0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 04 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 4 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

 

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 54977 VŨ ĐĂNG PHƯỢNG 5/17/1965  Nam 4/1/2022 7:34  KSK thường quy (650N)
2 54982 ĐÀO VĂN DƯƠNG 9/2/1982  Nam  OILER 4/1/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  PACIFIC MARINE
3 54988 NGUYỄN VĂN PHẢ 4/23/1992  Nam  OILER 4/1/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TRƯỜNG PHÁT LỘC
4 55000 TRƯƠNG THANH NGỌC 12/20/1983  Nam  2/E 4/1/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
5 55005 NGUYỄN VĂN VŨ 7/19/1991  Nam  OS 4/1/2022 7:55  INLACO-SG (107USD)  INLACOSAIGON
6 55011 HÀ VĂN HẢI 7/26/1990  Nam  OS 4/1/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
7 55015 TRẦN VĂN HẢI 6/17/1994  Nam  4/E 4/1/2022 8:01  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
8 55025 NGUYỄN VĂN TUẤN ANH 8/4/1998  Nam  DECK – CADET 4/1/2022 8:07  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
9 55032 NGUYỄN NHÂN 7/10/1987  Nam  BOSUN 4/1/2022 8:13  KSK thường quy (650N)  VSICO
10 55041 LÊ CÔNG BÌNH 6/3/1984  Nam  OILER 4/1/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (HbeAg)(800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
11 55044 HÀ THỊ HƯỜNG 11/17/1998  Nữ 4/1/2022 8:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
12 55046 LÒ VĂN NHẤU 7/25/1990  Nam 4/1/2022 8:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
13 55049 TRẦN VĂN HAI 2/15/1996  Nam  AB 4/1/2022 8:29  KSK thường quy (650N)  VSICO
14 55053 ĐỖ NHƯ HẢI 7/16/1997  Nam  3/O 4/1/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
15 55058 NGUYỄN NGỌC VĂN 12/15/1984  Nam  1/E 4/1/2022 8:35  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
16 55060 PHAN VĂN THANH HẢI 10/4/1981  Nam  C/E 4/1/2022 8:37  KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
17 55068 NGUYỄN VĂN NGỌC 2/29/1992  Nam  OS 4/1/2022 8:41  KSK thường quy (650N)  INLACOSAIGON
18 55070 PHẠM VĂN THẮNG 8/6/1979  Nam  CAPT 4/1/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (HbeAg)(800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
19 55073 ĐẶNG VĂN HUY 11/8/1997  Nam  ENGINE – CADED 4/1/2022 8:47  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
20 55076 TÔ VĂN KHƯƠNG 9/21/1990  Nam  OILER 4/1/2022 8:51  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
21 55080 NGUYỄN NGỌC TRANG 3/20/2004  Nam 4/1/2022 8:55  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
22 55082 NGUYỄN XUÂN LÝ 10/15/1991  Nam  SAILOR 4/1/2022 9:00  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
23 55084 NGUYỄN NGỌC HƯNG 11/26/1996  Nam  SAILOR 4/1/2022 9:01  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
24 55088 NGUYỄN VĂN VŨ 8/8/1980  Nam  SAILOR 4/1/2022 9:04  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
25 55090 VÕ HỮU PHÚC 2/1/1995  Nam  OILER 4/1/2022 9:06  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
26 55092 ĐINH TRUNG KỲ 5/19/1986  Nam  SAILOR 4/1/2022 9:08  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
27 55098 NGUYỄN VĂN CHÍNH 5/22/1991  Nam  SAILOR 4/1/2022 9:13  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
28 55100 HOÀNG VĂN ĐẠO 9/9/1973  Nam  AB 4/1/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
29 55105 ĐÀO TÚ ANH 2/26/2001  Nữ 4/1/2022 9:18  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
30 55108 LÊ THANH SANG 8/30/1986  Nam 4/1/2022 9:21  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTS
31 55113 TRẦN XUÂN ƯỚC 6/25/1989  Nam  OILER 4/1/2022 9:31  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
32 55114 ĐÀM MINH DƯƠNG 5/8/1994  Nam  OILER 4/1/2022 9:36  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
33 55116 ĐOÀN VĂN QUÝ 2/22/1984  Nam  CAPT 4/1/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  Chi Nhánh Công Ty CPVTB Việt Nam – Trung Tâm Cung Ứng Thuyền Viên
34 55118 LĂNG XUÂN HUY 3/13/1987  Nam  2/E 4/1/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  Chi Nhánh Công Ty CPVTB Việt Nam – Trung Tâm Cung Ứng Thuyền Viên
35 55121 HOÀNG XUÂN VỸ 2/28/1999  Nam  AB.E 4/1/2022 9:47  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
36 55123 ĐỖ THỊ MAI TRANG 8/28/1995  Nữ 4/1/2022 9:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
37 55126 VŨ ĐỨC LỢI 11/10/1994  Nam  3/E 4/1/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  SAO PHƯƠNG ĐÔNG
38 55131 HOÀNG TRỌNG HIỆP 12/10/1985  Nam  1/E 4/1/2022 10:03  Chứng chỉ Panama  INLACOSAIGON
39 55140 VŨ VĂN HẠNH 8/20/1989  Nam  2/E 4/1/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  NHẬT MINH
40 55143 TRƯƠNG THÁI DŨNG 10/31/1999  Nam 4/1/2022 10:21  Chứng chỉ Panama  VIGOR
41 55144 NGUYỄN VĂN ĐẠT 10/4/1995  Nam  AB 4/1/2022 10:30  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
42 55147 HÀ VĂN HIỆU 1/30/1988  Nam  2/E 4/1/2022 10:52  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
43 55148 NGUYỄN DUY CHƯƠNG 1/5/1981  Nam  COOK 4/1/2022 10:53  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
44 55150 VŨ ĐỨC PHONG 10/15/1985  Nam  2/O 4/1/2022 10:59  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
45 55171 HOÀNG ANH TÀI 8/13/1995  Nam  OILER 4/1/2022 13:50  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
46 55172 TRẦN VĂN TRƯỞNG 2/4/1982  Nam  M/M 4/1/2022 13:56  KSK thường quy (650N)  VTB- ISM
47 55177 BÙI KHẮC DŨNG 8/30/1988  Nam  2/E 4/1/2022 14:04  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
48 55181 VŨ TRUNG NGHĨA 5/2/1997  Nam  SAILOR 4/1/2022 14:06  KSK thường quy (650N)  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
49 55182 ĐOÀN THẾ PHIÊN 6/29/1991  Nam  SAILOR 4/1/2022 14:08  KSK thường quy (650N)  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
50 55185 KIM MOUNGKI 6/8/1981  Nam 4/1/2022 14:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
51 55190 KANG JONG GYUN 4/7/1970  Nam 4/1/2022 14:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
52 55243 PHẠM VĂN DƯƠNG 8/15/1987  Nam  SAILOR 4/1/2022 14:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  MINH DƯƠNG
53 55261 ĐỒNG VĂN THAO 12/5/2000  Nam  OS 4/1/2022 15:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
54 55267 KHÚC VIỆT HÙNG 2/14/1990  Nam  2/O 4/1/2022 15:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
55 55273 VŨ ĐỨC HIỂN 1/1/1996  Nam 4/1/2022 16:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
56 55300 NGUYỄN VĂN KHANH 2/6/1988  Nam  C/O 4/2/2022 7:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
57 55303 ĐỖ TIẾN DŨNG 5/3/1993  Nam  4/E 4/2/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINAFCO
58 55309 TRẦN ĐỨC VƯỢNG 12/23/1990  Nam 4/2/2022 8:04  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
59 55313 ĐỖ TUẤN DŨNG 6/3/1982  Nam  4/E 4/2/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ
60 55316 SIỀU VĂN TƯ 7/9/1991  Nam 4/2/2022 8:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
61 55319 TRẦN VĂN SỸ 2/10/1992  Nam  2/O 4/2/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  I SEA Marine
62 55324 BÙI HỒNG TÂN 10/17/1986  Nam  2/E 4/2/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
63 55328 TRẦN TRỌNG DŨNG 4/17/1979  Nam  C/E 4/2/2022 8:34  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
64 55332 LÊ TRỌNG TOÀN 12/27/1991  Nam  SAILOR 4/2/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
65 55334 NGUYỄN VĂN CHÍNH 3/3/1997  Nam  SAILOR 4/2/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
66 55336 TRẦN NGỌC SÂM 10/16/1990  Nam  SAILOR 4/2/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
67 55341 PHẠM DUY KHƯƠNG 11/20/1990  Nam  OS 4/2/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ
68 55511 NGUYỄN VĂN QUYẾT 8/1/1992  Nam  2/O 4/4/2022 7:49  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
69 55519 TRẦN MẠNH HÙNG 2/10/1985  Nam  OILER 4/4/2022 7:52  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
70 55529 BÙI VĂN ĐOÀN 5/12/1990  Nam  2/E 4/4/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo, Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
71 55547 ĐINH THÀNH NAM 8/9/1998  Nam  OS 4/4/2022 8:01  Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
72 55564 PHÓ ĐỨC HÙNG 1/24/1974  Nam  CAPT 4/4/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  ALLIANCE JSC
73 55579 TRƯƠNG ĐÌNH CƯƠNG 1/26/1980  Nam  2/E 4/4/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
74 55584 TRẦN TUẤN ANH 5/9/1983  Nam  OILER 4/4/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
75 55588 CAO ĐỨC SƠN 10/29/1969  Nam  COOK 4/4/2022 8:25  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
76 55597 NGUYỄN NGỌC QUÂN 12/27/1994  Nam  3/O 4/4/2022 8:30  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
77 55606 PHẠM NGỌC THUẦN 6/14/1998  Nam  ELECTRIC 4/4/2022 8:37  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)
78 55610 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 6/19/1978  Nam  SAILOR 4/4/2022 8:39  KSK thường quy (650N)  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
79 55613 ĐOÀN ĐẠI TRƯỜNG 2/13/1992  Nam  SAILOR 4/4/2022 8:42  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
80 55616 PHẠM BÁ KHUÊ 8/29/1991  Nam  3/O 4/4/2022 8:43  KSK thường quy (650N)  SMR MARINE
81 55620 PHẠM VĂN CẢNH 2/22/1978  Nam  C/E 4/4/2022 8:45  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
82 55626 BÙI YẾN LINH 10/31/1979  Nam  CAPT 4/4/2022 8:47  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
83 55629 LÝ VĂN BƯỜNG 2/3/1986  Nam  FITTER 4/4/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  NST
84 55636 BÙI PHÚ KIÊN 7/27/1985  Nam  SAILOR 4/4/2022 8:52  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
85 55638 PHẠM VĂN DUY 2/2/2002  Nam  SAILOR 4/4/2022 8:55  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
86 55646 NGUYỄN TRỌNG TRUNG 10/20/1982  Nam  SAILOR 4/4/2022 8:59  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
87 55648 TRẦN TIẾN HỌC 3/6/1991  Nam  OILER 4/4/2022 9:01  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
88 55651 HOÀNG VĂN BA 12/24/1986  Nam  SAILOR 4/4/2022 9:02  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
89 55653 ĐINH THANH QUANG 8/6/1989  Nam  SAILOR 4/4/2022 9:04  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
90 55656 MAI TIẾN DŨNG 11/11/1999  Nam  OILER 4/4/2022 9:05  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
91 55657 HOÀNG VĂN MẠNH 7/7/1988  Nam  OILER 4/4/2022 9:07  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
92 55658 LÊ ĐỨC ANH 10/10/1987  Nam  SAILOR 4/4/2022 9:08  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
93 55660 TRẦN VĂN TÂN 12/12/1987  Nam  OILER 4/4/2022 9:11  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
94 55665 PHAN BÁ HÙNG 1/1/1993  Nam  4/E 4/4/2022 9:12  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  OPEC
95 55668 ĐINH VĂN HƯNG 1/22/1977  Nam 4/4/2022 9:17  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
96 55672 LÊ HỮU HÂN 9/10/1991  Nam  SAILOR 4/4/2022 9:19  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
97 55675 LÊ DUY HIẾU 10/20/1991  Nam  OILER 4/4/2022 9:20  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  GASSHIPING
98 55677 HOÀNG KIM VINH 9/29/1992  Nam  AB 4/4/2022 9:23  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
99 55678 NGUYỄN VĂN KHANH 5/19/1971  Nam  C/O 4/4/2022 9:25  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
100 55680 CAO DUY MINH 8/10/2003  Nam 4/4/2022 9:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
101 55683 TRỊNH HỒNG ĐỨC 5/2/1994  Nam  ELECTRIC 4/4/2022 9:28  KSK thường quy (650N)  T & T
102 55684 PHƯƠNG VĂN HIẾU 8/1/1987  Nam 4/4/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
103 55685 VÌ VĂN KIỂU 9/7/2002  Nam 4/4/2022 9:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
104 55687 NGUYỄN MẠNH QUANG 2/10/1985  Nam  2/E 4/4/2022 9:32  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
105 55688 BÙI VĂN BÌNH 8/25/1990  Nam  OILER 4/4/2022 9:34  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
106 55690 PHÙNG VĂN CƯƠNG 2/13/1989  Nam  COOK 4/4/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  TỰ DO
107 55693 HOÀNG MẠNH DUY 3/12/1991  Nam  OILER 4/4/2022 9:37  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
108 55696 PHẠM VĂN THÀNH 6/19/1977  Nam  2/E 4/4/2022 9:40  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
109 55699 HOÀNG VĂN HƯNG 8/5/1990  Nam  3/E 4/4/2022 9:42  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
110 55700 HOÀNG ĐÌNH DUY 12/22/1991  Nam  C/O 4/4/2022 9:44  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
111 55701 BÙI VIỆT ANH 4/6/1990  Nam  OILER 4/4/2022 9:45  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
112 55704 NGUYỄN TRÍ NHƯỜNG 9/8/1984  Nam  3/E 4/4/2022 9:48  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
113 55705 TRẦN VĂN BÌNH 1/1/1992  Nam 4/4/2022 9:49  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
114 55708 TRẦN VIỆT BẮC 2/21/1990  Nam  3/E 4/4/2022 9:50  KSK thường quy (650N)  NST
115 55710 TRẦN VĂN THÊM 1/1/1995  Nam 4/4/2022 9:53  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
116 55718 ĐÀO BẢO KHÁNH 8/15/1994  Nam  OS 4/4/2022 10:01  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
117 55722 MAI VĂN HIỆN 2/13/1997  Nam  AB 4/4/2022 10:04  KSK thường quy (650N)  NST
118 55724 HOÀNG DUY ĐỘ 10/5/1993  Nam  OILER 4/4/2022 10:07  KSK thường quy (650N)  VOSCO
119 55725 TRẦN THÀNH ĐẠT 2/24/1997  Nam  OS 4/4/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  VIMC Shipping
120 55729 NGUYỄN HÙNG SƠN 10/18/1980  Nam  CAPT 4/4/2022 10:15  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
121 55731 ĐOÀN VĂN TRÚC 8/16/1984  Nam  C/O 4/4/2022 10:17  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
122 55734 ĐOÀN CÔNG SƠN 1/9/1993  Nam  AB.E 4/4/2022 10:19  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)
123 55735 TRẦN VĂN HÙNG 1/25/1989  Nam  3/O 4/4/2022 10:23  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
124 55736 PHẠM VĂN ĐẠI 5/25/2003  Nam 4/4/2022 10:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
125 55737 PHẠM QUỐC BẢO 11/11/1977  Nam  4/E 4/4/2022 10:28  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  T & T
126 55738 LÊ CHÍ CƯỜNG 4/5/1987  Nam  C/O 4/4/2022 10:30  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
127 55740 NGUYỄN VĂN DŨNG 3/16/1987  Nam  SAILOR 4/4/2022 10:32  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
128 55741 NGUYỄN TRỌNG TÚ 10/14/1993  Nam  SAILOR 4/4/2022 10:35  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
129 55742 NGUYỄN VĂN BẮC 7/6/1978  Nam  SAILOR 4/4/2022 10:39  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
130 55743 NGUYỄN VĂN THẢO 7/19/1989  Nam  SAILOR 4/4/2022 10:41  KSK thường quy (650N)  Trường cao đẳng Duyên Hải
131 55744 NGUYỄN VĂN QUÝ 12/5/1992  Nam  4/E 4/4/2022 10:43  KSK thường quy (650N)  NST
132 55745 NGUYỄN VĂN SƠN 2/3/1975  Nam  OILER 4/4/2022 10:46  KSK thường quy (650N)  THANH THÀNH ĐẠT
133 55748 PHẠM ĐĂNG TUÂN 9/4/1982  Nam  BOSUN 4/4/2022 10:47  KSK thường quy (650N)  BIỂN ĐÔNG
134 55749 LÊ VĂN HÙNG 4/19/1983  Nam  AB 4/4/2022 10:50  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  TÂN BÌNH
135 55750 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 9/7/1997  Nam  DECK – CADET 4/4/2022 10:52  KSK thường quy (650N)  ALLIANCE JSC
136 55752 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 11/12/1997  Nam  OS 4/4/2022 10:57  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  T & T
137 55754 NGUYỄN VĂN ANH 12/19/1994  Nam  OILER 4/4/2022 11:04  KSK thường quy (650N)  ALLIANCE JSC
138 55755 VŨ CHÍ THANH 6/28/1990  Nam  2/O 4/4/2022 11:33  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
139 55776 TRẦN MINH TRÍ 1/22/1995  Nam  OS.D 4/4/2022 13:49  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
140 55786 NGUYỄN QUỐC TẤN 5/29/1971  Nam  BOSUN 4/4/2022 13:57  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
141 55794 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 4/7/1993  Nam  3/E 4/4/2022 14:09  KSK thường quy (650N)  ĐÔNG LONG
142 55801 HOÀNG ĐỨC ĐẠT 8/4/1994  Nam  4/E 4/4/2022 14:11  KSK thường quy (650N)  ĐÔNG LONG
143 55808 TRỊNH THANH HƯNG 7/7/1965  Nam  AB.E 4/4/2022 14:18  KSK thường quy (650N)  NAM PHÁT
144 55813 VŨ HỒNG TIẾN 10/5/1986  Nam  3/E 4/4/2022 14:23  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  SMR MARINE
145 55821 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 7/20/1980  Nam  C/O 4/4/2022 14:29  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  TIẾN PHONG
146 55834 ĐỖ ĐỨC KIỂM 7/29/1972  Nam  ELECTRIC 4/4/2022 14:48  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  TRƯỜNG PHÁT LỘC
147 55843 HOÀNG HỒNG ĐẠI 7/18/1975  Nam  CAPT 4/4/2022 15:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)
148 55844 LÊ QUỐC TIẾN 3/20/1990  Nam  C/O 4/4/2022 15:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)
149 55845 NGUYỄN THÀNH THIẾT 5/12/1984  Nam  2/O 4/4/2022 15:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)
150 55848 NGUYỄN THÀNH LỘC 9/19/1997  Nam  3/O 4/4/2022 15:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)
151 55849 TRẦN THÀNH TIẾN 10/2/1997  Nam  DECK – CADET 4/4/2022 15:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)
152 55851 NGUYỄN TRUNG VIỆT 1/28/1975  Nam  C/E 4/4/2022 15:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)
153 55853 PHẠM VĂN THẮNG 8/20/1985  Nam  2/E 4/4/2022 15:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)
154 55855 NGUYỄN HỮU LUÂN 7/6/1988  Nam  3/E 4/4/2022 15:18  Gói Alcol – Ma túy(320N)
155 55859 BÙI ĐỨC VIỆT 9/29/1995  Nam  OILER 4/4/2022 15:19  Gói Alcol – Ma túy(320N)
156 55861 NGUYỄN TẤN TÀI 5/24/1999  Nam  ELECTRIC 4/4/2022 15:20  Gói Alcol – Ma túy(320N)
157 55862 VƯƠNG THÙY LINH 11/5/1989  Nam 4/4/2022 15:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
158 55864 HOÀNG NGỌC ĐỆ 7/1/1987  Nam  AB 4/4/2022 15:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)
159 55869 ĐOÀN NGỌC QUÝ 10/13/1997  Nam  OS 4/4/2022 15:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)
160 55870 TÔ VĂN MẠNH 12/3/2001  Nam  OS.D 4/4/2022 15:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)
161 55873 NGUYỄN VĂN HUY 1/17/2001  Nam  OS.D 4/4/2022 15:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)
162 55876 NGUYỄN ĐÌNH DỰ 11/7/1975  Nam  ELECTRIC 4/4/2022 15:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)
163 55878 ĐẶNG QUANG THÀNH 10/21/1999  Nam  OS.E 4/4/2022 15:29  Gói Alcol – Ma túy(320N)
164 55880 HOÀNG MINH DUẨN 6/2/1999  Nam  OS.E 4/4/2022 15:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)
165 55884 VŨ TUẤN MINH 7/6/1973  Nam  OS.E 4/4/2022 15:32  Gói Alcol – Ma túy(320N)
166 55885 PHẠM VĂN LỘC 8/2/1987  Nam  COOK 4/4/2022 15:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VIỆT NHẬT
167 55888 NGUYỄN MINH HÙNG 5/15/1999  Nam  DECK – CADET 4/4/2022 15:34  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  HTK
168 55897 VŨ VĂN TƯ 3/18/1989  Nam  OS.D 4/4/2022 15:44  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  VIPCO
169 55908 LƯƠNG THẾ SƠN 10/24/1998  Nam  OS 4/4/2022 16:14  KSK thường quy (650N)
170 55987 ĐINH TIẾN DŨNG 12/5/1979  Nam  C/O 4/5/2022 7:44  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
171 55991 HỒ XUÂN THÙY 3/3/1975  Nam  SAILOR 4/5/2022 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
172 55996 TRẦN VĂN BẮC 1/2/1984  Nam  M/M 4/5/2022 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
173 56011 LÊ BÁ KHẢI 9/7/1994  Nam  3/O 4/5/2022 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
174 56016 NGUYỄN XUÂN SAO 2/8/1984  Nam  OILER 4/5/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ
175 56024 NINH VĂN HIỀN 9/1/1989  Nam  C/O 4/5/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Chi Nhánh Công Ty CPVTB Việt Nam – Trung Tâm Cung Ứng Thuyền Viên
176 56029 NGÔ VĂN VIẾT 9/22/1996  Nam 4/5/2022 8:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
177 56030 NGÔ VĂN THÀNH 12/13/1993  Nam 4/5/2022 8:05  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
178 56032 HOÀNG THỂ THAO 10/24/1997  Nam 4/5/2022 8:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
179 56040 TRẦN VIỆT CƯỜNG 5/4/1989  Nam  AB.D 4/5/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
180 56051 PHẠM QUANG HIẾU 10/26/1983  Nam  CAPT 4/5/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIET THUAN
181 56056 LÊ KHẢ BÌNH 4/20/1983  Nam  OILER 4/5/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
182 56060 ĐẶNG VĂN HIẾU 7/17/1976  Nam  BOSUN 4/5/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
183 56064 NGUYỄN VĂN SINH 4/25/1973  Nam  C/E 4/5/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
184 56066 NGUYỄN MAI LONG 10/5/1970  Nam 4/5/2022 8:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
185 56071 ĐOÀN VĂN CƯỜNG 11/11/1986  Nam  CAPT 4/5/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
186 56077 ĐOÀN PHƯƠNG NAM 11/14/1996  Nam  OILER 4/5/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
187 56083 LƯU ĐÌNH MẠNH 10/13/1993  Nam  3/E 4/5/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
188 56091 VÕ TẤN THÀNH 1/1/1997  Nam  AB 4/5/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  vcsc
189 56101 ĐOÀN TRUNG ĐỨC 4/6/2000  Nam  OS 4/5/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  vcsc
190 56111 BÙI CÔNG QUỐC KHÁNH 9/1/1999  Nam  SAILOR 4/5/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
191 56126 NGUYỄN QUANG HUY 10/9/1997  Nam  AB 4/5/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HTK
192 56137 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 5/13/1995  Nam  OILER 4/5/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
193 56141 NGUYỄN TRẦN VŨ 12/4/1997  Nam  OILER 4/5/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
194 56144 VŨ XUÂN THUẤN 8/1/1986  Nam  SAILOR 4/5/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
195 56148 NGUYỄN ĐÌNH XUÂN 2/7/1970  Nam  OILER 4/5/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
196 56147 NGUYỄN THANH TUẤN 10/10/1987  Nam  OILER 4/5/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
197 56151 LƯỜNG VĂN CÂY 3/20/1996  Nam  OILER 4/5/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
198 56154 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 1/2/1987  Nam  OILER 4/5/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
199 56156 ĐINH VĂN ĐÁO 4/10/1983  Nam  SAILOR 4/5/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
200 56158 NGUYỄN VĂN TIẾN 2/10/1988  Nam  OILER 4/5/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
201 56159 LÊ CÔNG CHÁNH 1/4/2001  Nam  SAILOR 4/5/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
202 56160 PHẠM VĂN SƠN 10/10/1980  Nam  OILER 4/5/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
203 56162 PHAN THÀNH CHUNG 9/23/1974  Nam  OILER 4/5/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
204 56165 TẠ MẠNH NAM 11/10/1983  Nam  M/M 4/5/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
205 56166 NGUYỄN VĂN TOÀN 2/22/1992  Nam 4/5/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
206 56167 NGUYỄN HỮU LONG 5/19/1973  Nam  CAPT 4/5/2022 9:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
207 56168 LÊ THÁI BẢO 2/17/1990  Nam  OILER 4/5/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
208 56169 NGUYỄN DUY QUANG 4/25/2000  Nam  AB 4/5/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
209 56172 NGÔ VĂN NGHIỆM 5/25/1994  Nam 4/5/2022 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
210 56175 SIỀU NGỌC SƠN 1/1/2000  Nam 4/5/2022 9:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
211 56178 PHẠM VĂN THẮNG 9/5/1983  Nam  CAPT 4/5/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
212 56179 NGÔ VĂN HUẤN 1/23/1999  Nam 4/5/2022 9:23  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
213 56181 NGUYỄN TẤT NINH 1/1/1984  Nam  OS 4/5/2022 9:25  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
214 56182 PHÙNG VĂN HIỆP 1/6/1989  Nam  AB 4/5/2022 9:27  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
215 56184 TRẦN VĂN KHÁNH 6/20/1990  Nam  OS 4/5/2022 9:28  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
216 56186 DOÃN ĐỨC TÀI 11/12/1988  Nam 4/5/2022 9:29  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
217 56185 NGUYỄN VĂN TRỌNG 1/31/1992  Nam  AB 4/5/2022 9:29  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
218 56187 PHẠM QUANG ĐẠO 11/13/1992  Nam  3/O 4/5/2022 9:31  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
219 56188 NGUYỄN ANH TÍN 9/5/1987  Nam  AB 4/5/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
220 56190 PHẠM ĐỨC HIẾU 3/12/1997  Nam  OILER 4/5/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
221 56191 NEPGEN ARNU 5/21/1994  Nam 4/5/2022 9:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
222 56194 NGUYỄN NGỌC HUYÊN 8/1/1979  Nam  4/E 4/5/2022 9:38  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
223 56193 NHỮ VĂN ĐỨC 12/5/1991  Nam  2/O 4/5/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
224 56197 NGUYỄN VĂN QUYẾT 1/19/1970  Nam  BOSUN 4/5/2022 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
225 56199 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 10/20/2003  Nam  SAILOR 4/5/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VOSCO
226 56202 NGUYỄN VĂN SƠN 4/5/1986  Nam  AB 4/5/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
227 56207 LÊ SỸ LINH 11/15/1992  Nam  AB 4/5/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)
228 56212 GUO,ZHUHAO 7/21/1997  Nam 4/5/2022 10:06  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
229 56219 MOHAMMED GUFRAN 5/23/1994  Nam 4/5/2022 10:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
230 56220 CHEN, XIAOJUN 1/22/1980  Nam 4/5/2022 10:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
231 56226 PHÍ THANH TÂN 2/19/1986  Nam  OS 4/5/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
232 56228 BÙI XUÂN PHONG 4/19/1993  Nam  OILER 4/5/2022 10:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
233 56230 VÕ VĂN CUNG 11/21/2001  Nam  OS 4/5/2022 11:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
234 56233 VÕ VĂN HƯNG 6/7/1998  Nam  AB.D 4/5/2022 11:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
235 56263 VŨ MẠNH DŨNG 12/21/1985  Nam  SAILOR 4/5/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
236 56272 PHÙNG THẾ LÂM 2/7/1983  Nam  C/O 4/5/2022 14:11  Khám sức khỏe TV song ngữ
237 56282 TRỊNH QUỐC BẢO 8/30/1964  Nam 4/5/2022 14:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
238 56295 NGUYỄN VĂN LỰC 5/19/1975  Nam  FITTER 4/5/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
239 56326 NGÔ TUẤN ANH 2/23/1997  Nam  AB 4/5/2022 16:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HTK
240 56402 VŨ VĂN CHIẾN 7/17/1990  Nam  ELECTRIC 4/6/2022 7:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HTK
241 56407 BÙI NGỌC NAM 5/17/1990  Nam  OS.D 4/6/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
242 56411 TRỊNH XUÂN HẠNH 8/30/1995  Nam  ELECTRIC 4/6/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
243 56417 NGUYỄN XUÂN HÂN 9/8/2000  Nam  AB.E 4/6/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
244 56419 BÙI TOÀN AN 5/15/1995  Nam  AB.E 4/6/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
245 56426 PHẠM VĂN LINH 8/15/1995  Nam  AB 4/6/2022 7:55  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
246 56430 VŨ VĂN CHÍNH 9/28/1979  Nam  CAPT 4/6/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
247 56434 LÊ ĐỨC ANH 12/24/1999  Nam  OILER 4/6/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
248 56439 CAO ANH VĂN 5/1/1991  Nam  3/O 4/6/2022 8:01  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
249 56444 PHẠM THANH THỌ 12/26/1993  Nam 4/6/2022 8:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
250 56447 LƯƠNG PHÚ HÙNG 9/23/2000  Nam  COOK 4/6/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HTK
251 56450 LƯƠNG ĐÌNH VIỄN 6/22/1968  Nam  BOSUN 4/6/2022 8:08  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
252 56456 NGUYỄN VĂN MINH 3/3/1992  Nam  COOK 4/6/2022 8:10  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
253 56463 TRỊNH THÚC LONG 10/8/1989  Nam  2/E 4/6/2022 8:12  Khám sức khoẻ TV Panama  VCC
254 56472 ĐỖ VĂN BỈ 1/18/1985  Nam  C/O 4/6/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
255 56489 NGUYỄN NHƯ HIỆP 12/6/1995  Nam  COOK 4/6/2022 8:25  Khám sức khoẻ TV Panama  HTK
256 56503 NGUYỄN VĂN PHÚC 8/22/1990  Nam 4/6/2022 8:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
257 56508 NGÔ XUÂN NHAN 1/7/1987  Nam  ELECTRIC 4/6/2022 8:32  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
258 56515 ĐINH MINH THÀNH 11/1/1992  Nam  SAILOR 4/6/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
259 56532 QIAN XUEMEI 9/5/1983  Nữ 4/6/2022 8:40  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
260 56535 TRẦN ĐỨC HUY 8/28/1997  Nam  AB 4/6/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
261 56541 PHẠM VĂN THẮNG 11/29/1982  Nam 4/6/2022 8:52  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
262 56544 LÊ XUÂN TOÀN 7/2/1988  Nam  M/M 4/6/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
263 56545 PHẠM VĂN LUẬT 2/17/1982  Nam  OILER 4/6/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
264 56547 ĐOÀN VĂN DUY 9/25/1985  Nam  CAPT 4/6/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
265 56548 PHẠM CÔNG HIẾU 10/10/1983  Nam  C/O 4/6/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
266 56554 NGUYỄN HỮU CHUNG 4/13/1997  Nam  3/O 4/6/2022 9:01  Khám sức khoẻ TV Panama  VCC
267 56558 NGUYỄN NGỌC LỘC 4/27/1983  Nam  CAPT 4/6/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ
268 56562 VŨ TIẾN MINH 2/17/1992  Nam  OILER 4/6/2022 9:05  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
269 56566 TRẦN NGUYÊN LƯỢNG 3/9/1992  Nam  OILER 4/6/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN CẢNG SHIPPING
270 56570 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/18/1990  Nam  AB.D 4/6/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
271 56572 LÊ ĐỨC NHẬT 2/6/1995  Nam  OS 4/6/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
272 56576 THÂN VĂN DƯƠNG 9/4/1980  Nam  2/E 4/6/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
273 56580 TƯỚNG VĂN GIÁC 7/17/1991  Nam 4/6/2022 9:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
274 56584 NGUYỄN VĂN THẮNG 9/12/1987  Nam  4/E 4/6/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
275 56585 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 1/10/1985  Nam  3/O 4/6/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẰNG HẢI THĂNG LONG
276 56590 NGUYỄN TRỌNG VỊNH 9/20/1988  Nam  4/E 4/6/2022 9:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Chi Nhánh Công Ty CPVTB Việt Nam – Trung Tâm Cung Ứng Thuyền Viên
277 56594 NGUYỄN VĂN VIÊN 7/23/1989  Nam  3/E 4/6/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
278 56595 NGUYỄN ĐỨC PHÚ 12/2/1994  Nam  4/E 4/6/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
279 56598 ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH 2/4/2003  Nữ 4/6/2022 9:45  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
280 56601 HOÀNG TRỌNG HIỆP 12/10/1985  Nam  1/E 4/6/2022 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế (INLACO SAIGON)
281 56603 VŨ VĂN MÃO 4/9/1987  Nam  OS.E 4/6/2022 9:57  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO HP
282 56605 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 6/18/1987  Nam  3/E 4/6/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
283 56606 ĐẶNG TUẤN ANH 7/3/1996  Nam  4/E 4/6/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
284 56610 TRẦN QUANG HIỂU 1/1/1975  Nam  OS 4/6/2022 10:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
285 56612 TRẦN VĂN DIỆU 1/24/1999  Nam  ELECTRIC 4/6/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  FGAS
286 56622 ARIZO ANGELO BATAS 8/3/1997  Nam 4/6/2022 10:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
287 56623 NGUYỄN VĂN TÁM 1/5/1993  Nam  OS.D 4/6/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
288 56641 CHU QUỐC QUÂN 11/8/1986  Nam  CAPT 4/6/2022 13:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HTK
289 56643 MAI ĐÌNH TRUNG 5/5/1997  Nam  AB.D 4/6/2022 13:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
290 56646 NGUYỄN NGỌC HIỆP 7/7/1983  Nam  2/E 4/6/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Chi Nhánh Công Ty CPVTB Việt Nam – Trung Tâm Cung Ứng Thuyền Viên
291 56648 HOÀNG VĂN THUẬN 8/2/1993  Nam  3/O 4/6/2022 14:07  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
292 56651 NGUYỄN BÁ NGỌC 4/2/1987  Nam  2/E 4/6/2022 14:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI DƯƠNG
293 56657 ĐẶNG VĂN HIỆP 12/24/1989  Nam  3/E 4/6/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
294 56659 NGUYỄN NHƯ NGỌC 12/6/1993  Nam  3/E 4/6/2022 14:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
295 56661 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 6/10/1992  Nam  SAILOR 4/6/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
296 56674 TRẦN THẾ HƯNG 4/19/1983  Nam 4/6/2022 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
297 56676 KIM JONG GON 9/14/1980  Nam 4/6/2022 14:37  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
298 56678 KIM JEONGGEUN 12/5/1993  Nam 4/6/2022 14:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
299 56680 KHA VĂN ỨNG 10/24/1986  Nam 4/6/2022 14:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
300 56695 DƯƠNG DUY KHƯƠNG 10/1/1999  Nam 4/6/2022 15:04  Chứng chỉ Panama  VIGOR
301 56696 NGUYỄN TIẾN DŨNG 9/10/1981  Nam 4/6/2022 15:06  Chứng chỉ Panama  VIGOR
302 56697 NGUYỄN THANH TÙNG 5/18/1999  Nam 4/6/2022 15:07  Chứng chỉ Panama  VIGOR
303 56701 VŨ VĂN PHÚC 9/27/1980  Nam  ENGINE – CADED 4/6/2022 15:10  Chứng chỉ Panama, KSK thường quy (650N)  Công Ty Cổ Phần Vận tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế (INLACO SAIGON)
304 56715 NGUYỄN VĂN PHÚC 3/3/1971  Nam  3/O 4/6/2022 16:15  KSK thường quy (650N)  HẢI PHƯƠNG
305 56773 LÊ THỊ CƯƠNG 11/10/1979  Nữ 4/7/2022 7:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
306 56777 VI VĂN QUÝ 5/8/1996  Nam 4/7/2022 7:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
307 56784 LÊ THỊ MAI 11/16/1991  Nữ 4/7/2022 7:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
308 56795 TRẦN VĂN BÌNH 9/10/1991  Nam  OILER 4/7/2022 7:40  KSK thường quy (650N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
309 56806 PHẠM THÀNH HOÀN 10/20/1988  Nam  ELECTRIC 4/7/2022 7:43  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
310 56813 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 10/20/1976  Nam  M/M 4/7/2022 7:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
311 56820 NGUYỄN MẠNH ĐIỆP 9/16/1987  Nam  OILER 4/7/2022 7:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
312 56829 HOÀNG ĐÌNH ĐỒNG 7/10/1988  Nam  AB 4/7/2022 7:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
313 56833 PHẠM VĂN RƯỚNG 6/30/1984  Nam  FITTER 4/7/2022 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
314 56840 PHẠM ĐĂNG HƯNG 1/10/1996  Nam  AB 4/7/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
315 56845 ĐẶNG NGỌC THUẤN 10/18/1990  Nam  2/O 4/7/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
316 56853 ĐẶNG VĂN HUY 4/8/1981  Nam  C/O 4/7/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  LONG HƯNG
317 56860 ĐINH XUÂN HUY 11/25/1988  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
318 56863 NGUYỄN VĂN HÙNG 7/20/1983  Nam  COOK 4/7/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
319 56864 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/10/1989  Nam  OS 4/7/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
320 56868 NGUYỄN QUANG HUY 4/20/1991  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
321 56877 DƯƠNG VĂN ĐẠO 9/29/1995  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
322 56874 ĐỖ NHẬT HOÀN 10/2/1979  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
323 56881 NGUYỄN VĂN DŨNG 2/11/1986  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
324 56887 LIU YONGYAO 11/5/1973  Nam 4/7/2022 8:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
325 56888 NGUYỄN XUÂN LONG 2/10/1997  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
326 56892 LI, YIXING 12/19/1999  Nam 4/7/2022 8:27  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
327 56894 ĐỖ NGỌC MẠNH 1/7/1997  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
328 56898 LÊ ĐÌNH TUẤN 11/25/1992  Nam  OILER 4/7/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
329 56899 LÒ VĂN TÍNH 11/19/1990  Nam 4/7/2022 8:31  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
330 56902 LÒ VĂN CƯỜNG 11/8/1979  Nam 4/7/2022 8:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
331 56905 SIỀU VĂN NGHĨA 8/18/1994  Nam 4/7/2022 8:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
332 56907 SIỀU VĂN KHIÊM 8/18/1993  Nam 4/7/2022 8:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
333 56910 HOÀNG VĂN DŨNG 9/7/2001  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
334 56909 NGÂN VĂN QUANG 3/20/2002  Nam 4/7/2022 8:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
335 56914 LÊ QUYỀN 2/17/1987  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
336 56916 NGÔ HỒNG SƠN 2/9/1994  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
337 56918 ĐOÀN MINH DIỆN 2/8/1978  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
338 56919 VŨ MINH HIẾU 7/20/1998  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
339 56920 PHẠM VĂN HOÀN 7/6/1978  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
340 56922 TRẦN VĂN NGUYÊN 8/9/1985  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
341 56923 TRẦN VĂN NAM 2/28/1999  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
342 56926 NGÔ VĂN THUẬN 10/11/1982  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
343 56928 LÊ VĂN AN 2/21/1993  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
344 56929 NGUYỄN VĂN TÀI 4/14/1994  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
345 56933 PHAN VĂN MẠNH 11/7/1984  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
346 56934 LÊ THANH SƠN 8/13/1984  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
347 56937 THÁI DUY THẮNG 5/17/1989  Nam  OILER 4/7/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
348 56938 WU, MEILAI 10/19/1987  Nam 4/7/2022 8:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
349 56940 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC 5/4/1995  Nam  SAILOR 4/7/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
350 56942 HOÀNG VĂN KIÊN 4/12/1985  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
351 56943 PHẠM VĂN HỢP 4/15/1996  Nam  OILER 4/7/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
352 56946 TRẦN DUY HÙNG 5/19/1993  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
353 56949 ĐINH NHO LIÊM 4/21/1982  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
354 56953 VIÊN ĐÌNH PHÚC 4/5/2000  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
355 56954 TRẦN VĂN TRÁNG 3/26/1984  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
356 56958 PHẠM CÔNG SỰ 10/1/1999  Nam  OILER 4/7/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
357 56960 VŨ VĂN HẢI 7/16/1994  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
358 56961 NGUYỄN HỒNG SƠN 11/8/2003  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
359 56962 NGUYỄN TIẾN HỮU 4/30/1993  Nam  2/O 4/7/2022 9:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
360 56964 MAI VĂN LINH 9/25/2000  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
361 56966 TRẦN XUÂN MẠNH 7/20/1987  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
362 56967 NGÔ VĂN KIÊN 5/30/1979  Nam  3/E 4/7/2022 9:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
363 56969 BÙI VĂN TRƯỜNG 11/30/1993  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
364 56973 TRẦN VĂN NAM 12/30/1973  Nam  OS 4/7/2022 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
365 56972 MẠC VĂN TUẤN 4/6/1982  Nam  OS 4/7/2022 9:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
366 56974 PHẠM TUẤN ANH 7/27/1978  Nam 4/7/2022 9:24  KSK lấy bằng lái xe nam
367 56975 NGUYỄN VĂN TÒA 6/26/1984  Nam  AB 4/7/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
368 56978 PHẠM ĐÌNH CHUNG 4/11/1994  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
369 56976 NGUYỄN VĂN SỸ 4/3/1992  Nam 4/7/2022 9:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
370 56979 TRẦN VĂN SỸ 12/30/1990  Nam  OS 4/7/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
371 56981 LÊ VĂN KHANG 7/18/1985  Nam  3/O 4/7/2022 9:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
372 56982 NGUYỄN VĂN THÁI 12/6/1989  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
373 56983 LÊ VĂN HÙNG 8/14/1986  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
374 56985 NGUYỄN XUÂN YÊN 5/17/1984  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
375 56987 TRƯƠNG XUÂN HÀ 2/7/1991  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
376 56989 ĐẶNG VĂN DƯƠNG 6/23/1998  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
377 56990 NGUYỄN THANH HÒA 7/27/2000  Nữ  SAILOR 4/7/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
378 56991 ĐOÀN ĐỨC PHÊ 1/14/1985  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
379 56992 VŨ ĐỨC KHANH 12/1/2002  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
380 56993 LÊ VĂN ĐIỆP 11/10/1993  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
381 56994 CAO THÀNH LONG 12/25/1991  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
382 56995 NGUYỄN VĂN CÔNG 10/5/1985  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
383 56996 VŨ THÀNH LUÂN 7/6/2002  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
384 56997 TRẦN HỮU LỢI 5/10/1987  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
385 56999 LƯU MẠNH QUÂN 4/26/1987  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
386 57000 TRẦN ĐÌNH QUANG 11/2/2001  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
387 57001 LÊ VĂN NGÂN 3/15/1997  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
388 57002 ĐÀO VĂN ĐÁNG 7/21/2000  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
389 57003 PHẠM ANH QUÂN 11/16/1987  Nam  COOK 4/7/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
390 57004 NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN 6/13/2003  Nam  SAILOR 4/7/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
391 57008 BÙI XUÂN ĐĂNG 10/12/1972  Nam  2/E 4/7/2022 9:53  Khám sức khoẻ TV Panama
392 57006 BÙI QUÝ DƯƠNG 12/13/1981  Nam  C/E 4/7/2022 9:53  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
393 57014 TRẦN XUÂN BẮC 12/25/2004  Nam  SAILOR 4/7/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
394 57016 LÊ THANH TÙNG 12/20/1985  Nam  AB 4/7/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
395 57018 ĐINH VĂN DŨNG 1/20/1978  Nam  COOK 4/7/2022 10:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACO SAI GON
396 57019 LƯU ĐỨC TÙNG 12/27/1989  Nam  3/E 4/7/2022 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
397 57020 LÊ HỒNG SƠN 7/3/1987  Nam  3/O 4/7/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACO SAI GON
398 57022 NGUYỄN VĂN BÌNH 5/19/1979  Nam  1/E 4/7/2022 10:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế (INLACO SAIGON)
399 57021 HOÀNG THỊ HƯƠNG THU 3/14/1998  Nữ 4/7/2022 10:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
400 57023 NGUYỄN VĂN BÁ 8/6/1968  Nam  COOK 4/7/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
401 57025 TRẦN NGỌC TÚ 7/8/1990  Nam  AB 4/7/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACO SAI GON
402 57026 VŨ TIẾN ĐẠT 11/30/1987  Nam  M/M 4/7/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACO SAI GON
403 57027 ĐÀO HUY HÙNG 7/1/1989  Nam  3/E 4/7/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ALLIANCE JSC
404 57028 NGUYỄN ĐĂNG SÁNG 9/14/1991  Nam  3/O 4/7/2022 10:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
405 57029 NGUYỄN VĂN HẢI 7/27/1990  Nam  SAILOR 4/7/2022 10:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINASHIP
406 57030 NGUYỄN HUY DŨNG 4/2/1989  Nam  BOSUN 4/7/2022 10:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
407 57032 PHẠM VĂN PHƯƠNG 11/11/1987  Nam  OILER 4/7/2022 10:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
408 57034 NGUYỄN VIỆT ANH 7/22/1994  Nam  AB 4/7/2022 10:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
409 57037 VŨ VĂN KIÊN 8/22/1977  Nam  C/O 4/7/2022 10:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
410 57039 ĐINH PHÚC THÀNH 2/22/1988  Nam  OS 4/7/2022 10:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACO SAI GON
411 57040 MINH HIỀN 8/23/1988  Nam  AB.D 4/7/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  INLACO SAI GON
412 57041 VŨ ĐỨC ĐỒNG 3/2/1988  Nam  3/O 4/7/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
413 57042 BÙI ĐÌNH CÔNG 1/16/1990  Nam  2/O 4/7/2022 10:50  Khám sức khoẻ TV Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
414 57043 ĐÀM QUANG THẮNG 3/23/1994  Nam  AB 4/7/2022 10:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
415 57045 LÊ THÀNH LUÂN 11/1/1991  Nam  AB.D 4/7/2022 10:57  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VICMAC
416 57046 PHÙNG MINH TOÀN 6/27/1999  Nam 4/7/2022 11:01  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
417 57047 MAI VĂN LÂM 8/10/1991  Nam  3/O 4/7/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
418 57100 NGUYỄN ANH DŨNG 7/10/1996  Nam  3/O 4/7/2022 14:03  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
419 57104 HOÀNG VĂN NINH 6/7/1989  Nam  SAILOR 4/7/2022 14:06  Chứng chỉ Panama  INLACO SAI GON
420 57113 TRƯƠNG VĂN ĐIỆP 7/11/1988  Nam  OILER 4/7/2022 14:11  Khám sức khoẻ TV Panama  INLACO SAI GON
421 57120 NGUYỄN VĂN CÔNG 11/15/1996  Nam  OILER 4/7/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
422 57124 NGÔ NGỌC HÒA 2/1/1991  Nam  OILER 4/7/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
423 57127 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 10/29/1997  Nam 4/7/2022 14:25  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
424 57129 NGUYỄN NGỌC THẠCH 3/1/1982  Nam  OILER 4/7/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  ALLIANCE JSC
425 57132 PHẠM KHÁNH DƯƠNG 7/10/1994  Nam  3/O 4/7/2022 14:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  HD MARINE
426 57144 ĐẶNG THẾ QUANG 2/10/2001  Nam  OILER 4/7/2022 14:43  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
427 57151 VŨ CÔNG ANH 6/25/2000  Nam  OS.E 4/7/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
428 57154 HOÀNG MINH TÂN 11/30/2001  Nam  ENGINE – CADED 4/7/2022 14:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  ALLIANCE JSC
429 57155 LEE JONGYUN 3/12/1978  Nam 4/7/2022 14:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
430 57161 TỐNG PHÚ SOẠN 10/30/1982  Nam 4/7/2022 15:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
431 57171 NGUYỄN VĂN NAM 2/14/1984  Nam  1/E 4/7/2022 15:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
432 57174 LÒ THỊ YÊU 12/6/1988  Nữ 4/7/2022 16:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
433 57176 CÀ THỊ MỚI 3/22/2000  Nữ 4/7/2022 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
434 57179 LÒ VĂN TAO 8/18/1994  Nam 4/7/2022 16:16  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
435 57180 CÀ VĂN QUYỂN 10/15/1983  Nam 4/7/2022 16:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
436 57181 VŨ CÔNG MINH 7/9/1999  Nam 4/7/2022 16:21  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
437 57264 TRẦN THẾ CHÍNH 12/31/1980  Nam  CAPT 4/8/2022 7:39  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
438 57271 ĐINH CÔNG TUẤN 9/30/1989  Nam  OILER 4/8/2022 7:41  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
439 57277 NGUYỄN VĂN THẮNG 7/8/1971  Nam  COOK 4/8/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
440 57292 ĐẬU DUY THÀNH 8/21/1981  Nam  SAILOR 4/8/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
441 57295 KHƯƠNG VĂN SÁNG 8/20/1988  Nam  4/E 4/8/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
442 57309 ĐINH BẠT PHÚC 7/6/1977  Nam  AB 4/8/2022 7:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
443 57317 ĐẶNG VĂN QUANG 11/6/1975  Nam  COOK 4/8/2022 7:58  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
444 57324 HOÀNG ĐĂNG TÙNG 12/9/1988  Nam  AB 4/8/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
445 57331 PHẠM VĂN DOANH 12/18/1993  Nam  COOK 4/8/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
446 57336 BÙI HÒA 8/7/1990  Nam  ELECTRIC 4/8/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
447 57339 LƯƠNG VĂN THỌ 8/3/1992  Nam  2/O 4/8/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  MMS
448 57341 PHẠM CÔNG HUÂN 11/5/1984  Nam  2/E 4/8/2022 8:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
449 57347 LÊ QUANG DƯƠNG 3/21/1987  Nam  OILER 4/8/2022 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
450 57351 PHẠM VĂN CHÌNH 4/8/1983  Nam  C/E 4/8/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
451 57356 ĐÀO VĂN SƠN 12/20/1993  Nam  OS 4/8/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
452 57359 NGUYỄN VĂN TÚ 4/14/1977  Nam  M/M 4/8/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
453 57362 VŨ VIỆT ANH 10/20/1996  Nam  OS 4/8/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
454 57366 VŨ VĂN ĐẠI 12/23/1998  Nam  OS 4/8/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
455 57370 HÀN MINH HIẾU 12/20/1997  Nam  OILER 4/8/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
456 57378 NGUYỄN VĂN THÁI 6/16/1985  Nam  CAPT 4/8/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
457 57384 PHẠM ĐÌNH THỤ 10/11/1992  Nam  AB 4/8/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
458 57386 GIANG VĂN THẮNG 5/14/1996  Nam  4/E 4/8/2022 8:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
459 57392 LƯU HẢI NAM 11/9/1985  Nam  AB 4/8/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
460 57391 PHẠM ANH DŨNG 3/18/1992  Nam  AB 4/8/2022 8:36  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
461 57397 TRỊNH TIẾN HIỆU 12/26/1991  Nam  2/O 4/8/2022 8:38  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
462 57398 PHAN XUÂN PHÚ 7/17/1981  Nam  OS 4/8/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
463 57404 ĐẶNG VĂN THUẬN 2/10/1977  Nam  OILER 4/8/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
464 57409 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 2/19/1983  Nam  OILER 4/8/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
465 57412 LÊ VĂN SĨ 2/10/1993  Nam  ELECTRIC 4/8/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
466 57415 ĐÀM MẠNH TÙNG 7/19/1989  Nam  OILER 4/8/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
467 57416 ĐOÀN ĐỨC ĐỒNG 12/22/1987  Nam  3/O 4/8/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
468 57421 ĐÀM XUÂN GIÁP 10/13/1984  Nam  2/E 4/8/2022 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
469 57423 LẠI MẠNH CƯỜNG 5/13/1993  Nam  BOSUN 4/8/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
470 57424 BÙI HUY HOÀNG 3/10/1992  Nam  PUMP 4/8/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
471 57425 PHẠM HẢI ANH 9/8/1984  Nam  3/E 4/8/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
472 57427 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 4/20/1987  Nam  OILER 4/8/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty khí đốt Thăng Long
473 57432 NGUYỄN VĂN TIẾN 4/19/1991  Nam  OILER 4/8/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
474 57436 BÙI TIẾN DŨNG 9/29/1998  Nam  M/M 4/8/2022 8:54  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
475 57435 ĐINH VĂN LIÊM 9/11/1982  Nam 4/8/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
476 57441 HỒ ANH TUẤN 8/16/1987  Nam  OILER 4/8/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
477 57445 LÊ VĂN HÙNG 12/8/1986  Nam  OILER 4/8/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
478 57448 NGUYỄN VĂN TUẤN 2/28/1995  Nam  OILER 4/8/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
479 57449 MAI ĐỨC TIẾN 9/1/1985  Nam  C/E 4/8/2022 8:59  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
480 57450 LÊ TRƯỜNG AN 1/17/1984  Nam  OILER 4/8/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
481 57452 LÃ HOÀNH CHỈNH 10/10/1991  Nữ  OILER 4/8/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
482 57453 TRẦN VĂN GIÁM 10/23/1999  Nam  OILER 4/8/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
483 57454 PHẠM VĂN HOÀNG 4/10/1987  Nam  OILER 4/8/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
484 57455 HÀ VĂN SÁNG 1/1/1975  Nam  OILER 4/8/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
485 57457 VŨ QUANG TRUNG 9/8/1992  Nam  OILER 4/8/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
486 57458 NGUYỄN HỒNG SINH 11/29/1975  Nam  OILER 4/8/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
487 57459 DANH NGỌC MINH TÚ 3/2/2000  Nam  OILER 4/8/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
488 57461 BÙI XUÂN THĂNG 5/22/1981  Nam  OILER 4/8/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
489 57462 NGUYỄN VĂN HÙNG 7/3/2000  Nam  OILER 4/8/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
490 57464 NGUYỄN ĐỨC MINH 9/22/1987  Nam  OILER 4/8/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
491 57465 LÊ VĂN TRUNG 11/2/1992  Nam  OILER 4/8/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
492 57466 LÊ VĂN DIỄN 11/11/1978  Nam  OILER 4/8/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
493 57467 TRẦN VĂN THẢO 6/8/1984  Nam  OILER 4/8/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
494 57470 NGUYỄN VĂN LÂM 3/20/1985  Nam  OILER 4/8/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
495 57471 NGÔ VĂN DUY 9/19/1994  Nam  OILER 4/8/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
496 57472 PHẠM TUẤN HÙNG 11/12/1975  Nam 4/8/2022 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
497 57474 KIM WAN SOO 12/15/1978  Nam 4/8/2022 9:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
498 57475 ĐỖ ĐỨC HỮU 7/21/1988  Nam  OILER 4/8/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
499 57478 NGUYỄN PHÚ KHÁNH 10/11/1990  Nam  OILER 4/8/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
500 57479 NGUYỄN TIẾN THĂNG 9/15/1996  Nam  OILER 4/8/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
501 57480 PHẠM VĂN KHOÁI 5/31/1991  Nam  OILER 4/8/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
502 57481 BÙI VĂN THẾ 5/8/1992  Nam  ENGINE – CADED 4/8/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
503 57482 PHẠM VĂN LƯƠNG 4/10/1995  Nam  OILER 4/8/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
504 57483 BÙI VĂN TUÂN 11/23/1986  Nam  OILER 4/8/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
505 57484 NGUYỄN BÁ HƯNG 8/1/1984  Nam  FITTER 4/8/2022 9:29  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNH SƠN
506 57486 KHÚC MẠNH HẬU 4/22/1984  Nam  ENGINE – CADED 4/8/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
507 57489 HỨA HỒNG HẢI 3/20/1987  Nam  OILER 4/8/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
508 57488 NGUYỄN ANH TUẤN 6/10/1995  Nam  OILER 4/8/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
509 57492 NGUYỄN VĂN MINH 8/22/1986  Nam  BOSUN 4/8/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
510 57493 PHẠM VĂN CHIẾN 7/27/2003  Nam  OILER 4/8/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
511 57494 PHẠM THẾ HIẾU 7/27/2000  Nam  SAILOR 4/8/2022 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
512 57496 VŨ THÀNH NAM 9/16/1990  Nam  C/O 4/8/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
513 57497 LÊ VĂN VIỄN 2/20/1981  Nam 4/8/2022 9:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Chi nhánh công ty TNHH tiếp vận Thăng Long tại Hải Phòng
514 57499 CHU VIỆT HƯNG 12/1/1991  Nam  OILER 4/8/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
515 57500 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 12/28/1985  Nam  2/E 4/8/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
516 57502 NGUYỄN VĂN HÓA 6/26/1978  Nam  COOK 4/8/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
517 57504 VŨ VĂN CHIẾN 2/29/1992  Nam  OILER 4/8/2022 9:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
518 57508 NGUYỄN VĂN DUY 8/14/1991  Nam  OILER 4/8/2022 9:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
519 57510 BÙI ĐỨC THANH 6/11/1982  Nam  2/O 4/8/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
520 57511 ĐẶNG VĂN MINH 10/3/1996  Nam  OS 4/8/2022 9:55  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
521 57512 NGUYỄN HỮU DŨNG 10/29/1975  Nam  COOK 4/8/2022 9:55  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
522 57513 VŨ ĐỨC DƯƠNG 11/2/1992  Nam  AB 4/8/2022 9:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
523 57516 ĐỖ VĂN THẮNG 6/7/1989  Nam  3/E 4/8/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
524 57518 ĐOÀN VĂN HÙNG 12/24/1997  Nam  OILER 4/8/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
525 57519 CHOI BYOUNG MOOK 10/14/1979  Nam 4/8/2022 10:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
526 57520 TÔ NGỌC ANH 5/1/1997  Nam  OS 4/8/2022 10:05  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
527 57523 BÙI THẾ NGỌC 7/22/1994  Nam  AB 4/8/2022 10:09  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
528 57524 ĐẶNG TẤT TỈNH 1/21/1984  Nam  OILER 4/8/2022 10:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
529 57525 HOÀNG VĂN LỊCH 2/28/1990  Nam  FITTER 4/8/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
530 57527 PHẠM CHÍ THỦY 12/15/1979  Nam  4/E 4/8/2022 10:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
531 57528 HÀ QUỐC TẤN 11/28/1982  Nam  AB 4/8/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
532 57530 KHƯƠNG DANH VIỆT 7/15/1991  Nam  2/O 4/8/2022 10:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
533 57531 NGUYỄN VĂN BÌNH 9/2/1989  Nam  3/O 4/8/2022 10:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
534 57532 HOÀNG HỮU CƯỜNG 5/15/1977  Nam  ELECTRIC 4/8/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
535 57534 DƯƠNG VĂN DUYỀN 3/30/1991  Nam  OS.D 4/8/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
536 57538 PHAN LƯƠNG NHÂN 5/5/1993  Nam  2/O 4/8/2022 10:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
537 57540 HOÀNG VĂN TIẾN 4/14/1989  Nam  2/E 4/8/2022 10:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
538 57543 TRỊNH VĂN TIỆP 6/6/1989  Nam  ELECTRIC 4/8/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
539 57545 ĐỖ QUÝ ĐẠT 12/31/1989  Nam  3/O 4/8/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
540 57591 HOÀNG ANH THÁI 11/27/1993  Nam  AB 4/8/2022 13:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
541 57634 ĐÀO HỮU HẢI 8/26/1986  Nam  OILER 4/8/2022 14:16  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
542 57641 TRẦN VĂN CƯƠNG 7/6/1993  Nam  OILER 4/8/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
543 57654 NGUYỄN HUY QUÝ 10/29/1993  Nam  FITTER 4/8/2022 14:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
544 57661 BÙI VĂN HINH 7/13/1987  Nam  3/O 4/8/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ
545 57672 NGUYỄN XUÂN HÒA 3/8/1987  Nam  C/O 4/8/2022 14:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
546 57675 ĐỖ QUÝ KIÊN 8/12/1999  Nam  OILER 4/8/2022 14:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
547 57679 LƯƠNG CÔNG NAM 1/23/2001  Nam  OS 4/8/2022 15:00  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
548 57683 VÕ TÁ SÁNG 1/3/1986  Nam  2/O 4/8/2022 15:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
549 57687 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 8/9/1990  Nam  OS.D 4/8/2022 15:10  Khám sức khỏe TV song ngữ
550 57688 HOÀNG MINH CHIẾN 9/2/1997  Nam  OS.D 4/8/2022 15:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
551 57693 LÊ VĂN HUY 6/1/1990  Nam  2/E 4/8/2022 15:23  Khám sức khỏe TV song ngữ
552 57699 HOÀNG VĂN HÙNG 9/18/1999  Nam 4/8/2022 15:28  KSK lấy bằng lái xe nam
553 57729 HOÀNG QUỐC VIỆT 7/27/1988  Nam  1/E 4/9/2022 7:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
554 57730 ĐẬU VĂN MINH 6/13/1991  Nam  AB 4/9/2022 7:30  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
555 57731 LÊ XUÂN HÀO 3/3/1978  Nữ  CAPT 4/9/2022 7:36  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
556 57733 TRẦN VĂN PHÚ 4/15/1990  Nam  OILER 4/9/2022 7:43  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
557 57736 LÊ MINH ĐỨC 7/10/1988  Nam 4/9/2022 7:48  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
558 57741 NGUYỄN SĨ CÒ 12/27/1985  Nam  AB 4/9/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  PHƯƠNG ĐÔNG
559 57742 ĐẶNG NGỌC XUYÊN 9/27/1994  Nam  OILER 4/9/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
560 57744 HỒ SỸ LONG 2/25/1991  Nam  2/O 4/9/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
561 57745 PHAN VĂN LỰC 8/7/1991  Nam  OILER 4/9/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
562 57747 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 11/24/2001  Nữ 4/9/2022 8:08  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
563 57748 ĐỖ MẠNH HẢI 6/18/1984  Nam  CAPT 4/9/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
564 57750 TRỊNH HỒNG QUANG 5/5/1987  Nam  2/E 4/9/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
565 57752 NGUYỄN VĂN TRUNG 6/15/1984  Nam  C/E 4/9/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  VSICO
566 57754 PHẠM QUỐC BÌNH 9/11/1996  Nam  4/E 4/9/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  VSICO
567 57756 PHẠM QUANG HUY 9/16/1985  Nam  3/E 4/9/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  VSICO
568 57760 PHẠM VĂN CHÍ 11/24/1969  Nam  CAPT 4/9/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  MODEC
569 57772 NGUYỄN THỊ NGỌC 5/10/1991  Nữ 4/9/2022 9:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
570 57774 PHẠM THÀNH LUÂN 2/27/1982  Nam  AB 4/9/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIMC Shipping
571 57776 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 9/2/1996  Nam  WPR 4/9/2022 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
572 57788 NGUYỄN VĂN THÀNH 11/29/1990  Nam  3/E 4/9/2022 10:45  Khám sức khỏe TV song ngữ
573 58363 NGUYỄN ĐÌNH TƯ 5/16/1974  Nam 4/12/2022 7:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
574 58368 HÀ VĂN KHIỆM 4/19/1991  Nam 4/12/2022 7:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
575 58374 ĐẶNG TRUNG NHÌ 5/12/1966  Nam  SAILOR 4/12/2022 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  KHAI NGUYÊN
576 58384 HOÀNG CÔNG NINH 2/1/1980  Nam 4/12/2022 7:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
577 58388 NGUYỄN VĂN PHỐ 12/9/1977  Nam  OILER 4/12/2022 7:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
578 58393 NGUYỄN VĂN HIẾU 8/17/1992  Nam  AB 4/12/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)
579 58398 NGUYỄN VĂN HAI 6/5/1990  Nam 4/12/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ
580 58407 ĐẬU NGỌC SƠN 9/26/1990  Nam  OS 4/12/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ
581 58418 NGUYỄN DANH TUYÊN 4/1/1980  Nam  AB 4/12/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
582 58412 NGÔ SỸ TUẤN 1/4/1991  Nam  AB 4/12/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
583 58419 VŨ HOÀNG HÀ 3/26/1979  Nam  BOSUN 4/12/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
584 58427 YEH,YOU-REN 2/14/1989  Nam 4/12/2022 7:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
585 58436 LIU, YEN-TING 8/17/1990  Nam 4/12/2022 8:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
586 58445 TRẦN LÊ VŨ 4/6/1987  Nam  COOK 4/12/2022 8:02  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
587 58453 TRẦN BÁ BẰNG 2/24/1979  Nam  COOK 4/12/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
588 58457 TRẦN DANH CƯỜNG 8/15/1992  Nam  AB 4/12/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
589 58459 LÊ CÔNG TÚ 10/24/1993  Nam  AB 4/12/2022 8:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
590 58466 VŨ VĂN TOẢN 10/21/1987  Nam  AB 4/12/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
591 58468 LÊ CƯỜNG 11/2/1988  Nam  2/E 4/12/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
592 58482 LÊ VĂN TƯƠNG 1/1/1982  Nam  1/E 4/12/2022 8:12  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
593 58490 CHU VĂN LIÊN 7/16/1989  Nam  OILER 4/12/2022 8:17  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
594 58506 NGÔ QUANG HIẾU 7/8/1990  Nam  2/E 4/12/2022 8:21  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
595 58511 ĐINH VĂN ĐẠI 4/26/1986  Nam  OS 4/12/2022 8:22  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
596 58517 NGUYỄN TIẾN TRUNG 5/12/1982  Nam  AB 4/12/2022 8:23  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
597 58522 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 5/24/1988  Nam  C/O 4/12/2022 8:24  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
598 58528 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 3/18/1996  Nam  3/O 4/12/2022 8:27  Khám sức khoẻ TV Panama
599 58532 NGUYỄN XUÂN THƯỜNG 6/2/1976  Nam  CAPT 4/12/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
600 58536 JUN BYUNGSIK 12/4/1970  Nam 4/12/2022 8:34  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
601 58541 PHẠM MẠNH HẢI 2/23/1987  Nam  2/O 4/12/2022 8:36  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
602 58543 CAO VĂN BÍNH 5/8/1986  Nam  C/E 4/12/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  UT-STC
603 58546 NỊNH THÀNH ĐOÀN 2/23/1986  Nam  BOSUN 4/12/2022 8:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
604 58552 ĐẶNG HUY HOÀNG 6/17/1985  Nam  C/E 4/12/2022 8:41  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
605 58554 BÙI ĐÌNH ĐẠT 11/27/1999  Nam  AB 4/12/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
606 58558 NGUYỄN CẢNH NGÂN 8/14/1999  Nam  OS 4/12/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
607 58561 LÊ HOÀNG SƠN 8/6/1991  Nam  3/O 4/12/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LONG HƯNG
608 58563 TRƯƠNG MẬU NGHĨA 9/1/1993  Nam  OILER 4/12/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
609 58567 HOÀNG NGỌC BÍCH 6/10/1989  Nữ 4/12/2022 8:45  KSK lấy bằng lái xe nữ
610 58574 NGUYỄN TUẤN ANH 3/13/1993  Nam  3/E 4/12/2022 8:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
611 58577 ĐOÀN HỮU TUYÊN 2/19/1984  Nam  2/E 4/12/2022 8:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
612 58579 PHẠM VĂN ĐỊNH 5/4/1991  Nam 4/12/2022 8:50  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
613 58582 NGUYỄN VĂN TUẤN 10/15/1987  Nam  3/E 4/12/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
614 58584 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 8/1/1995  Nam 4/12/2022 8:51  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
615 58587 MẠC ĐÌNH TRỌNG 10/31/1980  Nam  C/O 4/12/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
616 58588 HOÀNG ĐỨC LÂM 4/6/2000  Nam  SAILOR 4/12/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
617 58593 PHÙNG LONG VŨ 3/23/1998  Nam  OILER 4/12/2022 8:56  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
618 58597 TRẦN THỊ LĨNH 5/19/1994  Nữ 4/12/2022 8:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
619 58608 TRẦN THỊ QUYÊN 8/22/1997  Nữ 4/12/2022 9:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
620 58609 MẠC VĂN CẬN 5/27/1981  Nam  3/E 4/12/2022 9:03  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
621 58614 TRẦN THANH TÌNH 11/12/1979  Nam  CAPT 4/12/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
622 58626 VŨ VĂN BẮC 10/20/1984  Nam  AB.D 4/12/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
623 58628 HOÀNG SỸ TUYẾN 7/24/1993  Nam  4/E 4/12/2022 9:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
624 58631 HOÀNG CHI ĐẠO 8/8/1991  Nam  4/E 4/12/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PETROLIMEX
625 58637 NGUYỄN VĂN TỚI 6/17/1989  Nam  2/E 4/12/2022 9:19  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
626 58643 LEE JANGHWI 7/20/1980  Nam 4/12/2022 9:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
627 58647 NGUYỄN VĂN NAM 11/27/1985  Nam  C/O 4/12/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
628 58651 VÕ VĂN TAM 9/28/1992  Nam  ELECTRIC 4/12/2022 9:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC
629 58654 ĐOÀN VĂN THÔNG 1/20/1987  Nam  C/O 4/12/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
630 58666 LƯU ĐỨC THẮNG 12/4/1994  Nam  3/O 4/12/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
631 58674 PHẠM VĂN TUẤN 9/3/1974  Nam  COOK 4/12/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
632 58686 PHÍ MINH NGỌC 4/18/1982  Nam  BOSUN 4/12/2022 9:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
633 58694 BÙI HỮU TRỊNH 1/6/1982  Nam  OS.D 4/12/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
634 58697 NGUYỄN MINH KHÔI 9/25/1985  Nam  3/E 4/12/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
635 58700 NGUYỄN VĂN MẠI 5/1/1981  Nam  COOK 4/12/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
636 58703 NGUYỄN ĐỨC KIỂN 10/22/1983  Nam  C/O 4/12/2022 9:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
637 58706 ĐẶNG VĂN QUANG 9/20/1985  Nam  1/E 4/12/2022 10:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
638 58710 LÊ NGỌC ANH 12/9/1990  Nam  2/O 4/12/2022 10:03  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
639 58713 VÕ VĂN MẠNH 7/18/1987  Nam  AB.D 4/12/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
640 58727 NGUYỄN HOÀNG ANH ANH 1/1/2003  Nam 4/12/2022 10:07  KSK lấy bằng lái xe nữ
641 58717 VÕ NHƯ PHƯƠNG 6/15/1990  Nam  AB.D 4/12/2022 10:08  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
642 58720 NGUYỄN HỮU RI 10/30/1988  Nam  AB 4/12/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
643 58724 TẠ TẤT HƯỚNG 3/26/1999  Nam  OS.D 4/12/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
644 58729 NGUYỄN HOÀNG ANH ANH 1/1/2003  Nam 4/12/2022 10:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
645 58730 NGUYỄN HẢI LUẤN 4/10/1992  Nam  OS.D 4/12/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
646 58734 PHAN VĂN HẠNH 8/27/1992  Nam  OS 4/12/2022 10:20  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
647 58735 HOÀNG XUÂN VĂN 2/26/1991  Nam  AB 4/12/2022 10:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
648 58738 NGUYỄN XUÂN HIẾU 10/26/1981  Nam  CAPT 4/12/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
649 58739 NGUYỄN PHI CHÍ 7/15/1985  Nam  OILER 4/12/2022 10:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
650 58743 HÀ DUY TÙNG 9/6/1991  Nam  2/E 4/12/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
651 58745 PHẠM HỮU MINH 9/1/1990  Nam  3/O 4/12/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
652 58746 LÊ CHÍ LÀNH 11/19/1982  Nam  C/E 4/12/2022 10:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
653 58749 TRỊNH QUANG HANH 3/11/1983  Nam  OILER 4/12/2022 10:40  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
654 58752 TRỊNH HỒNG SƠN 4/14/1997  Nam  OILER 4/12/2022 10:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
655 58754 ĐỖ VĂN LONG 9/11/1968  Nam  FITTER 4/12/2022 10:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
656 58759 NGUYỄN HỒNG KIÊN 12/30/1982  Nam  4/E 4/12/2022 10:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
657 58762 ĐẶNG TUẤN ĐẠT 1/8/2003  Nam 4/12/2022 10:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
658 58763 NGUYỄN ĐÌNH THANH 1/4/1994  Nam  AB 4/12/2022 11:01  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
659 58773 PHẠM VĂN THỰC 8/30/1978  Nam  SAILOR 4/12/2022 11:07  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  TỰ DO
660 58774 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 4/18/1994  Nam  SAILOR 4/12/2022 11:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
661 58775 PHẠM VĂN CẢNH 7/15/1988  Nam  SAILOR 4/12/2022 11:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
662 58776 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 1/27/2001  Nam 4/12/2022 11:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
663 58778 CHU VĂN THANH 10/11/1979  Nam  OILER 4/12/2022 11:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
664 58779 PHAN VĂN BÌNH 10/5/1983  Nam  OILER 4/12/2022 11:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
665 58780 CAO VĂN TÂY 9/9/1999  Nam  OILER 4/12/2022 11:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
666 58781 NGUYỄN HỒNG THÁI 3/2/1979  Nam  SAILOR 4/12/2022 11:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
667 58782 LÊ DUY TRUNG 5/15/1990  Nam  OILER 4/12/2022 11:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
668 58783 NGUYỄN TIẾN TIỆP 12/2/1972  Nam  SAILOR 4/12/2022 11:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
669 58786 TẠ VĂN TUYÊN 4/25/1988  Nam  2/E 4/12/2022 11:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
670 58787 HÀ ĐỨC LƯƠNG 10/19/2001  Nam  SAILOR 4/12/2022 11:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
671 58788 NGUYỄN VĂN CẢNH 1/10/2003  Nam  OILER 4/12/2022 11:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
672 58789 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 9/20/1984  Nam  OS 4/12/2022 11:51  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
673 58790 TRẦN VĂN THẠCH 3/22/1990  Nam  4/E 4/12/2022 11:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
674 58833 PHẠM HÙNG THẮNG 6/3/1996  Nam  SAILOR 4/12/2022 14:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama
675 58841 VŨ VĂN XIÊM 5/10/1990  Nam  SAILOR 4/12/2022 14:05  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
676 58848 PHẠM VĂN VIỆT 1/10/1988  Nam  FITTER 4/12/2022 14:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama
677 58852 ĐINH MẠNH TOÀN 2/10/1993  Nam  OILER 4/12/2022 14:13  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
678 58859 VŨ QUANG HUY 12/23/1999  Nam  OS 4/12/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
679 58867 VŨ VĂN THƯỢNG 11/1/1975  Nam  CAPT 4/12/2022 14:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
680 58870 PHAN THÀNH LUÂN 12/11/1983  Nam 4/12/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ
681 58907 PHẠM HUY HIẾU 9/6/1993  Nam  ENGINE – CADED 4/12/2022 14:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
682 58909 PHÙNG VĂN THẮNG 3/3/1998  Nam  AB 4/12/2022 14:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
683 58913 QUÁCH THANH CHUNG 4/13/1973  Nam  CAPT 4/12/2022 14:58  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
684 58914 LÊ HẢI DƯƠNG 10/26/1984  Nam  OS 4/12/2022 15:02  Chứng chỉ Panama  VINIC
685 58916 ĐÀO DUY KHÁNH 9/1/1988  Nam  OILER 4/12/2022 15:03  Chứng chỉ Panama  VINIC
686 58931 TRẦN VĂN TUẤN 2/15/1988  Nam  2/O 4/12/2022 15:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
687 58932 BÙI XUÂN HOÀNG 1/15/1994  Nam  OILER 4/12/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
688 58934 PHẠM THANH TÙNG 3/14/1983  Nam  1/E 4/12/2022 15:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
689 58935 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 11/28/1985  Nam  C/O 4/12/2022 15:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
690 58937 NGÔ VĂN THIỆN 8/26/1988  Nam  BOSUN 4/12/2022 15:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
691 58964 BÙI MINH TIẾN 10/18/1993  Nam 4/12/2022 16:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
692 58966 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 10/20/1990  Nam  OILER 4/12/2022 16:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
693 59028 VŨ DUY ANH 4/28/1997  Nam  OS 4/13/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
694 59042 TRẦN NGỌC QUÂN 11/1/1988  Nam  C/O 4/13/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
695 59056 TRẦN QUANG TRUNG 10/24/1998  Nam  AB 4/13/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ
696 59064 LÊ VĂN TẤN 6/14/1988  Nam  BOSUN 4/13/2022 7:59  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
697 59086 TRẦN THÁI ĐỊNH 8/12/1986  Nam  ENGINE – CADET 4/13/2022 8:10  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
698 59091 LÊ VĂN ANH 1/4/1989  Nam  C/O 4/13/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ
699 59102 VŨ VĂN LỘC 1/20/2001  Nam  AB 4/13/2022 8:16  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
700 59114 NGUYỄN TIẾN ĐỊNH 11/7/1989  Nam  1/E 4/13/2022 8:22  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
701 59122 TRƯƠNG VĂN ANH 6/9/1998  Nam  OILER 4/13/2022 8:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
702 59128 AN QUỐC THÀNH 12/23/2000  Nam  AB 4/13/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
703 59134 NGUYỄN HỮU KHƯƠNG 2/3/1971  Nam  COOK 4/13/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
704 59144 PHẠM VĂN HẢO 1/21/1988  Nam  C/E 4/13/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
705 59148 NGUYỄN MẠNH HÙNG 11/1/1970  Nam  AB 4/13/2022 8:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
706 59153 NGUYỄN VĂN THÀNH 5/16/1984  Nam  CAPT 4/13/2022 8:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
707 59165 LIU, YAO – JEN 4/22/1978  Nam 4/13/2022 8:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
708 59169 VŨ MẠNH CƯỜNG 7/20/1985  Nam  C/E 4/13/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
709 59176 NGUYỄN BÁ SAO 5/16/1997  Nam  AB 4/13/2022 8:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
710 59182 PHẠM DUY BÌNH 1/29/1993  Nam  AB.D 4/13/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  HADUCO
711 59186 NGUYỄN ĐẠI VIỆT 7/1/1991  Nam  3/E 4/13/2022 9:00  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
712 59195 HOÀNG MẠNH TIẾN 8/7/1993  Nam  4/E 4/13/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ
713 59199 LÊ THÀNH ĐÔ 8/18/1987  Nam  1/E 4/13/2022 9:07  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
714 59202 NGUYỄN KIM THỂ 6/5/1986  Nam  1/E 4/13/2022 9:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
715 59214 NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 10/10/1975  Nam  2/E 4/13/2022 9:17  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
716 59219 NGUYỄN THẾ QUÂN 1/29/2000  Nam  ENGINE – CADET 4/13/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
717 59224 LÊ VĂN THUẦN 9/9/1979  Nam  COOK 4/13/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG HÀNG HẢI
718 59228 VŨ ĐÌNH GIANG 12/19/1991  Nam  2/O 4/13/2022 9:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
719 59234 NGUYỄN SỸ ĐĂNG 8/4/1987  Nam  SAILOR 4/13/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
720 59238 HÀ THỊ NAM 7/5/1999  Nữ 4/13/2022 9:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
721 59242 PHAN TRỌNG HẠNH 4/7/1985  Nam  2/E 4/13/2022 9:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
722 59250 HOÀNG THANH TÙNG 8/21/1994  Nam  3/O 4/13/2022 9:40  Panama VM, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
723 59255 NGÔ VĂN THUẬN 4/20/1991  Nam  2/O 4/13/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
724 59256 A.W.M. CHANDANI ATHAPATTU 1/21/1977  Nữ 4/13/2022 9:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
725 59257 NGUYỄN VĂN HUY 2/3/1984  Nam  FITTER 4/13/2022 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
726 59258 ĐẬU TRỌNG VŨ 7/5/1985  Nam  BOSUN 4/13/2022 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
727 59260 TRẦN MINH THÀNH 8/16/1992  Nam  AB.D 4/13/2022 9:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
728 59263 LÊ XUÂN HẢI 7/9/1997  Nam  ENGINE – CADET 4/13/2022 10:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
729 59264 GU, BUGAO 1/24/1976  Nam 4/13/2022 10:03  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
730 59265 ĐẶNG HỒNG HẢI 2/18/1998  Nam  DECK – CADET 4/13/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
731 59269 HWANG JOHYUN 5/3/1986  Nam 4/13/2022 10:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
732 59270 PHẠM ĐÌNH DUY 1/8/1984  Nam  COOK 4/13/2022 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
733 59271 TRẦN THANH HIỂN 5/20/1982  Nam  CAPT 4/13/2022 10:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
734 59275 TRẦN HỮU NAM 9/16/1988  Nam  OILER 4/13/2022 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
735 59276 HỒ SỸ SÁU 11/20/1989  Nam  AB 4/13/2022 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
736 59277 VŨ NHẬT HOÀNG 2/12/1988  Nam  C/O 4/13/2022 10:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
737 59280 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 11/28/1970  Nam  C/O 4/13/2022 10:17  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
738 59282 BÙI ĐÌNH LUẬN 12/1/1993  Nam  3/O 4/13/2022 10:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
739 59284 ĐÀM TRUNG THÀNH 1/1/2000  Nam 4/13/2022 10:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
740 59286 BÙI QUANG NGỌC 9/2/1988  Nam  3/E 4/13/2022 10:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
741 59289 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 8/1/2002  Nam  OS.D 4/13/2022 10:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
742 59297 TẠ TRUNG MINH 11/21/1969  Nam  C/O 4/13/2022 11:16  KSK thuyền viên không XN  LIÊN MINH
743 59301 LÊ SỸ TRƯỜNG 6/27/1995  Nam  OS 4/13/2022 11:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
744 59363 NGUYỄN VĂN TẤC 6/2/1990  Nam  AB 4/13/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
745 59376 PHẠM HỮU PHƯỚC 10/20/2001  Nam  OS 4/13/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
746 59383 NGUYỄN XUÂN LÂM 1/1/1983  Nam  C/O 4/13/2022 14:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
747 59386 TRẦN VĂN PHÚ 4/15/1990  Nam  OILER 4/13/2022 14:35  Chứng chỉ Panama  VINIC
748 59392 LÊ THỊ LOAN 8/10/1980  Nữ 4/13/2022 14:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
749 59401 NGUYỄN ĐỨC LỢI 3/26/1984  Nam  AB 4/13/2022 14:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
750 59404 NGUYỄN VIỆT HÀ 4/20/1987  Nam  BOSUN 4/13/2022 14:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINASHIP
751 59406 NGUYỄN QUANG LINH 12/6/1984  Nam  C/E 4/13/2022 14:59  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
752 59410 PHẠM NGỌC SƠN 5/19/1998  Nam  COOK 4/13/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
753 59427 HOÀNG ĐỨC ĐẠT 8/4/1994  Nam  4/E 4/13/2022 15:41  Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
754 59428 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 4/7/1993  Nam  3/E 4/13/2022 15:42  Chứng chỉ Panama  ĐÔNG LONG
755 59433 BÙI HUY BÌNH 10/10/1987  Nam 4/13/2022 15:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIỆT XÔ PETRO
756 59444 LÊ HỮU TIÊN 2/5/1988  Nam  AB 4/13/2022 16:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
757 59487 PHẠM CAO CƯỜNG 1/25/1981  Nam  CAPT 4/14/2022 7:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  ITC
758 59498 LÊ NGỌC HÙNG 10/2/1985  Nam  OILER 4/14/2022 7:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
759 59505 NGUYỄN ĐỨC THÊ 6/6/1968  Nam  SAILOR 4/14/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ
760 59510 NGUYỄN VĂN TUÂN 6/8/1984  Nam  C/O 4/14/2022 7:36  Khám sức khỏe TV song ngữ
761 59514 NGUYỄN VĂN VUI 12/20/1972  Nam  COOK 4/14/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ
762 59517 NGUYỄN DUY CƯỜNG 5/19/1990  Nam  OILER 4/14/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
763 59529 ĐẶNG VĂN HẢI 3/21/1983  Nam  OILER 4/14/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
764 59537 NGUYỄN DUY THANH 2/29/1984  Nam  ELECTRIC 4/14/2022 7:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
765 59543 TRẦN MẠNH HÙNG 8/22/1996  Nam  AB 4/14/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
766 59548 NGUYỄN VĂN THÍCH 5/5/1992  Nam  OILER 4/14/2022 7:53  Khám sức khoẻ TV Panama  FGAS
767 59557 TRẦN QUANG VƯƠNG 5/23/1973  Nam  CAPT 4/14/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
768 59567 NGUYỄN BÁ VINH 10/3/1991  Nam  M/M 4/14/2022 7:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
769 59578 TRƯƠNG HỮU LÃM 10/20/1991  Nam  DECK – CADET 4/14/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
770 59581 DƯƠNG VĂN NINH 7/2/1993  Nam  SAILOR 4/14/2022 8:04  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
771 59585 NGUYỄN HOÀNG LONG 4/8/1987  Nam  C/O 4/14/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
772 59590 NGUYỄN THÀNH QUANG 10/5/1993  Nam  3/O 4/14/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI VÂN
773 59594 PHẠM VĂN THẾ 3/28/1989  Nam  3/O 4/14/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
774 59605 TRẦN VŨ LINH 1/2/1998  Nam  AB 4/14/2022 8:19  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
775 59609 NGUYỄN THẾ LỮ 11/12/1983  Nam  COOK 4/14/2022 8:20  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
776 59617 LÊ VĂN THẾ 12/19/1991  Nam  4/E 4/14/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
777 59623 BÙI THANH QUANG 5/4/1989  Nam  2/E 4/14/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
778 59640 LÊ ANH NGHĨA 3/21/1997  Nam  OILER 4/14/2022 8:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
779 59645 PHAN VIẾT THIÊN 2/8/1989  Nam  AB 4/14/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Lao Động Với Nước Ngoài
780 59648 ĐOÀN ANH MINH 10/20/2000  Nam 4/14/2022 8:37  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
781 59650 ĐỖ QUANG HẢI 11/20/1986  Nam  SAILOR 4/14/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
782 59660 ĐỖ HỒNG HUẤN 10/10/1990  Nam  OILER 4/14/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  BÌNH MINH
783 59671 BÙI VĂN BA 3/13/1999  Nam  OILER 4/14/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  Công ty TNHH cung ứng thuyền viên SCC
784 59680 MẠC TƯ THUẬN 1/28/1987  Nam  C/O 4/14/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
785 59684 VŨ MẠNH HÀ 11/7/1984  Nam  C/E 4/14/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Lao Động Với Nước Ngoài
786 59700 LIN, JEN-CHIEH 12/29/1978  Nam 4/14/2022 9:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
787 59704 XU, JUNXIAN 3/21/1980  Nữ 4/14/2022 9:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
788 59708 VŨ QUANG KHẢI 11/10/1991  Nam  OS 4/14/2022 9:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
789 59710 NGUYỄN THẢO LY 5/22/1993  Nữ 4/14/2022 9:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
790 59712 PHẠM ĐỨC THÀNH 8/5/1994  Nam 4/14/2022 9:11  KSK lấy bằng lái xe nam
791 59721 NGUYỄN MINH TUYÊN 10/5/1984  Nam  AB 4/14/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ
792 59723 CELE JABULANI AMOS 5/5/1984  Nam 4/14/2022 9:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
793 59727 PHẠM VĂN VŨ 8/16/1997  Nam  OS 4/14/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ
794 59729 NGUYỄN NGỌC TÍN 4/1/1991  Nam  2/O 4/14/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ
795 59732 BÙI ĐỨC SÓNG 2/25/1984  Nam  C/E 4/14/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  PTSC-GS
796 59735 NGUYỄN TIẾN DŨNG 5/12/1976  Nam  C/E 4/14/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
797 59739 TRƯƠNG QUANG HUY 7/1/1998  Nam  OS 4/14/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
798 59745 ĐÀO BÁ LƯỢNG 10/4/1984  Nam  FITTER 4/14/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
799 59748 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 1/26/1988  Nam  2/O 4/14/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
800 59756 HỒ TRỌNG HƯỞNG 8/6/1981  Nam  OILER 4/14/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
801 59757 NGUYỄN DUY HƯỚNG 5/26/1996  Nam  OILER 4/14/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
802 59761 TRẦN VĂN CHỈNH 3/13/1985  Nam  FITTER 4/14/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
803 59763 TRẦN HỮU ĐỨC 9/23/1990  Nam  2/O 4/14/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
804 59764 NGÔ THÀNH LUÂN 11/23/1993  Nam  3/O 4/14/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
805 59766 ĐÀO VĂN HƯNG 7/31/2000  Nam  ENGINE – CADET 4/14/2022 10:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
806 59767 NGUYỄN HUY HOÀNG 3/30/1999  Nam  ENGINE – CADET 4/14/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
807 59771 NGUYỄN VĂN GIỚI 1/28/1972  Nam  M/M 4/14/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
808 59775 NGUYỄN VĂN ÁNH 10/10/1986  Nam  1/E 4/14/2022 10:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
809 59778 LƯƠNG THỊ NHÃ 6/12/1993  Nữ 4/14/2022 10:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
810 59780 NGUYỄN XUÂN ĐỊNH 2/16/1985  Nam  OS 4/14/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
811 59820 NGUYỄN THANH TÂN 1/23/1984  Nam  1/E 4/14/2022 13:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC
812 59828 BÙI ĐỨC SƠN 8/29/1986  Nam  C/O 4/14/2022 13:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
813 59835 ALBERT LOUIS 10/19/1998  Nam  DECK – CADET 4/14/2022 13:57  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
814 59840 GAJMAL ADITYA JANARDHAN 7/25/1999  Nam 4/14/2022 14:03  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
815 59846 SUBRAMANIYAN MARI MUTHU 1/9/2000  Nam  DECK – CADET 4/14/2022 14:08  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
816 59853 RAGHAVAN CHARAN 4/20/1998  Nam  OILER 4/14/2022 14:12  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
817 59859 TẠ TÀI NGUYÊN 7/10/1993  Nam  AB 4/14/2022 14:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
818 59861 TRẦN VĂN ĐỈNH 4/18/2000  Nam  AB 4/14/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ
819 59864 NGUYỄN VĂN TÙNG 4/20/1990  Nam  3/O 4/14/2022 14:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
820 59869 MA CÔNG YÊN 2/17/1991  Nam  COOK 4/14/2022 14:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN THÀNH HƯNG
821 59876 KANDHAIYAN AJITHKUMAR 9/16/1997  Nam  ENGINE – CADET 4/14/2022 14:42  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
822 59878 NAGENDRAN DHINESH 1/22/1997  Nam  ENGINE – CADET 4/14/2022 14:47  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)  PHÚ TÀI
823 59881 ĐÀO NHƯ BẮC 8/1/1986  Nam  C/O 4/14/2022 14:54  Khám sức khoẻ TV Panama
824 59886 ĐOÀN VĂN QUỲNH 3/29/1992  Nam  2/O 4/14/2022 14:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
825 59895 TRẦN VĂN TỚI 9/4/1966  Nam  COOK 4/14/2022 15:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
826 59898 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 11/20/1996  Nữ 4/14/2022 15:12  KSK lấy bằng lái xe nữ
827 59908 TRẦN VĂN ÁNH 11/18/1995  Nam  SAILOR 4/14/2022 15:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
828 59917 ĐÀO VĂN HƯNG 7/31/2000  Nam  ENGINE – CADET 4/14/2022 15:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
829 59918 NGUYỄN HUY HOÀNG 3/30/1999  Nam  ENGINE – CADET 4/14/2022 15:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
830 59919 TRẦN VĂN HỒNG 10/16/1995  Nam  OILER 4/14/2022 15:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
831 59920 TANG, JIANHUA 5/11/1971  Nam 4/14/2022 15:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.