0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 21/11/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 21/11/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

54 006 20266322 Nguyễn Đình Tuấn 1983 Nam C/O 07: 25 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
55 007 20266324 Nguyễn Thế Sỹ 1999 Nam Engine – Caded 07: 33 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
56 009 20266327 Nguyễn Văn Đoàn 1984 Nam Electric 07: 47 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
57 010 20266328 Vũ Văn Quảng 1984 Nam Cook 07: 55 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI HÀ
58 013 20266333 Trần Mạnh Hùng 1976 Nam 08: 10 21/11/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
59 016 20266339 Hoàng Mạnh Cường 1984 Nam OILER 08: 40 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
60 028 20266358 Nguyễn Bá Đồng 1985 Nam OILER 09: 27 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VOSCO
61 032 20266364 Lê Quang Thái 1989 Nam Sailor 09: 41 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn
62 034 20266367 Hồ Quang Đạt 1997 Nam Sailor 09: 48 21/11/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) Công ty Hoành Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *