0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 19/02/2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 19/02/2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 21016727 Khương Mạnh Hùng 1981 Cook 07: 49 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
2 21016741 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1979 07: 57 19/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
3 21016771 Trần Văn Quang 1986 AB 08: 15 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
4 21016781 Trần Văn Lâm 1986 2/E 08: 21 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
5 21016786 Trần Khắc Dùng 1994 Electric 08: 24 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
6 21016796 Minamibata Shinji 1976 08: 27 19/02/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
7 21016809 Phạm Duy Hào 1984 CE 08: 34 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
8 21016826 Trần Văn Dương 1984 3/E 08: 42 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Panama (HBe) TÂN BÌNH
9 21016832 Nguyễn Thanh Nhiệm 1980 M/M 08: 45 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
10 21016836 Bùi Việt Anh 1987 Capt 08: 47 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) FGAS
11 21016840 Đỗ Văn Thành 2002 OS.D 08: 49 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
12 21016849 Vũ Mạnh Hưng 1991 OILER 08: 54 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
13 21016864 Đặng Văn Tiến 1995 AB 09: 11 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ATACO
14 21016871 Hoàng Văn Công 1986 OILER 09: 18 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
15 21016873 Vũ Trọng Hiếu 1993 AB.E 09: 21 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ATACO
16 21016879 Bùi Tuấn Anh 2000 OILER 09: 28 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
17 21016889 Vũ Đức Phong 1995 Sailor 09: 40 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
18 21016898 Hoàng Phú Đạt 1999 Engine – Caded 09: 49 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
19 21016901 Phùng Như Cần 1988 2/O 09: 50 19/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HẢI ÂU
20 21016903 Trần Xuân Phong 1975 Capt 09: 54 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
21 21016919 Phạm Văn Hà 1961 10: 15 19/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
22 21016931 Phạm Duy Việt 1990 2/O 10: 31 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TỰ DO
23 21016930 Ngô Hồng Tới 1982 AB 10: 35 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) NHẬT VIỆT
24 21016946 Trịnh Tuấn Tú 1991 4/E 11: 09 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
25 21016965 Vũ Văn Đức 1991 3/O 13: 37 19/02/2021 Chứng chỉ tả (200N) PVTRANS
26 21016979 Nguyễn Duy Đạt 1999 OS 13: 47 19/02/2021 Chứng chỉ tả (200N) TMAS
27 21016982 Bùi Hữu Bình 2002 Sailor 13: 49 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên Vinaship (1130N) VINASHIP
28 21016989 Trịnh Văn Bốn 1988 3/O 13: 57 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
29 21016996 Hồ Văn Trưởng 1980 2/E 14: 02 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
30 21017000 Vũ Văn Hoàn 1998 Engine – Caded 14: 07 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
31 21017023 Nguyễn Mạnh Cường 1976 Bosun 14: 35 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
32 21017025 Đào Duy Thái 2002 OS.D 14: 38 19/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) PVTRANS
33 21017037 Trần Văn Đức 1997 AB 14: 50 19/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VTB Quyết Tâm
34 21017057 Phạm Thị Hiếu 1991 15: 20 19/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
35 21017059 Nguyễn Thanh Lâm 1990 15: 23 19/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
36 21017062 Lê Thế Thức 1985 C/O 15: 25 19/02/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới Công ty VTB- ISM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *