0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 24/02/2021

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 24/02/2021.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã phiếu khám Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 13404 21018345 Vũ Hữu Huy 1988 Nam OILER 07: 40 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
2 13412 21018353 Nguyễn Huy Hoàng 1995 Nam AB 07: 50 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
3 13419 21018360 Nguyễn Duy Chương 1981 Nam Cook 07: 55 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
4 13426 21018367 Trần Mạnh Cường 1995 Nam OILER 07: 59 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
5 13432 21018373 Đào Văn Nam 1987 Nam 2/E 08: 10 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ITC
6 13441 21018384 Tăng Xuân Hùng 1986 Nam Capt 08: 17 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
7 13453 21018396 Phạm Văn Giang 1989 Nam Pump 08: 26 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
8 13462 21018406 Nguyễn Hồng Quang 1996 Nam Cook 08: 40 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACOSAIGON
9 13466 21018412 Ngô Quang Tuyên 1977 Nam Cook 08: 46 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
10 13467 21018413 Nguyễn Công Nghĩa 1969 Nam 1/E 08: 49 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACOSAIGON
11 13468 21018414 Đinh Đức Quang 1962 Nam 08: 52 24/02/2021 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
12 13469 21018416 Phạm Văn Tịnh 1981 Nam Cook 08: 54 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TRƯỜNG PHÁT LỘC
13 13472 21018422 Phạm Tiến Toàn 1997 Nam 3/O 09: 00 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
14 13475 21018426 Phạm Văn Vân 1994 Nam 4/E 09: 04 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
15 13481 21018435 Nguyễn Thế Minh 1980 Nam OILER 09: 09 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
16 13482 21018437 Trần Văn Huynh 1994 Nam 4/E 09: 13 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
17 13484 21018442 Trịnh Văn Bằng 1988 Nam 2/E 09: 19 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TÂN BÌNH
18 13486 21018445 Trần Quang Dũng 1992 Nam 4/E 09: 22 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) SMR MARINE
19 13488 21018447 Ngô Văn Hùng 1977 Nam CE 09: 24 24/02/2021 Chứng chỉ tả (200N) HẢI AN
20 13491 21018450 Trần Đồng Hải 1990 Nam 4/E 09: 27 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TMAS
21 13493 21018454 Nguyễn Văn Mười 1990 Nam 09: 31 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HOÀNG PHÁT
22 13496 21018458 Nguyễn Trung Đồng 1983 Nam Cook 09: 37 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẰNG HẢI THĂNG LONG
23 13498 21018460 Phạm Quang Phúc 1992 Nam AB 09: 40 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
24 13499 21018463 Vũ Thế Năng 1989 Nam 3/O 09: 48 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VCC
25 13500 21018464 Nguyễn Văn Nguyên 1987 Nam 2/E 09: 49 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
26 13502 21018466 Phạm Quang Hiếu 1983 Nam Capt 09: 52 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PHC MARITIME
27 13504 21018470 Lê Ngọc Vinh 1983 Nam 09: 58 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
28 13505 21018473 Nguyễn Văn Thành 1978 Nam CE 10: 04 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
29 13513 21018485 Nguyễn Ngọc Minh 1983 Nam CE 10: 16 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
30 13516 21018488 Đỗ Bá Du 1988 Nam Sailor 10: 29 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
31 13520 21018495 Hoàng Văn Khánh 1992 Nam OILER 10: 44 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
32 13532 21018527 Nguyễn Văn Quân 1994 Nam AB 13: 44 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) INLACO HAI PHONG
33 13544 21018544 Hoàng Anh Dũng 2002 Nam OILER 14: 04 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
34 13547 21018553 Đào Hữu Phước 1998 Nam AB 14: 14 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
35 13553 21018563 Đòa Văn Hướng 1991 Nam OILER 14: 21 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI PHƯƠNG
36 13554 21018568 Trần Đức Hạnh 1986 Nam Capt 14: 25 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PCT
37 13558 21018574 Hà Ngọc Chương 1995 Nam AB 14: 33 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) PCT
38 13559 21018575 Phạm Văn Bộ 1992 Nam 3/O 14: 34 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
39 13562 21018578 Phạm Văn Thưởng 1982 Nam CE 14: 41 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
40 13564 21018580 Phạm Mạnh Hoan 1985 Nam C/O 14: 44 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
41 13565 21018582 Vũ Xuân Thiệu 1986 Nam 2/E 14: 48 24/02/2021 Sao chứng chỉ thuyền viên sang mẫu mới HP Marine
42 13566 21018583 Vũ Văn Đạt 1986 Nam 3/O 14: 50 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
43 13571 21018589 Trần Đình Hùng 1983 Nam 14: 53 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N)
44 13574 21018592 Hồ Xuân Hiệp 1990 Nam 3/E 14: 55 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
45 13575 21018593 Vũ Đăng Phước 1983 Nam CE 15: 00 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
46 13576 21018595 Vũ Quốc Tuấn 1988 Nam C/O 15: 02 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
47 13577 21018596 Vũ Đức Anh 1998 Nam Deck – Caded 15: 03 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
48 13579 21018599 Nguyễn Văn Mạnh 1993 Nam Electric 15: 07 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) TRƯỜNG MINH
49 13580 21018603 Phạm Văn Thừa 1987 Nam 3/O 15: 11 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
50 13581 21018604 Nguyễn Quốc Hùng 1984 Nam CE 15: 13 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
51 13585 21018609 Lê Đình Minh 1984 Nam 2/E 15: 19 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
52 13588 21018612 Trần Văn Phong 1986 Nam Deck Officer 15: 22 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
53 13590 21018614 Nguyễn Văn Tuấn 1991 Nam Bosun 15: 25 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
54 13592 21018616 Đăng Văn Nghĩa 1973 Nam 3/E 15: 27 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ITC
55 13595 21018621 Nguyễn Văn Duy 1991 Nam OS.E 15: 30 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ITC
56 13597 21018624 Nguyễn Thanh Toàn 1989 Nam 3/E 15: 34 24/02/2021 Gói Alcol – Ma túy(320N) HP Marine
57 13604 21018635 Hà Văn Dương 1999 Nam OILER 15: 47 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
58 13605 21018636 Nguyễn Sỹ Luân 1986 Nam OS 15: 49 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VSICO
59 13607 21018638 Trịnh Xuân Nghiêm 1984 Nam Cook 15: 50 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
60 13608 21018639 Tô Văn Tú 1986 Nam 3/O 15: 52 24/02/2021 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *