21006502 Lê Văn Bình 2000 Nam 08: 17 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
10 4990 21006508 Lê Vũ Trường 2000 Nam 08: 19 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
11 4994 21006513 Dương Tuấn Anh 2000 Nam 08: 20 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
12 4995 21006514 Lê Duy Quân 2000 Nam 08: 21 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
13 4997 21006516 Mai Tuấn Anh 1999 Nam 08: 22 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
14 4999 21006518 Phan Văn Trung 2000 Nam 08: 23 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
15 5002 21006521 Hồ Ngọc Sơn 2000 Nam 08: 23 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
16 5004 21006523 Nguyễn Đăng Luận 2000 Nam 08: 24 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
17 5005 21006524 Lê Trọng Dũng 2000 Nam 08: 24 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
18 5010 21006529 Phạm Văn Vượng 2000 Nam 08: 26 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
19 5008 21006527 Thái Bá Hà 2001 Nam 08: 26 15/01/2021 Gói Trường Cao đẳng Dầu khí TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHI
20 5013 21006533 Hà Văn Thành Doanh 1997 Nam OILER 08: 28 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
21 5016 21006539 Hoàng Khắc Thành 1989 Nam 3/O 08: 31 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
22 5018 21006542 Nguyễn Thái Đô 1984 Nam Matter 08: 33 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
23 5022 21006550 Cao Xuân Linh 1972 Nam Cook 08: 38 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
24 5026 21006554 Lê Duy Đại 1993 Nam 3/O 08: 41 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
25 5030 21006559 Hoàng Quang Khanh 1981 Nam C/O 08: 43 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VIPCO
26 5034 21006563 Trần Văn Linh 1987 Nam 3/O 08: 45 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
27 5044 21006573 Trần Văn Chinh 1990 Nam 3/E 08: 48 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
28 5046 21006575 Đỗ Trường Thao 1977 Nam Capt 08: 50 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
29 5049 21006578 Bùi Quang Đông 1991 Nam OILER 08: 53 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
30 5051 21006582 Lê Văn Bắc 2000 Nam Deck – Caded 08: 55 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
31 5050 21006581 Doãn Viết Thuyết 1998 Nam 08: 55 15/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
32 5054 21006585 Nguyễn Văn Hiếu 1988 Nam AB 08: 57 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
33 5057 21006589 Lê Hữu Đông 1991 Nam OILER 08: 57 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
34 5058 21006590 Trần Trung Thành 1986 Nam C/O 08: 59 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
35 5059 21006591 Khúc Tiến Tuấn 1984 Nam Bosun 09: 00 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
36 5061 21006594 Nguyễn Lý Huỳnh 1995 Nam Engine – Caded 09: 01 15/01/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) VICMAC
37 5062 21006595 Nguyễn Thế Hưng 1990 Nam 3/E 09: 01 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
38 5064 21006597 Cao Xuân Đức 1989 Nam 2/O 09: 03 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI NAM
39 5066 21006599 Phạm Như Quỳnh 1979 Nam 2/E 09: 05 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
40 5067 21006600 Phạm Duy Linh 1986 Nam 09: 05 15/01/2021 Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam(300N)
41 5071 21006604 Nguyễn Tuấn Hải 1988 Nam 2/O 09: 08 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) LIÊN MINH
42 5077 21006612 Nguyễn Quốc Trung 2001 Nam OILER 09: 15 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
43 5078 21006614 Tô Minh Tiến 1989 Nam AB 09: 17 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
44 5079 21006615 Nguyễn Văn Điệp 1983 Nam C/O 09: 19 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) LIÊN MINH
45 5082 21006620 Hoàng Trung Thành 1995 Nam OILER 09: 24 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
46 5087 21006625 Nguyễn Văn Cường 1977 Nam Bosun 09: 30 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
47 5090 21006628 Chen Zhiqiang 1986 Nam 09: 35 15/01/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
48 5093 21006632 Xiao Xiangpeng 1976 Nam 09: 36 15/01/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
49 5099 21006640 Phạm Văn Thiệu 1990 Nam Fitter 09: 45 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
50 5100 21006641 Vi Dũng Biển 1989 Nam CE 10: 18 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP TRACO
51 5115 21006669 Đào Duy Thái 2002 Nam Deck – Caded 10: 22 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
52 5117 21006673 Đỗ Đức Long 2000 Nam OS 10: 26 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
53 5120 21006678 Nghiêm Nghĩa Tuấn Anh 1986 Nam OILER 10: 28 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PTSC Thanh Hóa
54 5122 21006687 Phạm Văn Lực 1998 Nam AB 10: 39 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vitranchart (800N) VITRANSCHART
55 5124 21006689 Lin Shu Wei 1988 Nam 10: 43 15/01/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
56 5125 21006690 An Ngọc Dung 1987 Nam 4/E 10: 45 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) GASSHIPING
57 5126 21006693 Phạm Công Thảo 1986 Nam 2/O 10: 53 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
58 5127 21006695 Phạm Văn Khâm 1985 Nam Sailor 10: 54 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
59 5128 21006697 Nguyễn Manh Đại 1972 Nam Bosun 10: 56 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
60 5130 21006701 Bùi Thanh Vương 1979 Nam AB.E 10: 58 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
61 5131 21006703 Dương Xuân Hoành 1984 Nam 2/E 11: 02 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
62 5133 21006709 Nguyễn Trí Đức 2002 Nam OILER 11: 09 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
63 5134 21006710 Phạm Văn Tòng 1985 Nam Electric 11: 12 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
64 5135 21006712 Lê Văn Mạnh 1995 Nam OILER 11: 13 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
65 5136 21006713 Bùi Văn Tiến 1999 Nam OS 11: 14 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
66 5137 21006715 Lê Đức Khuyên 1977 Nam AB 11: 17 15/01/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM
67 5193 21006777 Lê Đình Chiến 1985 Nam 4/E 14: 06 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
68 5211 21006804 Thân Xuân Thắng 1990 Nam 3/O 14: 27 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VICMAC
69 5247 21006851 Nguyễn Tuấn Đốc 1987 Nam 15: 09 15/01/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
70 5249 21006854 Nguyễn Anh Tuấn 1986 Nam Capt 15: 11 15/01/2021 Chứng chỉ tả (200N) TỰ DO
71 5260 21006866 Phạm Ngọc Tiến 1994 Nam Sailor 15: 29 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
72 5272 21006881 Phạm Công Thành 1987 Nam 2/E 16: 14 15/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) AMAT JSC
73 5287 21006929 Phạm Văn Lâm 1983 Nam 1/E 07: 36 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ALLIANCE JSC
74 5291 21006936 Trần Sơn Cao 1996 Nam 3/O 07: 53 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PACIFIC
75 5293 21006940 Trần Sơn Cao 1996 Nam 08: 13 16/01/2021 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
76 5295 21006943 Đinh Văn Xuân 1977 Nam Capt 08: 16 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ALLIANCE JSC
77 5300 21006950 Lin Shu Wei 1988 Nam 08: 25 16/01/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Sở lao động Hải Dương
78 5301 21006951 Phạm Viết Minh 1976 Nam CE 08: 31 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ALLIANCE JSC
79 5302 21006955 Nguyễn Thanh Tuấn 1982 Nam C/O 08: 41 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
80 5310 21006964 Bùi Thanh Tuân 1983 Nam Fitter 09: 32 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ALLIANCE JSC
81 5311 21006966 Trần Xuân Hạnh 1985 Nam 4/E 09: 37 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) fACIPIC MARINE
82 5315 21006971 Vũ Văn Nam 1980 Nam 1/E 09: 56 16/01/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ALLIANCE JSC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *