0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 20/11/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 20/11/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20265735 Nguyễn Khắc Chuyên 1983 Nam Cook 07: 34 20/11/2020 Gói Alcol – Ma túy(320N)
2 20265758 Đinh Thọ Duy 1992 Nam 2/O 07: 40 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
3 20265768 Hồ Trần Quân 1988 Nam Electric 07: 43 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) Công ty VTB- ISM
4 20265782 Cao Thế Việt 1999 Nam WPR 07: 48 20/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
5 20265797 Phạm Hữu Thắng 1990 Nam AB 07: 53 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PVTRANS
6 20265804 Li Zejun 1975 Nam 07: 56 20/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
7 20265806 Wang Fubiao 1972 Nam 07: 57 20/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
8 20265810 Li Yunfang 1993 Nữ 07: 58 20/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
9 20265815 He Xiao Zhong 1977 Nam 07: 59 20/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
10 20265817 Chen Shuzhi 1965 Nam 08: 00 20/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
11 20265825 Liang Zheng Wen 1980 Nam 08: 01 20/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
12 20265830 Liu Xiao Ming 1990 Nam 08: 03 20/11/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
13 20265836 Nguyễn Thị Hoa 1990 Nữ 08: 04 20/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
14 20265839 Mai Đại Dương 1977 Nam Capt 08: 06 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
15 20265850 Phạm Hồng Phúc 1988 Nam 3/O 08: 10 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
16 20265863 Nguyễn Thanh Trường 1988 Nam 2/O 08: 15 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VOSCO
17 20265874 Nguyễn Tất Tuấn 1994 Nam AB 08: 21 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty VTB- ISM
18 20265888 Nguyễn Ngọc Quân 1994 Nam 3/O 08: 29 20/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
19 20265898 Phạm Văn Tiệp 1988 Nam 08: 34 20/11/2020 Khám sức khỏe lái xe nam(300N)
20 20265901 Phạm Văn Tiệp 1988 Nam OILER 08: 35 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
21 20265908 Đặng Văn Hào 1987 Nam Electric 08: 40 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
22 20265914 Phạm Văn Hòa 1985 Nam 4/E 08: 43 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
23 20265919 Hà Minh Ngọc 1983 Nam Cook 08: 45 20/11/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
24 20265923 Lê Văn Thảo 1990 Nam OILER 08: 50 20/11/2020 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới INLACO HAI PHONG
25 20265936 Nguyễn Hữu Luân 1988 Nam 3/E 09: 04 20/11/2020 HBeAg(690N) NHẬT VIỆT
26 20265950 Nguyễn Thị Thu Huyền 1986 Nữ 09: 21 20/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
27 20265954 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 1999 Nam M/M 09: 24 20/11/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama1200N) VINIC
28 20265962 Nguyễn Văn Hùng 1992 Nam AB 09: 31 20/11/2020 Gia hạn sức khỏe (690k) VOSCO
29 20265965 Nguyễn Viết Chinh 1975 Nam C/O 09: 32 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
30 20265968 Lê Thành Nguyên 1981 Nam C/O 09: 34 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
31 20265970 Phạm Thế Anh 1994 Nam 4/E 09: 35 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
32 20265972 Vũ Duy Mười 1987 Nam AB 09: 36 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
33 20265971 Đỗ Văn Đức 1990 Nam Electric 09: 36 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
34 20265977 Đặng Quang Minh 1973 Nam Fitter 09: 39 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
35 20265978 Nguyễn Văn Chăm 1992 Nam OILER 09: 40 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
36 20265980 Phạm Gia Tuân 1980 Nam OILER 09: 41 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
37 20265981 Lê Quốc Tuấn 1984 Nam 2/O 09: 43 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
38 20265987 Nguyễn Minh Sang 1988 Nam 1/E 09: 48 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SUMASER
39 20266004 Đặng Minh Quang 1973 Nam Fitter 10: 04 20/11/2020 Chứng chỉ tả (200N) VOSCO
40 20266006 Phạm Trường Giang 2000 Nam Deck – Caded 10: 05 20/11/2020 Chứng chỉ Panama (500N) INLACOSAIGON
41 20266016 Vũ Việt Dũng 1967 Nam 10: 21 20/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
42 20266020 Trần Đức Trung 1986 Nam C/O 10: 22 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
43 20266029 Đào Công Hải 1988 Nam 3/E 10: 33 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG PHÁT
44 20266043 Phạm Văn Đương 1985 Nam Thợ lặn 11: 03 20/11/2020 Khám sức khỏe thợ lặn(1500N) Công ty TNHH MTV LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN
45 20266044 Bùi Đức Tiến 1992 Nam 11: 05 20/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
46 20266106 Nguyễn Văn Phòng 1983 Nam Capt 14: 06 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
47 20266139 Nguyễn Công Hà 1985 Nam Capt 14: 27 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACOSAIGON
48 20266162 Trần Hoài Nam 1991 Nam 3/O 14: 44 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) I SEA Marine
49 20266172 Nguyễn Văn Quang 1989 Nam 4/E 14: 56 20/11/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
50 20266190 Nguyễn Thị Hoa 1984 Nữ 15: 23 20/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
51 20266197 Trần Hoa Nam 1993 Nam M/M 15: 31 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SAO PHƯƠNG ĐÔNG
52 20266219 Nguyễn Hồng Phong 1983 Nam 1/E 15: 55 20/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *