0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 24/07/2020

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam ngày 24/07/2020.

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu

STT Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Năm sinh Chức danh Ngày đang ký Gói khám Công ty
1 20212777 Bùi Minh Độ 1981 1/E 07: 44 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
2 20212800 Hoàng Huy 1991 OS 07: 50 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
3 20212805 Mai Công Duy 1997 OS 07: 52 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
4 20212811 Nguyễn Văn Trường Giang 1992 2/O 07: 54 24/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) KHẢI HOÀN
5 20212818 Trần Hữu Toàn 1995 Sailor 07: 59 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
6 20212830 Nguyễn Thanh Hiệp 1994 OILER 08: 02 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
7 20212838 Nguyễn Duy Đức 1998 M/M 08: 04 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
8 20212851 Phạm Minh Hoàn 1996 OS 08: 08 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
9 20212865 Vũ Trung Kiên 1976 CE 08: 12 24/07/2020 Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N) VINIC
10 20212876 Trần Văn Dũng 1981 4/E 08: 15 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) NHẬT VIỆT
11 20212887 Bùi Văn Tĩnh 1986 4/E 08: 19 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
12 20212903 Vũ Khắc Thi 1992 AB 08: 24 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ATACO
13 20212913 Dư Công Phúc 1997 Deck – Caded 08: 28 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
14 20212922 Phan Văn Uy 1974 Bosun 08: 30 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
15 20212926 Đinh Trọng Hiếu 1994 AB 08: 33 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
16 20212931 Nguyễn Văn Dương 1988 OILER 08: 37 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N)
17 20212935 Vũ Văn Hưng 1990 M/M 08: 39 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ASHICO
18 20212939 Bùi Văn Chiến 1991 3/O 08: 42 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
19 20212945 Lê Văn Thắng 1987 2/O 08: 45 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N)
20 20212951 Mai Công Danh 1982 OILER 08: 50 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
21 20212955 Nguyễn Đăng Tuấn 2000 OS 08: 52 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
22 20212970 Bùi Văn Lạc 1990 3/E 08: 58 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HẢI ÂU
23 20212973 Phạm Hồng Thắng 1992 OILER 09: 02 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HOÀNG PHÁT
24 20212975 Lê Xuân Trường 1989 3/E 09: 05 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) LIÊN MINH
25 20212978 Phạm Văn Khâm 1991 OILER 09: 08 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) INLACO HAI PHONG
26 20212980 Đồng Văn Quang 1973 CE 09: 12 24/07/2020 PANAMA_VM(1200) VICMAC
27 20212985 Vũ Văn Hà 1998 AB 09: 21 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) ATACO
28 20212997 Hoàng Vũ Đại 1991 AB 09: 37 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) ASHICO
29 20213002 Đỗ Thế Vinh 1982 OILER 09: 43 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) VITACO
30 KHÔNG ĐỦ SK ĐI BIỂN Lê Viết Hùng 1993 M/M 10: 00 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) VCC
31 20213029 Nguyễn Đăng Khoa 1985 WPR 10: 46 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
32 20213031 Nguyễn Đình Chất 1987 Electric 10: 50 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TÂN BÌNH
33 20213034 Hà Văn Hưng 1982 AB 10: 54 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) TMAS
34 20213040 Nguyễn Thành Nam 2000 OS 11: 10 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HP Marine
35 20213492 Bùi Anh Tú 1984 C/O 14: 20 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy (690N) HẢI ÂU
36 20213504 Lò Thị Viêng 1973 14: 35 24/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nữ
37 20213506 Zhang Lijun 1973 14: 37 24/07/2020 Khám sức khỏe cho người nước ngoài lao động tại VN (800N) Công Ty Hồng Nguyên
38 20213511 Hoàng Văn Sáu 1993 AB 14: 42 24/07/2020 Chứng chỉ Panama (500N) ATACO
39 20213526 Phan Trọng Thái 1983 14: 57 24/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) INLACOSAIGON
40 20213529 Hoàng Mạnh Cường 1984 Bosun 15: 01 24/07/2020 Chứng chỉ tả (200N) INLACOSAIGON
41 20213531 Vũ Xuân Hiển 1984 15: 02 24/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
42 20213534 Lò Văn Hánh 1999 15: 05 24/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
43 20213535 Lò Văn Toàn 1998 15: 05 24/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
44 20213537 Lò Văn Tâm 2000 15: 06 24/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
45 20213538 Lò Văn Nơi 2001 15: 07 24/07/2020 Khám sức khỏe đi học, đi làm (250N) Nam
46 20213557 Ngô Đình Hưởng 1982 Bosun 16: 04 24/07/2020 Khám sức khỏe thuyền viên thường quy + Panama(1190N) HP Marine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *