0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 20/02/2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 20/02/2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 12547 21017117 Trần Trọng Hiếu 1974 Nam Electric 07: 32 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
2 12548 21017120 Nguyễn Quốc Sơn 1993 Nam 3/O 07: 42 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ATACO
3 12551 21017125 Phạm Văn Đức 1984 Nam C/O 07: 53 20/02/2021 Gia hạn sk Panama(1190N) I SEA Marine
4 12552 21017126 Vũ Đức Tùng 1987 Nam OILER 07: 56 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ITC
5 12558 21017133 Lê Văn Trí 1994 Nam OILER 08: 08 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
6 12571 21017157 Kiều Công Trường 1995 Nam 09: 00 20/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
7 12570 21017156 Kiều Duy Mạnh 1994 Nam 09: 02 20/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
8 12572 21017159 Lê Văn Bằng 1980 Nam Capt 09: 10 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) Công ty VTB- ISM
9 12574 21017162 Ngô Văn Hùng 1977 Nam CE 09: 14 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI AN
10 12575 21017163 Zhang Jinxi 1987 Nam 09: 19 20/02/2021 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
11 12577 21017166 Hoàng Minh Thắng 1983 Nam 1/E 09: 25 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Á CHÂU
12 12579 21017169 Trần Văn Bích 1974 Nam Sailor 09: 30 20/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) THANH THÀNH ĐẠT
13 12580 21017171 Vũ Văn Hà 1978 Nam 09: 35 20/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
14 12582 21017174 Bùi Xuân Hoàn 1979 Nam Cook 09: 39 20/02/2021 Chứng chỉ tả (200N) HTK
15 12587 21017187 Bùi Yến Linh 1979 Nam Capt 10: 32 20/02/2021 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *