0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 03 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 3 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 42344 PHẠM VĂN TOÁN 9/16/1993  Nam  BOSUN 3/3/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
2 42347 NGUYỄN BÁ TUẤN 8/5/1995  Nam  3/E 3/3/2022 7:56  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
3 42351 PHẠM VĂN ĐĂNG 11/22/1984  Nam  1/E 3/3/2022 8:00  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  INLACOSAIGON
4 42357 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 11/15/1992  Nam  OS 3/3/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
5 42361 PHẠM XUÂN THẾ 10/13/2000  Nam  OS.D 3/3/2022 8:10  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
6 42364 NGÔ DUY THỊNH 11/6/1990  Nam  AB 3/3/2022 8:12  Khám sức khoẻ TV Panama  Công ty VTB- ISM
7 42365 NGUYỄN QUANG MINH 10/13/1977  Nam 3/3/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)
8 42366 PHẠM THỊ ANH 8/20/1982  Nữ 3/3/2022 8:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
9 42368 TRẦN ĐÌNH HOÀNG 2/20/1985  Nam  1/E 3/3/2022 8:24  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
10 42376 TRẦN VĂN HẢI 7/12/1989  Nam  OILER 3/3/2022 8:32  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
11 42379 KIM MINH THÔNG 5/7/2001  Nam  OILER 3/3/2022 8:34  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
12 42381 ĐẬU ĐÌNH TUỆ 8/14/1984  Nam  OILER 3/3/2022 8:36  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
13 42382 NGUYỄN VĂN BÌNH 3/15/1991  Nam  OILER 3/3/2022 8:39  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
14 42383 THÁI BÌNH DƯƠNG 11/25/1994  Nam 3/3/2022 8:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
15 42384 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 3/10/1990  Nam  SAILOR 3/3/2022 8:41  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
16 42386 LƯỜNG VĂN ĐIỆP 4/30/1994  Nam  SAILOR 3/3/2022 8:44  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
17 42388 LÊ VĂN PHI 1/20/1999  Nam 3/3/2022 8:46  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
18 42389 ĐẶNG VĂN HẢI 4/1/1996  Nam  SAILOR 3/3/2022 8:48  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
19 42390 NGUYỄN ĐỨC LINH 10/9/1989  Nam  SAILOR 3/3/2022 8:50  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
20 42391 LÊ NGỌC TÚ 7/7/1995  Nam  SAILOR 3/3/2022 8:51  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
21 42392 HOÀNG THÁI BÌNH 4/10/1982  Nam  SAILOR 3/3/2022 8:53  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
22 42393 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 10/22/2003  Nữ 3/3/2022 8:55  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
23 42394 ĐẶNG PHÚC THÁI 11/17/2003  Nam 3/3/2022 8:55  KSK lấy bằng lái xe nam
24 42398 NGUYỄN TIẾN NGHĨA 7/20/1984  Nam  OILER 3/3/2022 8:59  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
25 42400 LÊ VĂN QUÂN 3/10/1987  Nam  OILER 3/3/2022 9:01  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
26 42403 NGUYỄN QUỐC VINH 2/11/1987  Nam  SAILOR 3/3/2022 9:03  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
27 42406 NGUYỄN NGỌC THƯƠNG 10/15/1982  Nam  OILER 3/3/2022 9:06  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
28 42408 VŨ TRỌNG DĨNH 1/1/1980  Nam  OILER 3/3/2022 9:07  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
29 42410 ĐÀO VĂN HÙNG 11/5/1983  Nam  2/E 3/3/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
30 42412 NGUYỄN QUỐC LÂM 10/5/1978  Nam  COOK 3/3/2022 9:14  KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
31 42414 LÊ VĂN LONG 12/28/1996  Nam  4/E 3/3/2022 9:15  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
32 42418 TRẦN VĂN TÂM 6/4/1985  Nam  FITTER 3/3/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  NHẬT VIỆT
33 42425 BÙI VĂN VƯỢNG 10/7/1981  Nam  CE 3/3/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
34 42427 VŨ TRỌNG ĐẠT 6/14/1980  Nam  FITTER 3/3/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
35 42429 VŨ NGỌC VĨ 3/11/1992  Nam  4/E 3/3/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
36 42431 TRẦN THANH TÙNG 1/25/1996  Nam  OS 3/3/2022 9:36  Panama VM  VICMAC
37 42432 NGUYỄN VĂN HUY 4/4/1997  Nam  DECK – CADED 3/3/2022 9:39  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
38 42435 LÊ VĂN LINH 11/21/1999  Nam  OILER 3/3/2022 9:42  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
39 42437 NGUYỄN VĂN SỰ 7/30/1979  Nam  2/E 3/3/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
40 42440 NGUYỄN BÁ LINH 11/20/1984  Nam  2/E 3/3/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
41 42441 DỤNG QUANG NHO 1/1/2000  Nam 3/3/2022 9:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
42 42445 TRẦN VĂN VỤ 9/10/1993  Nam  OILER 3/3/2022 9:54  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
43 42448 VŨ MẠNH CƯỜNG 1/5/1984  Nam  4/E 3/3/2022 9:58  KSK thường quy (650N)  VOSCO
44 42452 VƯƠNG HẢI MINH 11/26/1983  Nam  OILER 3/3/2022 10:03  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VIPCO
45 42455 HẮC HOÀNG DU 8/24/2003  Nam  SAILOR 3/3/2022 10:08  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
46 42460 SHAO ,HAI YUN 10/29/1978  Nữ 3/3/2022 10:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
47 42462 WANG, SHIYONG 5/13/1981  Nam 3/3/2022 10:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
48 42463 WEN, LINGYUN 10/18/1982  Nam 3/3/2022 10:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
49 42464 NGUYỄN VĂN TÂM 1/20/1987  Nam  OS.D 3/3/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
50 42468 CAO ĐÌNH NGỌC 6/20/2002  Nam  AB.D 3/3/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
51 42470 VŨ TRUNG HẬU 2/22/1991  Nam  3/E 3/3/2022 10:33  KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
52 42471 PHẠM HỮU ĐẠT 10/20/1987  Nam  OILER 3/3/2022 10:35  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
53 42472 NGUYỄN HUY NGỌC 10/28/1976  Nam  2/E 3/3/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
54 42474 VƯƠNG MINH HÀ 1/1/1980  Nữ 3/3/2022 10:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
55 42475 ĐỒNG HUY TUYỂN 2/3/1993  Nam  3/O 3/3/2022 10:46  KSK thường quy (650N)  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
56 42478 ĐOÀN TRUNG KIÊN 1/18/1999  Nam  OILER 3/3/2022 10:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), KSK thường quy (650N)  TỰ DO
57 42483 PHẠM HỮU ĐỊNH 12/5/1997  Nam 3/3/2022 11:29  Chứng chỉ Panama  VIGOR
58 42484 PHAN ĐĂNG MẠNH 9/19/1998  Nam 3/3/2022 11:31  Chứng chỉ Panama  VIGOR
59 42485 ĐỖ VĂN BÁCH 3/11/1986  Nam 3/3/2022 11:33  Chứng chỉ Panama  VIGOR
60 42486 DƯƠNG ĐĂNG TÚ 8/20/1989  Nam 3/3/2022 11:34  Chứng chỉ Panama  VIGOR
61 42487 HỒ HỮU PHƯỚC XUYÊN 12/15/1997  Nam 3/3/2022 11:35  Chứng chỉ Panama  VIGOR
62 42488 HOÀNG VĂN ĐẢM 3/13/1989  Nam 3/3/2022 11:36  Chứng chỉ Panama  VIGOR
63 42489 LÊ HỒNG CHƯƠNG 6/17/1978  Nam 3/3/2022 11:37  Chứng chỉ Panama  VIGOR
64 42490 NGUYỄN CÔNG HÂN 11/10/1981  Nam 3/3/2022 11:38  Chứng chỉ Panama  VIGOR
65 42491 NGUYỄN HỮU HẢO 8/18/1996  Nam 3/3/2022 11:40  Chứng chỉ Panama  VIGOR
66 42492 NGUYỄN LÊ TRƯỜNG LÂM 9/15/1968  Nam 3/3/2022 11:41  Chứng chỉ Panama  VIGOR
67 42493 NGUYỄN QUANG PHONG 10/28/1996  Nam 3/3/2022 11:42  Chứng chỉ Panama  VIGOR
68 42494 CHU VĂN HIÊN 10/25/1982  Nam 3/3/2022 11:43  Chứng chỉ Panama  VIGOR
69 42508 NGUYỄN VĂN TOẢN 9/2/1980  Nam  CE 3/3/2022 13:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
70 42515 LƯƠNG VĂN DOÃN 8/9/1989  Nam  OILER 3/3/2022 13:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
71 42525 LÒ VĂN YÊN 8/5/1988  Nam 3/3/2022 14:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
72 42529 HOÀNG VĂN CHẮP 4/22/1990  Nam 3/3/2022 14:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
73 42532 LÒ VĂN THÊM 4/8/1998  Nam 3/3/2022 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
74 42535 HOÀNG THỊ UÔN 2/3/1991  Nữ 3/3/2022 14:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
75 42555 VŨ XUÂN LỘC 3/12/1999  Nam  OILER 3/3/2022 14:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
76 42560 NGUYỄN TRUNG ĐỒNG 2/16/1983  Nam  COOK 3/3/2022 14:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  I SEA Marine
77 42565 CHU HỮU DUY 2/21/2000  Nam  ENGINE – CADED 3/3/2022 15:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
78 42569 VŨ ĐỨC DŨNG 1/16/1967  Nam  SAILOR 3/3/2022 15:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  HAI PHONG MRCC
79 42572 TRẦN LÊ KHẢI 4/22/1995  Nam  4/E 3/3/2022 15:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng – Công ty cổ phần PI CO
80 42575 PHẠM DUY PHONG 8/12/1993  Nam  AB 3/3/2022 15:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
81 42579 THÁI CÔNG THÀNH 5/19/1995  Nam  OILER 3/3/2022 15:20  Khám sức khoẻ TV Panama  Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng – Công ty cổ phần PI CO
82 42585 NGUYỄN MẠNH DƯƠNG 1/22/1985  Nam  ELECTRIC 3/3/2022 15:39  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
83 42590 ZHOU XIAOQUAN 7/13/1982  Nam 3/3/2022 15:52  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
84 42591 NGUYỄN TRỌNG NAM 11/25/1996  Nam  AB.E 3/3/2022 15:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
85 42652 ĐỖ HOA HUỆ 12/20/1999  Nữ 3/4/2022 7:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
86 42674 PHẠM VĂN HUÂN 9/15/1984  Nam  COOK 3/4/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG GIA
87 42684 LÊ VĂN NINH 4/14/1996  Nam  OILER 3/4/2022 7:49  Panama VM  VICMAC
88 42693 PHẠM VĂN TUẤN 10/22/1997  Nam  ELECTRIC 3/4/2022 7:53  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  NHẬT VIỆT
89 42706 VŨ CÔNG THƯỜNG 1/23/1980  Nam  2/E 3/4/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  PTSC MARINE
90 42713 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 10/19/1977  Nam  4/E 3/4/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
91 42722 HOÀNG VĂN HIỂN 2/27/1984  Nam  BOSUN 3/4/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
92 42732 NGUYỄN VĂN THÀNH 10/13/1995  Nam  OILER 3/4/2022 8:11  KSK thường quy (650N)  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
93 42735 TRẦN CÔNG DUY 6/11/1993  Nam  FITTER 3/4/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
94 42741 LÊ VĂN DUY 6/1/1992  Nam  4/E 3/4/2022 8:21  KSK thường quy (650N)
95 42743 BÙI HOÀNG NAM 8/2/1998  Nam 3/4/2022 8:23  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
96 42745 TRẦN VĂN TỈNH 4/29/1971  Nam  COOK 3/4/2022 8:25  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)
97 42746 NGUYỄN VĂN SỸ 7/3/1982  Nam  CE 3/4/2022 8:28  Panama VM  VICMAC
98 42748 ĐÀO CÔNG QUYỀN 11/27/1987  Nam  OILER 3/4/2022 8:30  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
99 42751 NGUYỄN VĂN THAO 9/1/1978  Nam  CAPT 3/4/2022 8:31  Panama VM  VICMAC
100 42756 LÊ KHẮC HÒA 12/23/1978  Nữ  OILER 3/4/2022 8:34  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
101 42757 TRẦN NGUYÊN LÂM 10/12/1982  Nam  SAILOR 3/4/2022 8:35  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
102 42760 ĐINH BẠI CHÂU 10/6/1999  Nam  OILER 3/4/2022 8:37  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
103 42762 PHẠM TRUNG THÀNH 7/15/1983  Nam  OILER 3/4/2022 8:40  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
104 42768 BÙI VĂN XUÂN 2/7/1993  Nam  AB 3/4/2022 8:42  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  I SEA Marine
105 42777 TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN 9/19/2000  Nam  SAILOR 3/4/2022 8:49  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
106 42778 ĐẶNG VĂN TÚ 7/26/1995  Nam  SAILOR 3/4/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
107 42779 ĐẶNG VĂN BẮC 5/5/1998  Nam  SAILOR 3/4/2022 8:51  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
108 42781 NGUYỄN ĐỨC LỘC 8/10/1980  Nam  BOSUN 3/4/2022 8:52  Panama VM  VICMAC
109 42782 TÔ VĂN HUẤN 11/28/1979  Nam 3/4/2022 8:53  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
110 42784 PHẠM VĂN PHƯỢNG 11/16/1994  Nam  OILER 3/4/2022 8:55  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
111 42785 NGUYỄN BÁ NGỌC 8/26/1994  Nam  OILER 3/4/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
112 42787 PHAN XUÂN QUYẾT 8/4/1992  Nam  OILER 3/4/2022 8:56  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
113 42789 DƯƠNG DANH GIÁP 5/3/1994  Nam  SAILOR 3/4/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
114 42791 NGUYỄN MINH HOÀNG 4/7/1992  Nam 3/4/2022 8:59  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
115 42795 NGUYỄN VĂN KỲ 1/22/1991  Nam  C/O 3/4/2022 9:03  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  I SEA Marine
116 42798 THỊNH VĂN LƯU 5/25/1986  Nam  CAPT 3/4/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
117 42803 PHẠM VĂN CHẤP 10/28/1979  Nam  COOK 3/4/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  TÂN BÌNH
118 42805 LÊ TRUNG HƯNG 6/5/1984  Nam  2/O 3/4/2022 9:11  Panama VM  VICMAC
119 42807 VŨ NGỌC SƠN 10/19/1992  Nam  3/O 3/4/2022 9:13  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
120 42812 VŨ THANH BÌNH 9/21/2000  Nam  AB 3/4/2022 9:17  KSK thường quy (650N)  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
121 42815 NGUYỄN NGỌC TUYÊN 9/22/1969  Nam  FITTER 3/4/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)
122 42818 PHẠM VĂN KHƯƠNG 12/9/1991  Nam  3/O 3/4/2022 9:21  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
123 42819 NGÔ VĂN CHƯ 10/17/1981  Nam  C/O 3/4/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
124 42821 LƯU MINH SỬU 2/5/1985  Nam  3/E 3/4/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
125 42826 TRẦN VĂN PHÚ 2/2/1988  Nam  AB 3/4/2022 9:33  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VITACO
126 42829 PHẠM THÀNH QUANG 4/8/1982  Nam  C/O 3/4/2022 9:35  KSK thường quy (650N)  TÂN CẢNG
127 42833 NGUYỄN XUÂN ĐÁT 1/15/1998  Nam  AB.E 3/4/2022 9:39  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
128 42836 ĐỖ VĂN MƯỜI 9/18/1996  Nam 3/4/2022 9:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
129 42844 NGUYỄN THỊ HUẾ 6/18/1990  Nữ 3/4/2022 9:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
130 42848 PHẠM VĂN MIỀN 2/7/1978  Nam  BOSUN 3/4/2022 9:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  HẢI ÂU
131 42868 NGUYỄN MINH ĐỨC 3/18/1996  Nam  OILER 3/4/2022 10:33  KSK thường quy (650N)  VICMAC
132 42875 VŨ ĐÌNH VĂN 9/17/1987  Nam  OS 3/4/2022 10:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
133 42910 TRẦN QUỐC TÚ 6/16/1977  Nam  AB 3/4/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
134 42913 NGUYỄN VĂN LỢI 10/17/1984  Nam  CE 3/4/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
135 42919 ĐỖ QUANG THÁI 7/1/1979  Nam  SAILOR 3/4/2022 14:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
136 42920 NGUYỄN CAO BIÊN 6/28/1990  Nam  ELECTRIC 3/4/2022 14:15  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
137 42925 NGUYỄN THÁI THANH 11/6/1987  Nam 3/4/2022 14:18  KSK lấy bằng lái xe nam
138 42932 TRẦN VĂN KHIÊM 10/28/1984  Nam  BOSUN 3/4/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  VSICO
139 42935 ĐOÀN VĂN HẢI 6/5/1995  Nam  SAILOR 3/4/2022 14:30  Khám sức khỏe TV song ngữ
140 42938 BÙI HỒNG HẠNH 8/3/1981  Nam 3/4/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ
141 42944 HỒ VĂN LINH 2/5/1994  Nam  OILER 3/4/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
142 42948 ĐẶNG VĂN TIẾN 10/24/1993  Nam  OS 3/4/2022 14:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
143 42954 NGUYỄN VĂN TUYÊN 8/5/1984  Nam  FITTER 3/4/2022 14:52  Panama VM  VICMAC
144 42962 VŨ TIẾN TÂN 11/3/1991  Nam  SAILOR 3/4/2022 15:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
145 42964 VŨ THỊ THÙY LINH 12/4/1997  Nữ 3/4/2022 15:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
146 42976 HOÀNG ĐÌNH VŨ 5/24/1983  Nam 3/4/2022 15:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
147 42984 VŨ THÁI BÌNH 8/12/1988  Nam 3/4/2022 16:14  Chứng chỉ Panama  VIGOR
148 42985 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 11/15/1991  Nam 3/4/2022 16:15  Chứng chỉ Panama  VIGOR
149 43027 PHẠM QUỐC LINH 7/16/1990  Nam  COOK 3/5/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
150 43032 NGUYỄN ĐÌNH CHÌNH 9/8/1984  Nam  2/E 3/5/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
151 43034 LÊ NGUYỄN TẤN ĐẠT 10/27/1999  Nam 3/5/2022 8:05  Chứng chỉ Panama  VIGOR
152 43035 PHẠM VĂN HÙNG 4/23/1985  Nam  3/E 3/5/2022 8:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
153 43041 PHAN XUÂN THÀNH 6/20/1984  Nam  SAILOR 3/5/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
154 43044 NGUYỄN VĂN THUẤN 4/12/1972  Nam  OILER 3/5/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
155 43047 BÙI VĂN CƯỜNG 9/1/1997  Nam 3/5/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
156 43048 NGUYỄN VĂN LỰC 3/4/1997  Nam  OILER 3/5/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
157 43050 HOÀNG CÔNG SỬ 10/9/1985  Nam  SAILOR 3/5/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
158 43052 LÊ ĐÌNH QUYẾN 9/11/1981  Nam  OILER 3/5/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
159 43054 PHẠM VĂN CÔNG 11/14/1996  Nam  SAILOR 3/5/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
160 43055 NGUYỄN VĂN HIẾU 5/10/1985  Nam  OILER 3/5/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
161 43056 TRẦN NHẬT HÀ 7/12/1992  Nam  SAILOR 3/5/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
162 43058 NGUYỄN CẢNH TUẤN 5/19/1987  Nam  OILER 3/5/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
163 43061 NGUYỄN HỮU TIỀN 3/20/1988  Nam  OILER 3/5/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
164 43063 NGUYỄN XUÂN SƠN 12/2/1988  Nam  OILER 3/5/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
165 43064 ĐẶNG VĂN KHƯƠNG 11/2/1995  Nam  OILER 3/5/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
166 43066 HỒ ĐÌNH TOẢN 5/5/1992  Nam  OILER 3/5/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
167 43067 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 4/20/1986  Nam  SAILOR 3/5/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
168 43069 ĐẶNG VĂN ĐẠT 12/5/1999  Nam  SAILOR 3/5/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
169 43072 PHẠM ĐỨC VIỆT QUANG 6/1/2002  Nam  OILER 3/5/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
170 43073 TRẦN ĐÌNH XUÂN 5/10/1975  Nam  SAILOR 3/5/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
171 43074 TRẦN VĂN THẮNG 6/12/1992  Nam  OILER 3/5/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
172 43075 NGUYỄN VĂN KHẨN 1/23/1999  Nam  OILER 3/5/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
173 43076 TRỊNH VĂN HIỆU 1/14/2002  Nam  SAILOR 3/5/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
174 43077 TRỊNH XUÂN HIẾU 9/11/2001  Nam  SAILOR 3/5/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
175 43078 NGUYỄN VĂN THÔNG 10/2/1994  Nam  OILER 3/5/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
176 43079 TRẦN QUANG HIỂN 12/24/2001  Nam  SAILOR 3/5/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
177 43083 NGUYỄN TIẾN SỸ 2/25/1986  Nam  SAILOR 3/5/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
178 43084 PHẠM VĂN HÒA 6/20/1987  Nữ  SAILOR 3/5/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
179 43087 ĐẬU TUẤN ĐẠT 7/20/1990  Nam  SAILOR 3/5/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
180 43088 HOÀNG VĂN NGHĨA 2/6/2001  Nam  SAILOR 3/5/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
181 43091 NGUYỄN NGỌC THẠCH 3/1/1982  Nam  OILER 3/5/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
182 43094 PHẠM NAM TRƯỜNG 10/19/2001  Nam  OILER 3/5/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
183 43095 NGUYỄN NGỌC DUY 8/30/1983  Nam  CE 3/5/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
184 43370 LÊ VĂN PHÚ 7/4/1986  Nam  C/O 3/7/2022 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
185 43381 PHẠM NGỌC THỊNH 7/19/1990  Nam  4/E 3/7/2022 7:44  Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
186 43387 VŨ KHẮC LONG 6/25/1976  Nam  2/E 3/7/2022 7:49  Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
187 43393 LÊ VĂN VUI 4/5/1984  Nam  C/O 3/7/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
188 43408 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 9/8/1989  Nữ 3/7/2022 8:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
189 43411 NGUYỄN SỸ TUẤN 5/5/1987  Nam  AB 3/7/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
190 43419 HOÀNG VĂN QUANG 10/23/1968  Nam  CE 3/7/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ
191 43422 LÃ TRUNG HIẾU 3/3/1984  Nam  CE 3/7/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
192 43430 HOÀNG DUY TÂN 7/28/1992  Nam  AB 3/7/2022 8:13  Panama VM  VICMAC
193 43442 NGUYỄN VĂN LIỆU 3/2/1982  Nam  BOSUN 3/7/2022 8:16  Khám sức khoẻ TV Panama
194 43449 NGUYỄN TIẾN THÀNH 2/3/1990  Nam  FITTER 3/7/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
195 43456 NGUYỄN VĂN BA 7/12/1980  Nam  SAILOR 3/7/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ
196 43461 CAO TIẾN DŨNG 5/6/1998  Nam 3/7/2022 8:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
197 43469 ĐÀM VĂN TUÂN 1/26/1996  Nam 3/7/2022 8:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
198 43472 TRẦN VĂN TUÂN 4/30/1992  Nam 3/7/2022 8:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
199 43476 HOÀNG VĂN CHUNG 3/23/1990  Nam 3/7/2022 8:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
200 43478 LƯỜNG VĂN LỢI 3/10/1995  Nam 3/7/2022 8:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
201 43483 LÒ VĂN DƯƠNG 12/28/2000  Nam 3/7/2022 8:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
202 43487 CAO XUÂN SƠN 6/18/1992  Nam  BOSUN 3/7/2022 8:37  Khám sức khoẻ TV Panama  Công ty VTB- ISM
203 43491 BÙI CÔNG HẬU 3/19/2002  Nam  M/M 3/7/2022 8:39  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
204 43494 NGUYỄN ĐÌNH THỦY 12/22/1975  Nam  COOK 3/7/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ
205 43499 LÊ TRƯỜNG SƠN 7/24/1984  Nam  C/O 3/7/2022 8:43  Panama VM  VICMAC
206 43504 PHẠM VĂN DÂN 5/29/1964  Nam  COOK 3/7/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TÂN BÌNH
207 43510 ĐẶNG QUANG DÂN 6/5/1973  Nam  CAPT 3/7/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
208 43516 NGUYỄN VĂN LONG 4/30/1988  Nam  2/O 3/7/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
209 43522 ĐẶNG TRỌNG CHÍNH 2/12/1989  Nam  SAILOR 3/7/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
210 43526 VŨ VĂN TUẤN 3/22/1990  Nam  COOK 3/7/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
211 43534 VŨ SƠN LÂM 10/6/1978  Nam  4/E 3/7/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
212 43537 LÊ VĂN CHUYỂN 8/20/1988  Nam  SAILOR 3/7/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
213 43540 NGUYỄN HUY HOÀNG 9/19/1985  Nam  C/O 3/7/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
214 43547 NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 2/6/1977  Nam  BOSUN 3/7/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
215 43551 NGÔ THỌ XUYẾN 1/1/1987  Nam 3/7/2022 9:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
216 43553 BÙI THỊ NĂM 6/15/1982  Nữ 3/7/2022 9:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
217 43558 BÙI VĂN SÁU 11/3/1987  Nam 3/7/2022 9:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
218 43559 LÊ THỊ TƯƠI 8/10/1997  Nữ 3/7/2022 9:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
219 43561 BÙI VĂN NĂM 1/2/1986  Nam 3/7/2022 9:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
220 43564 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 5/11/1975  Nam  COOK 3/7/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
221 43566 BÙI VĂN CHIỀU 8/14/1974  Nam 3/7/2022 9:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
222 43570 NGUYỄN QUYẾT TIẾN 11/30/1982  Nam  BOSUN 3/7/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
223 43571 NGUYỄN VĂN THẮNG 9/4/1967  Nam  COOK 3/7/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
224 43573 ĐOÀN VĂN KHÁ 10/22/1976  Nam  SAILOR 3/7/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
225 43574 TRẦN VĂN CAO 7/5/1986  Nam  BOSUN 3/7/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
226 43576 NGUYỄN THÀNH NAM 5/10/1996  Nam  SAILOR 3/7/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
227 43580 PHẠM TRUNG XUÂN 8/24/1992  Nam  OILER 3/7/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
228 43582 PHẠM VĂN LỘC 8/2/1987  Nam  COOK 3/7/2022 9:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIỆT NHẬT
229 43583 HOÀNG VĂN THÀNH 8/5/1993  Nam  SAILOR 3/7/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
230 43584 BÙI NGỌC THẠCH 9/5/2003  Nam  OILER 3/7/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  BÌNH MINH
231 43587 BÙI MẠNH ĐỨC 8/25/1984  Nam  3/E 3/7/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
232 43585 TRẦN TRƯỜNG GIANG 11/8/1976  Nam  FITTER 3/7/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
233 43590 PHẠM TRUNG HIẾU 5/30/1994  Nam  AB 3/7/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
234 43591 ĐỖ VĂN SƠN 3/19/1984  Nam  3/E 3/7/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ
235 43592 ĐỖ VĂN TRÍ 11/12/1990  Nam  2/O 3/7/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ
236 43594 NGUYỄN MẠNH HÙNG 10/31/1982  Nam  CAPT 3/7/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ
237 43595 HOÀNG CÔNG NGHỊ 6/15/1985  Nam  C/O 3/7/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ
238 43599 NGUYỄN TRỌNG LÂM 9/15/1977  Nam  2/E 3/7/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ
239 43602 PHẠM VĂN HẢI 7/17/1977  Nam  SAILOR 3/7/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ
240 43604 NGUYỄN VŨ ĐÌNH 11/28/1992  Nam  2/E 3/7/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
241 43608 PHẠM VĂN RỤ 1/1/1983  Nam 3/7/2022 10:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
242 43609 VŨ NGỌC TIỆP 1/26/1999  Nam 3/7/2022 10:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
243 43611 MAI XUÂN TRƯỜNG 1/1/1992  Nam 3/7/2022 10:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
244 43615 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 8/17/1992  Nam 3/7/2022 10:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
245 43616 VŨ DOÃN DŨNG 1/16/1980  Nam 3/7/2022 10:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
246 43617 PHẠM VĂN QUY 2/23/1989  Nam  3/O 3/7/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
247 43618 TRẦN MINH CHIẾN 2/4/2000  Nam 3/7/2022 10:16  Khám sức khoẻ TV Panama
248 43620 CHEN BING 7/12/1987  Nam 3/7/2022 10:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
249 43621 NGUYỄN VĂN NHẬT 11/6/1998  Nam 3/7/2022 10:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
250 43622 TRẦN QUANG CHIẾN 11/28/1979  Nam 3/7/2022 10:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
251 43623 TRỊNH VĂN THỤY 1/1/1971  Nam 3/7/2022 10:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
252 43624 NGUYỄN TIẾN TÂN 10/2/1990  Nam  SAILOR 3/7/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
253 43625 ĐỖ VĂN DUY 9/8/1990  Nam  4/E 3/7/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG GIA
254 43627 NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH 6/20/1975  Nam  CE 3/7/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
255 43628 PHẠM DUY ĐIỀN 10/12/1993  Nam  AB.D 3/7/2022 10:32  Khám sức khoẻ TV Panama  SMR MARINE
256 43630 ĐẶNG VĂN CHINH 3/24/1989  Nam  OILER 3/7/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ
257 43631 NGUYỄN HOÀNG HƯNG 10/26/1999  Nam  OILER 3/7/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
258 43633 PHẠM HỮU PHONG 3/18/1996  Nam  SAILOR 3/7/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
259 43635 PHẠM VĂN ĐẠT 8/22/1986  Nam  COOK 3/7/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
260 43636 ANSU SAMUEL KWADWO 9/24/1990  Nam 3/7/2022 10:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
261 43644 VŨ HAI TUY 2/5/2000  Nam  OILER 3/7/2022 11:08  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
262 43649 NGUYỄN BÁ PHONG 7/29/1990  Nam  3/O 3/7/2022 11:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
263 43669 MAI VĂN PHONG 12/26/1989  Nam 3/7/2022 13:38  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)
264 43677 ĐINH MẠNH KHÔI 4/8/1992  Nam  OILER 3/7/2022 13:42  KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
265 43695 ĐẶNG THU HUYỀN 5/27/1983  Nữ 3/7/2022 13:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
266 43697 NGUYỄN VĂN SƠN 12/20/1995  Nam  OS 3/7/2022 13:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
267 43700 PHẠM ĐĂNG TÂN 1/6/1985  Nam  C/O 3/7/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TTC
268 43704 HUANG CHIEN CHIH 11/16/1970  Nam 3/7/2022 14:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
269 43707 VŨ THÀNH LUÂN 1/28/1985  Nam  2/E 3/7/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
270 43711 ĐỖ TƯỜNG VI 10/11/1983  Nam  COOK 3/7/2022 14:09  Panama VM  VICMAC
271 43727 KIM JI YOUNG 1/19/1977  Nam 3/7/2022 14:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
272 43731 LÒ THỊ HƯƠNG MAI 3/8/1983  Nữ 3/7/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
273 43735 LÙ A GIAO 6/19/1986  Nam 3/7/2022 14:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
274 43738 NGUYỄN VĂN CẦN 2/17/1991  Nam  ELECTRIC 3/7/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ
275 43745 NGUYỄN MINH TIẾN 6/13/2001  Nam  OILER 3/7/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
276 43755 VŨ NHẬT HOÀNG 2/12/1988  Nam  C/O 3/7/2022 14:35  KSK thuyền viên không XN  VICMAC
277 43765 PHẠM VĂN THẾ 5/12/1993  Nam  WPR 3/7/2022 14:40  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
278 43782 TRẦN THỊ THẢO VÂN 10/25/2002  Nữ 3/7/2022 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
279 43792 TRẦN XUÂN TRÍ 10/11/1991  Nam  AB 3/7/2022 15:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
280 43796 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 6/1/1983  Nam  ELECTRIC 3/7/2022 15:21  Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
281 43807 VŨ THÀNH LUÂN 3/26/1985  Nam  CE 3/7/2022 15:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
282 43809 PHẠM VĂN ĐẠT 4/21/2003  Nam 3/7/2022 15:31  Chứng chỉ Panama
283 43811 LÊ VĂN HƯỚNG 1/10/1982  Nam  CE 3/7/2022 15:34  Khám sức khỏe TV song ngữ
284 43816 TÔ VĂN THỰC 9/19/1991  Nam 3/7/2022 15:42  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
285 43819 VŨ THANH TÙNG 8/10/1988  Nam 3/7/2022 15:48  KSK lấy bằng lái xe nam
286 43827 HOÀNG VĂN HÙNG 9/15/1981  Nam  1/E 3/7/2022 16:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
287 43839 VŨ VĂN SỬU 10/10/1973  Nam 3/7/2022 16:35  Chứng chỉ Panama  VIGOR
288 43901 TRỊNH NGỌC MINH 7/15/1983  Nam  2/O 3/8/2022 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  NHẬT VIỆT
289 43941 NGUYỄN ĐỨC TUYẾN 10/2/1994  Nam  OILER 3/8/2022 7:46  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  NHẬT VIỆT
290 43950 NGUYỄN TẤN TÀI 5/24/1999  Nam  ENGINE – CADED 3/8/2022 7:51  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  NHẬT VIỆT
291 43963 ĐINH ĐĂNG THỊNH 11/24/1991  Nam  COOK 3/8/2022 7:59  KSK thường quy (650N)  TỰ DO
292 43971 HOÀNG VĂN TÙNG 12/16/1994  Nam  3/O 3/8/2022 8:03  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
293 43989 TRẦN MẠNH TÙNG 7/26/1993  Nam  2/O 3/8/2022 8:17  KSK thường quy (650N)  VCC
294 43996 NGUYỄN ANH TUẤN 10/19/1995  Nam  3/O 3/8/2022 8:19  KSK thường quy (650N)  HẢI PHƯƠNG
295 44003 PHẠM QUỐC KHÁNH 6/15/1981  Nam  CAPT 3/8/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
296 44015 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/16/1991  Nam  OILER 3/8/2022 8:27  KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
297 44031 CHU XUÂN TRƯỜNG 9/25/1975  Nam  CAPT 3/8/2022 8:36  KSK thường quy (650N)  VOSCO
298 44039 ĐỖ VĂN QUANG 1/10/1970  Nam  CAPT 3/8/2022 8:39  KSK thường quy (650N)  VOSCO
299 44043 ĐỖ XUÂN QUANG 1/10/1970  Nam  COOK 3/8/2022 8:42  KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
300 44053 NGUYỄN DUY THỊNH 6/10/1991  Nam  2/O 3/8/2022 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), KSK thường quy (650N)  VOSCO
301 44052 LƯƠNG VĂN HƯỜNG 4/13/1979  Nam  CE 3/8/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  HTK
302 44057 NGUYỄN THANH HẢI 6/30/1982  Nam  2/E 3/8/2022 8:51  KSK thường quy (650N)  VSICO
303 44060 TRẦN NGỌC TUẤN 1/18/1983  Nam  C/O 3/8/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
304 44065 NGUYỄN VĂN HUY 1/17/2001  Nam  SAILOR 3/8/2022 8:52  KSK thường quy (650N)  NHẬT VIỆT
305 44073 LƯU VĂN TIỆP 9/22/1993  Nam  AB 3/8/2022 8:56  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
306 44084 NGUYỄN QUANG HUY 11/16/1988  Nam  AB 3/8/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
307 44087 HÀ VĨNH THỊNH 11/3/1983  Nam  CE 3/8/2022 9:01  KSK thường quy (650N)  HẢI AN
308 44086 NGUYỄN TUẤN ANH 4/21/1975  Nam  CAPT 3/8/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
309 44095 PHẠM VĂN VINH 7/23/1989  Nam  SAILOR 3/8/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
310 44097 TRẦN HẢI BẮC 7/7/1991  Nam  OILER 3/8/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
311 44104 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 2/16/1989  Nam  SAILOR 3/8/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
312 44110 NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG 10/11/1992  Nam  OILER 3/8/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
313 44112 LÊ VĂN HẢI 3/8/1977  Nam  OILER 3/8/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
314 44113 TƯỜNG DUY VỊNH 3/30/1974  Nam  BOSUN 3/8/2022 9:16  KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
315 44115 BÙI MINH QUYẾT 1/29/2000  Nam  SAILOR 3/8/2022 9:16  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
316 44116 NGUYỄN THÁI NAM 7/23/1981  Nam  CE 3/8/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
317 44117 NGUYỄN THANH BÌNH 12/26/1983  Nam 3/8/2022 9:18  Chứng chỉ Panama
318 44119 HUỲNH BÁ XUÂN 6/21/1987  Nam  2/E 3/8/2022 9:19  KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
319 44124 PHẠM XUÂN TUYÊN 5/26/1983  Nam  OILER 3/8/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
320 44129 PHAN TẤT THỤ 3/11/1991  Nam  OILER 3/8/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
321 44133 ĐỖ VĂN ĐỒNG 1/1/1984  Nam 3/8/2022 9:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
322 44137 TRẦN VĂN TỚI 6/26/1999  Nam  OILER 3/8/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
323 44141 HOÀNG VĂN SỸ 1/12/1980  Nam  SAILOR 3/8/2022 9:31  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
324 44142 NGUYỄN VĂN TRUNG 6/30/1987  Nam  OILER 3/8/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
325 44144 NGUYỄN VĂN THÌ 8/8/1995  Nam  OILER 3/8/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
326 44146 NGUYỄN VĂN THỊNH 4/20/1983  Nam  SAILOR 3/8/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
327 44148 DƯƠNG MINH TẠO 2/22/1983  Nam  OILER 3/8/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
328 44151 TRẦN TUẤN LỰC 4/10/1981  Nam  OILER 3/8/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
329 44155 NGUYỄN VĂN THỤ 6/16/1992  Nam  4/E 3/8/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
330 44157 NGUYỄN TRUNG HIẾU 5/23/1989  Nam  OILER 3/8/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
331 44159 PHẠM VĂN TĨNH 4/2/1978  Nam  OILER 3/8/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
332 44162 NGUYỄN VĂN HẠNH 2/25/1996  Nam  OILER 3/8/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
333 44164 NGUYỄN VĂN ĐẠT 3/16/1996  Nam  OILER 3/8/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
334 44165 HỒ HỮU LONG 9/22/1999  Nam  ENGINE – CADED 3/8/2022 9:50  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
335 44168 NGUYỄN VĂN PHI HÙNG 5/12/2000  Nam  OILER 3/8/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
336 44171 ĐỖ VĂN TÚ 10/31/1994  Nam  3/O 3/8/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
337 44174 NGUYỄN VĂN LINH 5/6/1982  Nam  COOK 3/8/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)
338 44175 ĐINH NGỌC TÚ 12/27/1976  Nam  COOK 3/8/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
339 44176 PHAN VĂN HÀO 12/10/2000  Nam  OS 3/8/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  INLACOSAIGON
340 44179 LÊ CÔNG BA 5/15/1987  Nam  COOK 3/8/2022 10:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
341 44186 TRẦN NGỌC QUANG 8/3/1988  Nam  ELECTRIC 3/8/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẰNG HẢI THĂNG LONG
342 44189 PHẠM NGỌC TÂN 9/5/1989  Nam  3/O 3/8/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
343 44192 VŨ VĂN ĐIẾN 10/7/1986  Nam  2/E 3/8/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
344 44194 HOÀNG ĐÌNH KHIÊM 1/2/1967  Nam  FITTER 3/8/2022 10:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
345 44195 NGUYỄN MINH CÁT 8/8/1987  Nam  3/E 3/8/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
346 44196 ĐÀO DANH ĐẠT 1/5/1992  Nam  3/E 3/8/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
347 44198 NGUYỄN THIÊN LUYỆN 10/7/1985  Nam  FITTER 3/8/2022 10:27  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
348 44199 PHAN CÔNG MINH 1/20/2001  Nam  OILER 3/8/2022 10:29  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  INLACOSAIGON
349 44201 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 5/30/1985  Nam  AB.D 3/8/2022 10:32  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
350 44202 NGUYỄN VĂN THỐNG 12/30/1982  Nam  COOK 3/8/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  ASHICO
351 44203 DƯƠNG VĂN BẮP 5/28/1974  Nam  OILER 3/8/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
352 44208 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 8/13/1998  Nam  OILER 3/8/2022 10:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
353 44210 VŨ TIẾN CÔNG 1/7/1976  Nam  BOSUN 3/8/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
354 44212 NGUYỄN ANH THÔNG 10/2/1972  Nam  FITTER 3/8/2022 10:42  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VOSCO
355 44211 NGUYỄN TRỌNG HÀ 6/5/1988  Nam  2/O 3/8/2022 10:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
356 44213 NGUYỄN VIẾT DŨNG 4/15/1976  Nam  3/O 3/8/2022 10:55  KSK thường quy (650N)  VOSCO
357 44214 CHOI BONG SUN 4/14/1969  Nam 3/8/2022 10:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
358 44215 HE, YONG 1/24/1991  Nam 3/8/2022 10:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
359 44217 JI, ZHIGUANG 11/21/1976  Nam 3/8/2022 11:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
360 44219 HU, SHENGYAN 11/10/1977  Nam 3/8/2022 11:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
361 44221 VŨ VĂN THẠCH 3/6/1991  Nam  AB.D 3/8/2022 11:07  KSK thường quy (650N)  Công ty VTB- ISM
362 44236 TRẦN HOÀNG THÀNH 4/1/1991  Nam  OS 3/8/2022 13:26  KSK thường quy (650N)  TMAS (THANH HÀ)
363 44272 VŨ VĂN CƯỜNG 10/10/1974  Nam 3/8/2022 14:03  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
364 44289 HOÀNG ANH ĐỨC 8/8/1988  Nam  OILER 3/8/2022 14:17  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
365 44315 NGUYỄN NGỌC HẢI 7/23/1995  Nam  AB 3/8/2022 14:34  KSK thường quy (650N)  KHẢI HOÀN
366 44339 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/6/1999  Nam  DECK – CADED 3/8/2022 14:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
367 44344 TẠ HỮU HIỆP 7/22/1991  Nam  2/O 3/8/2022 14:47  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
368 44352 PHAN VĂN MẠNH 10/20/1986  Nam 3/8/2022 15:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
369 44363 NGUYỄN VĂN TRUNG 9/18/1981  Nam  1/E 3/8/2022 15:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
370 44370 TRẦN MINH TUẤN 10/26/1978  Nam  CE 3/8/2022 15:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
371 44371 ĐẶNG THẢO VY 1/1/2003  Nam 3/8/2022 15:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
372 44376 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/2/1980  Nam  C/O 3/8/2022 15:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
373 44394 MAI TRỌNG QUANG 3/4/1996  Nam  AB.D 3/8/2022 16:15  Khám sức khỏe TV song ngữ
374 44401 PHAN THANH HOÀNG 11/4/1991  Nam 3/8/2022 16:48  Chứng chỉ Panama  VIGOR
375 44451 TRẦN VĂN HÙNG 11/16/1979  Nam  OILER 3/9/2022 7:34  Khám sức khoẻ TV Panama  SMR MARINE
376 44458 PHẠM MẠNH HÙNG 4/3/1984  Nam  C/O 3/9/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ
377 44475 HOÀNG TRIỆU TẤN 6/30/1985  Nam  3/E 3/9/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CREW 24
378 44482 PHÙNG HOÀNG HẢI 9/14/1991  Nam  AB 3/9/2022 7:48  KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
379 44487 TRẦN VĂN THIÊN 9/14/1982  Nam  AB 3/9/2022 7:52  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
380 44504 PHẠM VĂN HANH 1/16/1990  Nam  C/O 3/9/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
381 44522 LIN, HUANG ZUN 2/14/1982  Nam 3/9/2022 8:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
382 44529 HSUEH,CHIH HSIANG 2/22/1977  Nam 3/9/2022 8:08  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
383 44533 BÙI VĂN THẮNG 9/18/1984  Nam 3/9/2022 8:11  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
384 44539 NGUYỄN ĐỨC VĂN 6/2/1981  Nam  FITTER 3/9/2022 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
385 44545 BÙI DUY QUÂN 12/23/1979  Nam  CAPT 3/9/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  LIÊN MINH
386 44552 VŨ LƯƠNG BẰNG 11/3/1983  Nam  COOK 3/9/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
387 44557 QUÁCH VĂN TUẤN 6/1/1984  Nam  OILER 3/9/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ
388 44562 BÙI VĂN HƯỞNG 12/20/1990  Nam  BOSUN 3/9/2022 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  NHẬT VIỆT
389 44579 TRƯƠNG VĂN HẢI 5/4/1984  Nam  FITTER 3/9/2022 8:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
390 44590 CAO VĂN HẢI 11/12/1987  Nam  OS.D 3/9/2022 8:53  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  NHẬT VIỆT
391 44598 PHẠM VĂN ĐÔNG 11/20/1987  Nam  AB 3/9/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
392 44605 ĐOÀN ĐẮC PHÚ 7/29/1996  Nam  AB 3/9/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
393 44613 TRẦN VĂN QUYNH 7/20/1988  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
394 44618 PHẠM VĂN QUỲNH 12/29/1996  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
395 44621 TRẦN QUỐC TUẤN 2/16/1985  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
396 44624 PHẠM VĂN TƯ 3/10/2001  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
397 44629 LÊ VĂN NHÂN 8/5/1981  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:18  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
398 44633 HOÀNG KIM PHONG 5/9/1979  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
399 44638 LÊ VĂN HÙNG 8/16/1996  Nam  OILER 3/9/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
400 44642 TRẦN TIẾN LÂM 5/1/1986  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
401 44646 PHAN VĂN HỘI 1/1/1998  Nam  OILER 3/9/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
402 44649 PHAN VĂN TÂM 7/2/1993  Nam  OILER 3/9/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
403 44652 NGUYỄN DUY THIỆN 12/8/1988  Nam 3/9/2022 9:31  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
404 44656 VŨ MẠNH CƯỜNG 5/4/1988  Nam  OILER 3/9/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
405 44660 VŨ VĂN TỨ 9/9/1982  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
406 44662 PHẠM ANH DŨNG 2/25/2002  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
407 44665 NGUYỄN VĂN TUẤN 3/10/1982  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
408 44667 NGUYỄN TIẾN DŨNG 4/6/1987  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
409 44669 NGUYỄN VĂN LÂM 1/23/1992  Nam  2/O 3/9/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
410 44671 NGUYỄN CÔNG QUỲNH 5/5/1985  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
411 44675 ĐẶNG ĐỨC DOANH 12/12/1997  Nam  SAILOR 3/9/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ
412 44679 PHÙNG VĂN CƯỜNG 3/6/1988  Nam  3/E 3/9/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ
413 44680 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 1/28/1994  Nam  2/O 3/9/2022 9:53  Khám sức khoẻ TV Panama  BÌNH MINH
414 44683 VŨ VĂN SƠN 12/25/1989  Nam  OILER 3/9/2022 9:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
415 44684 VŨ DUY QUẢNG 2/24/1976  Nam  CAPT 3/9/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
416 44689 VŨ QUỐC VIỆT 11/2/1983  Nam  OILER 3/9/2022 10:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
417 44698 VŨ TRỌNG CƯỜNG 10/4/1996  Nam  SAILOR 3/9/2022 10:03  Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
418 44703 VŨ TRỌNG HIẾU 11/14/1994  Nam  3/O 3/9/2022 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
419 44705 LÊ ĐẠI DƯƠNG 3/15/1988  Nam  3/E 3/9/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
420 44707 TRẦN VĂN HIỀN 1/1/1987  Nam  3/O 3/9/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  VSICO
421 44709 NGUYỄN XUÂN BIỂN 1/12/1987  Nam  ELECTRIC 3/9/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
422 44710 QUẢN TRỌNG THÀNH 9/28/1982  Nam  OILER 3/9/2022 10:13  Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
423 44714 PHẠM HỒNG ANH 10/25/1990  Nam  AB 3/9/2022 10:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
424 44716 REN JUN 1/16/1978  Nam 3/9/2022 10:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
425 44717 YIN JIULI 11/5/1985  Nam 3/9/2022 10:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
426 44719 NGUYỄN ANH TÚ 9/7/1998  Nam 3/9/2022 10:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
427 44721 LÊ HẢI LONG 4/2/2000  Nam  SAILOR 3/9/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ
428 44723 ĐINH XUÂN BẢO 5/6/1997  Nam  SAILOR 3/9/2022 10:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
429 44725 NGUYỄN VĂN THÁI 10/24/1987  Nam  OILER 3/9/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
430 44726 TRẦN MINH ĐỨC 1/21/1988  Nam 3/9/2022 10:33  Chứng chỉ Panama  VIGOR
431 44792 BÙI NGỌC TUYÊN 11/8/1971  Nam  FITTER 3/9/2022 14:04  KSK thường quy (650N)  HẢI AN
432 44797 ÂU VĂN HÁN 9/27/1982  Nam 3/9/2022 14:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
433 44798 HOÀNG NGỌC TƯƠI 8/23/1984  Nam 3/9/2022 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
434 44800 ÂU VĂN HỘI 2/12/1985  Nam 3/9/2022 14:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
435 44805 VŨ QUANG DIỄN 7/17/1977  Nam  AB 3/9/2022 14:13  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
436 44812 TRẦN VĂN THANH 9/20/1978  Nam 3/9/2022 14:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
437 44814 ĐÀO THANH ĐÔNG 2/14/1989  Nam  FITTER 3/9/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
438 44816 ĐỖ VĂN SỰ 2/21/1987  Nam  4/E 3/9/2022 14:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  HTK
439 44822 ĐÀO CÔNG CHÍNH 1/17/1985  Nam  1/E 3/9/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
440 44842 NGUYỄN XUÂN TUẤN 1/25/1979  Nam  SAILOR 3/9/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
441 44853 LÊ VĂN XUYÊN 12/3/1967  Nam  CAPT 3/9/2022 14:56  Khám sức khỏe TV song ngữ
442 44859 LÊ CHIẾN CÔNG 12/24/1994  Nam 3/9/2022 15:03  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
443 44866 CAO VĂN VŨ 3/4/1990  Nam  AB 3/9/2022 15:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
444 44873 TRẦN ĐỨC NĂNG 3/22/1981  Nam  CAPT 3/9/2022 15:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
445 44894 HOÀNG BA 4/20/1991  Nam  AB 3/9/2022 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
446 44908 MẠC PHƯƠNG NAM 8/18/1999  Nam  OS 3/9/2022 16:07  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
447 44910 TRẦN VĂN TẤN 9/20/1989  Nam  OS.D 3/9/2022 16:08  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
448 44921 VŨ TRUNG KIÊN 1/29/1987  Nam  BOSUN 3/9/2022 16:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
449 44922 TRẦN NGỌC TIẾN 7/5/1993  Nam  OS 3/9/2022 16:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
450 44988 ĐỒNG QUANG VINH 6/28/1985  Nam 3/10/2022 7:33  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
451 45001 HOÀNG ĐÌNH LONG 1/16/1983  Nam  2/O 3/10/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
452 45018 NGUYỄN NHUẬN HUY 3/18/1996  Nam  SAILOR 3/10/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ
453 45027 NGUYỄN HỮU DẦN 12/2/1974  Nam  COOK 3/10/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
454 45043 NGUYỄN VĂN HUY 6/24/1994  Nữ  OILER 3/10/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
455 45058 NGUYỄN TRUNG THỰC 11/25/1981  Nam  2/E 3/10/2022 7:59  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
456 45070 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 10/3/1984  Nam  BOSUN 3/10/2022 8:03  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
457 45087 NGUYỄN TRUNG THỰC 11/25/1981  Nam  2/E 3/10/2022 8:11  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
458 45098 BÙI THỊ THÍN 10/30/1976  Nữ 3/10/2022 8:15  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
459 45108 TRIỆU QUÝ ĐÔN 5/30/2002  Nam 3/10/2022 8:18  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
460 45118 BÙI KHẮC LUẬN 6/7/1988  Nam  3/E 3/10/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
461 45128 NGUYỄN PHI PHONG 10/12/1992  Nam  OILER 3/10/2022 8:27  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
462 45152 NGUYỄN VĂN TOÀN 6/24/1996  Nam  2/E 3/10/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
463 45156 PHẠM VĂN THÀNH 1/10/1965  Nam  BOSUN 3/10/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  ALLIANCE JSC
464 45170 PHẠM HOÀI ÂN 5/9/1972  Nam  BOSUN 3/10/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
465 45180 PHAN VĂN HẠNH 11/3/1989  Nam  OILER 3/10/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
466 45184 BÙI ĐÌNH HUY 8/13/1990  Nam  3/E 3/10/2022 8:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
467 45194 LẠI THẾ CHƯƠNG 3/30/1993  Nam  3/O 3/10/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
468 45201 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 2/16/1999  Nam  OILER 3/10/2022 9:00  Chứng chỉ Panama  NST
469 45205 TRỊNH VĂN HOÀNG 7/25/1993  Nam  OILER 3/10/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
470 45211 CAO TRỌNG THÁI 11/19/1987  Nam  AB 3/10/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
471 45216 HOÀNG THANH TÙNG 6/9/1996  Nam  OILER 3/10/2022 9:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
472 45215 NGUYỄN MINH NGỌC 12/2/1981  Nam  COOK 3/10/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
473 45218 NGUYỄN VĂN NGỌC 1/22/1995  Nam  OILER 3/10/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
474 45226 LÊ THẠC SINH 5/15/1994  Nam  OILER 3/10/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
475 45228 VŨ TRỌNG DUY 8/21/1983  Nam  OILER 3/10/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
476 45232 ĐỖ VĂN DOÃN 8/13/1989  Nam  OILER 3/10/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
477 45235 LÊ VĂN ĐẠT 5/21/1995  Nam  AB 3/10/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
478 45241 VŨ XUÂN QUANG 7/3/1992  Nam  SAILOR 3/10/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
479 45243 ĐÀO VĂN BÌNH 10/9/1991  Nam  OILER 3/10/2022 9:19  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
480 45249 VŨ VĂN KỲ 11/4/1983  Nam  CE 3/10/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
481 45253 ĐẶNG HỒNG HẢI 2/18/1998  Nam  DECK – CADED 3/10/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
482 45257 HOÀNG ANH QUÂN 2/20/2000  Nam  ENGINE – CADED 3/10/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
483 45263 TRẦN TIẾN LONG 8/10/1988  Nam  SAILOR 3/10/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
484 45264 NGUYỄN HỒNG PHÚC 6/9/1983  Nam  4/E 3/10/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
485 45265 BÙI VĂN NHIỆM 9/7/1992  Nam  SAILOR 3/10/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
486 45268 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 10/21/2000  Nam  OILER 3/10/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
487 45271 ĐỖ NGỌC CẢNH 1/27/2004  Nam  SAILOR 3/10/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
488 45275 TRẦN QUANG UY 11/2/1999  Nam  AB 3/10/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
489 45277 NGUYỄN VĂN KHÁNH 12/19/1999  Nam 3/10/2022 9:51  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
490 45284 TÔ VĂN HƯỚNG 2/22/2000  Nam  OS 3/10/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
491 45288 TRỊNH VĂN XUẤT 11/7/1976  Nam 3/10/2022 10:01  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
492 45290 PHẠM VĂN KHOA 3/21/1995  Nam  WPR 3/10/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
493 45295 NGUYỄN TRƯỜNG 6/5/1991  Nam  AB 3/10/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
494 45301 HOÀNG ĐỨC KHẨN 6/5/1990  Nam  OILER 3/10/2022 10:19  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
495 45305 ĐÀO NGỌC THẢO 5/24/2000  Nam  SAILOR 3/10/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
496 45311 NGUYỄN VIẾT VIỆT 12/15/1997  Nam 3/10/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
497 45314 ĐINH MẠNH CƯỜNG 6/28/2000  Nam  OS 3/10/2022 10:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
498 45317 NGUYỄN THẾ VŨ 10/1/1990  Nam  DECK – CADED 3/10/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
499 45319 ĐẶNG VĂN TIẾN 10/24/1993  Nam  OS 3/10/2022 11:07  Chứng chỉ Panama  TÂN BÌNH
500 45361 NGUYỄN MINH VƯƠNG 7/29/1987  Nam  2/E 3/10/2022 13:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
501 45369 VŨ DUY PHƯƠNG 6/24/1994  Nam  AB 3/10/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
502 45373 NGÔ VĂN THƯƠNG 10/17/1985  Nam  2/E 3/10/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
503 45378 NGUYỄN ĐỨC LƯỢNG 11/6/1983  Nam  CAPT 3/10/2022 14:12  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
504 45387 NGUYỄN ĐỨC TÍNH 11/15/1981  Nam  SAILOR 3/10/2022 14:15  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
505 45392 NGÔ VĂN TRÌNH 3/15/1986  Nam  FITTER 3/10/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
506 45396 PHẠM MẠNH TÀI 6/19/1988  Nam  4/E 3/10/2022 14:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  VSICO
507 45399 THÁI BÁ ANH 5/18/2002  Nam  AB.D 3/10/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  THIÊN TÂN
508 45403 LÊ VĂN HÂN 11/22/2000  Nam  OILER 3/10/2022 14:32  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
509 45408 LÊ QUANG HƯNG 8/4/1975  Nam  CAPT 3/10/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐẠI DƯƠNG
510 45410 LƯƠNG VIỆT HOÀNG 4/1/2001  Nam  OS 3/10/2022 14:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
511 45445 ĐẶNG VĂN CHÍNH 1/9/1987  Nam  2/O 3/10/2022 15:16  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  LIÊN MINH
512 45452 NGUYỄN NHẬT THÀNH 8/14/1991  Nam  OILER 3/10/2022 15:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
513 45463 NGUYỄN THỊ HẢI HẬU 9/5/1992  Nữ 3/10/2022 15:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
514 45468 PHẠM VĂN THÁI 11/18/1990  Nam  3/E 3/10/2022 15:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  HD MARINE
515 45481 WANG, JUN 8/23/1976  Nam 3/10/2022 16:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
516 45482 TRẦN LÊ QUỐC 2/19/1994  Nam 3/10/2022 16:21  Chứng chỉ Panama  VIGOR
517 45483 BÙI VĂN KHUÊ 1/14/1982  Nam 3/10/2022 16:23  Chứng chỉ Panama  VIGOR
518 45485 ZENG,GANG 8/9/1976  Nam 3/10/2022 16:30  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
519 45486 LI ,JIE 7/13/1982  Nam 3/10/2022 16:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
520 45487 PENG, JINYUAN 9/5/1968  Nam 3/10/2022 16:32  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
521 45488 LIN, JIYONG 4/11/1982  Nam 3/10/2022 16:34  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
522 45489 HUANG,YU 12/21/1980  Nam 3/10/2022 16:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
523 45492 HE, DAYONG 10/15/1981  Nam 3/10/2022 16:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
524 45494 ZHANG, QIONGLAN 5/16/1968  Nữ 3/10/2022 16:37  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
525 45495 XIA,WEIBIN 6/22/1970  Nam 3/10/2022 16:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
526 45543 BÙI HÀ DUY 7/2/1992  Nam 3/11/2022 7:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
527 45552 YANG HONGWEI 11/8/1983  Nam 3/11/2022 7:42  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
528 45556 HSU YU CHEN 2/6/1998  Nam 3/11/2022 7:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
529 45557 VŨ VĂN HẢI 1/20/1993  Nam  ELECTRIC 3/11/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
530 45559 FENG MIAO CHUN 5/10/1988  Nam 3/11/2022 7:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
531 45561 FAN CHUN CHENG 1/14/1991  Nam 3/11/2022 7:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
532 45570 TRẦN VĂN ANH 7/21/1994  Nam  OILER 3/11/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
533 45573 PHẠM HOÀI NAM 4/2/1998  Nam  BOSUN 3/11/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
534 45583 MAI MINH MẠNH 10/27/1962  Nam  CAPT 3/11/2022 7:53  Panama VM  VICMAC
535 45594 BÙI VĂN CHIẾN 10/9/1991  Nam  2/O 3/11/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
536 45605 VŨ VĂN TRỊNH 6/20/1982  Nam  CAPT 3/11/2022 8:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama
537 45611 HOÀNG MẠNH TRUNG 8/22/1983  Nam  CAPT 3/11/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  ASHICO
538 45621 NGUYỄN TUẤN ANH 1/18/2000  Nam  SAILOR 3/11/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
539 45635 TRẦN VĂN BÌNH 6/28/1991  Nam  COOK 3/11/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
540 45643 VÌ VĂN THIÊM 9/17/2001  Nam 3/11/2022 8:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
541 45646 VÌ THỊ SINH 7/12/1977  Nữ 3/11/2022 8:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
542 45647 VÌ VĂN XUẬN 1/1/1974  Nam 3/11/2022 8:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
543 45648 HÀ THỊ BON 3/13/1975  Nữ 3/11/2022 8:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
544 45653 CÁP TRỌNG DUY 5/6/1985  Nam  1/E 3/11/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
545 45650 BÙI VĂN LIỆU 8/25/1964  Nam 3/11/2022 8:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
546 45652 BÙI VĂN HOẠCH 6/16/1984  Nam 3/11/2022 8:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
547 45654 LÒ VĂN XĂM 1/1/1968  Nam 3/11/2022 8:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
548 45657 VŨ DUY VỊNH 10/16/1989  Nam 3/11/2022 8:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
549 45660 QUÀNG VĂN PỌM 6/19/1982  Nam 3/11/2022 8:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
550 45672 NGUYỄN VĂN TIẾN 7/27/1988  Nam  4/E 3/11/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
551 45677 NGUYỄN VĂN MỪNG 11/2/1984  Nam  2/E 3/11/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
552 45683 BÙI VĂN THIỆP 2/1/1993  Nam  3/E 3/11/2022 8:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
553 45692 TRẦN VĂN QUỲNH 7/21/1985  Nam  COOK 3/11/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VITACO
554 45706 NGUYỄN HỮU NAM 8/27/1999  Nam  SAILOR 3/11/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
555 45717 LÊ VĂN TOÀN 8/19/1974  Nam  OILER 3/11/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
556 45726 HỒ BẢO XUYÊN 9/8/1990  Nam  OILER 3/11/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
557 45731 NGUYỄN TRỌNG TÍNH 7/2/2001  Nam  OILER 3/11/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ
558 45738 DƯƠNG ĐỨC QUÝ 8/25/1982  Nam  FITTER 3/11/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
559 45748 NGUYỄN TRUNG DŨNG 12/9/1985  Nam  2/E 3/11/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
560 45751 VŨ THẾ CƯƠNG 9/14/2002  Nam 3/11/2022 9:05  KSK lấy bằng lái xe nam
561 45757 VŨ ĐỨC HIẾU 4/11/1988  Nam  SAILOR 3/11/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
562 45762 HÀ MINH NGỌC 8/19/1983  Nam  COOK 3/11/2022 9:09  Panama VM  VICMAC
563 45771 ĐỖ DUY TOÀN 1/2/1991  Nam 3/11/2022 9:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
564 45772 ĐOÀN ĐÌNH NAM 6/19/1994  Nam 3/11/2022 9:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
565 45797 LÊ THỊ MAI LAN 1/1/2003  Nữ 3/11/2022 9:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
566 45803 PHẠM NGỌC THANH 4/27/1991  Nam  SAILOR 3/11/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
567 45812 NGUYỄN VĂN PHÒNG 5/1/1983  Nam  CAPT 3/11/2022 9:52  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
568 45819 VŨ QUANG HUẤN 10/28/1997  Nam  AB.D 3/11/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
569 45832 TỪ LONG HUY 2/21/1988  Nam  4/E 3/11/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ
570 45834 VŨ BẢO TOÀN 1/20/1994  Nam  ELECTRIC 3/11/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ
571 45838 PHẠM VĂN HOÀN 10/24/1991  Nam  SAILOR 3/11/2022 10:44  Khám sức khỏe TV song ngữ
572 45876 NGUYỄN VĨNH GIANG 12/14/1982  Nam  OS 3/11/2022 13:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PETROLIMEX
573 45880 ĐOÀN THU THẢO 3/5/1995  Nam 3/11/2022 13:46  KSK lấy bằng lái xe nữ
574 45886 NGUYỄN ĐẮC NAM 8/15/1988  Nam  AB 3/11/2022 13:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PETROLIMEX
575 45916 DING WEN MING 5/10/1958  Nam 3/11/2022 14:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
576 45923 NGUYỄN VĂN PHONG 3/23/1990  Nam  3/E 3/11/2022 14:06  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
577 45930 NGUYỄN THÀNH LUÂN 4/24/1987  Nam  1/E 3/11/2022 14:11  Khám sức khoẻ TV Panama  FGAS
578 45946 NGUYỄN VĂN ANH 3/10/1991  Nam  3/O 3/11/2022 14:22  Khám sức khoẻ TV Panama  NST
579 45956 HÀ ĐĂNG HƯỚNG 10/2/1983  Nam 3/11/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
580 45966 ANA MONKEVIC 7/13/1989  Nữ 3/11/2022 14:40  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
581 46001 LÊ VĂN ĐÀI 9/11/1981  Nam  CAPT 3/11/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ
582 46008 NGUYỄN HỮU TÀI 5/26/1989  Nam  SAILOR 3/11/2022 15:20  Khám sức khỏe TV song ngữ
583 46011 VŨ VĂN HẬU 1/1/1975  Nam  COOK 3/11/2022 15:29  Khám sức khỏe TV song ngữ
584 46014 NGUYỄN VĂN BÌNH 6/19/1987  Nam  4/E 3/11/2022 15:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
585 46033 NGUYỄN QUANG HUY 5/6/1993  Nam  4/E 3/11/2022 16:09  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama
586 46064 NGUYỄN VĂN TUẤN 9/20/1990  Nam  2/E 3/12/2022 7:32  Chứng chỉ Panama  HP Marine
587 46065 TẠ DUY LƯƠNG 9/4/1998  Nam  OILER 3/12/2022 7:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
588 46066 TRẦN VĂN HÙNG 9/1/1993  Nam  COOK 3/12/2022 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
589 46078 NGUYỄN VĂN ÂN 11/29/1996  Nam  OILER 3/12/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
590 46080 TRẦN THANH LÂM 4/6/2000  Nam  AB.D 3/12/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
591 46081 NGUYỄN VĂN ÁI 9/2/1994  Nam  OILER 3/12/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
592 46085 NGUYỄN VĂN MONG 11/6/1979  Nam  ELECTRIC 3/12/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)
593 46091 LÊ VĂN VŨ 9/22/1982  Nam  PUMP 3/12/2022 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
594 46104 NGUYỄN TRUNG CHÍNH 10/14/1990  Nam 3/12/2022 8:32  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
595 46119 ZHU, WENFENG 12/29/1980  Nam 3/12/2022 8:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
596 46128 NGUYỄN ĐỨC TÂM 1/24/1986  Nam  CE 3/12/2022 9:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
597 46129 LÊ CÔNG CHUNG 11/6/2001  Nam  SAILOR 3/12/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
598 46134 TRẦN ĐĂNG QUỐC 8/27/1988  Nam  SAILOR 3/12/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
599 46136 VÕ THANH HÀ 8/6/1981  Nam  SAILOR 3/12/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
600 46137 PHẠM VĂN NAM 8/23/2002  Nam  SAILOR 3/12/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
601 46141 CHEN, KAISHUANG 10/1/1988  Nam 3/12/2022 9:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
602 46143 NGUYỄN VĂN Ý 7/27/1991  Nam  AB 3/12/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
603 46144 DƯƠNG ĐỨC QUÝ 8/25/1982  Nam  FITTER 3/12/2022 9:45  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
604 46156 TRẦN THỊ THANH MINH 1/1/1978  Nữ 3/12/2022 10:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
605 46163 ĐỖ XUÂN ANH 8/7/1978  Nam  CE 3/12/2022 11:18  Khám sức khoẻ TV Panama  ALLIANCE JSC
606 46164 NGUYỄN VĂN SƠN 10/17/1991  Nam  AB 3/12/2022 11:19  Khám sức khoẻ TV Panama  ALLIANCE JSC
607 46165 PHẠM VĂN DUYẾN 8/25/1990  Nam  OILER 3/12/2022 11:19  Khám sức khoẻ TV Panama  ALLIANCE JSC
608 46419 TRẦN VĂN ĐIỆP 11/30/1992  Nam  AB 3/14/2022 7:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
609 46450 NGUYỄN BẢO LỘC 5/20/1994  Nam  SAILOR 3/14/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
610 46459 HOÀNG VĂN HIỆP 4/16/1996  Nam  SAILOR 3/14/2022 7:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
611 46471 NGUYỄN ĐỨC NAM 10/25/1999  Nam  OS 3/14/2022 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
612 46482 NGUYỄN VĂN HIỆP 1/28/1992  Nam  SAILOR 3/14/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
613 46499 NGUYỄN HẢO TRUNG 7/10/1984  Nam  COOK 3/14/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
614 46506 MO, CHUANFA 11/3/1985  Nam 3/14/2022 8:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
615 46524 NGUYỄN DUY QUỲNH 10/1/1991  Nam  OILER 3/14/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
616 46535 HE, YONG HONG 11/27/1968  Nam 3/14/2022 8:13  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
617 46539 CHUANG, WEN-HSIANG 9/20/1966  Nam 3/14/2022 8:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
618 46543 PAN, GUANGLI 6/9/1980  Nữ 3/14/2022 8:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
619 46548 YANG, JIANCHUN 5/30/1968  Nam 3/14/2022 8:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
620 46556 FAN, CHUN- CHENG 1/14/1991  Nam 3/14/2022 8:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
621 46564 LÊ VŨ KHOA 7/16/2000  Nam  OS 3/14/2022 8:21  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
622 46574 TRẦN NGỌC ĐẠI 8/22/1993  Nam  3/E 3/14/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
623 46586 TRẦN VĂN NGA 5/10/1978  Nam  SAILOR 3/14/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
624 46601 TRẦN VĂN DINH 12/28/1970  Nam  SAILOR 3/14/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
625 46610 NGUYỄN HỮU TUYÊN 4/1/1981  Nam  SAILOR 3/14/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
626 46619 LÊ VĂN PHÙNG 7/1/1982  Nam  SAILOR 3/14/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
627 46632 NGUYỄN VĂN HẠNH 7/8/1975  Nam  SAILOR 3/14/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
628 46636 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 3/16/1991  Nam  OILER 3/14/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
629 46642 NGUYỄN TRUNG SỸ 7/25/1974  Nam  SAILOR 3/14/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
630 46647 NGÔ VĂN ĐẠT 3/28/1999  Nam  SAILOR 3/14/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
631 46657 PHẠM VĂN HÙNG 10/11/1979  Nam  OILER 3/14/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
632 46660 NGUYỄN VĂN CHIẾN 11/18/1994  Nam  OILER 3/14/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
633 46663 PHÙNG VĂN MƯU 2/10/1990  Nam  OILER 3/14/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
634 46667 ĐÀM QUANG MẠNH 10/5/2002  Nam  OILER 3/14/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
635 46671 PHẠM VĂN LỆ 2/20/1978  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
636 46676 LÊ VĂN PHƯỚC 1/6/2001  Nam 3/14/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
637 46679 ĐẶNG ANH TUẤN 4/13/1982  Nam  OILER 3/14/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
638 46684 BÙI ĐỨC TUẤN 1/11/1981  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
639 46687 HỒ BÁ CHIẾN 9/17/1994  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
640 46692 PHÍ TRƯỜNG SINH 10/14/1983  Nam  C/O 3/14/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
641 46702 TRẦN TRUNG NAM 3/31/1985  Nam  1/E 3/14/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
642 46708 NGUYỄN THÀNH NAM 5/20/1988  Nam  COOK 3/14/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
643 46712 HÀ KIỀU TRINH 1/1/2001  Nữ 3/14/2022 9:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
644 46717 BÙI KHẮC HÙNG 3/20/1990  Nam  OILER 3/14/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
645 46722 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 12/14/1977  Nam  CAPT 3/14/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
646 46725 NGUYỄN TIẾN DŨNG 1/22/1997  Nam  OS 3/14/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
647 46729 HOÀNG VĂN TIỀN 1/3/1993  Nam  3/O 3/14/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
648 46732 VŨ QUÝ CƯƠNG 9/19/1995  Nam  OILER 3/14/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
649 46740 HOÀNG SỸ TÀI 1/1/1996  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
650 46743 NGUYỄN VIẾT THÀNH 1/3/2002  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
651 46747 LÊ ANH QUÂN 6/16/1989  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
652 46749 PARK DONG GUN 4/12/1983  Nam 3/14/2022 9:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
653 46752 PHẠM VĂN THÂN 8/16/1980  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
654 46756 TRẦN XUÂN NGỌC 11/11/1996  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
655 46758 HOÀNG VĂN TÌNH 2/1/1977  Nam  SAILOR 3/14/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
656 46759 NGUYỄN TIẾN AN 11/16/1983  Nam  OILER 3/14/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
657 46761 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/17/1990  Nam  OILER 3/14/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
658 46764 HỒ SỸ THÀNH 10/10/1995  Nam  OILER 3/14/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
659 46765 HOÀNG VĂN TÍNH 3/21/1990  Nam  OILER 3/14/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
660 46767 ĐẬU VĂN QUÝ 8/10/1990  Nam  OILER 3/14/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
661 46769 HOÀNG DUY LUẬN 12/10/1973  Nam  OILER 3/14/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
662 46771 NGUYỄN VĂN KHUYẾN 1/28/1988  Nam  OILER 3/14/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
663 46770 HOÀNG THANH NGỌC 10/10/1998  Nam  OILER 3/14/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
664 46778 ĐỖ VĂN DŨNG 7/6/1983  Nam  SAILOR 3/14/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
665 46775 NGUYỄN VIẾT THÁI 2/17/1998  Nam  OILER 3/14/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
666 46782 HOÀNG TRUNG TUYẾN 8/4/1984  Nam  OILER 3/14/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
667 46783 NGUYỄN VĂN HÙNG 1/18/1986  Nam  OILER 3/14/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
668 46788 NGUYỄN VĂN TUYỀN 6/7/1990  Nam  OILER 3/14/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
669 46791 NGUYỄN ĐÌNH SÁNG 11/3/1985  Nam  SAILOR 3/14/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
670 46793 VÀNG MÍ SÒ 3/1/2002  Nam 3/14/2022 10:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
671 46794 NGUYỄN ANH TÚ 3/26/1993  Nam  SAILOR 3/14/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
672 46798 PHẠM CÔNG THÀNH 3/6/1999  Nam 3/14/2022 10:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
673 46799 NGUYỄN NGỌC QUYỀN 5/26/1999  Nam  OILER 3/14/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
674 46801 PHẠM VĂN TOÀN 8/20/1985  Nam  AB 3/14/2022 10:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
675 46809 VŨ VĂN DUNG 12/30/1984  Nam 3/14/2022 10:28  Panama VM  VICMAC
676 46812 LÊ THANH HIẾU 9/21/1991  Nam  OS 3/14/2022 10:30  Panama VM  VICMAC
677 46814 BÙI THẾ MẠNH 1/21/1988  Nam  OILER 3/14/2022 10:33  Panama VM  VICMAC
678 46818 PHẠM NHƯ QUỲNH 7/9/1979  Nam  2/E 3/14/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
679 46821 VŨ MINH QUANG 7/11/1987  Nam  AB 3/14/2022 10:36  Panama VM  VICMAC
680 46822 LÊ THÁI HIỂN 2/16/1991  Nam  OILER 3/14/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
681 46823 HOÀNG QUANG TÙNG 7/19/1980  Nam  3/O 3/14/2022 10:41  Panama VM  VICMAC
682 46824 LÊ TUẤN ANH 2/26/1986  Nam  SAILOR 3/14/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
683 46828 ĐỖ VĂN QUÂN 12/22/1969  Nam  OILER 3/14/2022 10:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
684 46830 TRẦN ĐỨC THÀNH 10/21/1997  Nam  SAILOR 3/14/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
685 46831 DƯƠNG MINH LUẬT 2/1/1997  Nam  OILER 3/14/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
686 46832 ĐỖ QUANG DŨNG 8/7/1985  Nam  1/E 3/14/2022 10:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
687 46833 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10/22/1996  Nam  OS 3/14/2022 10:53  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
688 46835 PHẠM NGỌC THIỆN 4/8/2000  Nam  OS 3/14/2022 10:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
689 46836 TĂNG TIẾN THỂ 7/11/1992  Nam  OS 3/14/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
690 46838 NGUYỄN TÙNG LÂM 1/1/1997  Nam 3/14/2022 11:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
691 46841 PHẠM THỊ MAI HƯƠNG 1/1/1992  Nữ 3/14/2022 11:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
692 46842 PHẠM THỊ NHUNG 6/3/1988  Nữ 3/14/2022 11:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
693 46870 NGUYỄN QUANG TRUNG 6/4/1995  Nam 3/14/2022 13:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
694 46885 LƯỜNG THỊ MUNG 2/8/1990  Nữ 3/14/2022 13:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
695 46902 SIÊU VĂN THƯỢNG 1/1/1991  Nam 3/14/2022 13:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
696 46916 LƯƠNG VĂN PHÚC 1/1/1987  Nam 3/14/2022 14:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
697 46924 LƯỜNG VĂN MAI 1/1/2000  Nam 3/14/2022 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
698 46926 LÒ VĂN PHONG 1/1/2002  Nam 3/14/2022 14:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
699 46930 NGỤY VĂN DƯỢC 1/1/1986  Nam 3/14/2022 14:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
700 46938 LÊ VĂN NHÂN 5/10/1979  Nam  2/E 3/14/2022 14:15  KSK thường quy (650N)  HOÀNG GIA
701 46947 YAO YONG GUO 1/23/1977  Nam 3/14/2022 14:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
702 46960 QUYỀN VĂN LỢI 7/6/1970  Nam  CE 3/14/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  PACIFIC MARINE
703 46973 LƯƠNG TRUNG DŨNG 3/13/1984  Nam  2/O 3/14/2022 14:41  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  MODEC MANAGEMENT SERVICES PTE.LTD
704 46979 NGUYỄN HUY HOÀNG 8/6/2000  Nam  OILER 3/14/2022 14:48  KSK thường quy (650N)
705 46985 HÀ VĂN VIỆT 6/25/2000  Nam  OILER 3/14/2022 14:51  KSK thường quy (650N)
706 46991 NGUYỄN SỸ HOÀNG 1/15/1997  Nam  OILER 3/14/2022 14:54  KSK thường quy (650N)
707 46994 BÙI THANH TÙNG 7/30/1986  Nam  OS 3/14/2022 14:55  KSK thường quy (650N)
708 46999 VŨ ĐỨC NĂNG 8/24/1984  Nam  CE 3/14/2022 14:59  KSK thường quy (650N)
709 47001 NGUYỄN HỒNG TỨ 6/2/1991  Nam  2/O 3/14/2022 15:03  KSK thường quy (650N)  ATACO
710 47003 VŨ ĐỨC HÙNG 7/18/2002  Nam  OILER 3/14/2022 15:07  KSK thường quy (650N)  VIET THUAN
711 47020 NGUYỄN QUANG KHÁNH 6/16/1987  Nam  M/M 3/14/2022 15:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
712 47031 MAI VĂN NÚI 12/10/1983  Nam  OILER 3/14/2022 15:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
713 47088 TÔN QUANG ANH 2/14/1989  Nam  AB 3/15/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
714 47114 QIAN JIA LONG 12/11/1963  Nam 3/15/2022 7:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
715 47121 WANG XING NAN 12/5/1965  Nam 3/15/2022 7:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
716 47128 ĐỖ THỊ THANH VÂN 10/12/1976  Nữ 3/15/2022 7:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
717 47135 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 5/19/1973  Nữ 3/15/2022 8:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
718 47138 NGUYỄN CÔNG NGUYÊN 10/21/1997  Nam  AB.D 3/15/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  ALLIANCE JSC
719 47143 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ 9/2/1974  Nam  CE 3/15/2022 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VITACO
720 47157 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 12/30/1983  Nam  CAPT 3/15/2022 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
721 47173 PHẠM VĂN DUẨN 1/25/1986  Nam  AB 3/15/2022 8:15  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
722 47180 NGUYỄN QUANG THỦY. 5/5/1982  Nam  AB 3/15/2022 8:20  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
723 47193 NGUYỄN XUÂN PHONG 8/10/1997  Nam  3/O 3/15/2022 8:26  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VINIC
724 47203 LÊ VĂN HOÀNG 8/7/1996  Nam  3/E 3/15/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
725 47209 NGUYỄN SỸ TRƯỜNG 4/20/1988  Nam  3/O 3/15/2022 8:34  KSK thường quy (650N)
726 47210 LƯU VĂN VƯỢNG 11/12/1986  Nam  2/E 3/15/2022 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
727 47215 HÀ CÔNG BẰNG 9/2/1976  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:36  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
728 47222 TRẦN DUY HANH 11/1/1994  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:39  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
729 47219 TÔ HỮU TUẤN 11/13/1983  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
730 47224 THÁI MẠNH HÙNG 7/22/1997  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
731 47229 TRẦN VĂN TUYÊN 4/24/1995  Nam  OILER 3/15/2022 8:42  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
732 47227 NGUYỄN VĂN BÉ 7/20/1989  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
733 47233 NGUYỄN HỮU HOÀNG 2/28/1996  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
734 47236 NGUYỄN HỮU THÀNH 7/18/1979  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:45  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
735 47241 NGUYỄN VĂN LINH 9/18/1998  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
736 47243 LƯƠNG VĂN DƯƠNG 10/15/1993  Nam  OILER 3/15/2022 8:47  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
737 47248 TRẦN ĐẠI THẮNG 8/30/2001  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
738 47252 NGUYỄN NGỌC HÒA 3/1/1989  Nam  OILER 3/15/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
739 47255 PHẠM KHẮC LƯƠNG 1/27/1997  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
740 47256 LƯỜNG VĂN LINH 6/20/1988  Nam  OILER 3/15/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
741 47259 NGUYỄN TRƯỜNG CHINH 4/20/2000  Nam  OILER 3/15/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
742 47265 NGÔ VĂN NGỌC DUY 5/21/2004  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
743 47266 NGUYỄN VĂN BÌNH 4/20/1996  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
744 47268 NGUYỄN VĂN TÀI 12/26/1996  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
745 47269 LƯU KHÁNH DUY 2/12/2004  Nam  SAILOR 3/15/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
746 47273 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 8/25/2003  Nam  OILER 3/15/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
747 47275 LÊ HỒNG QUÂN 12/8/1997  Nam  OILER 3/15/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
748 47276 TRẦN ĐỨC MỸ 8/20/1994  Nam  OILER 3/15/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
749 47282 ĐÀO QUANG TRUNG 9/10/1978  Nam  OILER 3/15/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
750 47285 HOÀNG CHÍ SỸ 4/7/2003  Nam  OS 3/15/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
751 47290 TRẦN XUÂN THIÊN 12/10/1993  Nam  3/O 3/15/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
752 47294 NGUYỄN VĂN TOÀN 4/21/1978  Nam  CE 3/15/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
753 47323 DƯƠNG THU HƯƠNG 10/8/2000  Nam 3/15/2022 9:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
754 47340 ĐẶNG THẾ QUANG 2/10/2001  Nam  OILER 3/15/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
755 47343 HOÀNG XUÂN HẢI 12/5/1991  Nam  OILER 3/15/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  GEMADEPT
756 47346 TRẦN HỮU DŨNG 4/2/1984  Nam  COOK 3/15/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
757 47355 ĐỖ NGỌC THÀNH 10/20/2000  Nam  SAILOR 3/15/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
758 47358 ZHONG, HUALIANG 6/19/1976  Nam 3/15/2022 10:01  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
759 47362 HE, QINGHONG 6/30/1976  Nữ 3/15/2022 10:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
760 47363 SONG, ZAIBIN 11/6/1970  Nam 3/15/2022 10:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
761 47370 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 1/5/1987  Nam 3/15/2022 10:24  Chứng chỉ Panama  VIGOR
762 47376 NGUYỄN THỊ VĂN 8/12/1991  Nữ 3/15/2022 10:46  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
763 47379 ĐINH QUANG THU 4/30/1975  Nam  SAILOR 3/15/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
764 47380 NGUYỄN XUÂN DŨNG 5/12/1977  Nam 3/15/2022 10:57  KSK lấy bằng lái xe nam
765 47416 MẠC ĐÌNH VĨNH 7/7/1970  Nam 3/15/2022 13:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
766 47437 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 11/5/1994  Nữ 3/15/2022 14:04  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
767 47441 NGUYỄN HOÀNG PHONG VŨ 11/22/1988  Nam  COOK 3/15/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
768 47455 CẦM VĂN NHẤT 2/26/1993  Nam 3/15/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
769 47457 LƯỜNG THỊ LIẾN 3/24/1996  Nữ 3/15/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
770 47460 LÒ VĂN PHỚ 8/6/1984  Nam 3/15/2022 14:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
771 47462 HÀ VĂN ĐƯA 6/20/1973  Nam 3/15/2022 14:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
772 47464 LÒ THỊ ÉN 12/31/1987  Nữ 3/15/2022 14:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
773 47467 ĐÀO NGỌC MINH 7/10/1971  Nam 3/15/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ
774 47469 NGẦN THỊ TƯƠI 1/1/1997  Nữ 3/15/2022 14:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
775 47476 LÒ THỊ NGA 2/8/2004  Nữ 3/15/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
776 47482 LƯU MẠNH TƯỞNG 1/5/1994  Nam  SAILOR 3/15/2022 14:32  Khám sức khỏe TV song ngữ
777 47500 ĐỖ VIỆT QUANG 7/19/1998  Nam  SAILOR 3/15/2022 14:42  Khám sức khoẻ TV Panama  Công ty khí đốt Thăng Long
778 47506 BÙI TUẤN ANH 10/25/1994  Nam  OILER 3/15/2022 14:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
779 47507 QUÀNG THỊ CHUNG 1/1/1977  Nữ 3/15/2022 14:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
780 47511 PHẠM QUANG DŨNG 6/1/1986  Nam  1/E 3/15/2022 14:58  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
781 47515 BÙI THỊ THANH NHÀN 1/1/1981  Nữ 3/15/2022 15:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
782 47522 TRẦN VĂN ĐỊNH 1/20/1999  Nam  OILER 3/15/2022 15:18  Khám sức khoẻ TV Panama  VINIC
783 47529 TRẦN TRUNG KẾT 8/22/1992  Nam  3/O 3/15/2022 15:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
784 47533 HOÀNG VIỆT HÙNG 11/19/1991  Nam  3/O 3/15/2022 15:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
785 47543 LÊ TRUNG ANH 8/19/1998  Nam 3/15/2022 16:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
786 47602 NGÔ VĂN TÚ 12/13/1989  Nam  2/O 3/16/2022 7:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  NHẬT VIỆT
787 47619 TRỊNH VĂN HIỂN 8/3/1979  Nam  CAPT 3/16/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ
788 47626 MAI NGỌC HUÂN 8/20/1973  Nam  BOSUN 3/16/2022 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
789 47632 LƯƠNG VĂN THỤ 9/28/1980  Nam  OILER 3/16/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N)  HẢI VÂN
790 47640 NGUYỄN NGỌC KHOA 12/16/1993  Nam  3/E 3/16/2022 7:56  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
791 47652 NGUYỄN VĂN HUY 6/30/1982  Nam  CE 3/16/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
792 47665 NGUYỄN NGỌC TIẾN 2/5/1985  Nam  PUMP 3/16/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
793 47673 CÙ HOÀNG ANH 7/16/1988  Nam  2/O 3/16/2022 8:16  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
794 47677 NGUYỄN VĂN ĐỨC 4/4/1987  Nam  2/E 3/16/2022 8:19  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
795 47684 TRỊNH VĂN HOÀNG 4/1/1994  Nam  ENGINE – CADED 3/16/2022 8:21  KSK thường quy (650N)
796 47688 TRƯƠNG VĂN HẢI 11/8/1991  Nam  AB 3/16/2022 8:25  Khám sức khoẻ TV Panama
797 47691 BÙI ĐỨC SƠN 3/15/1991  Nam 3/16/2022 8:27  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
798 47694 PHẠM MẠNH THẮNG 3/18/1978  Nam  CAPT 3/16/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  ASHICO
799 47697 NGUYỄN VĂN ĂNG 12/25/1968  Nam  BOSUN 3/16/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
800 47701 LƯƠNG TRUNG CHÍNH 10/20/1999  Nam  OS 3/16/2022 8:33  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
801 47705 PHẠM VĂN TÌNH 8/5/1974  Nam  AB 3/16/2022 8:35  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
802 47710 NGUYỄN QUANG NHẬT 11/17/1993  Nam  OILER 3/16/2022 8:37  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
803 47713 NGUYỄN VĂN THÀNH 8/10/1980  Nam  OILER 3/16/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
804 47719 NGÔ VĂN THẢO 11/7/1983  Nam  OILER 3/16/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
805 47726 VIÊN ĐÌNH QUÂN 6/26/1985  Nam  SAILOR 3/16/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
806 47727 NGUYỄN CÔNG LỢI 7/20/1985  Nam  OILER 3/16/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
807 47729 ĐẶNG VŨ 4/4/1989  Nam  SAILOR 3/16/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
808 47733 LÊ VĂN VỴ 4/14/1980  Nam  OILER 3/16/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
809 47737 NGUYỄN VĂN THÀNH 8/15/1991  Nam  SAILOR 3/16/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
810 47744 NGUYỄN THÀNH LUÂN 3/29/1984  Nam  OILER 3/16/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
811 47751 LÊ DOÃN HOÀNG 8/25/1992  Nam  SAILOR 3/16/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
812 47755 NGUYỄN BÁ DANH 6/26/1994  Nam  SAILOR 3/16/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
813 47760 VŨ ĐÌNH DUY 7/16/1996  Nam  SAILOR 3/16/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
814 47763 TRẦN VĂN TRỌNG 8/19/1988  Nam  SAILOR 3/16/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
815 47768 PHAN QUỐC VĨNH 3/6/1993  Nam  OILER 3/16/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
816 47772 TRỊNH TỨ BÌNH 2/10/1974  Nam  OILER 3/16/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
817 47775 NGUYỄN TÀI HOÀNG 10/20/1997  Nam  SAILOR 3/16/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
818 47778 BÙI TIẾN LÃM 5/31/1999  Nam  OILER 3/16/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
819 47786 NGUYỄN TRUNG DŨNG 8/15/1978  Nam  2/E 3/16/2022 9:10  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  VITRANSCHART
820 47793 VŨ VĂN ĐẠO 6/6/2000  Nam  SAILOR 3/16/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
821 47796 LÊ DOÃN DƯƠNG 10/6/1997  Nam  SAILOR 3/16/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
822 47803 VŨ NHƯ TÁM 3/8/1975  Nam  OILER 3/16/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
823 47805 NGUYỄN TUẤN ANH 8/20/1971  Nam  FITTER 3/16/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
824 47809 TRẦN THỊ OANH 3/13/1999  Nữ 3/16/2022 9:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
825 47813 PHẠM CÔNG THÀNH 10/3/1991  Nam  2/E 3/16/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
826 47823 HOÀNG VĂN LONG 5/24/1982  Nam  4/E 3/16/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
827 47824 PHAN VĂN NAM 11/6/1980  Nam  OS 3/16/2022 9:38  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
828 47828 VŨ MINH TÂN 8/12/1992  Nam  OILER 3/16/2022 9:43  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
829 47832 PHẠM VĂN HẢI 5/1/1985  Nam  2/E 3/16/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VICMAC
830 47835 ĐỖ THẾ TÌNH 4/6/1989  Nam  ELECTRIC 3/16/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
831 47836 HOÀNG VĂN LẠNG 5/1/1991  Nam  OILER 3/16/2022 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
832 47837 HOÀNG VĂN SƠN 12/26/1973  Nam  COOK 3/16/2022 10:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
833 47839 HOÀNG VĂN HIỆP 5/27/1991  Nam  4/E 3/16/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
834 47840 PHẠM HỒNG NAM 11/6/1984  Nam  C/O 3/16/2022 10:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
835 47858 LIN CHIA PING 6/16/1970  Nữ 3/16/2022 10:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
836 47861 BÙI VĂN VĂN 9/1/1988  Nam  2/O 3/16/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
837 47864 TRƯƠNG VĂN PHONG 8/16/1986  Nam  M/M 3/16/2022 10:21  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
838 47865 ĐÀO VĂN MẬU 11/9/1989  Nam  M/M 3/16/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
839 47866 TRẦN ANH QUANG 3/17/1982  Nam  CE 3/16/2022 10:26  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
840 47873 TRẦN VĂN ĐIỆP 3/12/1988  Nam  C/O 3/16/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Hân Huy
841 47875 VŨ THÁI HƯNG 11/6/1980  Nam  CAPT 3/16/2022 10:40  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
842 47879 ĐỖ GIA MINH 2/12/1979  Nam  CE 3/16/2022 10:43  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
843 47881 MAI XUÂN HIẾU 5/10/1984  Nam  OILER 3/16/2022 10:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
844 47882 QUÁN VĂN HƯNG 7/20/1982  Nam  C/O 3/16/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  LONG HƯNG
845 47883 HOÀNG ANH TUẤN 5/26/1995  Nam  OILER 3/16/2022 10:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
846 47885 TRẦN TUẤN TIẾN 4/21/1986  Nam  COOK 3/16/2022 10:54  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
847 47887 NGHIÊM HỒNG NHẬT 11/18/1991  Nam  4/E 3/16/2022 10:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VITACO
848 47891 HOÀNG NGỌC PHÚ 4/14/1995  Nam  OILER 3/16/2022 11:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
849 47892 ĐỖ CÔNG BA 6/7/1981  Nam  C/O 3/16/2022 11:12  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
850 47895 PHẠM NGỌC HẬU 3/16/1992  Nam  SAILOR 3/16/2022 11:15  Chứng chỉ Panama  NST
851 47897 VÕ ĐÌNH CÔNG 5/18/1991  Nam  OS.D 3/16/2022 11:18  Khám sức khỏe TV song ngữ
852 47898 BÙI VĂN ĐẠT 11/1/1993  Nam  AB.D 3/16/2022 11:24  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
853 47918 NGUYỄN VĂN QUANG 10/25/1985  Nam  AB 3/16/2022 13:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
854 47921 NGÔ VĂN HẢI 12/1/1961  Nam  COOK 3/16/2022 13:47  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
855 47945 VŨ TRỌNG QUÝ 9/26/1993  Nam  AB 3/16/2022 14:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
856 47950 NGUYỄN VĂN MẠNH 10/16/1989  Nam  AB 3/16/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
857 47955 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 6/2/1993  Nam  OS 3/16/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
858 47959 PHẠM MINH ĐỨC 3/11/1980  Nam  M/M 3/16/2022 14:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
859 47963 VŨ VĂN ĐOÀN 10/27/1994  Nam  3/E 3/16/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
860 47980 HOÀNG TRUNG MẠNH 8/8/1998  Nam  AB.D 3/16/2022 14:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VITACO
861 47987 TRẦN VĂN HUY 11/10/1983  Nam  CE 3/16/2022 14:40  Khám sức khoẻ TV Panama
862 47990 NGUYỄN VĂN GIỎI 3/14/1990  Nam 3/16/2022 14:48  Chứng chỉ Panama  VIGOR
863 48002 HỒ CHÍ TÙNG 7/25/1992  Nam  AB 3/16/2022 15:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  INLACOSAIGON
864 48016 PHẠM THÀNH ĐẠT 1/1/2000  Nam 3/16/2022 15:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
865 48020 YUAN XUEBING 9/26/1972  Nam 3/16/2022 15:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
866 48059 ĐOÀN THU THẢO 3/5/1995  Nữ 3/17/2022 4:30  KSK lấy bằng lái xe nữ
867 48103 NGUYỄN XUÂN LƯỢNG 10/1/1973  Nam 3/17/2022 7:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
868 48117 VƯƠNG THỊ HIÊN 10/20/1959  Nữ 3/17/2022 7:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
869 48121 NGUYỄN VIẾT VĨNH 6/23/1958  Nam 3/17/2022 7:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
870 48124 PHẠM NGỌC TUÂN 5/2/1984  Nam  CE 3/17/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  FGAS
871 48139 ĐỒNG VĂN ĐÔ 7/16/1983  Nam  CE 3/17/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
872 48152 NGUYỄN VĂN SỬ 9/9/1990  Nam  AB 3/17/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
873 48155 NGUYỄN CẢNH LAM 8/20/1979  Nam  OILER 3/17/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
874 48164 VŨ VĂN TÔN 5/26/1988  Nam  C/O 3/17/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
875 48181 NGUYỄN VĂN SÁNG 1/19/1986  Nam  2/E 3/17/2022 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  UT-STC
876 48186 PHAN VĂN THỦY 10/10/1978  Nam  OILER 3/17/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
877 48190 TRẦN QUANG ĐOÀN 1/1/1980  Nam  OILER 3/17/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
878 48195 TRẦN HUY TƯỞNG 4/14/1976  Nam  BOSUN 3/17/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
879 48210 NGUYỄN TIẾN HÒA KHÁNH 2/4/1998  Nam  ELECTRIC 3/17/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CREW 24
880 48216 TRẦN VĂN LÂM 1/10/1986  Nam  PUMP 3/17/2022 8:31  Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
881 48220 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 5/3/1990  Nam  OILER 3/17/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
882 48225 LÊ ĐÌNH ĐỨC 5/18/1991  Nam  OILER 3/17/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
883 48233 NGUYỄN SỸ ĐỨC 11/12/2002  Nam  OILER 3/17/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
884 48238 NGUYỄN HỮU QUANG 3/20/2001  Nam  SAILOR 3/17/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
885 48246 ĐẶN THÁI MAI 11/29/1998  Nam  SAILOR 3/17/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
886 48251 TRẦN KHÁNH THẾ 6/12/1968  Nam  SAILOR 3/17/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
887 48257 TRẦN ĐÌNH NHÂM 4/10/1993  Nam  SAILOR 3/17/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
888 48262 PHẠM VĂN MINH 3/15/1986  Nam  OILER 3/17/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
889 48267 NGUYỄN QUANG VINH 12/8/1989  Nam  SAILOR 3/17/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
890 48272 HÀ THÀNH NAM 1/10/1983  Nam  SAILOR 3/17/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
891 48276 NGUYỄN VIẾT XUÂN 6/26/1984  Nam  C/O 3/17/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
892 48286 LÊ VĂN CÔNG 10/30/1987  Nam  SAILOR 3/17/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
893 48291 LƯƠNG VĂN SƠN 6/17/1978  Nam 3/17/2022 9:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
894 48292 PHẠM VĂN HUY 5/14/1962  Nam 3/17/2022 9:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
895 48295 NGUYỄN THỌ HIẾU 4/20/1990  Nam  OILER 3/17/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
896 48297 PHẠM BÁ MIÊN 8/28/1976  Nam  CE 3/17/2022 9:28  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
897 48300 NGUYỄN ĐÌNH DUY 9/17/1985  Nam 3/17/2022 9:30  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
898 48303 ASANGA GABRIEL AUGSTINE 5/12/1993  Nam 3/17/2022 9:36  KSK cho người nước ngoài ( Apollo)(700N)  APOLLO
899 48306 TRƯỜNG VĂN NGUYỆN 6/15/1989  Nam 3/17/2022 9:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
900 48308 NGUYỄN VĂN TRỊ 9/10/1990  Nam 3/17/2022 9:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
901 48310 TRẦN ĐỨC HÙNG 10/27/1983  Nam  AB 3/17/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
902 48311 PHẠM MINH HOÀNG 9/7/1972  Nam  3/E 3/17/2022 9:49  Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
903 48315 PHẠM THANH TÙNG 8/18/1984  Nam  2/E 3/17/2022 9:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
904 48317 PHẠM ĐÌNH PHONG 10/19/2001  Nam 3/17/2022 9:55  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
905 48319 TRẦN VŨ 1/23/1983  Nam  CE 3/17/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
906 48324 PHẠM VĂN LÂM 12/21/1988  Nam  2/E 3/17/2022 10:01  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
907 48327 LÊ THANH AN 3/30/1983  Nam  3/E 3/17/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
908 48332 LƯU MẠNH TUÂN 9/16/1984  Nam  3/E 3/17/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  VITRANSCHART
909 48333 NGUYỄN XUÂN TÚ 12/28/1996  Nam  AB.D 3/17/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
910 48336 PHẠM THUẬN HOÀN 12/30/1988  Nữ  M/M 3/17/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
911 48338 MAI VĂN DƯƠNG 3/10/1983  Nam  2/O 3/17/2022 10:33  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
912 48339 NGUYỄN VĂN HIẾU 8/17/1992  Nam  AB 3/17/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
913 48340 NGUYỄN VĂN KIÊN 1/7/1982  Nam  FITTER 3/17/2022 10:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
914 48345 PHẠM HỒNG SƠN 11/25/1984  Nam  2/O 3/17/2022 10:43  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
915 48346 PHẠM VĂN ĐỨC 9/21/1974  Nam  CE 3/17/2022 10:46  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
916 48347 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 9/20/1984  Nam  SAILOR 3/17/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
917 48349 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 4/30/1995  Nữ 3/17/2022 10:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
918 48351 TRẦN QUANG MẠNH 2/8/1992  Nam 3/17/2022 11:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
919 48352 BẠCH CÔNG HÂN 5/8/1982  Nam  OILER 3/17/2022 11:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
920 48354 NGUYỄN VĂN CHIẾN 2/5/1988  Nam  2/E 3/17/2022 11:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
921 48359 LÊ ANH THẮNG 6/16/1983  Nam  COOK 3/17/2022 11:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
922 48375 PHẠM ĐẠI LƯỢNG 9/10/1985  Nam  C/O 3/17/2022 13:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
923 48427 ĐINH THỊ PHƯƠNG UYÊN 1/1/2003  Nữ 3/17/2022 14:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
924 48431 PHẠM VĂN THẮNG 5/18/1981  Nam  M/M 3/17/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
925 48436 PHẠM VĂN HẠNH 8/18/1992  Nam  2/O 3/17/2022 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
926 48439 NGUYỄN HOÀI THANH 2/11/1989  Nam  2/O 3/17/2022 14:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
927 48443 NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG 12/1/1983  Nam 3/17/2022 14:30  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
928 48448 NGUYỄN CÔNG DŨNG 9/7/1985  Nam  3/O 3/17/2022 14:33  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
929 48451 PHẠM ĐÌNH DUY 6/17/1997  Nam  DECK – CADED 3/17/2022 14:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
930 48453 BÙI KHẮC DUY 12/3/1995  Nam  SAILOR 3/17/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINASHIP
931 48455 LÊ THANH TÙNG 10/13/2002  Nam 3/17/2022 14:41  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
932 48457 VŨ LÂM TIẾN 8/20/1995  Nam 3/17/2022 14:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
933 48460 LƯỜNG VĂN HẠNH 9/12/1998  Nam 3/17/2022 14:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
934 48458 ĐÀO NGỌC HƯỞNG 12/15/2000  Nam 3/17/2022 14:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
935 48459 BÙI VĂN TÍNH 10/11/1997  Nam 3/17/2022 14:45  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
936 48461 NGUYỄN THỊ THẢO 2/1/1989  Nữ 3/17/2022 14:45  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
937 48463 PHẠM THỊ HÀ 5/16/2000  Nữ 3/17/2022 14:46  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
938 48464 NGUYỄN QUANG TOÀN 2/5/1990  Nam 3/17/2022 14:46  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
939 48466 PHÙNG VĂN ĐỊNH 6/25/1997  Nam 3/17/2022 14:47  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
940 48468 BÙI THỊ LOAN 7/5/1993  Nữ 3/17/2022 14:47  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
941 48472 NGẦN VĂN ĐƯỢC 10/10/1998  Nam 3/17/2022 14:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
942 48470 PHẠM THỊ LAN ANH 11/23/2002  Nữ 3/17/2022 14:48  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
943 48471 TRẦN THI MAI HOA 2/5/2003  Nữ 3/17/2022 14:49  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
944 48475 ĐOÀN MINH ĐỨC 2/21/1999  Nam 3/17/2022 14:49  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
945 48477 NGUYỄN ĐỨC HÀ 9/24/2001  Nam 3/17/2022 14:50  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
946 48480 VÌ VĂN BÊU 11/18/1993  Nam 3/17/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
947 48479 ĐÀO QUANG TÚ 12/16/1988  Nam 3/17/2022 14:51  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
948 48482 VŨ THỊ HẢI YẾN 1/1/1999  Nữ 3/17/2022 14:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
949 48487 BÙI VĂN KIÊN 1/30/1990  Nam 3/17/2022 14:55  KSK lấy bằng lái xe nam
950 48492 BÙI THÁI DƯƠNG 10/15/2002  Nam 3/17/2022 14:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
951 48498 VÌ VĂN CƯỜNG 10/16/2003  Nam 3/17/2022 15:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
952 48496 LÊ THỊ HOÀI MƠ 9/2/2001  Nữ 3/17/2022 15:00  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
953 48497 PHẠM VĂN DUY 10/24/2003  Nam 3/17/2022 15:01  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
954 48501 LÒ VĂN TOÁN 1/1/2001  Nam 3/17/2022 15:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
955 48502 LÒ VĂN BIỂN 7/30/1998  Nam 3/17/2022 15:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
956 48507 NGÔ GIANG NAM 7/4/2003  Nam 3/17/2022 15:20  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
957 48508 NGUYỄN TIẾN SƠN 2/11/2000  Nam 3/17/2022 15:20  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
958 48510 NGUYỄN VIỆT TIẾN 8/20/1991  Nam 3/17/2022 15:20  Chứng chỉ Panama  VIGOR
959 48511 TRẦN TUYẾT NGA 9/14/2002  Nữ 3/17/2022 15:21  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
960 48512 PHẠM THỊ HOA 6/25/1984  Nữ 3/17/2022 15:21  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
961 48513 LƯU THỊ LỘC 1/21/1997  Nữ 3/17/2022 15:21  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
962 48514 ĐỖ THỊ NAM 8/20/1996  Nữ 3/17/2022 15:22  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
963 48518 LÊ THỊ TỨ 4/20/1983  Nữ 3/17/2022 15:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
964 48516 VŨ THỊ THANH PHƯƠNG 2/10/1992  Nữ 3/17/2022 15:23  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
965 48517 KHÚC THÙY HƯƠNG 11/17/1996  Nữ 3/17/2022 15:23  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
966 48519 LÊ VĂN THÌN 2/20/1988  Nam 3/17/2022 15:24  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
967 48521 TRẦN VĂN HIỆP 4/12/1987  Nam 3/17/2022 15:24  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
968 48522 PHẠM THỊ TƯƠI 7/10/1990  Nữ 3/17/2022 15:24  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
969 48523 ĐỖ VĂN HỢP 11/3/1993  Nam 3/17/2022 15:25  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
970 48524 NGUYỄN THỊ BẮC 7/12/1991  Nữ 3/17/2022 15:25  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
971 48525 VŨ VĂN SANG 3/8/2001  Nam 3/17/2022 15:25  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
972 48535 NGUYỄN BÁ THỊNH 8/26/1998  Nam 3/17/2022 15:36  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
973 48536 DƯƠNG VĂN MẠNH 9/7/1992  Nam 3/17/2022 15:36  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
974 48537 CAO ĐỨC NAM 7/24/1996  Nam 3/17/2022 15:37  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
975 48538 ĐINH THỊ ÁNH 8/13/1989  Nữ 3/17/2022 15:38  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
976 48540 NGUYỄN PHÚ TĨNH 2/24/1999  Nam 3/17/2022 15:38  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
977 48541 VŨ VĂN LUẬT 9/22/1994  Nam 3/17/2022 15:39  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
978 48545 PHẠM VĂN HÙNG VIỆT 10/20/1995  Nam  4/E 3/17/2022 15:39  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
979 48543 CHU NGỌC VIỆT 4/13/1994  Nam 3/17/2022 15:39  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
980 48546 NGUYỄN THỊ THANH 8/30/1991  Nữ 3/17/2022 15:40  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
981 48548 LÃ VĂN DÂN 4/1/2002  Nam 3/17/2022 15:40  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
982 48549 ĐỖ MINH TUẤN 4/20/1999  Nam 3/17/2022 15:41  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
983 48552 LƯU THỊ HÀ 6/20/1986  Nữ 3/17/2022 15:41  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
984 48553 NGUYỄN VĂN LINH 2/22/1975  Nam 3/17/2022 15:42  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
985 48555 BÙI VĂN DŨNG 2/14/1985  Nam 3/17/2022 15:43  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
986 48556 ĐẶNG VĂN TRƯỞNG 3/6/1988  Nam 3/17/2022 15:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
987 48557 ĐỖ VĂN PHONG 8/8/1993  Nam 3/17/2022 15:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
988 48558 CHU TUẤN ANH 4/19/1996  Nam 3/17/2022 15:44  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
989 48559 ĐINH HỮU HƯNG 7/13/1996  Nam 3/17/2022 15:45  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
990 48560 VŨ THỊ NHUNG 4/20/1993  Nữ 3/17/2022 15:45  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
991 48561 NGUYỄN BÁ DIỄN 9/24/1991  Nam 3/17/2022 15:46  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
992 48563 NGUYỄN VĂN TÂN 12/7/1989  Nam 3/17/2022 15:46  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
993 48564 VŨ ĐỨC TUẤN 9/25/1990  Nam 3/17/2022 15:46  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
994 48565 VŨ THỊ QUỲNH TRANG 8/21/2002  Nữ 3/17/2022 15:47  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
995 48566 ĐÀO ĐỨC THUẬN 11/5/2000  Nam 3/17/2022 15:47  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
996 48567 PHẠM ANH TIẾN 2/21/1998  Nam 3/17/2022 15:48  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
997 48569 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/20/1997  Nam 3/17/2022 15:48  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
998 48570 NGUYỄN HUY CÔNG 11/25/1993  Nam 3/17/2022 15:48  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
999 48571 NGÔ VĂN NĂM 7/30/2001  Nam 3/17/2022 15:49  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
1000 48572 HOÀNG THỊ BIỂN 12/10/1985  Nữ 3/17/2022 15:49  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
1001 48574 NGUYỄN TRỌNG LÝ 11/2/1988  Nam 3/17/2022 15:50  Khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài ( Sở LĐ)
1002 48658 ĐỖ VĂN LƯƠNG 8/11/1989  Nam  AB 3/18/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1003 48668 NGUYỄN QUỐC THIỆN 4/10/1986  Nam  2/E 3/18/2022 7:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), KSK thường quy (650N)  HẢI ÂU
1004 48692 BÙI XUÂN HIỂN 3/28/1988  Nam  CAPT 3/18/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1005 48696 NGUYỄN VĂN TRÌNH 1/17/1982  Nam  BOSUN 3/18/2022 7:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1006 48702 LÊ TIẾN LỰC 7/26/1986  Nam  2/O 3/18/2022 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1007 48712 TRẦN VIẾT SƠN 6/5/1987  Nam  BOSUN 3/18/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1008 48722 VŨ ANH 9/13/1976  Nam  CE 3/18/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1009 48730 LÊ ĐỨC DUY 1/2/2001  Nam  AB 3/18/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1010 48737 TRẦN VĂN KHUÊ 8/23/1993  Nam  AB.E 3/18/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1011 48757 TRẦN VĂN MẠNH 8/2/1973  Nam  COOK 3/18/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1012 48765 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 5/18/1980  Nam  CAPT 3/18/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  DMCC
1013 49007 XIE, LAMEI 1/22/1974  Nữ 3/18/2022 8:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1014 49011 LIU, CHUN – HUA 6/15/1989  Nữ 3/18/2022 8:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1015 49014 CHEN, IUN 9/1/1994  Nữ 3/18/2022 8:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1016 49037 PHẠM MẠNH THƯỜNG 4/16/1983  Nam  ELECTRIC 3/18/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1017 49034 NGUYỄN VĂN LONG 8/13/1988  Nam  OILER 3/18/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1018 49038 LÊ QUANG THẾ 2/9/1995  Nam  SAILOR 3/18/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1019 49044 CAO SĨ THANH 2/12/1978  Nam  OILER 3/18/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1020 49050 QUÁCH VĂN HIẾU 3/28/1996  Nam  OILER 3/18/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1021 49054 VŨ NHƯ CƯỜNG 4/25/1977  Nam  OILER 3/18/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1022 49057 VŨ NHƯ BẰNG 5/3/2002  Nam  SAILOR 3/18/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1023 49061 PHẠM VĂN THẮM 3/24/1982  Nam  SAILOR 3/18/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1024 49065 NGUYỄN CAO CƯỜNG 10/20/1996  Nam  SAILOR 3/18/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1025 49069 PHẠM VĂN ÚT ANH 11/2/1969  Nam  OILER 3/18/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1026 49076 LI, ZHIXIONG 3/17/1992  Nam 3/18/2022 8:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1027 49080 LÝ NGỌC NHANH 5/18/1979  Nam  OILER 3/18/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1028 49084 NGUYỄN THỊ HIỂN 7/16/1992  Nữ 3/18/2022 8:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1029 49090 DƯƠNG BÁ QUYỀN 10/10/1998  Nam  ELECTRIC 3/18/2022 8:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PSM
1030 49087 NGUYỄN TIẾN THÀNH 2/23/1993  Nam 3/18/2022 8:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1031 49094 PHAN NGỌC LÂM 10/24/1984  Nam  C/O 3/18/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1032 49101 NGÔ ĐỨC TÂM 3/6/1986  Nam  2/E 3/18/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  NGÔI SAO VIỆT
1033 49106 TRẦN VĂN HOÀNG 12/18/1992  Nam 3/18/2022 9:08  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1034 49116 NGUYỄN VĂN HÙNG 10/24/1997  Nam  AB 3/18/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1035 49121 PHẠM VĂN TRUNG 6/5/1977  Nam  2/E 3/18/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1036 49122 LÊ MINH HÙNG 8/1/1986  Nam  OILER 3/18/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1037 49124 PHẠM VĂN CÔNG 12/10/1977  Nam  OILER 3/18/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1038 49127 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 8/26/1988  Nam  CAPT 3/18/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1039 49131 TRỊNH VIỆT CƯỜNG 9/22/1983  Nam  2/O 3/18/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1040 49137 PHẠM NĂNG TUỆ 8/9/1989  Nam  CE 3/18/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1041 49142 NGUYỄN VĂN LONG 2/16/1988  Nam  C/O 3/18/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty vận tải biển OSL
1042 49149 NGUYỄN VĂN CÔNG 8/20/1991  Nam  AB 3/18/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Quản lý tàu TMM
1043 49156 NGUYỄN THỌ TRIỆU 8/22/1981  Nam  3/O 3/18/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG LỘC
1044 49162 BÙI ĐÌNH VƯỢNG 1/31/1976  Nam  SAILOR 3/18/2022 9:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
1045 49159 ĐỖ THANH NGỌC 9/25/1982  Nam  CAPT 3/18/2022 9:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
1046 49170 NGUYỄN VĂN NHO 1/18/1995  Nam  OILER 3/18/2022 9:42  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1047 49177 NGUYỄN VĂN NGỌC 8/3/1994  Nam  OILER 3/18/2022 9:45  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1048 49178 TRẦN VĂN TÀI 6/4/1990  Nam  ELECTRIC 3/18/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1049 49189 NGUYỄN VĂN THẢO 4/21/1994  Nam  OILER 3/18/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1050 49195 PHẠM ĐÌNH PHÚ 1/9/1979  Nam  CAPT 3/18/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC
1051 49199 NGUYỄN VĂN BÌNH 3/7/1967  Nam  CE 3/18/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1052 49200 PHẠM VĂN HIẾN 7/14/1985  Nam  4/E 3/18/2022 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
1053 49208 NGUYỄN VĂN HẢI 1/6/1983  Nam  OILER 3/18/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1054 49210 HOÀNG ĐỨC LƯƠNG 1/18/1999  Nam  OILER 3/18/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1055 49217 NGUYỄN ANH ĐỨC 10/4/2003  Nam  COOK 3/18/2022 11:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1056 49220 TRẦN XUÂN THẮNG 8/12/1999  Nam  DECK – CADED 3/18/2022 11:20  Khám sức khoẻ TV Panama  VINIC
1057 49266 PHẠM VĂN CẢNH 5/16/1996  Nam  OS.D 3/18/2022 13:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1058 49275 TRỊNH TUẤN ANH 8/7/1995  Nam  SAILOR 3/18/2022 13:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1059 49279 BÙI VĂN TÌNH 10/14/1988  Nam  AB 3/18/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1060 49286 TRẦN VĂN CHIẾN 1/6/1989  Nam  OS 3/18/2022 14:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1061 49292 HÀ VĂN XƯỢNG 10/29/2001  Nam 3/18/2022 14:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1062 49296 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/18/1998  Nam  OILER 3/18/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1063 49293 VÌ THỊ SINH 8/25/1998  Nữ 3/18/2022 14:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1064 49300 LÒ VĂN NGUYÊN 12/30/1985  Nam 3/18/2022 14:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1065 49305 HOÀNG THÙY LINH 7/26/2003  Nữ 3/18/2022 14:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1066 49302 LÒ VĂN VIÊN 9/4/2002  Nam 3/18/2022 14:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1067 49304 LỤC THỊ ĐÓA 3/4/1971  Nữ 3/18/2022 14:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1068 49306 LỪ VĂN LUÂN 8/16/1995  Nam 3/18/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1069 49307 LỪ VĂN BA 2/28/1998  Nam 3/18/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1070 49308 VÌ THỊ VIỆT 3/14/2000  Nữ 3/18/2022 14:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1071 49310 CAO XUÂN KỶ 1/1/2000  Nam 3/18/2022 14:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1072 49312 LÒ VĂN PHÁI 4/10/2001  Nam 3/18/2022 14:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1073 49316 VŨ VĂN VIỄN 9/2/1983  Nam  3/O 3/18/2022 14:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1074 49327 BÙI ĐỨC TUẤN 1/1/1988  Nam  C/O 3/18/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1075 49331 NGUYỄN THẾ ANH 6/1/1996  Nam 3/18/2022 14:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1076 49337 ĐOÀN VĂN NGUYÊN 9/6/1991  Nam  3/E 3/18/2022 14:50  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  VITRANSCHART
1077 49334 HÀ VĂN HÙNG 3/28/1994  Nam 3/18/2022 14:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1078 49336 LÒ VĂN NGHIỆP 4/6/2003  Nam 3/18/2022 14:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1079 49339 QUÀNG VĂN BẰNG 3/20/2002  Nam 3/18/2022 14:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1080 49341 HÀ VĂN CƯỜNG 5/5/1971  Nam 3/18/2022 14:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1081 49342 HÀ VĂN LỌT 6/12/1986  Nam 3/18/2022 14:54  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1082 49351 TRẦN VĂN QUÂN 3/13/1989  Nam 3/18/2022 15:02  KSK Damen – Thợ cơ khí 515.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1083 49354 ĐÀO VĂN CƯỜNG 11/5/1976  Nam  COOK 3/18/2022 15:04  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  NHẬT VIỆT
1084 49363 CAM THỊ THẠNH 5/5/1999  Nữ 3/18/2022 15:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1085 49364 VÌ THỊ THU LỆ 7/14/2002  Nữ 3/18/2022 15:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1086 49367 CẦM VĂN THƠM 8/24/2000  Nam 3/18/2022 15:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1087 49384 TRẦN VĂN LÝ 12/15/1967  Nam  CE 3/18/2022 15:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1088 49395 LƯU VIỆT HÙNG 9/8/1979  Nam 3/18/2022 15:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1089 49643 MAI QUANG HUY 4/1/1989  Nam  C/O 3/19/2022 7:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1090 49645 LẠI VĂN KHÁNH 1/1/1987  Nam  C/O 3/19/2022 7:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  UT-STC
1091 49650 DƯƠNG VĂN CHUYỂN 2/12/1994  Nam  AB 3/19/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1092 49666 TRẦN MẠNH CƯỜNG 6/19/1993  Nam  AB.D 3/19/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1093 49671 VŨ QUANG THÀNH 6/10/1989  Nam  BOSUN 3/19/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1094 49681 TRẦN VĂN HUYÊN 5/20/1983  Nam  ELECTRIC 3/19/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1095 49684 VŨ THỊ MINH HƯƠNG 3/16/1975  Nữ 3/19/2022 8:40  KSK lấy bằng lái xe nữ
1096 49685 NGUYỄN VĂN TÙNG 5/23/1990  Nam  SAILOR 3/19/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1097 49687 NGUYỄN HỮU LUẬN 10/2/1981  Nam  OILER 3/19/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1098 49689 HÀ TÀI HÊN 1/29/1995  Nam  OILER 3/19/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1099 49691 VŨ THĂNG TÂM 5/25/1985  Nam  OILER 3/19/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1100 49692 HOÀNG VĂN HÀ 6/13/1970  Nam  SAILOR 3/19/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1101 49694 NGUYỄN HỒNG TUẤN 10/23/1971  Nam  SAILOR 3/19/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1102 49695 HOÀNG VĂN TÀI 10/10/1986  Nam  SAILOR 3/19/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1103 49697 ĐINH QUANG HƯNG 9/16/1989  Nam  OILER 3/19/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1104 49698 TRỊNH XUÂN THÀNH 6/21/1987  Nam  OILER 3/19/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1105 49699 NGUYỄN TIẾN DŨNG 7/12/1993  Nam  OILER 3/19/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1106 49702 NGUYỄN BÁ NAM 9/22/2003  Nam  SAILOR 3/19/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1107 49705 DƯƠNG VĂN TUẤN 3/29/1997  Nam  SAILOR 3/19/2022 9:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
1108 49707 CAO THẾ VIỆT 11/1/1999  Nam  WPR 3/19/2022 9:19  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1109 49712 NGÔ ĐĂNG TÍA 6/11/1983  Nam  C/O 3/19/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1110 49937 MAI VĂN TOÁN 4/24/1990  Nam  Thợ lặn 3/21/2022 7:46  KSK thợ lặn (1500N)
1111 49944 VŨ VĂN VINH 7/20/1986  Nam  Thợ lặn 3/21/2022 7:48  KSK thợ lặn (1500N)
1112 49954 PHẠM VĂN TIẾN 6/12/1982  Nam 3/21/2022 7:52  KSK thợ lặn (1500N)
1113 49958 DƯƠNG NGỌC QUÝ 6/10/1992  Nam  Thợ lặn 3/21/2022 7:53  KSK thợ lặn (1500N)
1114 49963 HỒ NGỌC ĐẠO 5/17/1989  Nam  Thợ lặn 3/21/2022 7:55  KSK thợ lặn (1500N)
1115 49968 LÊ KHÁNH HỘI 7/25/1992  Nam  3/O 3/21/2022 7:57  Khám sức khoẻ TV Panama  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1116 49977 BẠCH QUỐC TOẢN 12/23/1990  Nam 3/21/2022 8:00  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1117 49990 ĐÀO XUÂN QUYẾT 9/3/1985  Nam  C/O 3/21/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG SƠN
1118 49993 VŨ VĂN CHƯƠNG 12/29/1971  Nam  BOSUN 3/21/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1119 50007 NGUYỄN HỒNG DUY 8/29/1978  Nam  AB 3/21/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
1120 50014 NGUYỄN VĂN THANH 8/21/1993  Nam  SAILOR 3/21/2022 8:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1121 50020 CAO VĂN LÂM 7/16/1988  Nam  AB 3/21/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1122 50029 NGUYỄN QUANG HƯNG 9/1/1962  Nam  BOSUN 3/21/2022 8:21  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1123 50043 PHẠM TRUNG KIÊN 7/13/1974  Nam 3/21/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1124 50074 NGUYỄN ĐÌNH CHUNG 8/13/1988  Nam  C/O 3/21/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1125 50079 HOÀNG THÁI CƯỜNG 4/19/1987  Nam  PUMP 3/21/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1126 50083 TRẦN NGỌC NAM 10/9/1984  Nam  SAILOR 3/21/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1127 50088 NGUYỄN ANH TUẤN 3/9/1986  Nam  3/E 3/21/2022 8:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1128 50086 PHAN NGUYÊN HIỆP 4/1/1997  Nam 3/21/2022 8:45  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1129 50090 LƯU VĂN TUẤN 1/17/1988  Nam 3/21/2022 8:47  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1130 50094 NGUYỄN MINH TRÍ 11/28/1985  Nam  1/E 3/21/2022 8:48  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1131 50100 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 3/10/1986  Nam  OILER 3/21/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1132 50111 PHẠM VĂN ĐẠT 6/23/1990  Nam  AB 3/21/2022 8:56  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1133 50116 SỒNG A THÁI 10/16/1998  Nam  SAILOR 3/21/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1134 50126 NGUYỄN VĂN TUYẾN 3/24/1994  Nam  COOK 3/21/2022 9:01  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1135 50121 NGÔ VĂN NGỌC 6/19/1990  Nam  COOK 3/21/2022 9:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1136 50130 TRẦN QUANG HẢI 3/18/1967  Nam  BOSUN 3/21/2022 9:04  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1137 50138 NGUYỄN NGỌC TÂM 2/12/1991  Nam  OILER 3/21/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1138 50142 TRẦN VĂN HẢI 7/15/1988  Nam  OILER 3/21/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1139 50145 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/2/1989  Nam  OILER 3/21/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1140 50150 TRẦN QUỐC QUÂN 10/27/2002  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1141 50153 VŨ VĂN PHÚC 7/2/1993  Nam  OILER 3/21/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1142 50154 TRẦN VĂN SƠN 10/24/1991  Nam  OILER 3/21/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1143 50157 VƯƠNG VĂN THIỆN 11/24/1988  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1144 50160 NGUYỄN THÀNH THÔN 7/20/1984  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1145 50166 HÀ VĂN CHUNG 7/15/1993  Nam  OILER 3/21/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1146 50173 NGUYỄN VĂN ĐỨC 10/10/1980  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1147 50177 LÊ TRUNG HIẾU 2/27/1983  Nam  OILER 3/21/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1148 50178 LÊ TRỌNG ANH 2/22/2000  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1149 50183 NGUYỄN TRỌNG ANH 4/6/1982  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1150 50185 NGUYỄN TIẾN VINH 2/9/1991  Nam  OILER 3/21/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1151 50189 ĐINH VĂN LÂM 10/25/1982  Nam  OILER 3/21/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1152 50191 THÁI BÁ LINH 6/2/1998  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1153 50196 PHẠM VĂN ĐÔNG 5/1/1991  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1154 50200 TRẦN TRUNG THỰC 2/20/1999  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1155 50202 VŨ VĂN NGUYÊN 5/10/1995  Nam  OILER 3/21/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1156 50204 TRỊNH VĂN QUẢNG 7/5/1989  Nam  OILER 3/21/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1157 50207 NGUYỄN NGỌC THẮNG 12/23/1990  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1158 50214 PHAN VĂN MẠNH 9/15/1988  Nam  OILER 3/21/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1159 50216 NGUYỄN TIẾN VĂN 1/26/1996  Nam  OILER 3/21/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1160 50221 NGUYỄN TIẾN VĂN 1/28/1996  Nam 3/21/2022 9:55  KSK lấy bằng lái xe nam
1161 50224 HOÀNG VĂN DƯƠNG 12/22/1977  Nam  OILER 3/21/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1162 50225 NGUYỄN VĂN VĨ 10/23/1999  Nam  SAILOR 3/21/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1163 50226 NGUYỄN DANH HOÀI 6/8/1986  Nam  OILER 3/21/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1164 50229 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 7/20/1990  Nam  OILER 3/21/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1165 50232 LẠI VĂN SANG 11/22/1991  Nam 3/21/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1166 50231 VŨ VĂN LƯƠNG 12/20/1993  Nam  OILER 3/21/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1167 50234 NGUYỄN NGỌC NAM 9/10/1998  Nam  SAILOR 3/21/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1168 50236 TRƯƠNG TUẤN ANH 9/10/1991  Nam  SAILOR 3/21/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1169 50238 LÊ VĂN HUẤN 8/6/1988  Nam  OILER 3/21/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1170 50243 ĐẶNG SĨ BỪNG 1/29/1992  Nam  OILER 3/21/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1171 50241 ZHANG, HONGQIANG 1/12/2000  Nam 3/21/2022 10:07  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1172 50244 LUO, RUIJUN 6/16/1979  Nam 3/21/2022 10:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1173 50246 BI, HAI LIN 11/6/1981  Nam 3/21/2022 10:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1174 50249 PHẠM VĂN TÂN 5/3/1981  Nam  CAPT 3/21/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1175 50251 TẠ VĂN NINH 10/6/1976  Nam  CE 3/21/2022 10:17  Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1176 50256 NGUYỄN VĂN KHOÁI 7/18/1979  Nam  OILER 3/21/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1177 50257 PHẠM NGỌC HOÀNG 10/9/1987  Nam  STEWART 3/21/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1178 50258 ĐẶNG QUANG VŨ 8/8/1997  Nam  AB 3/21/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1179 50260 PHAN TRỌNG THẮNG 6/18/1982  Nam  OILER 3/21/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1180 50261 DƯƠNG ĐÌNH THANH 4/29/2002  Nam 3/21/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1181 50262 VÕ MINH KHA 10/16/1999  Nam  SAILOR 3/21/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1182 50264 NGUYỄN VĂN CHINH 1/21/1995  Nam  4/E 3/21/2022 10:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1183 50266 LÂM MINH THÁI 1/3/1999  Nam  SAILOR 3/21/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1184 50267 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠI 7/13/1991  Nam  FITTER 3/21/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1185 50268 VÕ CÔNG SƠN 3/1/1986  Nam  SAILOR 3/21/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1186 50271 VŨ VĂN NGHĨA 3/26/1988  Nam  3/O 3/21/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1187 50270 CHU VĂN HIẾU 10/27/1987  Nam  OILER 3/21/2022 10:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
1188 50272 NGUYỄN ĐẠT PHONG 5/7/2003  Nam  SAILOR 3/21/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1189 50273 NGUYỄN BÁ HÙNG 7/12/1986  Nam  3/E 3/21/2022 10:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1190 50275 NGUYỄN DUY TOÀN 10/6/1984  Nam  OS 3/21/2022 10:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1191 50277 BÙI VIẾT BA 1/1/1985  Nam  2/O 3/21/2022 10:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1192 50278 DƯƠNG VĂN THÙY 3/4/1986  Nam  2/O 3/21/2022 10:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1193 50279 PHAN HUY TƯ 2/3/1990  Nam  3/O 3/21/2022 10:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1194 50280 HOÀNG ĐĂNG NAM 8/5/1989  Nam  WPR 3/21/2022 10:52  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1195 50281 NGUYỄN VĂN TÌNH 12/24/1979  Nam  COOK 3/21/2022 10:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1196 50284 ĐỖ DUY THANH 1/5/1989  Nam  2/E 3/21/2022 10:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1197 50285 BÙI ĐỨC TUÂN 11/3/1991  Nam  3/O 3/21/2022 11:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1198 50286 VŨ CÔNG TUYỂN 1/17/1985  Nam  ELECTRIC 3/21/2022 11:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1199 50287 VŨ VĂN ĐƯỢC 10/1/1995  Nam  2/E 3/21/2022 11:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1200 50288 PHAN ĐẠI LỘC 11/9/1999  Nam  DECK – CADED 3/21/2022 11:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1201 50289 ĐINH VĂN ĐIỆN 8/8/1981  Nam  CAPT 3/21/2022 11:13  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
1202 50290 CAO KHẮC TUẤN ANH 4/30/1993  Nam  OILER 3/21/2022 11:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển VINASHIP
1203 50292 HOÀNG ĐÌNH HẢI 7/20/1975  Nam  CAPT 3/21/2022 11:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1204 50293 NGUYỄN NHƯ HAI 5/5/1995  Nam  3/O 3/21/2022 11:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1205 50361 HE CHAO MIN 10/2/1973  Nam 3/21/2022 14:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1206 50364 MIAO SAI 8/2/1982  Nam 3/21/2022 14:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1207 50367 ĐỖ DUY PHÚC 10/13/1988  Nam  C/O 3/21/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1208 50370 HỒ HỮU QUỲNH 10/6/1989  Nam  2/E 3/21/2022 14:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1209 50375 CAO JIAN 10/16/1992  Nam 3/21/2022 14:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  CÔNG TY TNHH HORN (VIỆT NAM)
1210 50384 NGUYỄN HỮU HIẾU 2/18/1975  Nam  AB 3/21/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
1211 50394 PHẠM QUANG ĐÀO 12/16/1992  Nam  2/O 3/21/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1212 50402 MAI BÁ CƯỜNG 11/25/1996  Nam  AB 3/21/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  PSM
1213 50406 TRẦN VĂN BÀN 5/12/1988  Nam  3/E 3/21/2022 14:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1214 50410 BÙI VĂN QUÝ 3/10/1993  Nam 3/21/2022 14:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1215 50414 NGUYỄN VĂN THÁI 1/4/1993  Nam  ELECTRIC 3/21/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
1216 50419 NGUYỄN MINH TRUNG 3/19/2000  Nam 3/21/2022 14:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1217 50444 VŨ THỊ HUỆ 2/17/1985  Nữ 3/21/2022 15:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1218 50449 ĐỒNG VĂN ĐÔ 7/16/1983  Nam  CE 3/21/2022 15:40  Chứng chỉ Panama  HP Marine
1219 50455 ĐÀO XUÂN VIỆT 1/1/1999  Nam 3/21/2022 16:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1220 54430 NGÂN VĂN VƯỢT 2/22/1987  Nam 3/31/2022 7:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1221 54432 VI THỊ THẮM 3/12/1986  Nữ 3/31/2022 7:25  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1222 54436 HẢNG A VÀNG 1/1/1991  Nam 3/31/2022 7:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1223 54441 VÀNG A CẤU 1/1/2002  Nam 3/31/2022 7:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1224 54446 PHẠM PHÚ CHUYÊN 8/28/1983  Nam  BOSUN 3/31/2022 7:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1225 54455 TRẦN DUY HẢI 7/23/1982  Nam  OILER 3/31/2022 7:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1226 54462 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN 1/23/1980  Nam  2/E 3/31/2022 7:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1227 54468 ĐỖ XUÂN VĂN 3/17/1983  Nam  CE 3/31/2022 7:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1228 54473 LÊ QUANG VINH 7/24/1996  Nam  ELECTRIC 3/31/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1229 54479 NGUYỄN NGỌC TRUNG 12/11/1991  Nam  OS.D 3/31/2022 7:50  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1230 54485 HOÀNG ĐÌNH NGỌC 3/18/1997  Nam  OS 3/31/2022 7:54  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1231 54494 HỒ CÔNG THÀNH 10/13/1988  Nam  M/M 3/31/2022 7:59  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1232 54503 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/5/1990  Nam  2/E 3/31/2022 8:03  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1233 54509 HÀ NINH BÌNH 5/16/2001  Nam  OS 3/31/2022 8:06  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1234 54515 VŨ MẠNH TÙNG 2/23/1987  Nam  2/E 3/31/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1235 54520 PHẠM CÔNG NAM 10/19/1987  Nam  3/O 3/31/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Á CHÂU
1236 54523 BÙI ĐỨC DUY 12/2/1996  Nam  OS.D 3/31/2022 8:13  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1237 54528 BÙI VĂN KHOA 9/14/1990  Nam  BOSUN 3/31/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
1238 54530 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 12/16/1974  Nam  BOSUN 3/31/2022 8:17  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1239 54531 PHẠM CÔNG ĐOÀN 8/6/1991  Nam  3/O 3/31/2022 8:20  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1240 54533 TRẦN VĂN HƯNG 3/10/1995  Nam  DECK – CADED 3/31/2022 8:22  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1241 54541 BÙI HẢI ĐĂNG 9/12/1992  Nam 3/31/2022 8:26  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1242 54543 PHAN VĂN LẬP 3/27/1993  Nam  COOK 3/31/2022 8:27  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VINASHIP
1243 54547 TRẦN ĐỨC HÀO 1/4/1982  Nam 3/31/2022 8:31  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1244 54550 NGUYỄN VIẾT KHÁNH 2/10/1997  Nam  3/O 3/31/2022 8:32  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1245 54549 NGUYỄN DUY KHÁNH 9/22/1997  Nam 3/31/2022 8:33  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1246 54553 PHẠM MẠNH HIỆP 8/24/1991  Nam  2/O 3/31/2022 8:35  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1247 54556 NGUYỄN VĂN KHUYẾT 1/22/1983  Nam  C/O 3/31/2022 8:37  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1248 54558 BÙI CAO THỦY 11/4/1973  Nam  FITTER 3/31/2022 8:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SEN VÀNG
1249 54563 PHẠM ĐỨC TÂN 2/3/1981  Nam  CAPT 3/31/2022 8:42  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1250 54572 BÙI VĂN KHÁNH 1/1/1990  Nam  COOK 3/31/2022 8:46  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1251 54576 TRẦN VĂN DỤNG 7/1/1984  Nam  OILER 3/31/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1252 54577 NGUYỄN VĂN VINH 4/2/1997  Nam  OILER 3/31/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1253 54579 TRẦN QUỐC DŨNG 10/9/1980  Nam  OILER 3/31/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1254 54583 ĐẶNG VĂN HÙNG 2/5/1984  Nam  COOK 3/31/2022 8:55  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1255 54588 ĐẶNG LƯU DANH 3/26/1997  Nam  AB 3/31/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
1256 54590 VŨ VĂN LINH 5/8/1980  Nam  FITTER 3/31/2022 9:01  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1257 54592 NGÔ VĂN NGHĨA 1/27/1993  Nam  4/E 3/31/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1258 54595 ĐINH VƯƠNG TRƯỜNG 10/17/1983  Nam  CAPT 3/31/2022 9:07  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1259 54597 MẠC HỒNG KHIÊM 11/22/1985  Nam  ELECTRIC 3/31/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1260 54598 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7/26/1973  Nam  FITTER 3/31/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1261 54602 ĐỖ MINH TUẤN 10/25/1989  Nam  4/E 3/31/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SEN VÀNG
1262 54605 NGUYỄN HỒNG QUÂN 3/24/1988  Nam  OILER 3/31/2022 9:18  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1263 54610 LÊ QUANG LINH 4/4/1992  Nam  AB 3/31/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1264 54612 ĐỖ VĂN LONG 6/11/1989  Nam  2/E 3/31/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Trung Á
1265 54617 HÀ MẠNH CHƯƠNG 6/13/1999  Nam  OS.E 3/31/2022 9:31  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1266 54619 NGUYỄN MẠNH HOÀN 4/5/1999  Nữ  AB 3/31/2022 9:37  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1267 54623 ĐỖ VĂN SANG 10/11/1997  Nam  3/O 3/31/2022 9:43  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1268 54625 PHẠM VĂN TOAN 10/15/1987  Nam  2/O 3/31/2022 9:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1269 54630 TRẦN HỮU ĐOÀN 9/11/1989  Nam  BOSUN 3/31/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
1270 54634 ĐÕ VĂN THIỀU 8/10/1993  Nam  3/O 3/31/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1271 54637 NGUYỄN TRỌNG THIỆN 8/22/1982  Nam  OILER 3/31/2022 10:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1272 54640 NGUYỄN VIẾT DƯƠNG 10/17/1978  Nam  OILER 3/31/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1273 54643 TRẦN VĂN BẮC 10/16/1985  Nam  C/O 3/31/2022 10:22  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1274 54646 NGUYỄN ĐÌNH SANG 1/4/1982  Nam  AB 3/31/2022 10:29  Khám sức khỏe TV song ngữ
1275 54649 DƯƠNG ĐĂNG TOÀN 11/4/1986  Nam  3/O 3/31/2022 10:38  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1276 54652 HOÀNG QUỐC ĐẠT 5/7/1997  Nam  AB.E 3/31/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1277 54654 VŨ THỊ HẰNG 1/1/1986  Nữ 3/31/2022 11:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1278 54655 HOÀNG MINH ĐỨC 5/8/1992  Nam  OS 3/31/2022 11:04  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1279 54691 TRẦN VĂN THẾ 12/19/1996  Nam  M/M 3/31/2022 11:10  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1280 54692 LÊ VĂN TRỌNG 12/18/1987  Nam  C/O 3/31/2022 11:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1281 54695 LƯƠNG ĐỨC THUẬN 10/6/1982  Nam  1/E 3/31/2022 11:23  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1282 54848 ĐỖ VĂN TRUNG 12/12/1983  Nam  BOSUN 3/31/2022 13:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1283 54852 TRẦN HOÀI ANH 11/9/1982  Nam  C/O 3/31/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1284 54859 NGUYỄN ĐÌNH DUY 9/1/1985  Nam  OILER 3/31/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1285 54867 SHIM HUIWON 9/4/1995  Nam 3/31/2022 14:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1286 54875 PHẠM THÀNH CÔNG 9/9/1983  Nam  CE 3/31/2022 14:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI ÂU
1287 54878 ĐOÀN VŨ ĐIỆU 2/27/1994  Nam  AB 3/31/2022 14:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẢI LINH
1288 54881 DƯƠNG QUỐC VIỆT 2/4/1987  Nam  AB 3/31/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1289 54891 NGUYỄN MẠNH TOÀN 3/23/1991  Nam  2/E 3/31/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1290 54893 ĐOÀN VĂN THÀNH 3/16/1999  Nam  OS 3/31/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1291 54908 ĐOÀN VĂN PHƯỚC 8/23/1991  Nam  ENGINE – CADED 3/31/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1292 54911 NGUYỄN TRƯỜNG TRUNG 2/2/1986  Nam  OILER 3/31/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1293 54921 ĐẶNG VĂN TOẠI 3/3/1986  Nam  C/O 3/31/2022 15:31  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama, Panama VM  TÂN BÌNH
1294 50522 LÊ ĐỨC THUẦN 1/13/1982  Nam  CE 3/22/2022 7:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)
1295 50529 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 7/23/1997  Nam  SAILOR 3/22/2022 7:46  KSK thường quy (650N), Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N)
1296 50553 NGUYỄN TRUNG THÀNH 6/22/2001  Nam  SAILOR 3/22/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1297 50559 LÊ VĂN THÀNH 10/6/1981  Nam  4/E 3/22/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1298 50565 VÕ VĂN NGHĨA 3/23/1995  Nam  AB 3/22/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1299 50572 NGUYỄN VĂN TRUNG 4/24/1985  Nam  C/O 3/22/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
1300 50602 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 2/27/1995  Nam  OILER 3/22/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  NSAT
1301 50612 TRỊNH XUÂN VIÊN 1/24/1980  Nam  CE 3/22/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ
1302 50621 NGUYỄN SỸ HIẾU 10/7/1993  Nam  3/E 3/22/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ
1303 50624 NGUYỄN NGỌC BÌNH 8/4/1996  Nam  COOK 3/22/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ
1304 50630 HOÀNG VĂN THAO 3/10/1986  Nam  2/E 3/22/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1305 50642 HÀ THỊ THÌN 1/23/2000  Nữ 3/22/2022 8:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1306 50644 HÀ VĂN TUNG 5/26/1995  Nam 3/22/2022 8:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1307 50650 CAO DUY BÀI 3/11/1983  Nam 3/22/2022 8:39  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1308 50651 PHẠM QUANG TUẤN 3/2/1984  Nam  C/O 3/22/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Quản lý tàu TMM
1309 50653 ĐINH VĂN CHIỀU 9/15/1980  Nam 3/22/2022 8:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1310 50655 HÀ VĂN SỰA 12/6/1985  Nam 3/22/2022 8:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1311 50659 LƯƠNG VĂN CHUẨN 3/13/1989  Nam 3/22/2022 8:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1312 50662 HÀ VĂN TẦN 4/26/1996  Nam 3/22/2022 8:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1313 50667 HÀ THỊ SỨC 7/16/1989  Nữ 3/22/2022 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1314 50679 VI VĂN HẢI 1/1/1984  Nam 3/22/2022 8:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1315 50681 HÀ VĂN NHƯỢNG 5/26/1989  Nam 3/22/2022 8:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1316 50686 BÙI THANH NHÀN 1/6/1983  Nam  3/E 3/22/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1317 50690 PHẠM NGỌC LINH 8/8/1990  Nam  OILER 3/22/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ
1318 50696 LƯU ĐẮC CƯỜNG 8/30/1994  Nam  3/O 3/22/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ
1319 50700 MAI NGỌC THÀNH 1/17/1992  Nam  2/O 3/22/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  OPEC
1320 50707 ĐỖ VĂN HIỆP 12/9/1991  Nam  AB 3/22/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ
1321 50710 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 4/30/1985  Nam  2/O 3/22/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ
1322 50714 NGUYỄN VĂN THU 11/1/1996  Nam  OS 3/22/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ
1323 50719 ĐOÀN VĂN CHIẾN 12/8/1989  Nam  3/O 3/22/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  FGAS
1324 50725 TRẦN VĂN THẮNG 4/16/1972  Nam  COOK 3/22/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ
1325 50730 NGUYỄN VĂN HẢI 3/28/1983  Nam 3/22/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ
1326 50733 NGUYỄN VĂN GIANG 9/26/1987  Nam  OILER 3/22/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1327 50737 TRẦN ĐỨC HIỆP 12/27/2000  Nam  OILER 3/22/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1328 50738 CAO KHẮC THẢO 7/13/2000  Nam 3/22/2022 9:23  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1329 50740 NGUYỄN ĐỖ KẾT 12/2/1989  Nam  3/E 3/22/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1330 50741 CAO KHẮC TUẤN 8/25/1999  Nam 3/22/2022 9:25  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1331 50744 DƯƠNG VĂN NGỌC 8/2/1990  Nam 3/22/2022 9:26  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1332 50747 PHẠM KẾ BÌNH 12/25/1978  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1333 50746 LÊ VIẾT NHÂN 10/28/1991  Nam 3/22/2022 9:27  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1334 50749 NGUYỄN VĂN NGỌC 4/15/1999  Nam  OILER 3/22/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1335 50752 VŨ VĂN BIỀN 4/10/1974  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1336 50768 NGUYỄN BÁ MẠNH 8/20/1992  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1337 50771 LÊ VĂN HOÀN 7/15/1988  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1338 50773 NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG 6/1/1992  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1339 50777 VŨ NHƯ NGỌC 7/27/1973  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1340 50779 TỐNG ĐÌNH CHIỀU 11/15/2001  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1341 50781 LÊ VĂN NGUYÊN 8/19/1984  Nam  OILER 3/22/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1342 50786 ĐỖ VĂN HÙNG 9/25/1990  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1343 50788 HOÀNG XUÂN TRUNG 5/5/1976  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1344 50790 VŨ NHƯ MẠNH 2/18/1986  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1345 50793 VŨ NHƯ CÒ 7/29/1984  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1346 50794 LÊ DUY THỐNG 6/5/1993  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1347 50796 HOÀNG LONG 7/26/1995  Nam  OILER 3/22/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1348 50798 NGUYỄN VĂN KHÁNH 5/3/2003  Nam  SAILOR 3/22/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1349 50800 HỒ VĂN MẠNH 3/6/1988  Nam  SAILOR 3/22/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1350 50803 PHAN ĐỨC THẠCH 6/9/1995  Nam  OILER 3/22/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1351 50805 HOÀNG VĂN QUANG 11/11/1990  Nam  OILER 3/22/2022 10:03  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1352 50807 NGUYỄN VĂN SANG 8/20/1967  Nam  OILER 3/22/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1353 50809 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 11/9/1991  Nam  SAILOR 3/22/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1354 50811 LÝ TÀI VINH 9/11/1990  Nam  OILER 3/22/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1355 50814 NGÔ VĂN KHANG 2/19/1991  Nam  OILER 3/22/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1356 50815 TRẦN VĂN DŨNG 5/20/1993  Nam  OS 3/22/2022 10:16  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1357 50816 NGUYỄN VĂN HUẤN 5/10/2001  Nam  OILER 3/22/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1358 50817 NGUYỄN THANH HỒNG ĐỨC 12/18/1994  Nam  OILER 3/22/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1359 50818 VÕ KHẮC SƠN 8/15/1980  Nam  OILER 3/22/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ
1360 50819 CAO NHẬT QUANG 8/24/1997  Nam  OILER 3/22/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ
1361 50821 VŨ TRÍ CƯỜNG 12/29/1997  Nam  OILER 3/22/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ
1362 50823 ĐOÀN SƠN LÂM 10/16/1980  Nam  BOSUN 3/22/2022 10:30  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1363 50824 BÙI HOÀNG PHÚ 11/3/1997  Nam  OILER 3/22/2022 10:32  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1364 50825 ĐỖ VĂN TÚ 8/4/1985  Nam  COOK 3/22/2022 10:36  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1365 50826 LÊ VĂN PHƯƠNG 9/11/1986  Nam  2/E 3/22/2022 10:40  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1366 50829 MAI THÀNH HIỆP 11/6/1984  Nam  1/E 3/22/2022 10:42  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1367 50832 NGUYỄN TIẾN MẠNH 2/19/1999  Nam  DECK – CADED 3/22/2022 10:47  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1368 50836 NINH VĂN SANG 9/20/1987  Nam  SAILOR 3/22/2022 10:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1369 50837 TRƯƠNG KIM HÙNG 3/9/1982  Nam  OS 3/22/2022 10:57  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1370 50839 NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 11/19/1985  Nam  CE 3/22/2022 11:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  I SEA Marine
1371 50844 NGÔ MINH HÀ 11/15/1983  Nam  2/O 3/22/2022 11:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
1372 50846 NGUYỄN DUY LONG 6/11/2000  Nam  AB 3/22/2022 11:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
1373 50889 MAI VĂN HIẾU 3/30/1993  Nam  3/O 3/22/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1374 50900 NGUYỄN NGỌC SƠN 10/8/1974  Nam  BOSUN 3/22/2022 14:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG PHONG
1375 50918 LÊ TẤT DŨNG 1/24/1990  Nam  2/O 3/22/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1376 50924 VŨ ĐỨC TRIỆU 12/12/2003  Nam  OS.D 3/22/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ
1377 50929 ĐỖ HOÀNG ĐỨC 11/1/1979  Nam 3/22/2022 14:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1378 50976 TRẦN XUÂN THUẦN 10/20/1987  Nam  M/M 3/22/2022 14:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1379 50981 LÊ THANH MIÊN 10/31/1988  Nam  AB.D 3/22/2022 15:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1380 50992 CAO ĐÔNG 10/15/1983  Nam  ELECTRIC 3/22/2022 15:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty Hoành Sơn
1381 51070 NGUYỄN VĂN GIANG 9/26/1987  Nam 3/23/2022 7:40  Chứng chỉ Panama
1382 51088 NGUYỄN VĂN THỌ 8/17/1985  Nam  OILER 3/23/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1383 51091 NGUYỄN TÙNG LÂM 3/29/2003  Nam  SAILOR 3/23/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1384 51101 TRỊNH TIẾN DŨNG 4/14/1990  Nam  OS 3/23/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1385 51106 NGUYỄN THẾ HỒNG 8/10/1978  Nam  AB 3/23/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1386 51115 NGUYỄN NGỌC KHANH 11/27/1981  Nam  C/O 3/23/2022 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1387 51220 PHẠM VĂN THƯỞNG 5/19/1985  Nam  2/E 3/23/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
1388 51233 NGUYỄN THÁI HƯNG 9/6/2002  Nam  ENGINE – CADED 3/23/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1389 51239 TRẦN QUANG PHÚ 10/9/1978  Nam  CE 3/23/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1390 51245 POP DANIELA GEORGETA 8/25/1982  Nữ 3/23/2022 8:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1391 51248 POP DANIEL CORNEL 5/25/1978  Nam 3/23/2022 8:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1392 51250 PHẠM ĐỨC THỊNH 6/30/1986  Nam 3/23/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ
1393 51253 PHẠM ĐỨC THỌ 12/27/1987  Nam  CE 3/23/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1394 51255 LÊ HỮU SƠN 4/14/1992  Nam  COOK 3/23/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1395 51257 PHẠM ĐỨC THỊNH 6/30/1986  Nam  AB 3/23/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ
1396 51259 LÊ VĂN MẠNH 6/19/1984  Nam  C/O 3/23/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1397 51261 HÀ TRẦN NGÃI 10/1/1988  Nam  C/O 3/23/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1398 51267 ĐỖ VĂN HUỲNH 7/6/1999  Nam  OILER 3/23/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1399 51270 NGUYỄN HẢI HOÀN 2/22/1986  Nam  2/O 3/23/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
1400 51275 NGUYỄN VĂN QUỲNH 8/7/1984  Nam  SAILOR 3/23/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1401 51279 HOÀNG MINH SƠN 9/10/1989  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1402 51282 NGUYỄN VĂN DUY 5/19/1991  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1403 51289 VŨ THANH HỒNG 3/3/1986  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1404 51298 NGÔ DUY BÌNH 10/20/1992  Nam  OILER 3/23/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1405 51301 VŨ BÁ ĐẠT 2/28/2001  Nam  OILER 3/23/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1406 51304 HE, XIAOLING 2/27/1989  Nữ 3/23/2022 9:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1407 51306 NGUYỄN HOÀNG LONG 7/12/1996  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1408 51307 DU, QUAN 6/10/1989  Nam 3/23/2022 9:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1409 51311 HE, YONG 9/28/1977  Nam 3/23/2022 9:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1410 51312 NGUYỄN VĂN THÁI 12/1/1994  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1411 51315 ZHANG, XITIAN 12/22/1978  Nam 3/23/2022 9:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1412 51319 CHUNG JIASHU0 8/16/1980  Nam 3/23/2022 9:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1413 51321 VŨ VĂN TIẾN 1/2/1995  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1414 51320 LONG, XUELIAN 12/23/1973  Nữ 3/23/2022 9:29  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1415 51328 TRẦN TRÍ KHANG 5/5/1974  Nam  OILER 3/23/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1416 51331 VŨ THĂNG KỲ 6/16/1982  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1417 51334 LÊ MINH THẮNG 6/25/2004  Nam  OILER 3/23/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1418 51335 LÊ QUANG TUẤN ANH 10/26/1991  Nam  OILER 3/23/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1419 51340 NGUYỄN VĂN TÂN 5/8/1979  Nam  SAILOR 3/23/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1420 51342 NGUYỄN VĂN HẬU 12/17/1989  Nam  3/O 3/23/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  GEMADEPT
1421 51344 NGUYỄN VĂN HUÂN 11/28/1989  Nam  2/O 3/23/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1422 51347 VŨ MINH CHUYỀN 4/10/1978  Nam  CE 3/23/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1423 51348 NGUYỄN TRUNG KIÊN 12/24/1990  Nam  3/E 3/23/2022 10:02  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1424 51353 NGUYỄN VĂN QUANG 1/2/1995  Nam  AB 3/23/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN VIỆT
1425 51354 CAO VĂN NGỌC 10/19/1996  Nam  OS 3/23/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1426 51355 TRẦN CÔNG SINH 12/20/1988  Nam  1/E 3/23/2022 10:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
1427 51357 PHẠM DUY VIỆT 5/16/1990  Nam  2/O 3/23/2022 10:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ TÀI
1428 51359 NGUYỄN VĂN CÔNG 3/9/1998  Nam  OILER 3/23/2022 10:22  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1429 51361 ĐỖ HỮU MỸ 9/20/1992  Nam  3/E 3/23/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
1430 51363 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/9/1978  Nam  SAILOR 3/23/2022 10:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
1431 51364 NGUYỄN HỮU CẬN 7/4/1950  Nam 3/23/2022 10:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1432 51366 LÊ THỊ THƠM 8/19/1955  Nữ 3/23/2022 10:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1433 51369 PHẠM BÁ BIÊN 1/4/1985  Nam  3/E 3/23/2022 10:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
1434 51370 LÊ KHẮC CHUNG 4/20/1996  Nam  SAILOR 3/23/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1435 51371 HOÀNG NGỌC TÚ 3/11/1982  Nam  3/E 3/23/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1436 51376 ĐỖ BÁ DUY 1/24/1989  Nam  2/E 3/23/2022 10:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1437 51377 NGUYỄN THẾ DŨNG 6/2/1983  Nam  COOK 3/23/2022 10:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama
1438 51381 HÀ VĂN HIẾU 12/8/1991  Nam  OILER 3/23/2022 10:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1439 51384 LƯƠNG NGỌC TUYỀN 2/10/1984  Nam  OILER 3/23/2022 11:10  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1440 51385 NGUYỄN VĂN SINH 1/7/2002  Nam  AB 3/23/2022 11:12  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1441 51386 TRẦN VĂN ĐỊNH 6/24/1990  Nam  COOK 3/23/2022 11:14  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1442 51387 PHẠM XUÂN THANH 11/2/1990  Nam  OS 3/23/2022 11:18  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1443 51388 ĐÀO QUANG HIẾU 1/8/1993  Nam  2/E 3/23/2022 11:22  Chứng chỉ Panama  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1444 51411 NGUYỄN VĂN TUYỂN 8/29/1989  Nam  AB.D 3/23/2022 13:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
1445 51422 NGÔ NGỌC HỒI 9/28/1993  Nam 3/23/2022 14:03  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1446 51423 NGUYỄN TRỌNG VỌNG 10/10/1987  Nam 3/23/2022 14:04  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1447 51426 HOÀNG THANH HẢI 3/21/1994  Nam 3/23/2022 14:04  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1448 51427 ĐINH VĂN TOÀN 2/15/1999  Nam  ELECTRIC 3/23/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ
1449 51431 ĐINH ĐỨC QUANG 10/21/1989  Nam  COOK 3/23/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1450 51438 NGUYỄN TIẾN QUYỀN 11/3/1986  Nam  3/O 3/23/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1451 51446 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/5/1983  Nam  SAILOR 3/23/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1452 51450 TRẦN TUẤN ANH 8/13/2001  Nam  SAILOR 3/23/2022 14:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1453 51453 LÔ VĂN VỌNG 3/11/1994  Nam  SAILOR 3/23/2022 14:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1454 51455 LÔ VĂN AN 12/23/1996  Nam  SAILOR 3/23/2022 14:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1455 51463 LÊ VĂN TRUNG 3/2/1983  Nam  C/O 3/23/2022 14:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1456 51468 NGUYỄN HỮU MẠNH 9/21/1998  Nam  3/O 3/23/2022 15:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1457 51475 TRỊNH QUANG PHÓNG 7/24/1987  Nam  1/E 3/23/2022 15:10  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1458 51483 HỒ CÔNG TỚI 12/21/1986  Nam  OILER 3/23/2022 15:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1459 51485 TẠ VĂN SƠN 6/12/1985  Nam  OILER 3/23/2022 15:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1460 51500 TẠ ĐÌNH HIỂN 8/28/1987  Nam  3/O 3/23/2022 15:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1461 51507 NGÔ NGUYỄN TUẤN ANH 2/15/1997  Nam 3/23/2022 16:07  KSK lấy bằng lái xe nam
1462 51579 TRẦN VĂN HOÀNG 10/3/2001  Nam  SAILOR 3/24/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1463 51608 PHẠM BÁ BÌNH 11/20/1989  Nam  2/O 3/24/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1464 51619 PHAN THANH HẢI 9/16/1973  Nam  CAPT 3/24/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1465 51642 NGUYỄN VĂN KHÔI 12/31/1963  Nam  FITTER 3/24/2022 8:07  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1466 51649 TÔ NGỌC BÌNH 7/7/1996  Nam  OS 3/24/2022 8:09  Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1467 51656 BÙI VĂN TUẤN 1/30/1984  Nam 3/24/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ
1468 51664 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 2/26/1972  Nam  BOSUN 3/24/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1469 51672 NGUYỄN TUẤN ANH 12/20/1982  Nam  OILER 3/24/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1470 51687 PHÓ ĐỨC BẢO 7/14/1996  Nam  OS 3/24/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1471 51704 NGUYỄN VŨ CÔNG 1/2/1995  Nam  OS 3/24/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1472 51715 PHẠM ANH ĐỨC 7/8/2001  Nam  OS 3/24/2022 8:36  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1473 51721 HOÀNG VĂN CHÍ 10/13/1993  Nam  OILER 3/24/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1474 51722 PHÙNG VĂN PHÚC 10/20/1989  Nam 3/24/2022 8:39  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1475 51730 PHẠM ĐĂNG KHÁNH 2/3/1982  Nam  1/E 3/24/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1476 51742 PHẠM DUY THANH 9/22/1987  Nam  3/O 3/24/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ
1477 51746 VŨ VĂN TUÂN 11/3/1983  Nam  COOK 3/24/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1478 51754 PHẠM QUANG ANH 9/6/1985  Nam  C/O 3/24/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1479 51761 NGUYỄN ĐÌNH TƯỚNG 2/5/1992  Nam  AB 3/24/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
1480 51765 VŨ ĐÌNH TỚI 6/24/1985  Nam  AB 3/24/2022 8:56  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1481 51772 ĐINH HOÀNG THẠNH PHÁT 6/11/1988  Nam  2/O 3/24/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
1482 51776 LÊ VĂN HÒA 6/16/1986  Nữ  OS 3/24/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1483 51780 TRẦN TRỌNG LỊCH 4/18/1984  Nam  OILER 3/24/2022 9:02  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  vcsc
1484 51781 PHẠM QUANG THẮNG 10/11/1990  Nam  AB 3/24/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1485 51785 PHẠM VĂN QUYỀN 4/10/1988  Nam  OILER 3/24/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1486 51787 NGUYỄN XUÂN HÒA 10/9/1991  Nữ 3/24/2022 9:08  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1487 51789 NGUYỄN CÔNG SƠN 2/18/1982  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1488 51796 ĐỖ VĂN TÈO 1/1/1983  Nam  OILER 3/24/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1489 51798 PHẠM KIM DŨNG 2/14/1999  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1490 51799 NGUYỄN VĂN KIÊN 3/31/2003  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1491 51802 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 7/6/1992  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1492 51809 NGUYỄN ĐỨC TRIỀU 7/20/1984  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1493 51812 NGUYỄN VĂN QUANG 7/6/1996  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1494 51813 BÙI NGỌC BÌNH 1/7/1975  Nam  1/E 3/24/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  INLACOSAIGON
1495 51815 VIÊN ĐÌNH HAI 1/20/1997  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1496 51817 LÊ PHÚC LÂM 10/12/1976  Nam  OILER 3/24/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1497 51818 ĐÀM VĂN THỨ 8/8/1977  Nam  OILER 3/24/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1498 51819 HỒ VĂN THANH 10/10/1981  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1499 51822 VŨ TIẾN GIANG 3/30/1986  Nam 3/24/2022 9:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1500 51823 NGUYỄN HOÀNG AN 8/23/1996  Nam  OILER 3/24/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1501 51825 NGUYỄN VĂN SÁNG 11/6/1991  Nam  SAILOR 3/24/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1502 51827 TRẦN VĂN HUY 2/1/2002  Nam  OS 3/24/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1503 51830 NGUYỄN VĂN NAM 11/7/1988  Nam  AB 3/24/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1504 51834 NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG 8/10/1985  Nam  3/O 3/24/2022 9:46  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1505 51836 VŨ VĂN DŨNG 5/27/1990  Nam  2/O 3/24/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1506 51840 LÊ NGỌC QUYẾT 8/6/1985  Nam  OILER 3/24/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1507 51844 HOÀNG VĂN LONG 5/24/1982  Nam  4/E 3/24/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  INLACOSAIGON
1508 51847 NGUYỄN HỒNG THÁI 1/10/1969  Nam  ELECTRIC 3/24/2022 9:57  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1509 51849 NGUYỄN VĂN HOÀNG 12/20/1994  Nam  OILER 3/24/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1510 51850 NGUYỄN TIẾN KIÊN 4/14/1990  Nam  AB 3/24/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1511 51851 NGUYỄN VĂN HIỆP 2/13/1980  Nam  BOSUN 3/24/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1512 51853 CÙ ĐỨC DUẨN 9/25/1984  Nam  CAPT 3/24/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1513 51855 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 9/18/1992  Nam  2/O 3/24/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1514 51859 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 10/4/1999  Nam  DECK OFFICER 3/24/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1515 51860 NGUYỄN VĂN CHÂU 2/21/1987  Nam  3/E 3/24/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1516 51862 VƯƠNG ĐỨC CẢNH 11/10/1987  Nam  2/E 3/24/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  GEMADEPT
1517 51864 LÊ VĂN NGHĨA 7/8/1997  Nam  SAILOR 3/24/2022 10:22  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1518 51871 NGUYỄN HỮU TUẤN 5/2/1984  Nam  COOK 3/24/2022 10:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1519 51874 NGUYỄN TRỌNG TUẤN ANH 7/26/1998  Nam  ENGINE – CADED 3/24/2022 10:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1520 51875 NGUYỄN NGỌC DŨNG 4/22/1990  Nam  BOSUN 3/24/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1521 51876 LÊ VĂN CHUNG 3/2/1994  Nam  OS.D 3/24/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1522 51878 ĐÀO XUÂN MÃO 2/20/1987  Nam 3/24/2022 10:37  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1523 51880 HOÀNG ANH THÁI 11/27/1993  Nam  AB 3/24/2022 10:39  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1524 51881 NGUYỄN ĐÌNH MƯỜI 3/8/1985  Nam  C/O 3/24/2022 10:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1525 51884 CÙ VĂN DŨNG 5/19/1988  Nam  ELECTRIC 3/24/2022 10:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1526 51886 BÙI TRƯỜNG GIANG 11/18/1987  Nam  2/O 3/24/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1527 51887 NGUYỄN VĂN HẢI 6/13/1989  Nam  3/O 3/24/2022 10:51  Chứng chỉ Panama  INLACOSAIGON
1528 51889 VŨ TUẤN ANH 4/19/1995  Nam  M/M 3/24/2022 10:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CREW 24
1529 51890 NGUYỄN HỮU DŨNG 8/21/1999  Nam  M/M 3/24/2022 10:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1530 51893 TAKAHASHI RUMIKO 1/31/1975  Nam 3/24/2022 11:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1531 51895 NGUYỄN VĂN THẮNG 10/15/1988  Nam  3/E 3/24/2022 11:05  Khám sức khỏe TV song ngữ
1532 51896 NGUYỄN HỒNG PHÚC 6/9/1983  Nam  4/E 3/24/2022 11:13  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
1533 51897 CAO KHẮC HỢP 9/10/1994  Nam  BOSUN 3/24/2022 11:14  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
1534 51929 VŨ DUY THAO 7/16/1984  Nam 3/24/2022 13:55  Khám sức khỏe TV song ngữ
1535 51942 VŨ QUỐC NGHĨA 6/13/1984  Nam  4/E 3/24/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1536 51948 PHẠM DUY ĐÔNG 2/19/1990  Nam  C/O 3/24/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
1537 51951 NGUYỄN TRƯỜNG THIỀNG 7/29/1989  Nam  AB.D 3/24/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1538 51957 NGUYỄN KHẮC THÁI 9/27/1983  Nam  AB 3/24/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1539 51967 ĐẶNG TUẤN DUY 3/14/1993  Nam  3/O 3/24/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1540 51977 NGUYỄN VĂN TÚ 10/4/1984  Nam  COOK 3/24/2022 14:40  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1541 51985 NGUYỄN DUY HƯNG 2/25/1993  Nam  3/E 3/24/2022 14:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1542 51993 ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG 11/6/1994  Nam  AB 3/24/2022 14:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1543 51992 LƯƠNG VĂN LỘC 1/29/1990  Nam  AB 3/24/2022 14:53  Chứng chỉ Panama  I SEA Marine
1544 51997 PHẠM NGUYỄN NHẬT TÂN 7/20/1998  Nam  OS 3/24/2022 14:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
1545 51998 ĐINH QUANG LONG 6/2/1988  Nam  ELECTRIC 3/24/2022 15:02  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
1546 51999 MAI HỒNG TẠC 11/12/1995  Nam  AB 3/24/2022 15:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1547 52004 PHƯƠNG KIM DỊ 5/20/1986  Nam  C/O 3/24/2022 15:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1548 52006 TRẦN DUY LONG 5/16/1997  Nam  AB 3/24/2022 15:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1549 52007 NGUYỄN DUY HÙNG 5/21/1985  Nam  C/O 3/24/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1550 52008 NGUYỄN TUẤN ANH 4/23/1974  Nam  CE 3/24/2022 15:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1551 52011 BÙI ANH TÚ 8/29/1984  Nam  C/O 3/24/2022 15:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1552 52016 CAO XUÂN QUÝ 3/22/1983  Nam  3/O 3/24/2022 15:32  Vitranchart (800N)  VITRANSCHART
1553 52017 VŨ VĂN LỘC 1/20/2001  Nam  AB 3/24/2022 15:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
1554 52019 NGUYỄN XUÂN TĨNH 8/15/1991  Nam 3/24/2022 15:37  KSK lấy bằng lái xe nam
1555 52083 LÊ QUANG TRUNG 12/23/1993  Nam  3/O 3/25/2022 7:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1556 52110 VŨ VĂN CƯỜNG 9/28/1983  Nam  COOK 3/25/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Trung Á
1557 52126 PHẠM VĂN LỢI 3/1/1996  Nam  STEWART 3/25/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Trung Á
1558 52132 ĐÀO VĂN NAM 12/25/1986  Nam  FITTER 3/25/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1559 52137 ĐINH VĂN HÀO 3/23/1987  Nam  3/O 3/25/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1560 52143 ĐINH NGỌC SANG 10/29/1991  Nam  3/E 3/25/2022 8:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1561 52151 NGUYỄN MẠNH HỢP 10/11/1964  Nam  CAPT 3/25/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1562 52156 TRỊNH XUÂN PHONG 5/7/1970  Nam  CE 3/25/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1563 52161 CAO ĐỨC THÁI 9/20/1991  Nam  AB.E 3/25/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1564 52182 HOÀNG TRỌNG LÂM 10/15/1978  Nam  OILER 3/25/2022 8:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1565 52185 DƯƠNG VĂN THÀNH 5/19/1979  Nam  OILER 3/25/2022 8:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  Trung Á
1566 52203 VŨ HOÀNG DƯƠNG 3/29/1995  Nam  AB 3/25/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1567 52211 NGUYỄN QUANG HÙNG 9/16/1984  Nam  2/O 3/25/2022 8:47  Vitranchart (800N)
1568 52213 ĐÀO XUÂN HƯNG 6/16/1973  Nam  BOSUN 3/25/2022 8:48  Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1569 52216 VŨ HOÀI NAM 12/14/1980  Nam  AB 3/25/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1570 52220 PHẠM VĂN CƯỜNG 2/16/1986  Nam  SAILOR 3/25/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1571 52226 NGUYỄN HỒNG SƠN 12/22/1992  Nam  WPR 3/25/2022 8:52  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1572 52228 ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH 2/18/2003  Nữ 3/25/2022 8:53  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1573 52234 NGUYỄN PHÙNG LINH 12/21/1976  Nam  1/E 3/25/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1574 52239 NGUYỄN THÁI THỤY 8/5/1982  Nam  2/E 3/25/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1575 52247 BÙI VĂN TUẤN 11/2/1984  Nam  CE 3/25/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1576 52254 PHUAMANEE MRROPPOB 5/7/1963  Nam 3/25/2022 9:11  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1577 52260 RUKKASIKORN MR SUWIT 3/29/1991  Nam 3/25/2022 9:14  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1578 52261 ĐỖ ĐẠI THẮNG 9/20/1983  Nam  CE 3/25/2022 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  INLACOSAIGON
1579 52263 ĐINH VĂN THÌN 6/5/1977  Nam  OILER 3/25/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1580 52266 LÊ NGỌC LƯƠNG 3/7/1984  Nam  C/O 3/25/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1581 52267 HỒ CÔNG TÀI 10/10/1982  Nam  2/O 3/25/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1582 52269 NGUYỄN VIỆT AN 7/27/1988  Nam  C/O 3/25/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1583 52270 CAO QUỐC HÙNG 9/17/1973  Nam  2/E 3/25/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
1584 52272 VÀ HỒNG SƠN 8/19/2000  Nam  OS 3/25/2022 9:23  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
1585 52274 SỒNG A THÁI 10/16/1998  Nam  OS 3/25/2022 9:24  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
1586 52276 LÊ TIẾN THỊNH 11/28/1995  Nam  OILER 3/25/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1587 52279 PHẠM VĂN NGÂN 2/16/1981  Nam  AB 3/25/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1588 52282 BÙI XUÂN NGUYÊN 8/21/1985  Nam  ELECTRIC 3/25/2022 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CTCP DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
1589 52283 ĐINH VĂN THUẬN 10/29/1990  Nam  M/M 3/25/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1590 52295 TRẦN TIẾN GIANG 8/28/1983  Nam  2/E 3/25/2022 9:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam, Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1591 52298 NGUYỄN XUÂN VIỆT 6/6/1972  Nam  BOSUN 3/25/2022 9:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1592 52299 TRẦN DUY BÌNH 10/27/1997  Nam  OS 3/25/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1593 52301 YAN JIASHUN 11/12/1978  Nam 3/25/2022 9:43  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1594 52305 VŨ MINH ĐỨC 6/22/1973  Nam  CAPT 3/25/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1595 52302 GUO LIUYANG 10/10/1981  Nam 3/25/2022 9:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1596 52303 WANG SHU YEN 11/29/1963  Nam 3/25/2022 9:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1597 52306 LIU ZHUAN 9/27/1974  Nam 3/25/2022 9:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1598 52308 VŨ MẠNH DŨNG 12/17/2000  Nam  OILER 3/25/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1599 52312 PHÙNG VĂN LĂNG 2/15/1982  Nam  OILER 3/25/2022 9:49  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1600 52318 HOÀNG VĂN BÌNH 3/20/1982  Nam  CE 3/25/2022 9:55  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1601 52321 TRỊNH QUANG LIÊM 6/18/1984  Nam  OILER 3/25/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1602 52322 NGUYỄN HOÀNG ANH 7/17/2003  Nam 3/25/2022 10:00  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1603 52324 NGUYỄN SỸ HÀ 5/8/2001  Nam  SAILOR 3/25/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1604 52326 LÊ HUY HÙNG 9/28/1971  Nam  BOSUN 3/25/2022 10:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1605 52330 NGUYỄN SỸ NHÂM 1/4/1998  Nam  SAILOR 3/25/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1606 52329 TRẦN VĂN HOÀNG 11/7/1981  Nam  OILER 3/25/2022 10:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
1607 52331 PHẠM MẠNH THƯỜNG 4/16/1983  Nam  ELECTRIC 3/25/2022 10:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)
1608 52332 NGUYỄN THẾ DŨNG 7/12/1986  Nam  OS 3/25/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1609 52334 TRẦN BÁ DUY 11/28/1983  Nam  FITTER 3/25/2022 10:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1610 52337 ĐỖ CÔNG SƠN 12/18/1979  Nam  CE 3/25/2022 10:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1611 52340 LÊ NGỌC HÀO 6/7/1984  Nam  OILER 3/25/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1612 52344 NGUYỄN VĂN CÔNG 12/17/1995  Nam 3/25/2022 10:25  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1613 52347 LƯƠNG VĂN CƯƠNG 1/4/1982  Nam  ELECTRIC 3/25/2022 10:32  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
1614 52349 VŨ ĐỨC PHONG 3/11/1995  Nam  OS 3/25/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1615 52350 PHẠM VĂN HUẤN 1/20/1990  Nam  3/O 3/25/2022 10:38  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  I SEA Marine
1616 52352 ĐỖ THÀNH ĐẠT 12/1/1993  Nam  OILER 3/25/2022 10:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1617 52354 ĐỖ NGỌC LÃM 12/14/1996  Nam  AB 3/25/2022 10:46  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Trung Á
1618 52353 NGUYỄN QUỐC THOẠI 2/10/1975  Nam  BOSUN 3/25/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1619 52356 BÙI QUANG HIỆP 2/3/1995  Nam  AB 3/25/2022 10:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1620 52357 ĐOÀN THÀNH NAM 8/1/1972  Nam  OS 3/25/2022 10:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
1621 52359 NINH VĂN NGHỊ 1/17/1985  Nam  AB 3/25/2022 10:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1622 52360 LÊ VĂN CAO 1/26/1996  Nam  3/E 3/25/2022 10:59  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1623 52361 NGUYỄN VĂN KIỆN 4/26/1992  Nam  OS 3/25/2022 11:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1624 52362 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 2/24/1985  Nam  OS 3/25/2022 11:04  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1625 52364 HOÀNG XUÂN THỦY 2/29/1984  Nam  COOK 3/25/2022 11:07  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1626 52366 VŨ VĂN TIẾN 8/12/1990  Nam  2/E 3/25/2022 11:11  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1627 52367 BÙI ĐĂNG MINH 2/22/1992  Nam  AB 3/25/2022 11:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1628 52414 MAI GIA MÙI 4/12/1992  Nam  OILER 3/25/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1629 52416 TRỊNH VĂN MẠNH 8/28/1993  Nam  AB.D 3/25/2022 14:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Trung Á
1630 52423 LÊ DUY DỰ 5/2/1988  Nam  4/E 3/25/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
1631 52427 HUỲNH CẢNH BẢO CHUNG 1/20/1991  Nam  AB 3/25/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1632 52435 HOÀNG THỊ BAN 6/30/1980  Nữ 3/25/2022 14:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam, KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1633 52437 ĐẶNG VĂN SỌNG 11/6/1997  Nam 3/25/2022 14:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1634 52439 NGUYỄN DUY PHÚC 5/3/2002  Nam  OS 3/25/2022 14:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1635 52444 LÒ THỊ NƠI 1/1/1976  Nữ 3/25/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1636 52450 NGUYỄN ĐỨC BẢO SƠN 1/18/2004  Nam 3/25/2022 14:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1637 52453 HỒ QUỐC LY 11/19/1991  Nam  OILER 3/25/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1638 52457 VŨ VĂN CƯỜNG 3/24/1989  Nam  C/O 3/25/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1639 52468 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 9/22/1984  Nam  C/O 3/25/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Quản lý tàu TMM
1640 52483 BÙI XUÂN TẠO 5/1/1949  Nam 3/25/2022 15:15  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1641 52502 NGUYỄN HẢI NAM 11/29/1979  Nam  BOSUN 3/25/2022 15:56  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
1642 52638 LÒ VĂN TUYÊN 2/17/2002  Nam 3/26/2022 7:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1643 52639 HÀ ĐĂNG BAN 12/7/1987  Nam 3/26/2022 7:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1644 52640 HOÀNG VĂN TỶ 9/9/1977  Nam 3/26/2022 7:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1645 52641 HÀ VĂN HƯỞNG 4/20/2002  Nam 3/26/2022 7:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1646 52647 LÊ VĂN PHƯƠNG 3/16/1990  Nam  3/O 3/26/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1647 52650 TRƯƠNG QUYẾT THẮNG 11/30/1988  Nam  OILER 3/26/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1648 52652 BÙI VĂN ĐỊNH 1/26/1984  Nam  2/E 3/26/2022 7:53  Gói Alcol – Ma túy(320N)
1649 52674 NGUYỄN MẠNH LINH 6/2/1988  Nam  OILER 3/26/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1650 52675 NGUYỄN VĂN XUÂN 11/10/1983  Nam  OILER 3/26/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1651 52676 NINH QUANG LINH 5/25/1989  Nam  3/E 3/26/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1652 52685 HOÀNG BÁ GIA 4/21/1999  Nam 3/26/2022 8:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1653 52690 HOÀNG VĂN ANH 7/11/1992  Nam  OILER 3/26/2022 9:13  KSK thường quy (650N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1654 52694 PHAN AN NINH 11/26/1984  Nam  CE 3/26/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ
1655 52695 CAO ANH GIÁP 5/29/1996  Nam 3/26/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1656 52697 BÙI ĐỨC VĂN 2/2/1999  Nam  ENGINE – CADED 3/26/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1657 52705 HÀ THẾ LONG 5/19/1998  Nam  SAILOR 3/26/2022 10:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
1658 52709 TRẦN VĂN LỢI 10/25/1977  Nam  COOK 3/26/2022 11:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1659 52873 HÀ THỊ MINH HẰNG 1/2/1988  Nữ 3/28/2022 7:45  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1660 52887 NGUYỄN THẾ KHƠI 3/8/1985  Nam  AB 3/28/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1661 52910 VŨ VĂN HẬU 12/19/1992  Nam  2/O 3/28/2022 7:56  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1662 52927 ĐẶNG VĂN DŨNG 11/5/1981  Nam  ELECTRIC 3/28/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
1663 52952 ĐÀO MINH HẢI 1/30/1985  Nam  COOK 3/28/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1664 52957 NGUYỄN ĐÌNH HỒNG 12/6/1992  Nam 3/28/2022 8:25  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1665 52973 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 12/28/1989  Nam  3/E 3/28/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1666 52981 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 2/21/1994  Nam  3/O 3/28/2022 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1667 52991 ZHANG CHANG LONG 12/27/1977  Nam 3/28/2022 8:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1668 53007 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10/24/1996  Nam  3/E 3/28/2022 8:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1669 53017 NGUYỄN VĂN ĐẠT 11/21/1989  Nam  OILER 3/28/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1670 53021 NGUYỄN VĂN SỰ 3/15/1993  Nam  OILER 3/28/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1671 53027 HỒ ĐÌNH SƠN 11/27/1999  Nam  OILER 3/28/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1672 53026 NGÔ HỮU GIÓNG 12/25/1987  Nam  OILER 3/28/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1673 53036 HOÀNG VĂN THÂN 10/20/1980  Nam  OILER 3/28/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1674 53035 VIÊN ĐÌNH LONG 6/14/1997  Nam  OILER 3/28/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1675 53042 TRẦN TÔN HUYỀN 4/19/1985  Nữ  SAILOR 3/28/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1676 53041 PHẠM TIẾN TRƯỜNG 7/26/1997  Nam  OS 3/28/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1677 53045 TRẦN ANH HÀI 6/10/1982  Nam  SAILOR 3/28/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1678 53044 HỒ VĂN HẢI 10/10/1981  Nam  OILER 3/28/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1679 53051 TRẦN VĂN MINH 7/24/1998  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1680 53055 TRẦN VĂN DUY 6/1/2000  Nam  OS 3/28/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1681 53059 PHẠM HOÀNG THÀNH 9/20/1988  Nam  OS.D 3/28/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1682 53063 BÙI VĂN MẠNH 6/25/1985  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1683 53065 PHẠM VĂN DŨNG 9/16/1987  Nam  OILER 3/28/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1684 53069 NGUYỄN VĂN HIỂN 12/7/1977  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1685 53070 NGUYỄN VĂN THẮNG 4/17/1994  Nam  OS 3/28/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1686 53073 VŨ ĐỨC TUÂN 2/2/1981  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1687 53076 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 6/12/1992  Nam  OILER 3/28/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1688 53081 TRẦN QUYẾT THẮNG 4/19/1984  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1689 53096 VŨ TIẾN ĐẠT 10/27/2000  Nam  OILER 3/28/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1690 53099 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 7/18/1991  Nam  OILER 3/28/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1691 53100 ĐÀO XUÂN HƯNG 6/16/1973  Nam  BOSUN 3/28/2022 9:26  Chứng chỉ Panama  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1692 53102 NGUYỄN THẾ ĐỒNG 10/23/1988  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1693 53103 NGÔ VĂN THÁI 9/21/1993  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1694 53105 BÙI ĐĂNG TÀI 1/22/1988  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1695 53106 PHẠM THẾ NHẤT 1/23/1989  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1696 53111 ĐỖ QUANG LONG 1/1/1998  Nam  SAILOR 3/28/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1697 53113 NGUYỄN VĂN GIA THIỆN 1/31/1998  Nam  OS 3/28/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1698 53119 EL KHALIFI MARYEM 6/21/1996  Nữ 3/28/2022 9:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1699 53122 NGUYỄN VĂN QUYẾT 5/5/1984  Nam  OILER 3/28/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
1700 53124 PHẠM VIỆT HÙNG 6/6/1993  Nam  OILER 3/28/2022 9:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1701 53127 BÙI TIẾN TỚI 1/4/1987  Nam  AB 3/28/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1702 53128 HOÀNG VĂN PHONG 9/6/1986  Nam  3/E 3/28/2022 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
1703 53135 TRẦN VĂN DŨNG 8/21/1980  Nam  AB.E 3/28/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1704 53138 NGUYỄN VĂN TOÀN 12/10/1991  Nam  AB 3/28/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1705 53141 NGUYỄN VĂN TUẤN 7/6/1992  Nam  AB 3/28/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1706 53142 HOÀNG VĂN TOÀN 7/10/1993  Nam  OILER 3/28/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1707 53143 TRẦN HẢI HÀ 6/19/1981  Nam  BOSUN 3/28/2022 10:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1708 53147 HÀ QUỐC CHIẾN 7/1/1983  Nam  BOSUN 3/28/2022 10:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1709 53151 ĐINH ĐỨC HỒNG 7/22/1989  Nam  OS 3/28/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1710 53153 VŨ VĂN TIẾN 7/20/1994  Nam  AB 3/28/2022 10:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1711 53155 TRẦN ĐÌNH ĐÔNG 5/11/1986  Nam  2/O 3/28/2022 10:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1712 53156 TRẦN ĐỨC MINH 8/9/1989  Nam  3/O 3/28/2022 10:57  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1713 53196 NGÂN NGỌC ÁNH 12/9/1998  Nam 3/28/2022 13:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1714 53199 PHẠM VĂN HẢI 6/26/1997  Nam  OS 3/28/2022 13:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  GEMADEPT
1715 53203 PHẠM VĂN TIỂN 12/4/1985  Nam 3/28/2022 14:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1716 53207 NGUYỄN VĂN THÔNG 9/20/1991  Nam 3/28/2022 14:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1717 53217 NGUYỄN VĂN DUY 10/1/1992  Nam  ELECTRIC 3/28/2022 14:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1718 53220 TẠ DUY HẢI 10/1/1973  Nam  SAILOR 3/28/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1719 53227 LÊ ĐỨC QUÂN 2/1/1995  Nam  SAILOR 3/28/2022 14:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1720 53230 ĐỖ QUỐC THẮNG 3/6/1999  Nam  SAILOR 3/28/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1721 53233 PHẠM TRUNG DŨNG 6/5/1987  Nam  3/O 3/28/2022 14:17  Khám sức khỏe TV song ngữ
1722 53238 PHẠM VĂN TUÂN 11/11/1985  Nam  OILER 3/28/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1723 53241 PHẠM VĂN CHUYNH 7/20/1970  Nam  2/O 3/28/2022 14:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
1724 53251 ĐÀO XUÂN QUYỀN 7/16/1987  Nam 3/28/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ
1725 53255 NGUYỄN ĐĂNG HÙNG 2/10/1980  Nam  CE 3/28/2022 14:32  Khám sức khỏe TV song ngữ
1726 53257 NGUYỄN THANH MINH 10/15/1981  Nam  AB.D 3/28/2022 14:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1727 53261 HÀ VĂN LÂM 6/10/1980  Nam  AB 3/28/2022 14:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1728 53263 NGUYỄN XUÂN NAM 6/22/1996  Nam  OILER 3/28/2022 14:40  Khám sức khỏe TV song ngữ
1729 53269 ĐÀO ĐÌNH VŨ 3/24/1998  Nam  AB 3/28/2022 14:42  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1730 53314 LẠI VĂN HẢO 2/11/1984  Nam 3/28/2022 15:46  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1731 53321 HOÀNG VĂN QUYỂN 11/10/1969  Nam 3/28/2022 16:01  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1732 53325 HÀ VĂN SỰ 1/11/1993  Nam 3/28/2022 16:04  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1733 53327 VŨ VIẾT SƠN 1/1/1994  Nam 3/28/2022 16:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1734 53329 THÁI VĂN KỲ 1/1/1991  Nam 3/28/2022 16:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1735 53406 HÀ VĂN QUYỀN 1/1/1983  Nam 3/28/2022 16:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1736 53408 LÙ A SAM 1/1/2001  Nam 3/28/2022 16:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1737 53409 NGUYỄN THỊ THU TRANG 11/30/1991  Nữ 3/28/2022 16:24  KSK lấy bằng lái xe nữ
1738 53504 TRỊNH VĂN NỨC 2/21/1971  Nam  COOK 3/29/2022 7:40  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
1739 53514 LÊ HOÀNG VŨ 12/4/1999  Nam 3/29/2022 7:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1740 53526 PHẠM VĂN TUẤN 4/26/1986  Nam  CE 3/29/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1741 53532 NINH TUYÊN HOÀNG 1/22/1994  Nam  M/M 3/29/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1742 53536 HOÀNG THỊ THÚY 1/1/1972  Nữ 3/29/2022 8:00  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1743 53544 VŨ VĂN TÂN 1/25/1985  Nam  ELECTRIC 3/29/2022 8:01  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
1744 53555 LÊ VĂN LÂM 10/9/1991  Nam  3/E 3/29/2022 8:04  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
1745 53562 ĐINH XUÂN DƯƠNG 9/2/1990  Nam  4/E 3/29/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
1746 53569 LƯƠNG VĂN QUÂN 4/10/1979  Nam  4/E 3/29/2022 8:09  Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1747 53577 ĐỖ VIẾT HUY 11/3/1990  Nam  AB 3/29/2022 8:13  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1748 53584 THÁI KHẮC PHÚ 2/18/1986  Nam  2/E 3/29/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1749 53593 VŨ XUÂN THIỆU 10/20/1986  Nam  CE 3/29/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1750 53605 NGUYỄN TIẾN HƯNG 9/15/1986  Nam  COOK 3/29/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1751 53616 HOÀNG SỸ PHƯƠNG 11/8/1987  Nam  OILER 3/29/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1752 53620 NGUYỄN ĐÌNH NAM 1/30/1998  Nam  OILER 3/29/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1753 53627 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11/14/2000  Nam  OILER 3/29/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1754 53630 TRẦN VĂN TOẢN 3/8/1977  Nam  OILER 3/29/2022 8:36  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
1755 53633 NGUYỄN HOÀNG HẢI 1/1/1995  Nam  OILER 3/29/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1756 53637 LÊ HUY THỌ 9/29/2002  Nam  OILER 3/29/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1757 53642 VŨ NHƯ BÌNH 4/10/1986  Nam  OILER 3/29/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1758 53647 NGUYỄN AN THỊNH 10/16/2000  Nam  OILER 3/29/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1759 53650 PHẠM VĂN QUY 2/23/1989  Nam  3/O 3/29/2022 8:48  Chứng chỉ Panama  Công ty VTB- ISM
1760 53656 NGUYỄN THỤ HOÀN 5/12/1977  Nữ  OILER 3/29/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1761 53657 PHẠM VĂN ĐẠT 8/22/1986  Nam  COOK 3/29/2022 8:52  Chứng chỉ Panama  Công ty VTB- ISM
1762 53662 PHAN VĂN HẢI 3/30/1994  Nam  OILER 3/29/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1763 53663 LÊ VĂN HÙNG 2/24/1988  Nam  OILER 3/29/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1764 53668 TẠ VĂN TOÀN 1/27/1974  Nam  OILER 3/29/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1765 53671 VŨ THANH 12/7/1981  Nam  OILER 3/29/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1766 53677 NGUYỄN ĐĂNG HUY 6/4/1986  Nam  OILER 3/29/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1767 53681 VŨ ĐÌNH ĐỨC 2/19/1977  Nam  OILER 3/29/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1768 53683 PHẠM GIA PHÚC 12/21/1987  Nam  OILER 3/29/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1769 53686 VŨ NHƯ HOÀNG 9/22/2000  Nam  OILER 3/29/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1770 53689 ĐÀO VĂN THẮNG 10/10/1986  Nam  OILER 3/29/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1771 53693 TRẦN HỮU TOÀN 10/20/1994  Nam  ELECTRIC 3/29/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty VTB- ISM
1772 53694 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG 3/30/1986  Nam  C/O 3/29/2022 9:13  Panama VM  VICMAC
1773 53699 TRỊNH VĂN HAI DUY 5/26/1989  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH DƯƠNG
1774 53711 NGUYỄN TRỌNG SƠN 5/10/1999  Nam  DECK – CADED 3/29/2022 9:18  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1775 53732 TRẦN TRUNG DŨNG 5/29/1979  Nam  3/E 3/29/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
1776 53740 TÔ VĂN PHÚC 4/17/1981  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1777 53742 LÊ TUẤN ANH 4/6/1987  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1778 53744 TỐNG VĂN TUẤN 4/20/1991  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1779 53745 NGUYỄN CÔNG HẠNH 2/27/2001  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1780 53746 LÊ TRỌNG TIẾN 9/1/1988  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1781 53747 NGUYỄN HỒNG TÚ 7/4/1988  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1782 53749 NGUYỄN VĂN THÁI 9/20/1986  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1783 53752 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12/22/1993  Nam  SAILOR 3/29/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1784 53753 ĐỖ VĂN CƯỜNG 4/30/1988  Nam  3/E 3/29/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1785 53754 TRẦN VĂN HAI 6/19/1994  Nam  4/E 3/29/2022 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
1786 53755 NGUYỄN ĐỨC HẢI 2/27/1991  Nam  3/O 3/29/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
1787 53756 PHẠM NGỌC KIỂM 4/25/1984  Nam  2/O 3/29/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1788 53759 LƯU VIỆT HOÀNG 11/26/1998  Nam  OS 3/29/2022 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
1789 53760 LƯU TUẤN THÀNH 3/18/1991  Nam  OILER 3/29/2022 9:55  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1790 53763 PHẠM VĂN HOÀNG 7/13/1992  Nam  AB 3/29/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1791 53765 NGUYỄN ĐĂNG HUY 4/13/1984  Nam  2/O 3/29/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
1792 53767 ĐỖ MẠNH KHÁNH 6/6/1972  Nam  OILER 3/29/2022 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
1793 53769 NGUYỄN QUỐC DŨNG 11/8/1984  Nam 3/29/2022 10:17  Chứng chỉ Panama  VIGOR
1794 53771 VŨ TÀI QUY 6/15/1989  Nam  M/M 3/29/2022 10:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
1795 53778 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 1/1/2003  Nam 3/29/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1796 53779 PHẠM TRUNG THÀNH 1/1/2003  Nam 3/29/2022 10:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1797 53780 LƯỜNG VĂN NHÂM 8/12/1984  Nam  CAPT 3/29/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HẰNG HẢI THĂNG LONG
1798 53846 VŨ VĂN DŨNG 1/7/1980  Nam  M/M 3/29/2022 13:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1799 53855 ĐÀO VĂN QUANG 9/20/1985  Nam  AB 3/29/2022 13:57  Khám sức khỏe TV song ngữ
1800 53862 PHAN VĂN DŨNG 2/8/1989  Nam  OS 3/29/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1801 53871 ĐOÀN VĂN BÍNH 11/8/1988  Nam  2/O 3/29/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
1802 53873 VŨ VIỆT DŨNG 8/31/1981  Nam  AB 3/29/2022 14:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1803 53875 TRỊNH QUANG NĂNG 10/18/2003  Nam  SAILOR 3/29/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1804 53885 ĐẶNG TIẾN DŨNG 7/23/1999  Nam  OILER 3/29/2022 14:31  Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1805 53892 LƯƠNG VĂN TÚ 4/27/1998  Nam  AB.D 3/29/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1806 53896 NGUYỄN VĂN ANH 10/10/1987  Nam  OILER 3/29/2022 14:38  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1807 53897 NGUYỄN THANH QUÝ 12/29/1992  Nam  3/O 3/29/2022 14:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1808 53899 NGUYỄN NGỌC TUẤN 1/10/1983  Nam  AB 3/29/2022 14:45  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1809 53904 TRẦN BẢO LINH 12/13/1991  Nam  SAILOR 3/29/2022 14:49  Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1810 53908 NGÔ ĐÌNH BÁCH 10/24/1998  Nam  DECK – CADED 3/29/2022 15:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1811 53910 VŨ VĂN LONG 11/28/1989  Nam 3/29/2022 15:07  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1812 53911 LEE KYEONGTAEG 8/18/1970  Nam 3/29/2022 15:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1813 53912 PARK SUYEON 2/19/1993  Nữ 3/29/2022 15:11  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1814 53916 LÊ NGỌC THẮNG 8/20/1983  Nam  BOSUN 3/29/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ
1815 53926 TRỊNH THỊ NGỌC ANH 4/3/2000  Nữ 3/29/2022 15:51  KSK lấy bằng lái xe nữ
1816 53928 NGUYỄN KHẢI HOÀNG 2/12/1992  Nam 3/29/2022 15:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1817 53931 VŨ VĂN PHÚC 3/2/1993  Nam 3/29/2022 16:00  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1818 53977 LÊ TUẤN ANH 8/10/1999  Nam  AB 3/30/2022 7:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)
1819 53982 TUẤN THÀNH TRUNG 8/21/1995  Nam 3/30/2022 7:31  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1820 53996 LÒ VĂN TƯƠI 8/15/1994  Nam 3/30/2022 7:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1821 53999 LÒ VĂN THIÊN 10/9/2002  Nam 3/30/2022 7:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1822 54005 CHẢO CHỈN QUANG 6/26/2001  Nam 3/30/2022 7:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1823 54008 LÊ XUÂN LƯU 10/4/1987  Nam  ELECTRIC 3/30/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ
1824 54013 NGUYỄN QUANG LINH 10/8/1999  Nam  SAILOR 3/30/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ
1825 54018 BÙI VĂN ĐẠT 1/10/1989  Nam  AB 3/30/2022 7:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
1826 54022 NGUYỄN VĂN ĐẠT 3/3/1993  Nam  SAILOR 3/30/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ
1827 54037 NGUYỄN SỸ HƯNG 9/2/1982  Nam  C/O 3/30/2022 8:01  KSK thuyền viên không XN  INLACOSAIGON
1828 54081 PHẠM VĂN NAM 10/26/1986  Nam  4/E 3/30/2022 8:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
1829 54088 PHẠM VĂN NINH 3/26/1991  Nam  3/E 3/30/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1830 54092 NGUYỄN ĐỨC THINH 4/14/1993  Nam  2/E 3/30/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1831 54100 LI, PENGFEI 7/1/1993  Nam 3/30/2022 8:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1832 54102 LANG SHAOWEN 12/7/1973  Nam 3/30/2022 8:41  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1833 54112 BÙI ĐÌNH TRƯỜNG 12/12/1990  Nam  OILER 3/30/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
1834 54117 PHẠM XUÂN ĐỊNH 10/28/1986  Nam  ELECTRIC 3/30/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
1835 54120 HỒ TRỌNG DANH 11/26/1986  Nam  2/E 3/30/2022 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  KHẢI HOÀN
1836 54122 TRẦN QUANG KHẢI 10/10/1987  Nam  SAILOR 3/30/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1837 54124 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 10/24/1991  Nam  SAILOR 3/30/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1838 54126 TRẦN VĂN CƯ 10/20/1987  Nam  SAILOR 3/30/2022 8:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1839 54128 VŨ VĂN CHUNG 9/9/1991  Nam  SAILOR 3/30/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
1840 54130 TRẦN VĂN MẠNH 1/6/1986  Nam  2/E 3/30/2022 8:59  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1841 54133 PHẠM NGỌC BẢO KHÁNH 10/15/1999  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1842 54135 CHU VIẾT TRỌNG 1/21/1981  Nam  BOSUN 3/30/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1843 54137 TRẦN XUÂN HÙNG 7/3/1991  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1844 54138 NGUYỄN VĂN KIỀN 7/10/1982  Nam  AB 3/30/2022 9:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT VIỆT
1845 54139 PHẠM ĐÌNH QUYỀN 6/8/1996  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1846 54141 BÙI VĂN NGUYÊN 3/21/1977  Nam  OILER 3/30/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1847 54142 PHẠM ĐÌNH HÀO 7/18/2002  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1848 54143 NGUYỄN VIẾT CHINH 4/9/1990  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1849 54147 NGUYỄN LỆNH THẮNG 2/23/2003  Nam  OILER 3/30/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1850 54146 NGUYỄN HỮU LỆ 9/12/1983  Nam  OILER 3/30/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1851 54150 PHẠM GIA LÂM 4/5/1987  Nam  OILER 3/30/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1852 54149 NGUYỄN THÀNH CÔNG 11/29/1980  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1853 54153 TRẦN ĐĂNG KHOA NINH 8/2/1982  Nam  OILER 3/30/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1854 54157 HUỲNH THANH ÍCH 3/10/2002  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1855 54162 TRẦN CÔNG VŨ 12/24/1979  Nam  OILER 3/30/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1856 54163 LÊ VĂN HỘI 6/20/1990  Nam  OILER 3/30/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1857 54164 ĐÀO VĂN HUY 1/23/2003  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1858 54168 HOÀNG PHÚ DUY 4/28/1983  Nam  CE 3/30/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1859 54171 NGUYỄN VĂN NINH 10/29/1994  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1860 54173 LÝ A CHUA 9/10/1997  Nam  SAILOR 3/30/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1861 54175 TRIỆU THẾ THIỆN 6/24/1998  Nam  OILER 3/30/2022 9:37  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1862 54178 HOÀNG THÀNH 12/9/1988  Nam  3/O 3/30/2022 9:40  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
1863 54180 SHARMA PRASHANT 1/6/1995  Nam  DECK – CADED 3/30/2022 9:49  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
1864 54182 JHA AJIT INDRAKANT 10/26/1993  Nam  ENGINE – CADED 3/30/2022 9:53  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
1865 54183 VEERARAGAVAN GIRIDHARAN 7/12/1998  Nam  ENGINE – CADED 3/30/2022 9:57  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
1866 54186 MUTHUVEERAN ANBARASAN 3/22/1999  Nam  ENGINE – CADED 3/30/2022 10:01  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
1867 54187 KALIAPPAN BASKAR 2/10/2000  Nam  ENGINE – CADED 3/30/2022 10:03  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
1868 54190 NAGBHIDE HARSHAL MAHESH 2/17/2000  Nam  DECK – CADED 3/30/2022 10:06  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
1869 54193 NGUYỄN LÊ VIỆT 9/30/1973  Nam  CAPT 3/30/2022 10:10  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1870 54194 THÁI HỮU CƯỜNG 12/10/2001  Nam  AB.D 3/30/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
1871 54197 PHẠM VĂN HÙNG 10/20/1994  Nam  COOK 3/30/2022 10:19  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1872 54200 LÊ VĂN HÙNG 4/15/1992  Nam  OS 3/30/2022 10:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama
1873 54201 ĐÀO VĂN ĐẠT 10/12/1991  Nam  3/E 3/30/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1874 54210 ĐOÀN TIẾN HỘI 2/8/1975  Nam  COOK 3/30/2022 10:42  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1875 54211 PHÙNG NGỌC TUẤN 9/5/1985  Nam  1/E 3/30/2022 10:46  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1876 54213 NGUYỄN VĂN NGHỊ 4/15/1990  Nam  COOK 3/30/2022 10:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACOSAIGON
1877 54221 NGUYỄN VĂN HƯNG 1/1/1970  Nam 3/30/2022 11:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1878 54247 VŨ HOÀI SƠN 1/3/1982  Nam  AB.D 3/30/2022 13:48  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
1879 54255 LÊ VĂN TIẾN 10/16/1982  Nam  SAILOR 3/30/2022 13:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1880 54259 TRẦN VĂN UY 11/21/2001  Nam  SAILOR 3/30/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1881 54261 PHẠM VĂN THÀNH 6/5/1988  Nam  SAILOR 3/30/2022 14:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1882 54262 PHAN VĂN THẮNG 7/11/1981  Nam  FITTER 3/30/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1883 54266 MAI VĂN VINH 4/24/1976  Nam  OILER 3/30/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1884 54279 PHẠM VĂN HUY 5/3/1990  Nam  OILER 3/30/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1885 54286 BÙI VĂN SƠN 1/7/1997  Nam  OILER 3/30/2022 14:40  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
1886 54303 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 12/13/2000  Nam  OILER 3/30/2022 15:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1887 54304 NGUYỄN VĂN NAM 7/12/1999  Nam  AB 3/30/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1888 54305 PHẠM VĂN TRƯỞNG 3/19/1989  Nam 3/30/2022 15:14  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nam
1889 54392 BÙI THỊ MĨ LỆ 1/1/1995  Nữ 3/30/2022 16:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1890 54393 TRẦN NGỌC CHIẾN 5/13/1997  Nam  AB 3/30/2022 16:05  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TMAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.