0225.3.519.687

Danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 05 năm 2022

Viện Y học biển Việt Nam thông báo danh sách các thuyền viên có đăng ký khám và cấp chứng chỉ tại Viện Y học biển Việt Nam tháng 5 năm 2022

Các thuyền viên không có tên trong danh sách này Viện không quản lý hồ sơ chứng chỉ. Trân trọng thông báo tới các Công ty và các Tổ chức để tiện tra cứu.

STT Mã phiếu khám Tên bệnh nhân Năm sinh Giới tính Chức danh Ngày đăng ký Gói khám Công ty
1 68229 TRẦN CÔNG MINH 3/28/1999  Nam  OILER 5/5/2022 7:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
2 68240 TRẦN VĂN NHO 3/25/1985  Nam  1/E 5/5/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
3 68248 ĐẶNG ÍCH TUÂN 1/18/1985  Nam  2/E 5/5/2022 7:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
4 68253 PHẠM VĂN CHUNG 10/28/1963  Nam  BOSUN 5/5/2022 7:42  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
5 68272 NGUYỄN TIẾN LỢI 3/1/1985  Nam  2/E 5/5/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
6 68277 PHẠM HỒNG PHONG 11/14/1976  Nam  C/E 5/5/2022 7:53  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
7 68282 NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG 7/2/1985  Nam  CAPT 5/5/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
8 68296 BÙI ĐÌNH QUANG 6/5/1985  Nam  3/O 5/5/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
9 68300 TẠ VĂN ĐẠI 6/10/1983  Nam  2/E 5/5/2022 8:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
10 68313 BÙI QUỐC SƠN 1/10/1992  Nam  OS.D 5/5/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
11 68328 BÙI QUANG KHẢI 7/5/2000  Nam  DECK – CADET 5/5/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
12 68357 ĐÀO ANH SƠN 10/1/1985  Nam  OILER 5/5/2022 8:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTSC MARINE
13 68362 ĐẶNG MINH HANH 4/29/1978  Nam  OILER 5/5/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
14 68369 LƯƠNG VĂN CÔNG 4/2/1985  Nam  2/E 5/5/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
15 68374 ĐỖ HỮU HIỂN 2/19/1986  Nam  AB.D 5/5/2022 8:33  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
16 68379 VŨ MINH HIẾU 10/27/1998  Nam  COOK 5/5/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
17 68387 LÊ THANH THỌ 11/2/1987  Nam  AB 5/5/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
18 68395 MAI VĂN THỊNH 7/3/1975  Nam  C/E 5/5/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
19 68393 ĐÀO PHƯƠNG LINH 1/11/2002  Nam 5/5/2022 8:44  KSK lấy bằng lái xe nữ
20 68400 NGUYỄN ĐỨC THANH 8/2/1990  Nam  3/E 5/5/2022 8:46  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
21 68403 NGUYỄN VĂN NAM 2/6/1987  Nam  1/E 5/5/2022 8:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
22 68412 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 1/23/1985  Nam  2/E 5/5/2022 8:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
23 68415 NGUYỄN VĂN BAN 4/6/1988  Nam  ELECTRIC 5/5/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
24 68427 VŨ VĂN THỦY 10/15/1994  Nam  OS.D 5/5/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
25 68420 NGUYỄN XUÂN KHIÊU 5/6/1963  Nam  CAPT 5/5/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
26 68429 NGUYỄN NGỌC SĨ 3/16/1984  Nam  C/O 5/5/2022 8:58  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
27 68431 TRẦN ĐỖ HOÀNG 5/27/1985  Nam  3/O 5/5/2022 9:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
28 68434 LÊ XUÂN THÁI 1/2/1973  Nam  C/E 5/5/2022 9:01  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
29 68440 HOÀNG DUY THẮNG 9/10/1977  Nam  2/E 5/5/2022 9:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
30 68444 VINOTH KUMAR MUTHU KUMAR 6/13/1993  Nam  3/E 5/5/2022 9:03  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
31 68448 MANG ĐÌNH LUYỆN 11/10/1966  Nam  SAILOR 5/5/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
32 68459 DƯƠNG VĂN TUẤN 3/29/1997  Nam  SAILOR 5/5/2022 9:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
33 68452 HOÀNG VĂN PHƯƠNG 5/1/1983  Nam  OILER 5/5/2022 9:09  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
34 68457 CHU GIA THÊM 7/10/1988  Nam  OILER 5/5/2022 9:12  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
35 68460 NGUYỄN THẾ HÙNG 5/19/1989  Nam  M/M 5/5/2022 9:21  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
36 68461 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 9/6/1998  Nam  OS 5/5/2022 9:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
37 68462 HÀ THẾ LONG 5/19/1998  Nam  SAILOR 5/5/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N)
38 68466 TRẦN VIỆT HÙNG 11/20/1999  Nam  COOK 5/5/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
39 68465 TRẦN QUANG MẠNH 2/8/1992  Nam  AB 5/5/2022 9:24  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
40 68467 ĐỖ VĂN PHÓNG 6/15/1985  Nam  OS 5/5/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
41 68471 NGYỄN THẾ MINH 6/16/1980  Nam  OILER 5/5/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
42 68469 TRẦN VĂN TRUNG 11/10/1999  Nam  OS.E 5/5/2022 9:26  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
43 68472 PHẠM THẾ MẠNH 8/14/1989  Nam  OS.E 5/5/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
44 68475 HỒ SỸ TIẾN DŨNG 2/3/1991  Nam  COOK 5/5/2022 9:28  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
45 68476 TRẦN CÔNG BẮC 11/5/2001  Nam  M/M 5/5/2022 9:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
46 68483 ĐỖ DOÃN DŨNG 10/18/1980  Nam  CAPT 5/5/2022 9:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
47 68484 NGUYỄN MINH TUẤN 11/21/1990  Nam  C/O 5/5/2022 9:35  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
48 68486 LÊ VĂN TRỊNH 6/24/1990  Nam  2/O 5/5/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  Công Ty Cổ Phần Dầu Khí FGAS
49 68487 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 8/8/1981  Nam  2/O 5/5/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
50 68488 PHẠM QUANG ĐẠO 11/13/1992  Nam  3/O 5/5/2022 9:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
51 68489 LÊ VĂN CHÍNH 9/1/1964  Nam  C/E 5/5/2022 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
52 68490 NGUYỄN XUÂN THẢO 8/7/1984  Nam  2/E 5/5/2022 9:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
53 68491 NGUYỄN MINH VƯƠNG 11/26/1987  Nam  3/E 5/5/2022 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
54 68492 HOÀNG HẢI ANH 9/12/1993  Nam  4/E 5/5/2022 9:40  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
55 68493 NGUYỄN HOÀNG TÍN 9/18/1999  Nam 5/5/2022 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
56 68494 TRẦN DANH TRIỀU 11/21/1979  Nam  BOSUN 5/5/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
57 68495 ĐINH XUÂN BẢO 5/6/1997  Nam  SAILOR 5/5/2022 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
58 68496 PHẠM VĂN ĐÔNG 11/20/1987  Nam  AB 5/5/2022 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
59 68497 CAO VĂN HẢI 11/12/1987  Nam  OS.D 5/5/2022 9:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
60 68500 TRƯƠNG VĂN HẢI 5/4/1984  Nam  FITTER 5/5/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
61 68499 HOÀNG NGỌC NGUYỆN 10/9/1985  Nam 5/5/2022 9:45  KSK lấy bằng lái xe nam
62 68501 CAO VĂN VŨ 3/4/1990  Nam  OS.E 5/5/2022 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
63 68502 PHẠM NGỌC THUẦN 6/14/1998  Nam  ELECTRIC 5/5/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
64 68504 HOÀNG VĂN QUANG 11/20/1991  Nam  COOK 5/5/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
65 68509 NGUYỄN TRỌNG NINH 8/9/1987  Nam  3/E 5/5/2022 9:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
66 68513 TẠ NGỌC QUÝ 1/3/1987  Nam  3/E 5/5/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  KHÔI NGUYÊN
67 68515 NGUYỄN THANH DŨNG 2/26/1984  Nam  AB.D 5/5/2022 10:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HOÀNG HƯNG
68 68516 GIANG VĂN LÂM 10/20/1995  Nam  OS 5/5/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG TRIỆU
69 68523 LƯU HỮU NGỌC 1/20/1991  Nam  4/E 5/5/2022 10:25  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
70 68541 ĐOÀN VĂN KHA 1/3/1990  Nam  OS.E 5/5/2022 11:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
71 68563 PHẠM ĐỨC TÀI 9/8/1991  Nam  AB.D 5/5/2022 13:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
72 68568 NGUYỄN HOÀNG VŨ 10/6/1997  Nam  AB.E 5/5/2022 13:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
73 68573 HOÀNG VĂN THẮNG 1/30/1996  Nam  OS.D 5/5/2022 13:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
74 68578 NINH VĂN THÀNH 10/29/2000  Nam  OS 5/5/2022 14:00  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
75 68584 VŨ THÁI HOÀNG 10/25/2003  Nam  COOK 5/5/2022 14:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
76 68588 NGUYỄN TUẤN ANH 8/1/1991  Nam  AB 5/5/2022 14:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
77 68592 ĐỖ VĂN DIỆN 2/22/1993  Nam  ELECTRIC 5/5/2022 14:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
78 68597 NGÔ VĂN THUẤN 2/12/1988  Nam  3/O 5/5/2022 14:19  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
79 68605 BÙI VĂN NAM 6/20/1986  Nam  C/E 5/5/2022 14:25  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
80 68623 LÊ HỒNG NAM 3/30/1972  Nam 5/5/2022 14:39  Chứng chỉ Panama  VIGOR
81 68631 NGUYỄN VĂN LONG 4/30/1988  Nam  2/O 5/5/2022 14:45  Chứng chỉ Panama  AN HẢI
82 68638 NGUYỄN PHÚ KHÁNG 12/19/1981  Nam  CAPT 5/5/2022 14:56  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
83 68641 TRẦN VĂN THÁI 6/12/1993  Nam 5/5/2022 15:01  KSK lấy bằng lái xe nam
84 68650 NGUYỄN DUY DƯƠNG 9/12/1982  Nam  3/O 5/5/2022 15:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
85 68653 NGUYỄN VĂN QUYẾT 6/24/1992  Nam  2/O 5/5/2022 15:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
86 68654 LÊ KHẮC SƠN 7/15/1983  Nam  C/O 5/5/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
87 68656 NGUYỄN VĂN PHÚC 7/10/1999  Nam  OS 5/5/2022 15:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
88 68663 LƯƠNG VIỆT HOÀNG 4/1/2001  Nam  OS 5/5/2022 15:21  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
89 68671 PHẠM XUÂN HẢI 6/27/1994  Nam  COOK 5/5/2022 15:54  Khám sức khoẻ TV Panama
90 68729 TRẦN VĂN CẦU 8/20/1994  Nam  OILER 5/6/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
91 68734 NGUYỄN VĂN DŨNG 8/17/1973  Nam  C/E 5/6/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
92 68756 PHẠM HUY DANH 2/4/1996  Nam  4/E 5/6/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
93 68770 TRẦN VĂN THƯƠNG 2/1/1983  Nam  C/E 5/6/2022 7:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN LONG
94 68792 NGUYỄN QUANG HƯNG 12/13/1992  Nam  3/E 5/6/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
95 68819 BÙI THÀNH HIẾU 10/5/1993  Nam  ELECTRIC 5/6/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
96 68825 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 12/6/1989  Nam  3/E 5/6/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
97 68830 PHẠM NGỌC TUYỀN 8/14/1992  Nam  4/E 5/6/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
98 68835 NGUYỄN XUÂN HỒNG 7/7/1996  Nam  AB 5/6/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
99 68842 THẠCH HỒNG TỚI 8/12/1995  Nam  AB 5/6/2022 8:31  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
100 68847 NGUYỄN NHẬT HÀO 9/10/2002  Nam  DECK – CADET 5/6/2022 8:36  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
101 68850 VŨ NGỌC THAO 3/25/1993  Nam  3/E 5/6/2022 8:38  Khám sức khoẻ TV Panama  FGAS
102 68859 PHẠM SINH KỲ 3/30/1993  Nam  3/E 5/6/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
103 68865 TRỊNH QUỐC TRIỀU 2/21/1983  Nam  1/E 5/6/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  PACIFIC
104 68888 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 4/20/1995  Nam 5/6/2022 9:04  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
105 68895 TRẦN VĂN HƯNG 3/27/1982  Nam  C/E 5/6/2022 9:10  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
106 68900 ĐÀO THU HÀ 7/18/2000  Nam 5/6/2022 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
107 68909 HOÀNG VĂN TRUNG 6/5/1983  Nam  C/E 5/6/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
108 68923 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 11/30/1995  Nam 5/6/2022 9:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
109 68924 PHẠM VĂN LÁNG 1/1/1967  Nam 5/6/2022 9:29  KSK lấy bằng lái xe nam
110 68936 NGUYỄN VĂN BIỂN 5/10/1986  Nam  2/O 5/6/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
111 68942 HÀ VĂN PHONG 6/25/1988  Nam  AB 5/6/2022 10:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
112 68946 LÊ VĂN MẠNH 3/28/1996  Nam  AB.D 5/6/2022 10:22  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
113 68948 NGUYỄN HOÀNG HẢI 2/22/1989  Nam  AB.D 5/6/2022 10:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
114 68950 PHẠM VĂN SƠN 10/11/1991  Nam 5/6/2022 10:31  KSK lấy bằng lái xe nam
115 68953 VŨ KHÁNH VINH 9/1/1991  Nam  OILER 5/6/2022 10:46  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
116 68956 TRẦN VĂN ĐIỆN 8/21/1996  Nam  AB.D 5/6/2022 11:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
117 68992 ĐỖ VĂN TUYẾN 10/22/1983  Nam  BOSUN 5/6/2022 13:50  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
118 68995 PHẠM VĂN HÙNG 9/7/1991  Nam  WPR 5/6/2022 13:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
119 68996 NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH 1/31/1991  Nam  2/O 5/6/2022 13:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
120 69004 NGUYỄN CẢNH LỘC 4/22/1997  Nam  M/M 5/6/2022 13:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
121 69016 SIỀU VĂN KHUÝNH 6/23/1987  Nam 5/6/2022 14:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
122 69018 MAI THỊ TUÂN 1/16/1988  Nữ 5/6/2022 14:09  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
123 69019 LƯU ĐÌNH LỤC 9/22/1987  Nam  COOK 5/6/2022 14:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
124 69033 NGUYỄN NAM TIẾN 7/23/1979  Nam  C/E 5/6/2022 14:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
125 69038 PHẠM ĐỨC HOÀNG 2/2/1992  Nam  2/E 5/6/2022 14:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
126 69057 TRỊNH TỨ TRUNG 2/14/1975  Nam  COOK 5/6/2022 14:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TRƯỜNG PHÁT LỘC
127 69063 NGUYỄN VĂN TUYÊN 1/10/1987  Nam  2/O 5/6/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
128 69066 CAO ĐỨC PHÚC 11/29/2002  Nam  OS.D 5/6/2022 14:57  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
129 69071 PHẠM NGỌC NAM 9/22/1999  Nam  AB.D 5/6/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
130 69074 LÊ VĂN ĐỨC 1/5/1968  Nam  M/M 5/6/2022 15:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
131 69098 LÊ TRỌNG NGHĨA 7/2/2000  Nam  DECK – CADET 5/6/2022 16:33  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
132 69121 TRẦN THẾ VĨNH 9/26/1990  Nam  3/E 5/7/2022 7:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
133 69123 ĐẶNG ĐÌNH QUÝ 6/8/1993  Nam  OILER 5/7/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
134 69130 LÊ NGỌC QUÝ 5/25/1993  Nam  4/E 5/7/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
135 69131 NGUYỄN VĂN BẢO 2/1/1988  Nam  WPR 5/7/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
136 69133 PHAN ĐĂNG SÁNG 9/30/1984  Nam  C/E 5/7/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
137 69134 TRỊNH XUÂN HUYẾN 10/10/1981  Nam  2/E 5/7/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
138 69139 LÊ VĂN MẠNH 8/3/1995  Nam  OILER 5/7/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
139 69140 VŨ THÀNH LONG 4/9/1988  Nam  STEWARD 5/7/2022 8:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
140 69141 PHẠM TRUNG KIÊN 7/30/1990  Nam 5/7/2022 8:39  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
141 69146 PHẠM VĂN TRUNG 9/5/1989  Nam 5/7/2022 8:54  KSK lấy bằng lái xe nam
142 69156 TRẦN VĂN THỊNH 11/13/1989  Nam  1/E 5/7/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
143 69278 BÙI QUANG HUY 1/4/1983  Nam  2/E 5/9/2022 7:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
144 69324 LÊ VĂN TRÍ 11/12/1994  Nam  4/E 5/9/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
145 69331 NGUYỄN HOÀNG LAN HƯƠNG 1/1/1985  Nữ 5/9/2022 7:50  Khám sức khỏe định kỳ lái xe nữ
146 69336 BÙI ĐỨC THIỆN 2/12/1990  Nam  AB 5/9/2022 7:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC
147 69343 DƯƠNG VĂN QUYỀN 2/1/2001  Nam  DECK – CADET 5/9/2022 7:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
148 69348 NGUYỄN VĂN KHỞI 8/31/1977  Nam  CAPT 5/9/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
149 69355 TU HOÀNG AN 6/26/1991  Nam  SAILOR 5/9/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
150 69360 TRẦN VĂN THẾ 7/25/2002  Nam  AB 5/9/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN VIỆT
151 69372 HOÀNG VĂN LINH 10/18/1984  Nam  OS 5/9/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
152 69375 SIỀU VĂN THIỆN 12/22/1988  Nam 5/9/2022 8:10  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
153 69377 MAI THỊ TOÀN 11/29/1991  Nữ 5/9/2022 8:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
154 69383 SIỀU VĂN TƯỞNG 7/12/1993  Nam 5/9/2022 8:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
155 69389 NGÔ THỊ THOA 5/19/1993  Nữ 5/9/2022 8:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
156 69394 SIỀU VĂN ĐIỆN 2/12/1993  Nam 5/9/2022 8:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
157 69399 SIÊU VĂN LIÊN 6/15/1983  Nam 5/9/2022 8:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
158 69403 SIỀU VĂN ĐẠT 11/3/1991  Nam 5/9/2022 8:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
159 69411 HÀ VĂN TUẤN 7/29/1987  Nam  AB 5/9/2022 8:22  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
160 69420 NGUYỄN VĂN HÙNG 6/6/2000  Nam  AB.E 5/9/2022 8:24  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
161 69424 PHAN QUANG LUẬN 4/10/1995  Nam  AB.D 5/9/2022 8:26  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
162 69433 VŨ ĐÌNH TRANG 10/17/1993  Nam  ELECTRIC 5/9/2022 8:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
163 69441 LÊ HỒNG TRỰC 3/2/1971  Nam  C/E 5/9/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ
164 69446 HỨA VĂN QUYẾT 3/9/1989  Nam  3/O 5/9/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ
165 69450 BÙI QUANG HUY 3/18/2000  Nam  DECK – CADET 5/9/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
166 69451 HOÀNG TRỌNG KIÊN 4/27/2001  Nam  DECK – CADET 5/9/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
167 69452 NGUYỄN VIẾT HUYNH 12/6/1996  Nam  AB 5/9/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
168 69456 VŨ TRUNG HIẾU 10/23/2001  Nam  DECK – CADET 5/9/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
169 69457 NGÔ THỊ DIỆU 6/22/1997  Nữ 5/9/2022 8:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
170 69461 PHAN VĂN DANH 5/21/1997  Nam  OILER 5/9/2022 8:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
171 69464 ĐỖ VIẾT KHANG 11/6/1995  Nam  3/O 5/9/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ
172 69465 VŨ HOÀNG HIỆP 9/7/2000  Nam  OS 5/9/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
173 69466 HOÀNG XUÂN CẢNH 3/6/1983  Nam  C/O 5/9/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
174 69469 TRẦN ĐỨC CẦU 8/8/1986  Nam  2/E 5/9/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
175 69472 LÊ QUANG DƯƠNG 5/27/1990  Nam  3/O 5/9/2022 8:58  Chứng chỉ Panama  SUMASER
176 69475 BÙI VĂN BIÊN 5/10/1989  Nam  COOK 5/9/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
177 69479 ĐÀM CÔNG TÂM 1/2/1993  Nam  ELECTRIC 5/9/2022 9:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
178 69485 NGUYỄN VĂN THI 10/2/1997  Nam  AB 5/9/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
179 69488 TRẦN QUỐC HƯNG 11/8/2000  Nam  DECK – CADET 5/9/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
180 69489 HOÀNG NGỌC TUẤN 12/14/1986  Nam  OILER 5/9/2022 9:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
181 69492 BÙI HUY THẮNG 10/7/1995  Nam  3/E 5/9/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ
182 69500 PHAN CÔNG PHÚC 11/10/1996  Nam  AB.D 5/9/2022 9:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
183 69511 QIU XIAN YAO 1/1/1982  Nam 5/9/2022 9:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
184 69512 DENG XIN HUI 8/15/1971  Nam 5/9/2022 9:29  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
185 69514 WU BING NONG 1/1/1974  Nam 5/9/2022 9:30  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
186 69516 SUN ZE HONG 9/13/1984  Nam 5/9/2022 9:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
187 69518 PHẠM THỊ NHUNG 1/1/1988  Nữ 5/9/2022 9:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
188 69522 BÙI KHẮC THÊ 8/18/1984  Nam  OS 5/9/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ
189 69526 PHAN THẾ GIANG 8/30/1988  Nam  AB 5/9/2022 9:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
190 69537 HÀ CÔNG DANH 10/4/2002  Nam  OS 5/9/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ
191 69542 CAO THÀNH LONG 6/3/1995  Nam  ELECTRIC 5/9/2022 10:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
192 69544 TRẦN ĐÌNH LUẬN 9/21/1964  Nam  CAPT 5/9/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
193 69551 PHẠM TRỌNG THUẦN 8/27/1979  Nam  C/E 5/9/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NHẬT MINH
194 69552 NGUYỄN VĂN HỘI 8/28/1992  Nam  3/O 5/9/2022 10:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
195 69555 LÊ VĂN TỈNH 3/21/1988  Nam  2/E 5/9/2022 11:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
196 69605 ĐÀM VĂN KHANH 9/7/1995  Nam  M/M 5/9/2022 13:54  Khám sức khỏe TV song ngữ
197 69613 LÊ MẠNH DŨNG 5/23/1989  Nam  AB.E 5/9/2022 13:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
198 69617 ĐÀO VĂN CHINH 9/22/2003  Nam  OS 5/9/2022 14:00  Khám sức khỏe TV song ngữ
199 69629 TẠ DUY THẠCH 5/19/1983  Nam  CAPT 5/9/2022 14:06  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
200 69658 LÃ THỊ DUNG 1/1/1984  Nữ 5/9/2022 14:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
201 69662 PHẠM VĂN VIỆT 2/16/1996  Nam  OILER 5/9/2022 14:36  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
202 69666 YU, TAO 8/7/1987  Nam 5/9/2022 14:39  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
203 69670 NGÔ VĂN TUẤN 5/10/1963  Nam  COOK 5/9/2022 14:43  Khám sức khoẻ TV Panama  Sao Viet Transco
204 69682 TRẦN VĂN CẦU 8/20/1994  Nam  OILER 5/9/2022 15:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
205 69693 TRẦN VĂN NGHĨA 3/15/1989  Nam  2/O 5/9/2022 15:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
206 69695 ZHANG, LIANG XIONG 2/21/1963  Nam 5/9/2022 15:27  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
207 69804 TẠ QUANG THẮNG 7/31/1991  Nam  DECK BOY 5/10/2022 7:31  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
208 69814 TRẦN VIỆT TOÀN 10/4/2000  Nam  DECK – CADET 5/10/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
209 69827 NGUYỄN VĂN TUẤN 6/6/1985  Nam  C/E 5/10/2022 7:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
210 69834 TRẦN VĂN KHƯƠNG 6/15/1983  Nam  CAPT 5/10/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
211 69840 PHÍ NHƯ CHUNG 7/11/1989  Nam  3/O 5/10/2022 7:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
212 69851 NGUYỄN HỮU TIỆP 8/15/1985  Nam  FITTER 5/10/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
213 69856 PHẠM TIẾN ĐẠT 10/7/2000  Nam  DECK – CADET 5/10/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
214 69861 HOÀNG VĂN LONG 8/28/2000  Nam  DECK – CADET 5/10/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
215 69869 BÙI TRUNG KIÊN 1/15/1995  Nam  3/O 5/10/2022 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  AN PHÁT
216 69873 LƯƠNG VĂN THIỆN 2/19/1993  Nam  4/E 5/10/2022 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
217 69879 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 6/29/2000  Nam  DECK – CADET 5/10/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
218 69886 NGUYỄN QUANG SANG 3/16/1998  Nam  OILER 5/10/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
219 69889 PHÀNG A CÂU 10/10/1985  Nam 5/10/2022 8:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
220 69893 SÙNG THỊ SAY 9/6/1996  Nữ 5/10/2022 8:20  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
221 69897 ZOU LIU 8/11/1984  Nữ 5/10/2022 8:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
222 69903 NGUYỄN VĂN QUÂN 9/8/1994  Nam  AB 5/10/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
223 69906 VI VĂN TẰM 9/12/1986  Nam 5/10/2022 8:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
224 69912 NGUYỄN KHẮC CHIẾN 11/30/1981  Nam  OILER 5/10/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
225 69922 TRẦN VĂN CHỦ 2/17/1993  Nam  SAILOR 5/10/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
226 69924 TRẦN VĂN THIÊN 9/14/1982  Nam  AB 5/10/2022 8:38  Chứng chỉ Panama  SUNRISE MANPOWER
227 69931 LÊ VĂN THỊNH 7/24/1966  Nam  FITTER 5/10/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  vcsc
228 69936 HÀ NGỌC TUẤN 12/28/1980  Nam  AB 5/10/2022 8:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
229 69940 ĐỖ VĂN THÀNH 8/4/2002  Nam  OS 5/10/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
230 69943 ĐẶNG NGỌC ĐẠT 10/23/2002  Nam  WPR 5/10/2022 8:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
231 69944 VŨ VĂN HÒA 5/9/1992  Nữ 5/10/2022 8:53  KSK Damen – Thợ sơn 409.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
232 69945 TRẦN QUÝ THỌ 4/16/1993  Nam  3/E 5/10/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
233 69953 NGUYỄN VĂN LINH 5/4/1990  Nam 5/10/2022 9:02  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
234 69956 THÁI VĂN CHÍN 11/20/1979  Nam 5/10/2022 9:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
235 69957 HÀ VĂN DŨNG 2/28/1984  Nam  BOSUN 5/10/2022 9:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ
236 69963 ĐẶNG VĂN DŨNG 5/1/1993  Nam  AB.D 5/10/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
237 69965 TRẦN HOÀNG PHÚC SƠN 4/26/1998  Nam 5/10/2022 9:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
238 69967 NGUYỄN NHƯ TÀI 7/12/2001  Nam  DECK – CADET 5/10/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
239 69968 CAO VĂN DŨNG 5/20/1986  Nam  CAPT 5/10/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ
240 69969 PHẠM TRUNG KIÊN 4/19/2001  Nam  DECK – CADET 5/10/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
241 69971 TRƯƠNG VĂN HUY 3/8/1992  Nam  OILER 5/10/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
242 69973 NGUYỄN VĂN THUẦN 6/25/1993  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
243 69978 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG 9/20/1979  Nam  OILER 5/10/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
244 69975 PHẠM THÀNH 6/24/1996  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
245 69982 NGUYỄN THÀNH LONG 11/29/1983  Nam  OILER 5/10/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
246 69983 TRẦN ĐÌNH CHINH 4/12/1976  Nam  OILER 5/10/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
247 69985 TRẦN THANH HUY 6/21/1987  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
248 69984 NGUYỄN THÀNH BIÊN 11/5/1983  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
249 69987 TRẦN MINH ĐỨC 7/14/1993  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
250 69988 NGUYỄN HẢI SƠN 7/12/1996  Nam  OILER 5/10/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
251 69990 NGUYỄN TIẾN KHÁNH 1/15/1992  Nam  OILER 5/10/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
252 69995 BẠCH HÙNG VĨ 5/26/1968  Nam  OS.D 5/10/2022 9:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
253 69993 ĐẶNG VINH HOA 4/2/1989  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
254 69994 ĐÀO ĐỨC QUÂN 10/18/2003  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
255 69996 NGUYỄN HUY 10/22/1988  Nam  2/E 5/10/2022 9:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
256 69998 LÊ VĂN ĐÀN 1/19/1989  Nam  OS 5/10/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
257 70000 NGUYỄN THẠC HOÀI SƠN 3/31/1991  Nam  WPR 5/10/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
258 70006 OU, FEI 10/1/1979  Nam 5/10/2022 9:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
259 70004 NGUYỄN VĂN ĐỨC 2/16/1973  Nam  C/E 5/10/2022 9:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
260 70007 TRỊNH VĂN MẠNH 10/12/1993  Nam  3/O 5/10/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
261 70008 NGUYỄN VĂN HẢI 7/27/1990  Nam  SAILOR 5/10/2022 9:52  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
262 70014 WING CHIK 1/27/1964  Nam 5/10/2022 9:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
263 70010 QUÁCH VĂN HOÀNG 8/20/1984  Nam  ELECTRIC 5/10/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí
264 70015 NGUYỄN VIẾT KHANG 7/5/1985  Nam  AB 5/10/2022 10:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
265 70016 NGUYỄN VĂN LINH 1/1/1993  Nam  AB 5/10/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  PITSCO
266 70020 NGUYỄN ANH HÒA 5/11/1998  Nam 5/10/2022 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
267 70021 CHEN, MAO 3/18/1972  Nam 5/10/2022 10:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
268 70023 ZENG, WENFENG 12/20/1981  Nam 5/10/2022 10:12  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
269 70025 LÊ VĂN GIÁC 9/15/1994  Nam  AB.E 5/10/2022 10:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
270 70033 VŨ HOÀI NAM 7/14/2000  Nam  M/M 5/10/2022 10:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
271 70118 ĐINH VĂN TOẢN 9/18/1992  Nam  2/O 5/10/2022 13:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
272 70120 VŨ QUANG THỦY 8/3/1975  Nam  CAPT 5/10/2022 14:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
273 70125 LƯƠNG VĂN TRUNG 5/5/1982  Nam  AB.D 5/10/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
274 70133 PHẠM TRUNG DUYÊN 10/15/1971  Nam  AB 5/10/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
275 70150 NGUYỄN TRỌNG HƯNG 3/6/1991  Nam  OS.D 5/10/2022 14:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
276 70182 TRẦN THỊ THẢO 1/1/1997  Nữ 5/10/2022 16:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
277 70183 BÙI THANH TÙNG 1/1/1995  Nam 5/10/2022 16:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
278 70234 PHẠM QUANG HẢI 3/21/1967  Nam  SAILOR 5/11/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
279 70241 NGUYỄN TUẤN ANH 9/16/1984  Nam  2/E 5/11/2022 7:41  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
280 70247 LÊ THANH DƯƠNG 11/17/1994  Nam  OS 5/11/2022 7:44  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
281 70253 TRẦN XUÂN THƯỞNG 5/19/2000  Nam  DECK – CADET 5/11/2022 7:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
282 70257 PHẠM THỊ YẾN 10/22/1984  Nữ 5/11/2022 7:49  KSK lấy bằng lái xe nam
283 70264 ĐẶNG TRỌNG DŨNG 2/2/1994  Nam  AB 5/11/2022 7:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
284 70274 PHẠM HỒNG CHÍNH 2/27/1972  Nam  BOSUN 5/11/2022 7:54  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
285 70279 LÊ THẾ TÀI 10/20/1989  Nam  OS.D 5/11/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
286 70283 VŨ NGỌC THƯƠNG 11/3/1986  Nam  FITTER 5/11/2022 7:59  Khám sức khoẻ TV Panama  Công ty khí đốt Thăng Long
287 70287 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 7/18/1987  Nam  2/E 5/11/2022 8:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
288 70289 NGUYỄN TIẾN TOÀN 6/29/1986  Nam  ELECTRIC 5/11/2022 8:04  Khám sức khoẻ TV Panama  Công ty khí đốt Thăng Long
289 70291 LÊ THANH BÌNH 2/24/1987  Nam  SAILOR 5/11/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
290 70300 PHẠM VĂN NHẬT 4/4/1998  Nam  AB.D 5/11/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
291 70304 NGÔ SỸ HỒNG 3/7/1980  Nam  AB.E 5/11/2022 8:12  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
292 70321 BÙI VĂN TIẾN 5/28/1988  Nam  ELECTRIC 5/11/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
293 70324 VÕ HỒNG HÀ 6/13/1982  Nam  ELECTRIC 5/11/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
294 70331 NGUYỄN HỮU TRUNG 6/5/1974  Nam  AB.E 5/11/2022 8:26  Khám sức khoẻ TV Panama  ITC
295 70333 VŨ DUY TRẬN 9/28/1987  Nam  2/O 5/11/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
296 70336 HOÀNG VĂN THẮNG 8/8/1987  Nam  ELECTRIC 5/11/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
297 70342 NGUYỄN VĂN HÀO 5/14/1995  Nam  OS 5/11/2022 8:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
298 70346 CHIU, PO-JUNG 1/25/1984  Nam 5/11/2022 8:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Việt Nam
299 70347 HUANG, QING 5/13/1987  Nam 5/11/2022 8:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Việt Nam
300 70351 ĐẶNG NGỌC TRINH 8/10/1977  Nam  BOSUN 5/11/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
301 70350 TSAI, RUEI-FENG 1/2/1976  Nam 5/11/2022 8:36  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Chung Jye Việt Nam
302 70354 LÊ HỒNG TRỰC 3/2/1971  Nam  C/E 5/11/2022 8:37  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
303 70357 NGUYỄN TUẤN ZIN 7/17/1987  Nam  FITTER 5/11/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
304 70360 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 11/7/1983  Nam  AB.D 5/11/2022 8:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
305 70363 VŨ NGỌC LINH 12/8/1989  Nam  AB.D 5/11/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  VCC
306 70369 ĐỖ XUÂN TÚ 10/5/1989  Nam  OILER 5/11/2022 8:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
307 70372 ĐỖ XUÂN HUY 9/29/1983  Nam  OILER 5/11/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
308 70375 VŨ VIẾT TUẤN 11/18/1999  Nam  OILER 5/11/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
309 70379 NGUYỄN SỸ TUẤN 5/19/1985  Nam  SAILOR 5/11/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
310 70380 TRỊNH VĂN SÁNG 2/1/1982  Nam  OILER 5/11/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
311 70383 NGUYỄN NGỌC ANH 8/8/1996  Nam  SAILOR 5/11/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
312 70387 NGUYỄN VĂN TUẤN 9/19/2001  Nam  OILER 5/11/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
313 70390 LÊ XUÂN HOÀNG 9/2/1997  Nam  OILER 5/11/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
314 70395 ĐỖ TẤN PHÁT 12/15/1976  Nam  OILER 5/11/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
315 70398 NGUYỄN VIẾT ĐỨC 10/10/1973  Nam  OILER 5/11/2022 9:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
316 70400 ĐINH NGỌC THẮNG 2/8/1992  Nam  SAILOR 5/11/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
317 70401 NGUYỄN THÀNH LÂM 1/5/1980  Nam  SAILOR 5/11/2022 9:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
318 70404 LÊ VĂN PHÔN 5/30/1994  Nam  AB.D 5/11/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
319 70408 TONG HOCK LAI 8/22/1969  Nam 5/11/2022 9:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
320 70410 THÁI BÁ DÍNH 9/13/1996  Nam  SAILOR 5/11/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
321 70411 TRẦN ĐỨC HIẾN 1/11/1999  Nam  OILER 5/11/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
322 70413 NGUYỄN THANH HẢI 10/1/1978  Nam  CAPT 5/11/2022 9:16  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  vcsc
323 70418 ĐINH MẠNH HÙNG 9/28/1980  Nam  ELECTRIC 5/11/2022 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
324 70422 TRỊNH XUÂN VIÊN 1/24/1980  Nam  2/E 5/11/2022 9:24  Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
325 70424 TRẦN THỦY LONG 10/6/2000  Nam  OS.E 5/11/2022 9:24  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
326 70426 NGUYỄN VĂN THÁI 12/11/1991  Nam  OILER 5/11/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
327 70428 TRẦN TRUNG KIÊN 9/20/1971  Nam  AB 5/11/2022 9:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
328 70430 NGUYỄN CÔNG LUẬN 6/9/1987  Nam  OILER 5/11/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
329 70440 ĐỒNG NHƯ BÍNH 9/21/1999  Nam  ENGINE – CADET 5/11/2022 9:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
330 70442 WU XIANRONG 9/27/1978  Nữ 5/11/2022 9:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
331 70444 NGUYỄN NGỌC ANH 9/14/1980  Nam  BOSUN 5/11/2022 9:52  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
332 70446 PHẠM MINH THÀNH 6/20/1998  Nam  OILER 5/11/2022 9:55  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
333 70449 NGUYỄN VĂN HOÁN 3/1/1984  Nam  PUMP 5/11/2022 10:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
334 70452 ĐOÀN HẢI HƯNG 9/1/1983  Nam  PUMP 5/11/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
335 70454 ĐOÀN VĂN CHÍNH 4/17/1986  Nam 5/11/2022 10:07  KSK lấy bằng lái xe nam
336 70457 PHẠM VĂN THẢO 7/6/1988  Nam  SAILOR 5/11/2022 10:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
337 70460 NGUYỄN VĂN CHIẾN 1/17/1995  Nam  OILER 5/11/2022 10:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
338 70463 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 6/2/1976  Nam  AB 5/11/2022 10:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
339 70464 VẰNG SEO BÔNG 2/15/1999  Nam 5/11/2022 10:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
340 70466 ĐOÀN NGỌC ĐỨC 7/11/1990  Nam  2/O 5/11/2022 10:31  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
341 70467 LÙ SEO TRƯỜNG 1/1/1983  Nam 5/11/2022 10:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
342 70469 BÙI PHẠM DUY THẢO 10/24/1987  Nam 5/11/2022 10:47  Chứng chỉ Panama  VIGOR
343 70472 NGUYỄN VĂN DŨNG 12/28/1993  Nam  4/E 5/11/2022 10:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
344 70479 PHẠM VĂN TUYỂN 1/13/1993  Nam 5/11/2022 11:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
345 70502 ĐẶNG LỢI HƯNG 12/19/1992  Nam  3/O 5/11/2022 13:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
346 70506 BÙI MINH HIẾU 5/16/1992  Nam  3/O 5/11/2022 13:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
347 70509 NGUYỄN VĂN TẦN 6/23/1967  Nam  COOK 5/11/2022 13:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
348 70514 ĐỖ TRỌNG CƯƠNG 6/30/1995  Nam 5/11/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ
349 70517 NGUYỄN QUỐC BẢO 1/7/1993  Nam  OS 5/11/2022 14:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
350 70520 ĐẶNG THÁI LONG 6/1/1988  Nam  AB 5/11/2022 14:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
351 70523 TRẦN MINH HOÀNG 10/29/1994  Nam  4/E 5/11/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
352 70527 NGUYỄN VĂN THÁI 8/25/2001  Nam  AB 5/11/2022 14:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
353 70532 ĐẶNG THẾ DUẨN 1/11/2000  Nam  SAILOR 5/11/2022 14:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
354 70531 DUAN, FENG 6/5/1987  Nam 5/11/2022 14:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
355 70533 YAN, HUI 12/21/1984  Nam 5/11/2022 14:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
356 70534 GUO, WENYING 10/25/1975  Nữ 5/11/2022 14:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
357 70538 LÊ THÀNH LUÂN 10/1/1991  Nam  AB.D 5/11/2022 14:22  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
358 70537 WU, CANMING 10/24/1973  Nam 5/11/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
359 70539 ZENG, XIAOHUA 4/26/1982  Nam 5/11/2022 14:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
360 70546 LÊ QUANG DỈNH 12/9/1990  Nam  AB.D 5/11/2022 14:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
361 70549 NGUYỄN TOÀN THẮNG 4/18/1976  Nam 5/11/2022 14:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
362 70550 HOÀNG HẢI BÌNH 2/9/1984  Nam  STEWARD 5/11/2022 14:34  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
363 70555 NGÔ CÔNG NAM 4/18/1992  Nam  SAILOR 5/11/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
364 70562 VŨ VĂN LÂN 8/23/1991  Nam  3/O 5/11/2022 14:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
365 70565 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 1/13/1990  Nam  3/O 5/11/2022 15:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
366 70570 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 11/6/1991  Nam  AB 5/11/2022 15:07  Chứng chỉ Panama  HOÀNG PHÁT
367 70574 CAO BÁ CÔNG 4/14/1989  Nam  FITTER 5/11/2022 15:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
368 70578 PHÙNG HẢI ĐĂNG 9/1/1989  Nam  OS 5/11/2022 15:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
369 70585 NGUYỄN VĂN TRÌNH 1/20/1992  Nam  COOK 5/11/2022 15:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
370 70640 LÊ VĂN HẢI 1/7/1987  Nam  OS 5/12/2022 7:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
371 70650 LÊ TIẾN NAM 2/1/1981  Nam  M/M 5/12/2022 7:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
372 70655 TRẦN HỒNG THÁI 4/7/1986  Nam  COOK 5/12/2022 7:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
373 70664 PHẠM VĂN KHÂM 5/5/1985  Nam  AB.D 5/12/2022 7:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
374 70674 DƯƠNG QUANG NGUYÊN 9/18/1970  Nam  2/O 5/12/2022 7:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
375 70685 NGUYỄN ANH DŨNG 9/23/1982  Nam  ELECTRIC 5/12/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
376 70690 TRẦN QUANG VŨ 12/13/2000  Nam  AB.D 5/12/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
377 70694 NGUYỄN SỸ TRƯỜNG GIANG 4/29/1982  Nam  CAPT 5/12/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
378 70696 NGUYỄN THANH TUẤN 6/6/1991  Nam  OILER 5/12/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
379 70700 PHẠM NGỌC THẠCH 8/21/1983  Nam  C/O 5/12/2022 8:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
380 70708 NGUYỄN ĐỨC DIỄN 7/18/1984  Nam  BOSUN 5/12/2022 8:02  Chứng chỉ Panama  PVTRANS
381 70716 NGUYỄN ĐÌNH MINH 2/1/1989  Nam  2/O 5/12/2022 8:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
382 70719 ĐẶNG VĂN HIẾU 5/24/1982  Nam  COOK 5/12/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
383 70725 NGUYỄN SỸ THÀNH 10/24/1992  Nam  2/O 5/12/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
384 70730 PHẠM VĂN MINH 3/19/1998  Nam  DECK – CADET 5/12/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
385 70733 PHẠM THANH CHIẾN 1/1/2000  Nam  OS 5/12/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
386 70735 ĐỖ QUÝ TẤN 9/11/1992  Nam  3/O 5/12/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
387 70743 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 2/27/2000  Nam  SAILOR 5/12/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
388 70745 PHẠM ĐẮC THIẾT 8/7/1985  Nam  CAPT 5/12/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
389 70749 PHẠM VĂN QUYỀN 7/3/1987  Nam  2/E 5/12/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
390 70754 NGUYỄN ĐẶNG MINH VƯƠNG 2/20/1994  Nam  SAILOR 5/12/2022 8:24  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
391 70758 TRỊNH BÁ THẾ 9/18/1989  Nam  2/O 5/12/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
392 70763 ĐÀM VĂN THẢO 1/23/1987  Nam  2/E 5/12/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
393 70774 VŨ HUY PHONG 9/27/1984  Nam  CAPT 5/12/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
394 70988 BÙI QUANG LỢI 3/9/1996  Nam  SAILOR 5/12/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
395 70992 NGUYỄN VĂN XA 10/16/1993  Nam  SAILOR 5/12/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
396 70996 TRẦN VĂN TÀI 2/20/1993  Nam  OILER 5/12/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
397 71005 VÕ VĂN TRƯỜNG 12/29/1984  Nam  SAILOR 5/12/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
398 71009 NGUYỄN THÀNH TRUNG 9/7/1989  Nam  SAILOR 5/12/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
399 71011 ĐÀO NGỌC THẢO 5/24/2000  Nam  SAILOR 5/12/2022 8:50  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
400 71018 LÊ MINH QUANG 10/20/1986  Nam  OILER 5/12/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
401 71023 TRẦN VĂN CHIẾN 8/28/2000  Nam  OILER 5/12/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
402 71025 NGUYỄN HÙNG NAM 10/3/1971  Nam  OILER 5/12/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
403 71026 TRẦN VĂN ĐỈNH 4/10/1975  Nam  OILER 5/12/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
404 71031 VŨ VĂN KẾT 5/17/1979  Nam  C/E 5/12/2022 8:59  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
405 71041 ĐỖ HỒNG QUÂN 1/3/1981  Nam  C/O 5/12/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
406 71054 ĐINH VĂN BÌNH 5/1/1984  Nam  2/E 5/12/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
407 71055 NGUYỄN VĂN CHÍNH 5/13/1993  Nam  AB 5/12/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
408 71058 TRẦN VĂN KHÔI 10/5/1986  Nam  OILER 5/12/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
409 71064 TĂNG XUÂN BIỂN 3/25/1989  Nam  OILER 5/12/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
410 71065 KWAK JUNSUN 5/2/1969  Nam 5/12/2022 9:17  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
411 71067 CAO BÁ LỘC 2/18/1995  Nam  FITTER 5/12/2022 9:19  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
412 71069 PHẠM VĂN QUANG 12/9/1991  Nam  ELECTRIC 5/12/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
413 71072 NGUYỄN VĂN HỘI 4/8/1985  Nam  OS 5/12/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
414 71073 ĐỖ DUY HÙNG 7/17/1981  Nam  FITTER 5/12/2022 9:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
415 71077 TĂNG BÁ TIẾN 10/30/1997  Nam  OS.D 5/12/2022 9:30  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
416 71082 LẠI BÁ DŨNG 10/20/1983  Nam  CAPT 5/12/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
417 71083 NGUYỄN NHẬT THÀNH 8/14/1991  Nam  OILER 5/12/2022 9:38  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
418 71086 VŨ TÀI THẠCH 5/3/1997  Nam  AB 5/12/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
419 71088 TRẦN TRỊNH NGỌC HÙNG 3/6/1997  Nam  OILER 5/12/2022 9:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
420 71090 LEE DONGSEOK 2/28/1973  Nam 5/12/2022 9:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
421 71089 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 10/26/1969  Nam  OS 5/12/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
422 71091 YUN CHANGSU 5/27/1980  Nam 5/12/2022 9:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
423 71092 NGUYỄN VĂN THỬ 5/13/1987  Nam  OS 5/12/2022 9:50  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
424 71093 TRẦN THẾ DŨNG 11/17/1998  Nam  AB 5/12/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
425 71095 VŨ VĂN CÔNG 1/10/1991  Nam  4/E 5/12/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Thuyền Viên Đông Đô
426 71098 LÊ DUY QUÝ 5/7/1985  Nam  AB 5/12/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
427 71099 KIM HYOSUNG 8/18/1985  Nam 5/12/2022 10:00  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
428 71102 SON JIHO 10/13/1990  Nam 5/12/2022 10:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
429 71104 NGUYỄN VĂN QUANG 12/11/1992  Nam  OILER 5/12/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
430 71105 NGUYỄN ANH TÙNG 1/20/1994  Nam  AB 5/12/2022 10:06  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
431 71106 NGUYỄN VĂN LẬP 3/17/1997  Nam  AB.D 5/12/2022 10:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
432 71107 NGUYỄN ĐỨC ĐẠI 5/17/1982  Nam  BOSUN 5/12/2022 10:10  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
433 71109 ĐOÀN HẢI LONG 9/25/1995  Nam  ELECTRIC 5/12/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
434 71111 ĐỖ CÔNG DOANH 12/21/1996  Nam  OILER 5/12/2022 10:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
435 71112 NGUYỄN XUÂN CẦU 11/7/1998  Nam  OILER 5/12/2022 10:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
436 71114 DƯƠNG VĂN QUÂN 9/24/1992  Nam  OILER 5/12/2022 10:17  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
437 71115 NGUYỄN TẤN DÂNG 8/10/1978  Nam  SAILOR 5/12/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
438 71116 NGUYỄN QUANG ĐẠT 7/16/2000  Nam  SAILOR 5/12/2022 10:20  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
439 71119 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 7/25/1998  Nam  OILER 5/12/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
440 71120 NGUYỄN XUÂN TÌNH 1/1/1987  Nam 5/12/2022 10:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
441 71122 PHẠM ĐÌNH KHIÊM 5/22/1992  Nam  3/O 5/12/2022 10:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
442 71123 BÙI VĂN TRƯỜNG 9/19/1981  Nam  BOSUN 5/12/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
443 71125 LÊ THẾ NHẬT 3/23/1997  Nam  ELECTRIC 5/12/2022 10:33  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
444 71129 ĐỖ ĐẮC NAM 5/28/1990  Nam  3/E 5/12/2022 10:45  Chứng chỉ Panama  TÂN BÌNH
445 71137 VI VĂN NGHỆ 7/30/1986  Nam  C/O 5/12/2022 11:05  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
446 71138 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 11/15/1998  Nữ 5/12/2022 11:11  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
447 71185 NGÔ MINH TUẤN 12/3/1984  Nam  3/E 5/12/2022 13:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
448 71187 PHẠM MINH PHÚ 12/31/1984  Nam  COOK 5/12/2022 14:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
449 71190 PHÙNG MẠNH CƯỜNG 6/29/1980  Nam  OILER 5/12/2022 14:02  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
450 71193 LIN, HANZHANG 5/29/1983  Nam 5/12/2022 14:05  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
451 71208 LÊ THỊ BÍCH THỦY 8/26/1969  Nữ 5/12/2022 14:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
452 71215 PHẠM ĐÌNH THẮNG 5/23/1999  Nam  AB 5/12/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
453 71222 HUỲNH TẤN Á 1/1/1990  Nam  AB 5/12/2022 14:44  Chứng chỉ Panama  VIGOR
454 71234 NGUYỄN VIỆT SƠN 11/21/1982  Nam  CAPT 5/12/2022 14:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
455 71235 LƯU VĂN DỤC 6/15/1981  Nam  C/E 5/12/2022 15:02  Gói Alcol – Ma túy(320N)  HP Marine
456 71237 NGUYỄN VĂN THẮNG 1/4/1984  Nam  2/E 5/12/2022 15:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
457 71239 NGUYỄN THIỆN BẢO 2/26/1996  Nam 5/12/2022 15:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
458 71246 DƯƠNG MINH HOÀNG 4/1/1992  Nam  M/M 5/12/2022 15:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  VIPCO
459 71251 PHẠM THỊ LINH 11/1/1996  Nữ 5/12/2022 16:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
460 71284 NGUYỄN NGỌC THẠCH 7/11/1987  Nam  2/E 5/13/2022 7:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  vcsc
461 71293 ĐINH TRỌNG TOÀN 7/14/1976  Nam  COOK 5/13/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  FGAS
462 71300 NGUYỄN HUY SÁNG 3/20/1993  Nam  AB 5/13/2022 7:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  vcsc
463 71309 TRẦN VĂN MẠNH 1/13/1999  Nam  AB.E 5/13/2022 7:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
464 71323 TRINH DUY QUANG 5/10/1998  Nam  DECK – CADET 5/13/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  vcsc
465 71333 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 12/16/1996  Nam  ENGINE – CADET 5/13/2022 7:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
466 71339 PHẠM VĂN HẢI 6/6/1992  Nam  COOK 5/13/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
467 71349 NGUYỄN QUANG BẠO 11/28/1979  Nam 5/13/2022 7:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
468 71353 PHẠM VĂN ĐỨC 9/24/1994  Nam  3/O 5/13/2022 7:58  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
469 71357 PHẠM SỸ THÌN 2/2/2000  Nam  OS 5/13/2022 8:01  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
470 71364 BÙI HUY THƯỞNG 4/3/1991  Nam  3/O 5/13/2022 8:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
471 71366 BÙI VĂN HIẾU 3/7/1997  Nam  OS 5/13/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
472 71376 NGUYỄN QUANG VIỆT 10/5/1983  Nam  C/E 5/13/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
473 71381 LÊ XUÂN NAM 10/19/1988  Nam  1/E 5/13/2022 8:11  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
474 71390 TRẦN VĂN VƯƠNG 3/15/1983  Nam  COOK 5/13/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
475 71402 DƯƠNG CÔNG ĐOÀN 12/24/1982  Nam  M/M 5/13/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
476 71406 PHẠM NGỌC HƯNG 4/19/1986  Nam  PUMP 5/13/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
477 71410 NGUYỄN DUY QUYẾT 7/7/1982  Nam  C/O 5/13/2022 8:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
478 71423 TRỊNH BÁ HAI 3/11/1986  Nam  CAPT 5/13/2022 8:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
479 71430 NGUYỄN VĂN KIÊN 7/27/1981  Nam  C/E 5/13/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
480 71436 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 9/10/1983  Nam  CAPT 5/13/2022 8:35  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
481 71441 TRẦN VĂN SƠN 10/30/1992  Nam  M/M 5/13/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
482 71448 BÙI ĐỖ CHỈNH 11/25/1987  Nam 5/13/2022 8:40  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
483 71456 NGUYỄN VIỆT ANH 6/26/1996  Nam  SAILOR 5/13/2022 8:43  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
484 71460 NGUYỄN ĐỨC GIỚI 9/17/1989  Nam  AB 5/13/2022 8:45  Chứng chỉ Panama  TÂN CẢNG SHIPPING
485 71465 TRẦN MẠNH TÌNH 12/15/1991  Nam  4/E 5/13/2022 8:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
486 71468 HOÀNG VĂN SƠN 12/26/1973  Nam  COOK 5/13/2022 8:50  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
487 71471 PHẠM DƯƠNG ĐÔNG 8/10/1985  Nam  PUMP 5/13/2022 8:51  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
488 71475 NGUYỄN NGỌC HÀ 3/14/1991  Nam  3/O 5/13/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
489 71479 ĐINH ĐÌNH THỦY 12/5/1984  Nam  C/O 5/13/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
490 71480 NGUYỄN ĐỨC BIÊN 1/9/1982  Nam  OS 5/13/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PITSCO
491 71482 ĐẶNG PHÚ MINH 3/11/1987  Nam  3/E 5/13/2022 9:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
492 71493 NGUYỄN VĂN HÂN 11/20/1992  Nam  OILER 5/13/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
493 71499 NGUYỄN THÀNH LUÂN 11/7/1991  Nam  AB 5/13/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
494 71504 NGÔ VĂN TÍNH 9/1/1991  Nam  2/O 5/13/2022 9:11  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
495 71509 NGUYỄN THẾ TUYỂN 8/3/1993  Nam  3/O 5/13/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
496 71512 BÙI XUÂN DIỆP 9/4/1989  Nam  AB 5/13/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
497 71518 PHẠM NGỌC TIẾN 8/11/1994  Nam  OS 5/13/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
498 71520 TRẦN VĂN QUYỀN 11/20/1987  Nam  OILER 5/13/2022 9:20  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
499 71525 PHÍ VĂN TRƯỜNG 1/14/1997  Nam  WPR 5/13/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
500 71527 VŨ VĂN TÂN 3/23/1975  Nam  OILER 5/13/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
501 71528 LÊ HỒNG PHONG 7/11/1999  Nam  SAILOR 5/13/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
502 71530 LÊ ĐỨC UÂN 8/18/1999  Nam  OILER 5/13/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
503 71533 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 6/19/1994  Nam  M/M 5/13/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
504 71535 PHẠM ĐỨC NGỌC 7/2/1982  Nam  C/O 5/13/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
505 71538 VŨ MINH TUẤN 2/27/1982  Nam  OILER 5/13/2022 9:34  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
506 71543 LÊ SĨ NHẤT 5/12/1994  Nam  AB 5/13/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
507 71545 LƯỜNG TÚ ANH LINH 6/12/1998  Nam  OILER 5/13/2022 9:41  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
508 71551 ĐÀO VĂN LƯỢNG 12/15/1970  Nam  BOSUN 5/13/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
509 71553 ĐINH HOÀNG VIỆT 11/8/1989  Nam  AB 5/13/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
510 71557 LÊ VĂN TỪ 8/5/1988  Nam  OILER 5/13/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
511 71561 ĐINH NGỌC HÀO 9/8/1980  Nam  STEWARD 5/13/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
512 71562 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 1/29/1999  Nam  OS.D 5/13/2022 9:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
513 71563 THÁI HỮU THÀNH 12/11/1991  Nam  3/O 5/13/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
514 71564 CAO VĂN CÔNG 2/22/1998  Nam  OILER 5/13/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI AN
515 71565 VŨ VIẾT PHỒN 7/18/1999  Nam  OS 5/13/2022 10:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
516 71570 TRẦN ĐĂNG KHOA 1/1/2002  Nam  SAILOR 5/13/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
517 71571 THÁI VĂN THƯƠNG 7/2/1992  Nam  OILER 5/13/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
518 71574 NGUYỄN QUỐC TIẾN 6/26/1996  Nam  AB 5/13/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
519 71577 TRẦN VĂN TUẤN 7/4/1986  Nam  2/E 5/13/2022 10:37  Khám sức khoẻ TV Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
520 71579 NGUYỄN VĂN NGỌC 2/2/1996  Nam  OS.D 5/13/2022 10:42  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
521 71606 LÊ VĂN QUÝ 3/1/1992  Nam  OS 5/13/2022 13:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
522 71622 LÊ XUÂN TRƯỜNG 9/26/1989  Nam  2/E 5/13/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
523 71633 HỒ KIỀU TUẤN ĐẠT 12/3/2003  Nam 5/13/2022 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
524 71651 NGUYỄN THẾ VÕ 4/21/1991  Nam  3/O 5/13/2022 14:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
525 71657 PHẠM VĂN LÂN 10/30/1983  Nam  C/E 5/13/2022 14:44  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
526 71659 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 6/25/1999  Nam  OILER 5/13/2022 14:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
527 71665 PHẠM VĂN VINH 8/20/1993  Nam  AB 5/13/2022 14:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
528 71668 MAI VĂN UYÊN 2/6/1981  Nam  ELECTRIC 5/13/2022 14:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
529 71669 NGUYỄN HỒNG SƠN 5/14/1982  Nam 5/13/2022 15:01  KSK lấy bằng lái xe nam
530 71675 HUANG XIAOYUN 7/12/1980  Nam 5/13/2022 15:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
531 71676 LIU YINGJUN 10/31/1983  Nam 5/13/2022 15:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
532 71677 ZHU YIFAN 2/28/1993  Nam 5/13/2022 15:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
533 71683 NGUYỄN XUÂN GIAI 6/11/1972  Nam  OILER 5/13/2022 15:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
534 71684 VŨ ĐỨC TRUNG 1/1/1994  Nam  4/E 5/13/2022 15:25  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
535 71690 PHẠM ĐỨC NAM 10/19/2001  Nam 5/13/2022 15:38  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
536 71693 BÙI ĐÌNH PHONG 5/28/2003  Nam 5/13/2022 15:40  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
537 71728 NGUYỄN VĂN KHIÊM 1/3/1999  Nam  OS 5/14/2022 7:26  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  VTB- ISM
538 71729 VŨ VĂN DIỄM 9/7/1986  Nam  C/O 5/14/2022 7:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
539 71733 PHẠM VĂN TÙY 4/17/1991  Nam  AB.E 5/14/2022 7:43  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
540 71735 NGUYỄN VĂN LÂM 1/15/1990  Nam  2/O 5/14/2022 8:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PTS
541 71737 TRẦN THÀNH ĐỐC 10/6/1983  Nam  C/E 5/14/2022 8:07  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
542 71739 NGUYỄN VĂN HIẾU 2/23/1987  Nam  SAILOR 5/14/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN THÀNH
543 71744 MAI CÔNG TRIỆU 9/18/1992  Nam  3/E 5/14/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
544 71747 JIANG YUAN 7/20/1991  Nữ 5/14/2022 8:45  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
545 71749 DƯƠNG TIẾN PHONG 7/25/1989  Nam  OILER 5/14/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
546 71752 THẠCH LÂM THÁI TÀI 12/25/1990  Nam  OILER 5/14/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
547 71753 VŨ VĂN THƯỜNG 5/2/1988  Nam  2/E 5/14/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
548 71755 NGUYỄN TRỌNG THƯƠNG 4/4/1984  Nam  SAILOR 5/14/2022 9:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
549 71756 NGUYỄN VĂN HOÀN 9/2/1983  Nam 5/14/2022 9:05  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
550 71759 VŨ NGỌC DÂN 12/30/1991  Nam  SAILOR 5/14/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
551 71761 WAN HUASHENG 7/8/1974  Nam 5/14/2022 9:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
552 71762 CHEN JINGUO 6/26/1974  Nam 5/14/2022 9:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
553 71763 WAN ZHANSHENG 8/23/1976  Nam 5/14/2022 9:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
554 71764 LƯƠNG VĂN CHUYÊN 12/12/1977  Nam  2/E 5/14/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
555 71765 BÙI TUẤN ANH 7/10/1972  Nam 5/14/2022 9:26  KSK lấy bằng lái xe nam
556 71768 PHẠM THẾ YÊN 12/10/1990  Nam  3/O 5/14/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  TỰ DO
557 71769 VŨ VĂN TRƯỜNG 3/27/1992  Nam  4/E 5/14/2022 9:42  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
558 71777 NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG 7/2/1985  Nam  CAPT 5/14/2022 9:57  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
559 71778 NGUYỄN ĐẠI ANH 8/10/1991  Nam  SAILOR 5/14/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
560 71782 LƯU TIẾN HƯNG 3/15/1965  Nam  ELECTRIC 5/14/2022 10:22  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
561 71784 NGUYỄN VĂN HIẾU 8/18/1991  Nam 5/14/2022 10:26  KSK lấy bằng lái xe nam
562 71786 ĐINH TRỌNG TOÀN 7/14/1976  Nam  COOK 5/14/2022 10:47  Chứng chỉ Panama  FGAS
563 72029 NGUYỄN VĂN VĨNH 9/5/1978  Nam  BOSUN 5/16/2022 7:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
564 72041 BÙI MẠNH VĂN 10/5/1986  Nam  OILER 5/16/2022 7:33  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
565 72050 NGUYỄN THÁI LÊ 12/20/1983  Nam  OILER 5/16/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
566 72060 VÕ MINH PHƯƠNG 6/2/1978  Nam  OS 5/16/2022 7:43  Khám sức khoẻ TV Panama
567 72066 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 8/28/1991  Nam  3/O 5/16/2022 7:45  Khám sức khoẻ TV Panama  HẢI PHƯƠNG
568 72077 TRẦN HỮU BÌNH 10/7/1983  Nam  OS 5/16/2022 7:50  Khám sức khoẻ TV Panama
569 72083 LÊ VĂN DŨNG 5/18/1988  Nam  OILER 5/16/2022 7:53  Khám sức khoẻ TV Panama
570 72094 TRẦN BẢO MINH 11/4/1996  Nam  COOK 5/16/2022 7:55  Khám sức khoẻ TV Panama
571 72089 TRỊNH VĂN HẠNH 9/13/1963  Nam 5/16/2022 7:56  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
572 72097 NÔNG VĂN HOẠT 3/28/2000  Nam 5/16/2022 7:58  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
573 72098 NGUYỄN VĂN QUANG 7/14/1987  Nam  OS 5/16/2022 7:58  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
574 72101 NGUYỄN DUY LONG 11/2/1998  Nam 5/16/2022 7:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
575 72104 HOÀNG VĂN SANG 2/6/1985  Nam  C/E 5/16/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
576 72111 CHU VĂN LÂM 3/12/1984  Nam  OS 5/16/2022 8:02  Khám sức khoẻ TV Panama
577 72120 HÀ VĂN HÙNG 2/20/1996  Nam  AB 5/16/2022 8:04  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
578 72126 BÙI ĐÌNH LUYÊN 1/13/1969  Nam  4/E 5/16/2022 8:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
579 72127 LÊ HẢI LONG 4/2/2000  Nam  OS 5/16/2022 8:06  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
580 72130 NGUYỄN KỲ TƯỚC 1/6/1989  Nam  ELECTRIC 5/16/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
581 72129 ĐỖ DOÃN KIÊN 12/19/1975  Nam  COOK 5/16/2022 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
582 72132 BÙI TRUNG DŨNG 7/7/1977  Nam  BOSUN 5/16/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
583 72139 NGUYỄN HOÀNG NAM 1/11/1965  Nam  FITTER 5/16/2022 8:12  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
584 72149 VŨ HUY HOÀNG 4/6/1987  Nam  1/E 5/16/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
585 72155 PHẠM KHẮC NHẤT 10/16/1997  Nam  OS 5/16/2022 8:18  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
586 72159 NGUYỄN VĂN TẢO 7/7/1988  Nam  2/E 5/16/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
587 72173 ĐỖ VĂN THU 8/9/1986  Nam  COOK 5/16/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTS
588 72184 NGUYỄN VĂN QUÂN 2/28/1985  Nam  CAPT 5/16/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
589 72192 BÙI VĂN SƠN 1/1/1967  Nam 5/16/2022 8:34  KSK lấy bằng lái xe nam
590 72193 PHẠM CÔNG TĨNH 2/19/1982  Nam  C/E 5/16/2022 8:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
591 72201 VŨ CÔNG HIẾU 9/9/1994  Nam  4/E 5/16/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N)  VTB Quyết Tâm
592 72209 PHẠM VĂN SINH 10/10/1972  Nam 5/16/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ
593 72213 LƯƠNG MINH TUẤN 7/15/1991  Nam  3/O 5/16/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
594 72218 TRẦN THỊ DIỆP 10/26/1997  Nữ 5/16/2022 8:46  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
595 72222 LÊ VĂN DƯƠNG 7/11/2002  Nam  AB.D 5/16/2022 8:47  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
596 72224 NGUYỄN SINH TÂN 5/10/1993  Nam  AB.D 5/16/2022 8:49  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
597 72227 TRỊNH HỒNG TUẤN 10/14/1995  Nam  OILER 5/16/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
598 72230 DƯƠNG BÁ SANG 10/10/1986  Nam  OILER 5/16/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
599 72234 ĐỖ ĐÌNH NHIÊN 10/16/1992  Nam  OILER 5/16/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
600 72238 NGUYỄN VĂN MAI 10/10/1981  Nam  OILER 5/16/2022 8:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
601 72240 NGUYỄN VĂN HÀ 11/1/1985  Nam  OILER 5/16/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
602 72244 PHAN VĂN KIỂM 5/15/1973  Nam  FITTER 5/16/2022 9:01  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
603 72250 NGÔ XUÂN HIỆP 2/10/1977  Nam  OILER 5/16/2022 9:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
604 72256 HỒ BÁ DŨNG 8/20/1988  Nam  OILER 5/16/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
605 72259 NGUYỄN NGỌC ÁNH 5/12/1977  Nam  SAILOR 5/16/2022 9:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
606 72262 CAO DANH VIỆT 3/13/1985  Nam  OILER 5/16/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
607 72266 NGUYỄN VĂN THÁI 5/1/1984  Nam  OILER 5/16/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
608 72271 TRẦN VĂN HƯNG 12/5/1987  Nam  3/E 5/16/2022 9:14  Khám sức khoẻ TV Panama  HẢI PHƯƠNG
609 72274 VÕ PHÚ 10/10/1979  Nam  OILER 5/16/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
610 72276 LÊ VĂN BẰNG 8/14/1990  Nam  SAILOR 5/16/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
611 72277 TRẦN MINH ĐA 3/31/2002  Nam  OILER 5/16/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
612 72279 NGUYỄN VĂN SƠN 11/4/1989  Nam  OILER 5/16/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
613 72281 VŨ XUÂN LỘC 7/11/1982  Nam  C/E 5/16/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  NOSCO
614 72285 PHAN XUÂN THÁI 4/5/1987  Nam  C/E 5/16/2022 9:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
615 72286 ĐỖ THÀNH ĐẠT 4/3/2002  Nam  SAILOR 5/16/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
616 72289 NGUYỄN ĐỒNG HẢI 11/29/1978  Nam  OILER 5/16/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
617 72296 ĐỖ TIẾN ĐỊNH 5/11/1980  Nam  OS.E 5/16/2022 9:27  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
618 72301 VŨ KIM THỦY 3/20/1985  Nam  COOK 5/16/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
619 72304 NGUYỄN TRUNG HAI 10/1/1982  Nam  2/E 5/16/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
620 72306 ĐẶNG VĂN TOẢN 6/12/1986  Nam  C/O 5/16/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
621 72309 NGUYỄN ĐỨC THỐNG 9/23/1997  Nam  OILER 5/16/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
622 72314 NGUYỄN TRẠCH DŨNG 5/19/1989  Nam  CAPT 5/16/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
623 72319 NGUYỄN CÔNG HIẾU 8/28/2002  Nam  AB 5/16/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
624 72321 ĐỖ ĐỨC ĐẠT 11/19/1987  Nam  AB 5/16/2022 9:45  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
625 72326 NGUYỄN XUÂN BÌNH 9/24/2002  Nam  AB.D 5/16/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
626 72327 NGUYỄN THANH QUÂN 8/1/1994  Nam  OILER 5/16/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
627 72331 NGUYỄN HỮU LANH 12/6/2001  Nam  AB.E 5/16/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
628 72337 HỒ BÁ TÙNG 5/25/1991  Nam  SAILOR 5/16/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
629 72342 VÕ THÀNH LƯU 11/4/1973  Nam  AB 5/16/2022 9:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
630 72346 LÊ THẾ ĐỨC 9/20/1987  Nam  AB.D 5/16/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
631 72350 NINH THÀNH HÀ 4/22/1998  Nam 5/16/2022 10:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
632 72355 NGUYỄN NGỌC QUYẾT 8/18/1990  Nam  4/E 5/16/2022 10:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
633 72356 HOÀNG TRƯƠNG NHẬT ANH 10/10/1992  Nam  2/O 5/16/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
634 72359 VŨ XUÂN ĐỊNH 8/6/1998  Nam  OILER 5/16/2022 10:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
635 72361 LÝ VĂN HÀ 8/2/1993  Nam  4/E 5/16/2022 10:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
636 72362 PHAN ANH TUẤN 3/22/1996  Nam  OILER 5/16/2022 10:28  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
637 72363 ĐẶNG VĂN TÙNG 2/26/1998  Nam  M/M 5/16/2022 10:30  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
638 72368 NGUYỄN VĂN SƠN 8/5/2001  Nam  DECK – CADET 5/16/2022 10:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  VINIC
639 72370 VŨ THỊ THU UYÊN 2/9/2000  Nữ 5/16/2022 10:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
640 72373 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM 8/5/2000  Nữ 5/16/2022 11:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
641 72379 NGUYỄN VĂN THỰC 11/8/1985  Nam  AB 5/16/2022 11:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
642 72428 VĂN ĐÌNH THÀNH 9/14/1990  Nam  C/O 5/16/2022 13:55  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
643 72432 VŨ VĂN TRUNG 12/1/1992  Nam  2/O 5/16/2022 13:58  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
644 72445 ĐỖ TIẾN LÂM 11/11/1988  Nam  C/O 5/16/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công ty vận tải biển OSL
645 72457 VŨ ĐỨC THIỆN 4/30/2002  Nam  OS 5/16/2022 14:11  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
646 72476 NGUYỄN VĂN DUNG 5/1/1993  Nam  OS 5/16/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
647 72481 LÊ VĂN NGUYÊN 2/7/1987  Nam  2/E 5/16/2022 14:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
648 72486 BÙI SỸ NHẤT 2/3/1986  Nam  AB 5/16/2022 14:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
649 72489 LÊ TIẾN ĐỒNG 6/4/2000  Nam  OS 5/16/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
650 72491 TRẦN VĂN HOA 9/2/1987  Nam  OS.E 5/16/2022 14:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
651 72494 NGUYỄN CÔNG LUẬN 10/21/1992  Nam  2/O 5/16/2022 14:52  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
652 72497 HOÀNG BÁ HOAN 9/10/1982  Nam  2/E 5/16/2022 14:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
653 72501 PHẠM THỊ HUYỀN 4/15/1989  Nữ 5/16/2022 15:03  KSK lấy bằng lái xe nữ
654 72505 NGUYỄN VĂN HÙNG 1/14/2001  Nam  OS.D 5/16/2022 15:11  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
655 72510 VŨ LẬP CÔNG 10/18/1999  Nam  DECK – CADET 5/16/2022 15:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
656 73426 NGUYỄN VĂN TUYÊN 3/12/1991  Nam  3/O 5/18/2022 7:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
657 73456 NGUYỄN THẾ GIANG 11/27/1991  Nam  4/E 5/18/2022 7:28  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
658 73467 HOÀNG ĐỨC HOÀNG 10/17/1999  Nam  DECK BOY 5/18/2022 7:41  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
659 73480 VŨ TRƯỜNG THÀNH 12/16/1997  Nam  3/O 5/18/2022 7:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG LỘC
660 73486 NGUYỄN VĂN BÌNH 6/16/1992  Nam  2/O 5/18/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ
661 73491 PHẠM VĂN ĐƯỢC 11/15/1979  Nam  C/E 5/18/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
662 73498 ĐỒNG DUY HÙNG 11/20/1988  Nam  2/O 5/18/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
663 73506 NGUYỄN THÀNH KIÊN 8/18/1982  Nam  PUMP 5/18/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
664 73526 NGUYỄN MINH TUẤN 8/10/1964  Nam  BOSUN 5/18/2022 8:03  Khám sức khoẻ TV Panama
665 73535 PHẠM KIM CHUNG 1/29/1986  Nam  2/E 5/18/2022 8:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
666 73542 PHAN TRỌNG KHANH 2/4/1965  Nam  2/O 5/18/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
667 73549 BÙI QUANG ĐOÀN 1/17/1988  Nam  4/E 5/18/2022 8:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
668 73553 ĐỖ VĂN THỊNH 11/8/1991  Nam  4/E 5/18/2022 8:15  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
669 73559 VŨ ANH MẠNH 8/2/1987  Nam  AB 5/18/2022 8:18  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
670 73574 ĐỖ VĂN CHIẾN 4/16/1981  Nam  COOK 5/18/2022 8:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI NAM
671 73580 TRẦN VĂN TIỆP 7/14/1986  Nam  AB 5/18/2022 8:26  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
672 73585 TRẦN ĐÌNH THÀNH ĐẠT 9/28/1998  Nam  OS 5/18/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
673 73584 NGUYỄN VIỆT THÁI 8/3/1982  Nam  COOK 5/18/2022 8:26  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
674 73596 PHẠM HỮU QUÁT 4/29/1987  Nam  AB 5/18/2022 8:30  Khám sức khoẻ TV Panama
675 73598 LÊ HỒNG QUÂN 10/27/1987  Nam  SAILOR 5/18/2022 8:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
676 73606 PHẠM VĂN LONG 2/19/1986  Nam  WPR 5/18/2022 8:37  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
677 73613 VŨ THẾ MẠNH 11/26/1984  Nam  3/E 5/18/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
678 73629 HOÀNG TIẾN DŨNG 1/24/1975  Nam  2/O 5/18/2022 8:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
679 73633 NGUYỄN ĐỨC LONG 12/8/1977  Nam  BOSUN 5/18/2022 8:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
680 73641 SAINI VISHAL 9/30/2002  Nam 5/18/2022 8:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
681 73643 ĐỒNG MINH HOÀN 6/17/1983  Nam  3/E 5/18/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN THÀNH
682 73646 VŨ HAI TUY 2/5/2000  Nam  OILER 5/18/2022 8:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
683 73650 NGUYỄN XUÂN ÁI 6/7/1989  Nam  3/E 5/18/2022 8:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI ÂU
684 73655 HỒ CÔNG KỲ 5/20/1980  Nam  1/E 5/18/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ALLIANCE JSC
685 73809 BÙI MINH KHANG 11/21/1997  Nam  DECK – CADET 5/18/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
686 73826 BÙI THẾ HÀ 8/23/1998  Nam  OS 5/18/2022 9:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
687 73829 PHẠM ĐỨC VIỆT 9/17/1988  Nam  SAILOR 5/18/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
688 73836 PHẠM VĂN THÀNH 10/8/1993  Nam  4/E 5/18/2022 9:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
689 73842 MAI VĂN DƯƠNG 3/10/1983  Nam  2/O 5/18/2022 9:21  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
690 73846 WANG SHUANGQUAN 1/30/1989  Nam 5/18/2022 9:28  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
691 73848 PHẠM KHẮC PHÚ 10/20/1969  Nam 5/18/2022 9:34  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
692 73851 CHUANG TING HAI 12/20/1954  Nam 5/18/2022 9:35  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
693 73850 MAI TRUNG DƯƠNG 12/9/1978  Nam 5/18/2022 9:36  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
694 73852 TẠ NGỌC HẢI 12/11/1983  Nam  C/O 5/18/2022 9:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
695 73856 VŨ VĂN THỨ 3/29/1990  Nam  2/O 5/18/2022 9:37  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
696 73855 ZENG MANYING 3/17/1974  Nữ 5/18/2022 9:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
697 73857 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 5/12/1990  Nam  3/O 5/18/2022 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
698 73858 CAO HỒNG QUANG 12/29/1972  Nam  C/E 5/18/2022 9:41  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
699 73866 ĐẶNG ĐỨC THẠCH 4/28/1995  Nam  OS 5/18/2022 9:41  Khám sức khoẻ TV Panama
700 73860 LÊ TẤT KHÁNH 1/18/1985  Nam  2/E 5/18/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
701 73861 TRẦN XUÂN NAM 2/18/1992  Nam  3/E 5/18/2022 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
702 73863 HOÀNG VĂN HÙNG 6/9/1994  Nam  4/E 5/18/2022 9:43  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
703 73864 PHÙNG VĂN HANH 9/2/1976  Nam  AB 5/18/2022 9:44  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
704 73865 LÊ VĂN PHÚC 7/31/1990  Nam  AB 5/18/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
705 73867 TRẦN VĂN NAM 12/30/1973  Nam 5/18/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)
706 73868 VÕ NGỌC ANH 6/26/1977  Nam  AB.E 5/18/2022 9:46  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
707 73871 HOÀNG MINH HUY 6/13/1994  Nam  OS.E 5/18/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
708 73872 NGUYỄN VĂN ĐẠI 3/29/2002  Nam 5/18/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N)
709 73873 BÙI XUÂN NGUYÊN 8/21/1985  Nam  ELECTRIC 5/18/2022 9:48  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
710 73874 NGUYỄN VĂN LẠC 2/10/1964  Nam  COOK 5/18/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
711 73882 HOÀNG TRỌNG ĐẠT 1/21/2001  Nam  SAILOR 5/18/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
712 73886 NGUYỄN DANH CHIẾN 12/12/1990  Nam  4/E 5/18/2022 10:16  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
713 73887 NGUYỄN VĂN THUẤN 8/9/1989  Nam  C/O 5/18/2022 10:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN BÌNH
714 73888 ĐOÀN VĂN ĐỨC 12/9/1983  Nam  2/E 5/18/2022 10:20  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
715 73889 NGUYỄN VĂN DẠNG 3/20/1993  Nam  OS.E 5/18/2022 10:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
716 73891 HOÀNG VĂN LÂM 10/10/1994  Nam  OS.E 5/18/2022 10:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
717 73936 ĐÀO VĂN ĐỘ 5/2/1971  Nam  FITTER 5/18/2022 13:55  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
718 73942 PHẠM ĐỨC ANH 8/21/1984  Nam  C/O 5/18/2022 14:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
719 73944 PHẠM GIA SƠN 4/8/1980  Nam  3/E 5/18/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
720 73946 LÊ VĂN THU 3/7/1984  Nam  4/E 5/18/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
721 73948 BÙI VĂN ĐÔNG 9/5/1995  Nam 5/18/2022 14:12  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
722 73953 NGUYỄN VĂN THỤ 1/10/1971  Nam 5/18/2022 14:14  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
723 73958 VŨ BÌNH TIÊN 12/20/1999  Nam  OS 5/18/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
724 73972 FENG CHANG SHENG 4/8/1978  Nam 5/18/2022 14:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
725 74044 LÊ CÔNG THÀNH 8/8/1987  Nam  OILER 5/19/2022 7:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
726 74049 LÊ KHÁNH TOÀN 4/22/1990  Nam  AB 5/19/2022 7:36  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
727 74062 NGUYỄN HỮU THẮNG 8/9/1996  Nam  OS 5/19/2022 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
728 74069 ĐINH XUÂN HUY 11/11/2000  Nam  OS 5/19/2022 7:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
729 74074 LƯU NGUYỄN TRÃI 7/13/1985  Nam  3/E 5/19/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
730 74091 NGUYỄN VĂN LƯU 4/6/1989  Nam  AB.D 5/19/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
731 74096 ĐẶNG VĂN TIẾN 11/12/1979  Nam  AB 5/19/2022 7:56  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
732 74109 MAI ĐÌNH SƠN 8/17/1980  Nam  C/O 5/19/2022 8:04  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PCT
733 74115 NGUYỄN VĂN THIỆN 4/10/1957  Nam 5/19/2022 8:06  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
734 74122 TRẦN TRƯƠNG NAM 6/2/1978  Nam  OILER 5/19/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
735 74130 NGUYỄN ĐỨC LỘC 3/30/1985  Nam  1/E 5/19/2022 8:11  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
736 74157 NGÔ DUY KHA 4/28/1991  Nam  4/E 5/19/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
737 74169 NGUYỄN VĂN NGHĨA 8/15/1993  Nam  AB 5/19/2022 8:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
738 74178 PHẠM VĂN TỰA 4/16/1985  Nam  SAILOR 5/19/2022 8:31  KSK thường quy (650N), Gói Alcol – Ma túy(320N)  PVTRANS
739 74190 PHẠM SỸ ĐIỀU 11/1/1982  Nam  COOK 5/19/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
740 74197 PHẠM VĂN ĐỖI 6/2/1970  Nam  COOK 5/19/2022 8:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
741 74210 NGUYỄN VĂN THIỆN 9/2/1972  Nam  BOSUN 5/19/2022 8:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
742 74214 TRẦN VĂN QUYẾT 1/7/1978  Nam  3/O 5/19/2022 8:51  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
743 74222 NGUYỄN XUÂN NGHIÊM 6/2/1982  Nam  OILER 5/19/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
744 74232 PHẠM VĂN LONG 10/28/1984  Nam  C/O 5/19/2022 8:58  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
745 74238 NGUYỄN THANH BÌNH 10/10/1991  Nam  2/E 5/19/2022 9:04  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
746 74239 HOÀNG ĐỨC HIẾU 6/2/1999  Nam  SAILOR 5/19/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
747 74247 HÀ VĂN TƯ 5/20/1995  Nam  SAILOR 5/19/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
748 74404 PHAN VĂN DOANH 1/24/1984  Nam  3/E 5/19/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
749 74405 NGUYỄN TUẤN ANH 1/20/1996  Nam  OILER 5/19/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
750 74409 HOÀNG VĂN BÌNH 9/24/1996  Nam  OILER 5/19/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
751 74411 PHẠM VĂN BA 8/22/1985  Nam  FITTER 5/19/2022 9:25  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
752 74412 ĐINH TRỌNG THỊNH 8/23/1986  Nam 5/19/2022 9:29  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
753 74414 VŨ VĂN VƯỢNG 9/2/1985  Nam  OILER 5/19/2022 9:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
754 74416 TỐNG VĂN AN 9/19/1987  Nam  3/E 5/19/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
755 74419 NGUYỄN VĂN QUYỀN 7/30/1989  Nam  C/O 5/19/2022 9:40  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
756 74423 PHẠM VĂN KỶ 7/5/1989  Nam  1/E 5/19/2022 9:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
757 74426 NGUYỄN TRÀNH 5/10/1974  Nam  OILER 5/19/2022 9:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
758 74429 PHẠM VĂN PHƯỜNG 2/25/1995  Nam  2/E 5/19/2022 9:57  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
759 74433 PHẠM VĂN QUANG 12/9/1991  Nam  ELECTRIC 5/19/2022 10:00  Chứng chỉ Panama  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
760 74435 PHAN VĂN LUYẾN 10/10/1976  Nam  FITTER 5/19/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
761 74437 PHẠM NGỌC HẢI 5/16/1981  Nam  1/E 5/19/2022 10:05  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
762 74441 HOÀNG QUANG HIỂN 6/9/1986  Nam  1/E 5/19/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
763 74442 YANG, WEI 12/6/1979  Nam 5/19/2022 10:16  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
764 74445 HÀ THANH VŨ 1/4/1991  Nam  OILER 5/19/2022 10:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
765 74450 PHẠM VĂN CƯỜNG 5/2/1984  Nam  2/O 5/19/2022 10:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
766 74451 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/6/1999  Nam  DECK – CADET 5/19/2022 11:03  Chứng chỉ Panama  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
767 74477 TẠ XUÂN HÙNG 10/21/1968  Nam  BOSUN 5/19/2022 13:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
768 74493 NGUYỄN NGUYÊN NGỌC 2/12/1985  Nam  2/E 5/19/2022 13:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
769 74506 HOÀNG VĂN TRÁNG 9/17/1990  Nam  3/O 5/19/2022 14:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
770 74513 TRỊNH VĂN CƯỜNG 1/26/1996  Nam  AB 5/19/2022 14:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
771 74514 WU, DALIN 6/10/1980  Nam 5/19/2022 14:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
772 74515 FAN, XIUQUAN 1/16/1967  Nam 5/19/2022 14:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
773 74517 ZHANG, LYUPING 6/18/1971  Nữ 5/19/2022 14:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
774 74522 LA VĂN QUANG 1/22/1986  Nam  BOSUN 5/19/2022 14:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TIẾN PHONG
775 74532 NGUYỄN HỮU HÒA 6/23/2000  Nam  AB.E 5/19/2022 14:46  Khám sức khoẻ TV Panama  PHC MARITIME
776 74546 WANG SHUANG QUAN 1/30/1989  Nam  ELECTRIC 5/19/2022 15:21  KSK Thuyền viên nước ngoài (1060N)
777 74548 LU MAN 5/15/1983  Nam 5/19/2022 15:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
778 74549 LEE CHIN LANG 1/29/1964  Nam 5/19/2022 15:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
779 74552 YAN, QIANFENG 5/8/1970  Nam 5/19/2022 15:29  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
780 74554 CHEN, DENGYI 12/4/1979  Nam 5/19/2022 15:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
781 74555 YAN, JINPENG 1/15/1971  Nam 5/19/2022 15:38  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
782 75115 NGUYỄN HÙNG TUYÊN 10/6/1991  Nam 5/20/2022 7:45  KSK lấy bằng lái xe nam
783 75121 ĐỖ ANH TUẤN 5/5/1978  Nam  COOK 5/20/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
784 75127 HOÀNG VĂN THANH 10/3/1979  Nam  OS 5/20/2022 7:54  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
785 75132 DƯƠNG ANH HOÀNG 9/6/1982  Nam  AB 5/20/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
786 75138 HỒ HỮU HÙNG 3/8/1984  Nam  ELECTRIC 5/20/2022 7:59  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
787 75141 MẠC VĂN LUÂN 9/29/1993  Nam  3/E 5/20/2022 8:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
788 75145 NGUYỄN XUÂN HẢI 9/6/1982  Nam  2/E 5/20/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
789 75153 VŨ XUÂN CƯỜNG 9/14/1988  Nam  4/E 5/20/2022 8:06  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
790 75160 QUÁCH THẾ DŨNG 6/5/1969  Nam  C/E 5/20/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
791 75161 TRẦN THANH DƯƠNG 11/28/1978  Nam  ELECTRIC 5/20/2022 8:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
792 75166 VŨ VĂN HUYNH 11/9/1974  Nam  C/O 5/20/2022 8:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
793 75170 VŨ HỒNG ĐẠI 11/30/1973  Nam  4/E 5/20/2022 8:17  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
794 75175 LÊ TIẾN QUÂN 4/10/1998  Nam  OILER 5/20/2022 8:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
795 75178 TĂNG TIẾN QUANG 12/8/1989  Nam  AB 5/20/2022 8:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
796 75182 ĐỖ SAO BĂNG 10/19/1987  Nam  3/E 5/20/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
797 75488 HÀ VĂN THẮNG 5/3/1975  Nam  CAPT 5/20/2022 8:28  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
798 75491 ĐẶNG THẾ QUANG 11/3/1999  Nam  OILER 5/20/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
799 75495 SUN, BAIYUN 8/10/1972  Nam 5/20/2022 8:31  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
800 75494 BÙI THỊ HÀ 10/10/1995  Nữ 5/20/2022 8:32  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
801 75500 LÊ VĂN QUYỀN 7/29/1991  Nam  M/M 5/20/2022 8:34  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
802 75503 ĐẬU VĂN GIÀU 2/3/2001  Nam  OS 5/20/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
803 75507 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 9/24/1999  Nam  OS 5/20/2022 8:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
804 75511 BÙI THỊ MINH THÚY 11/21/1999  Nữ 5/20/2022 8:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
805 75513 NGUYỄN XUÂN NGỌC 1/1/1971  Nam  OILER 5/20/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ HP
806 75516 PHAN HOÀNG TRƯỜNG 8/8/1976  Nam  OILER 5/20/2022 8:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
807 75519 VŨ NGỌC LINH 2/16/1985  Nam  4/E 5/20/2022 8:50  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
808 75520 LÊ HÙNG SƠN 12/15/1993  Nam  3/O 5/20/2022 8:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
809 75522 NGUYỄN HỒNG THỊNH 1/19/1986  Nam  2/E 5/20/2022 8:55  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
810 75524 PHẠM QUANG THẮNG 11/8/1998  Nam 5/20/2022 8:57  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
811 75526 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 3/31/1980  Nam  C/E 5/20/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
812 75527 HU, JIAQIN 7/27/1999  Nữ 5/20/2022 9:02  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
813 75528 WEI, SIHAI 4/6/1992  Nam 5/20/2022 9:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật HONOR Việt Nam
814 75532 ĐẶNG PHƯƠNG QUANG 2/9/1998  Nam  SAILOR 5/20/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
815 75534 LÊ HỒNG VƯƠNG 3/29/1985  Nam  OILER 5/20/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
816 75536 NGUYỄN HỮU SĨ 4/17/2003  Nam  SAILOR 5/20/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
817 75538 ĐẶNG VĂN NGỌC 1/8/2000  Nam  OILER 5/20/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
818 75539 NGUYỄN VĂN LINH 5/7/1983  Nam  CAPT 5/20/2022 9:14  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
819 75540 VŨ ĐÌNH DƯƠNG 8/25/1990  Nam  2/E 5/20/2022 9:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
820 75542 LÊ MINH QUANG 12/7/1998  Nam  COOK 5/20/2022 9:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
821 75543 NGUYỄN THẾ TRƯỜNG 2/29/1984  Nam  C/E 5/20/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
822 75544 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 12/1/1986  Nam  3/E 5/20/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB Quyết Tâm
823 75546 PHẠM THỊ TRANG 5/7/1999  Nữ 5/20/2022 9:27  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
824 75548 PHẠM NGỌC QUYỀN 3/13/1983  Nam  OILER 5/20/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
825 75549 PHẠM HUY VŨ 7/21/2001  Nam 5/20/2022 9:30  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
826 75551 NGUYỄN VĂN KHOA 10/10/1984  Nam  OILER 5/20/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
827 75553 NGUYỄN VĂN BẮC 3/10/1983  Nam  C/E 5/20/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
828 75554 NGUYỄN VĂN HUÂN 9/5/1985  Nam  C/E 5/20/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
829 75555 BÙI THÁI HIỆN 2/5/1990  Nam  4/E 5/20/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
830 75557 NGUYỄN HỒNG LIÊM 3/8/1983  Nam 5/20/2022 9:41  Chứng chỉ Panama  VIGOR
831 75560 NGUYỄN THÀNH CÔNG 12/15/2000  Nam  OILER 5/20/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
832 75561 TRẦN LINH CẢM 4/27/1997  Nam  AB.E 5/20/2022 9:48  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
833 75562 VŨ BÁ DƯ 2/23/1995  Nam  3/E 5/20/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
834 75564 ĐOÀN THẾ DÙNG 9/23/1982  Nam  C/O 5/20/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
835 75565 BÙI NGỌC BẠO 6/21/1990  Nam  OS 5/20/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
836 75567 PHẠM VĂN GƯƠNG 1/28/1990  Nam  OS 5/20/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
837 75568 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 3/15/1979  Nam  C/E 5/20/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
838 75571 LÊ ĐÌNH HUỆ 12/5/1977  Nam  3/E 5/20/2022 10:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
839 75572 LẠI VĂN GIANG 2/2/1985  Nam  OILER 5/20/2022 10:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
840 75577 VŨ CÔNG HUY 7/7/1992  Nam  4/E 5/20/2022 10:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
841 75580 TRẦN QUANG SÁU 10/2/1986  Nam  AB.D 5/20/2022 10:09  Khám sức khoẻ TV Panama  PHC MARITIME
842 75582 PHẠM TRÍ THỨC 3/26/1985  Nam  2/O 5/20/2022 10:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
843 75583 NGUYỄN VĂN NAM 10/27/1983  Nam 5/20/2022 10:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
844 75584 PHẠM VĂN TUẤN 5/4/1983  Nam  1/E 5/20/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
845 75585 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 1/18/2001  Nam  AB.E 5/20/2022 10:32  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
846 75595 CHU VĂN TÂM 8/15/1983  Nam  COOK 5/20/2022 10:56  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
847 75596 VŨ VĂN DŨNG 9/7/1987  Nam  AB.E 5/20/2022 11:03  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
848 75617 ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG 3/5/1989  Nam  3/O 5/20/2022 13:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
849 75623 LÊ VĂN TUẤN 4/21/2002  Nam  OILER 5/20/2022 13:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
850 75625 LAN GUANGPENG 8/12/1982  Nam 5/20/2022 13:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
851 75634 CAO DUY ÁNH 2/14/1982  Nam  COOK 5/20/2022 14:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Hà Phương
852 75636 CƯ SEO LỬ 10/16/1996  Nam 5/20/2022 14:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
853 75657 ĐỖ HỒNG MINH 6/3/1981  Nam  C/E 5/20/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ
854 75664 NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/22/1994  Nam  3/E 5/20/2022 14:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ
855 75677 PHẠM ĐỨC MẠNH 11/21/1992  Nam  OS.E 5/20/2022 15:00  Khám sức khoẻ TV Panama  ĐÔNG LONG
856 75698 NGÔ VĂN XIN 9/11/1991  Nam  AB.D 5/20/2022 15:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
857 75703 VŨ THỊ ÚT 7/8/1973  Nữ 5/20/2022 15:48  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
858 75707 NGUYỄN XUÂN TUẤN 1/1/1994  Nam 5/20/2022 15:59  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
859 75710 HOÀNG VĂN THANH 10/3/1979  Nam  OS 5/20/2022 16:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
860 75714 YU, TAIJUN 11/8/1977  Nam 5/20/2022 16:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
861 75715 HUANG SHIGUI 2/26/1976  Nam 5/20/2022 16:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
862 75716 TANG, JIZHONG 2/18/1969  Nam 5/20/2022 16:49  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
863 75717 CAO YONG 9/20/1982  Nam 5/20/2022 16:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
864 75718 TSAI WEN-TSUNG 12/5/1970  Nam 5/20/2022 16:50  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
865 75719 HE HONG 11/8/1973  Nam 5/20/2022 16:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
866 75720 WU HUIHUI 12/6/1980  Nam 5/20/2022 16:51  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
867 75721 LEE GUNTAEK 10/27/1967  Nam 5/20/2022 16:52  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
868 75722 ZHANG XIAOLING 11/27/1983  Nữ 5/20/2022 16:53  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
869 75723 GUAN WENHUA 2/19/1976  Nam 5/20/2022 16:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
870 75724 HSU SHENG- HUA 9/27/1982  Nam 5/20/2022 16:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
871 75725 LIU TIANCHANG 10/30/1975  Nam 5/20/2022 16:55  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
872 75726 CHEN BO 9/26/1986  Nam 5/20/2022 16:57  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Sở lao động Hải Dương
873 75742 NGUYỄN BÁ DƯƠNG 12/22/1982  Nam  AB.E 5/21/2022 7:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
874 75743 PHẠM VĂN LƯƠNG 2/5/2002  Nam  OS.E 5/21/2022 7:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
875 75744 NGUYỄN THÁI ĐÔ 10/10/1984  Nam  CAPT 5/21/2022 7:32  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
876 75745 CÀ THỊ TIẾP 10/15/1990  Nữ 5/21/2022 7:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
877 75747 QUÀNG THỊ QUYỂN 9/19/1994  Nữ 5/21/2022 7:35  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
878 75748 LÒ VĂN QUÝ 10/20/1986  Nam 5/21/2022 7:37  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
879 75749 LÒ VĂN HÉM 1/1/1990  Nam 5/21/2022 7:39  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
880 75750 LƯỜNG VĂN MỪNG 9/3/1990  Nam 5/21/2022 7:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
881 75751 LÒ VĂN CHUNG 7/16/1997  Nam 5/21/2022 7:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
882 75753 LƯƠNG VĂN MIỀN 5/13/1990  Nam 5/21/2022 7:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
883 75757 NGUYỄN VĂN ÚT 2/13/1992  Nam  OILER 5/21/2022 8:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
884 75758 NGUYỄN PHAN GIA HIỆP 4/29/2002  Nam  OILER 5/21/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
885 75759 LÊ VĂN HƯNG 12/3/1986  Nam  2/E 5/21/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
886 75761 DƯƠNG DUY THÀNH 9/20/1994  Nam  3/E 5/21/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DẦU KHÍ OPEC
887 75764 TRẦN TRUNG THÔNG 7/6/1984  Nam  CAPT 5/21/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
888 75767 ĐẶNG QUANG NGHĨA 11/8/1987  Nam  C/O 5/21/2022 8:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
889 75769 NGÔ VĂN QUY 5/11/1995  Nam 5/21/2022 9:26  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
890 75770 ĐỖ MINH ANH 2/8/1976  Nam  OILER 5/21/2022 9:39  Gói Alcol – Ma túy(320N)  PTSC MARINE
891 75772 TRẦN VĂN TIỆP 2/4/1986  Nam 5/21/2022 9:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
892 75781 NGUYỄN KHẮC ĐOÀN 5/28/2000  Nam  AB.D 5/21/2022 10:49  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
893 75785 NGUYỄN VĂN HA 1/16/1973  Nam  ENGINE – CADET 5/21/2022 13:46  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
894 75786 NGUYỄN THƯ THÀNH 11/26/2003  Nam  OS 5/21/2022 13:50  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
895 75804 PHẠM MẠNH ĐẠT 2/24/2001  Nam  OS 5/22/2022 7:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
896 75805 NGUYỄN THANH HUY 1/1/1993  Nam  OS 5/22/2022 7:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
897 75806 NGUYỄN THÀNH TRUNG 2/20/1992  Nam  OS 5/22/2022 7:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
898 75810 NGUYỄN VĂN QUYỀN 12/27/2000  Nam  OS 5/22/2022 7:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
899 75812 HÀ NGỌC CƯỜNG 10/1/1990  Nam  AB 5/22/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
900 75814 THẠCH ĐÌNH HOÀN 8/11/2000  Nam  OS 5/22/2022 7:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
901 75815 NGUYỄN KIẾN QUỐC 5/11/1997  Nam  OS 5/22/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
902 75816 CAO XUÂN VƯỢNG 10/6/2000  Nam  OS 5/22/2022 8:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
903 75817 LÊ VĂN ĐỨC 9/16/2000  Nam  OS 5/22/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
904 75818 TRẦN QUYẾT THẮNG 9/13/2001  Nam  OS 5/22/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS
905 75819 NGUYỄN ĐỨC NGA 10/10/1992  Nam  OILER 5/22/2022 8:18  Khám sức khoẻ TV Panama  TMAS (THANH HÀ)
906 75821 NGÔ MẠNH TÚ 4/28/2001  Nam  OS 5/22/2022 8:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
907 75822 NGUYỄN VĂN HIẾU 1/6/1987  Nam  CAPT 5/22/2022 8:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
908 75824 CAO VĂN TUẤN 6/23/1987  Nam  2/E 5/22/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
909 75937 NGUYỄN VĂN THẮNG 4/21/1983  Nam  CAPT 5/23/2022 7:27  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
910 75948 HỒ HOAN 4/10/1977  Nam  AB.D 5/23/2022 7:32  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
911 75960 NGUYỄN SỸ KHÔI 10/16/1988  Nam  AB.D 5/23/2022 7:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
912 75973 TRẦN VĂN THƯỞNG 5/29/1982  Nam  CAPT 5/23/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
913 75972 ĐỖ VIẾT QUANG HUY 1/1/1992  Nam  3/O 5/23/2022 7:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHÚ AN
914 75986 VŨ BÁ QUYỀN 1/16/1977  Nam  CAPT 5/23/2022 7:41  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
915 75998 LÊ SOAY 9/1/1983  Nam  C/E 5/23/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
916 76008 LÊ DUY THÁI 5/16/1977  Nam  AB 5/23/2022 7:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
917 76038 NGUYỄN VĂN HÒA 6/28/1991  Nữ  AB 5/23/2022 7:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
918 76012 NGUYỄN NHƯ LÂM 8/1/1992  Nam  M/M 5/23/2022 7:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
919 76025 TRẦN ĐỨC THỊNH 8/16/1972  Nam  BOSUN 5/23/2022 7:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
920 76032 NGUYỄN VĂN TỚI 1/3/1986  Nam  2/E 5/23/2022 7:56  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
921 76042 LÊ VĂN TƯ 4/16/2001  Nam  OS.D 5/23/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
922 76082 NGUYỄN CÔNG ANH QUỐC 11/2/1999  Nam 5/23/2022 8:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
923 76088 NGUYỄN VĂN TỴ 4/20/2001  Nam  OS 5/23/2022 8:08  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
924 76087 PHẠM VĂN TÚ 11/23/1988  Nam  C/E 5/23/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ
925 76097 TRẦN VIỆT QUY BA 4/23/1984  Nam  C/O 5/23/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
926 76101 MAI VĂN CÔNG 10/29/1997  Nam  OILER 5/23/2022 8:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
927 76104 ĐOÀN XUÂN DŨNG 7/10/1970  Nam  BOSUN 5/23/2022 8:14  Khám sức khoẻ TV Panama  TMAS (THANH HÀ)
928 76108 LƯƠNG VĂN TIỆP 12/26/1985  Nam 5/23/2022 8:15  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
929 76116 NGUYỄN TIẾN ANH 7/21/1981  Nam  CAPT 5/23/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
930 76122 ĐẶNG VĂN HUỆ 4/10/1988  Nam  BOSUN 5/23/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
931 76129 NGUYỄN VĂN SÁNG 5/29/1979  Nam  2/O 5/23/2022 8:24  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
932 76131 NGUYỄN VĂN DŨNG 12/22/1980  Nam  OILER 5/23/2022 8:25  Khám sức khoẻ TV Panama  TÂN BÌNH
933 76134 TSAI, RUEI – FENG 1/2/1976  Nam 5/23/2022 8:26  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
934 76145 BÙI CAO CƯỜNG 10/12/1990  Nam  C/O 5/23/2022 8:30  Gói Alcol – Ma túy(320N)  TỰ DO
935 76143 NGUYỄN VIỆT TOÀN 2/18/1985  Nam  AB.D 5/23/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
936 76148 PHẠM VĂN LUÂN 2/26/1992  Nam  ELECTRIC 5/23/2022 8:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
937 76156 HÀ VĂN ĐÔNG 4/30/1997  Nam 5/23/2022 8:38  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
938 76159 CHU THANH CƯỜNG 12/11/1972  Nam  3/E 5/23/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
939 76164 PHẠM VĂN HỒNG 8/29/1988  Nam  2/E 5/23/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
940 76166 NGUYỄN VĂN HUY 1/24/1983  Nam  BOSUN 5/23/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
941 76173 ĐÕ TRUNG SƠN 2/22/2001  Nam  SAILOR 5/23/2022 8:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
942 76177 ĐẶNG VĂN THÀNH 6/23/1985  Nam  COOK 5/23/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
943 76188 NGUYỄN VĂN MIÊN 5/1/1983  Nam  OILER 5/23/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
944 76184 TRẦN QUANG CHÍNH 7/12/1989  Nam  OILER 5/23/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
945 76206 TRẦN NHẤT TOẢ 7/23/1992  Nam  AB 5/23/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
946 76203 BÙI VĂN ĐỨC 8/29/1988  Nam  3/E 5/23/2022 9:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
947 76211 HUR HYUN 11/10/1970  Nam 5/23/2022 9:09  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
948 76219 CHẨN THỊ NHUNG 7/5/2003  Nữ 5/23/2022 9:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
949 76223 NGUYỄN TẤT HÙNG 8/22/1999  Nam  AB 5/23/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
950 76228 PHẠM VĂN NHƯỢNG 6/22/1988  Nam  2/O 5/23/2022 9:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
951 76232 ĐỖ XUÂN THU 10/15/1979  Nam  FITTER 5/23/2022 9:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
952 76238 HOÀNG ANH DŨNG 6/11/2002  Nam  OILER 5/23/2022 9:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
953 76242 VŨ THÁI SƠN 3/7/1986  Nam 5/23/2022 9:30  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
954 76244 BÙI ĐỨC MẠNH 10/20/1988  Nam  OS 5/23/2022 9:33  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
955 76246 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 1/26/1991  Nam  OS 5/23/2022 9:37  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
956 76249 NGÔ VĂN TUẤN 5/10/1963  Nam  COOK 5/23/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
957 76251 HOÀNG QUANG HẬU 2/1/1984  Nam  2/E 5/23/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO
958 76256 NGUYỄN THỐNG NHẤT 8/2/1986  Nam  FITTER 5/23/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
959 76257 PHẠM ĐỨC KIÊN 8/22/1986  Nam  PUMP 5/23/2022 9:55  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
960 76258 VŨ TRỌNG VĨNH 2/2/1987  Nam  AB.D 5/23/2022 9:58  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
961 76259 KIM VĂN QUYỀN 4/23/1994  Nam  OS 5/23/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
962 76261 TRẦN VĂN LĂNG 4/30/1975  Nam  OS 5/23/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
963 76262 BÙI ĐĂNG HÀ 6/17/1984  Nam  BOSUN 5/23/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
964 76263 BÙI TUẤN HUY 11/5/1992  Nam  2/O 5/23/2022 10:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
965 76264 NGUYỄN VĂN QUỲNH 1/22/1989  Nam  AB 5/23/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
966 76265 NGÔ TÚ HUY 1/19/1989  Nam  3/E 5/23/2022 10:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG PHÁT
967 76266 GIANG VĂN TIỆP 8/13/1986  Nam  3/E 5/23/2022 10:14  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty TNHH SELLAN GAS
968 76267 PHẠM TRUNG HẠNH 1/17/1997  Nam  M/M 5/23/2022 10:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
969 76270 NGUYỄN SĨ PHƯƠNG 10/15/1989  Nam  AB 5/23/2022 10:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
970 76271 NGUYỄN TRUNG TÂM 2/4/1986  Nam  C/O 5/23/2022 10:36  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
971 76272 NGUYỄN TIẾN MẠNH 4/9/1996  Nam  OS.E 5/23/2022 10:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
972 76273 VŨ VĂN THU 6/13/1983  Nam 5/23/2022 10:41  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
973 76277 VŨ VĂN TRƯỜNG 5/8/1985  Nam 5/23/2022 10:49  Chứng chỉ Panama  VIGOR
974 76287 NGUYỄN VĂN XUÂN 4/18/1977  Nam  OS 5/23/2022 10:59  Khám sức khoẻ TV Panama  PHẠM HẢI
975 76329 BÙI VĂN TÙNG 12/26/1992  Nam  4/E 5/23/2022 13:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CREW24
976 76335 MAI VĂN TRỤ 1/28/1983  Nam  C/E 5/23/2022 13:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
977 76338 NGUYỄN VĂN HÀ 4/11/1984  Nam  ENGINE – CADET 5/23/2022 14:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
978 76346 LƯƠNG THẾ VINH 2/2/1976  Nam  3/E 5/23/2022 14:10  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
979 76354 HOÀNG VĂN DƯƠNG 8/20/1994  Nam  SAILOR 5/23/2022 14:15  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
980 76357 VŨ BÌNH DƯƠNG 8/17/1994  Nam  OILER 5/23/2022 14:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
981 76363 PHẠM VĂN KIỀU 11/21/1992  Nam  3/E 5/23/2022 14:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI HÀ
982 76365 PHẠM ĐÌNH HUẤN 8/24/1995  Nam  3/O 5/23/2022 14:28  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
983 76368 TRẦN VĂN HINH 1/15/1984  Nam  C/O 5/23/2022 14:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
984 76370 PHẠM DUY ANH 12/24/2003  Nam  OS.D 5/23/2022 14:36  Khám sức khỏe TV song ngữ
985 76384 PHẠM VĂN NAM 7/24/1986  Nam  2/O 5/23/2022 14:52  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
986 76402 MAI VĂN TÁ 10/21/1999  Nam 5/23/2022 15:22  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
987 76407 NGUYỄN NGỌC ANH 1/21/1985  Nam  2/E 5/23/2022 15:32  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
988 76414 NGUYỄN XUÂN NGỌC 1/1/1971  Nam  OILER 5/23/2022 15:58  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
989 76484 VŨ NGUYÊN BÌNH 7/14/1975  Nam  C/E 5/24/2022 7:30  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
990 76491 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 7/15/1981  Nam  CAPT 5/24/2022 7:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
991 76495 VÕ NHÂN HIỂN 10/7/1976  Nam  C/E 5/24/2022 7:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
992 76503 HÀ VĂN MẠNH 11/1/1981  Nam  C/E 5/24/2022 7:40  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
993 76511 NGÔ VĂN ĐÔ 12/15/1975  Nam  2/E 5/24/2022 7:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
994 76516 LÊ XUÂN TUYẾN 10/10/1982  Nam  2/E 5/24/2022 7:47  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
995 76522 HOÀNG KHÁNH LỰC 9/14/1987  Nam  2/O 5/24/2022 7:49  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
996 76526 NGUYỄN MINH HIẾU 1/1/1997  Nam  AB 5/24/2022 7:51  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
997 76527 PHẠM NGỌC DUY 11/30/1997  Nam  DECK – CADET 5/24/2022 7:55  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
998 76535 NGUYỄN VĂN NGHĨA 10/3/2001  Nam  ENGINE – CADET 5/24/2022 7:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
999 76540 NGUYỄN VĂN HÙNG 3/8/2001  Nam  ENGINE – CADET 5/24/2022 8:04  Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1000 76550 ĐỖ VĂN QUYỀN 9/1/1986  Nam  CAPT 5/24/2022 8:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1001 76555 PHAN VĂN TUẤN 8/13/1970  Nam  COOK 5/24/2022 8:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1002 76561 NGUYỄN ANH PHONG 10/14/1999  Nam  ENGINE – CADET 5/24/2022 8:13  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1003 76566 DƯƠNG SƠN HOÀI 8/11/1982  Nam  CAPT 5/24/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1004 76578 LÊ ĐẠI THẮNG 4/6/1977  Nam  CAPT 5/24/2022 8:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1005 76585 LÊ NGỌC HỒNG SƠN 11/2/1993  Nam  AB 5/24/2022 8:26  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1006 76589 TRƯƠNG THỊ HIẾU 10/1/1945  Nữ 5/24/2022 8:28  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1007 76592 NGUYỄN THẾ BẢO 2/22/1983  Nam  C/E 5/24/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1008 76600 HOÀNG VŨ LỰC 3/28/1994  Nam  OS.D 5/24/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1009 76606 NGUYỄN THÙY DUNG 7/16/1986  Nữ 5/24/2022 8:36  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1010 76612 HOÀNG ĐỨC THUẬN 6/28/1996  Nam  4/E 5/24/2022 8:38  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1011 76618 LÊ DUY NAM 5/25/1999  Nam  OILER 5/24/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1012 76623 NGUYỄN NGỌC BÁU 9/21/2001  Nam  OS 5/24/2022 8:46  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1013 76625 NGUYỄN SỸ NHÂN 10/11/1992  Nam  OILER 5/24/2022 8:50  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1014 76626 VŨ NGỌC LỢI 10/17/1990  Nam  2/E 5/24/2022 8:52  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1015 76627 NGUYỄN ĐỨC KHOA 3/1/1991  Nam  3/O 5/24/2022 8:56  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1016 76630 NGUYỄN THÀNH NAM 9/6/1992  Nam  C/O 5/24/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1017 76634 VŨ DUY MẠNH 10/26/1983  Nam  3/E 5/24/2022 9:01  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1018 76639 ANDO KENJI 6/10/1973  Nam 5/24/2022 9:04  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1019 76642 ĐÀO NHẬT VŨ 2/21/1989  Nam  AB 5/24/2022 9:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1020 76644 ĐẬU TRỌNG OAI 7/15/1986  Nam  COOK 5/24/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1021 76649 HOÀNG NGỌC DŨNG 1/30/1977  Nam  BOSUN 5/24/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1022 76653 LUO, JIANGGUANG 4/25/1965  Nam 5/24/2022 9:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1023 76657 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 4/4/1975  Nam  BOSUN 5/24/2022 9:22  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (Panama)  VINIC
1024 76661 NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 10/19/1993  Nam  2/O 5/24/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1025 76667 PHẠM MINH TUẤN 11/17/1998  Nam  AB 5/24/2022 9:36  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1026 76669 NGUYỄN THẾ QUYỀN 6/24/1982  Nam  BOSUN 5/24/2022 9:38  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1027 76670 ĐẬU NGỌC ÁNH 8/28/1985  Nam  SAILOR 5/24/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  NAM SƠN
1028 76671 ĐÀO HỮU ANH TUẤN 10/3/2002  Nam  SAILOR 5/24/2022 9:42  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1029 76672 ĐỖ VĂN TUẤN 4/8/1992  Nam  SAILOR 5/24/2022 9:45  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1030 76675 HOÀNG ĐÌNH NGUYỆN 11/29/2001  Nam  OILER 5/24/2022 9:47  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1031 76676 PHẠM VĂN DŨNG 11/21/1989  Nam  SAILOR 5/24/2022 9:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1032 76677 NGUYỄN THANH LONG 3/30/1997  Nam  OILER 5/24/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1033 76678 NGUYỄN XUÂN NGỌC 10/22/1989  Nam  SAILOR 5/24/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1034 76679 NGUYỄN VĂN HOÀNG 5/3/1993  Nam  2/O 5/24/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1035 76681 BÙI VĂN THANH 11/29/1987  Nam  OILER 5/24/2022 9:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1036 76682 NGUYỄN ĐẮC THÀNH 6/4/1984  Nam  OILER 5/24/2022 10:00  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1037 76685 TRỊNH VĂN TRUNG 8/2/1991  Nam  2/O 5/24/2022 10:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1038 76687 VŨ ĐỨC HUẤN 2/12/1988  Nam  2/E 5/24/2022 10:07  Khám sức khoẻ TV Panama  PHẠM HẢI
1039 76689 NGUYỄN PHI HÙNG 11/16/1988  Nam  OILER 5/24/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  PETROLIMEX
1040 76690 NGUYỄN TIẾN MẠNH 10/18/1983  Nam  1/E 5/24/2022 10:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1041 76691 CAO ĐỨC CHUNG 6/11/1999  Nam  OILER 5/24/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1042 76695 LÊ HỮU MINH 2/5/1984  Nam  C/O 5/24/2022 10:17  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1043 76696 NGUYỄN VĂN KHÁNH 9/24/1991  Nam  AB 5/24/2022 10:21  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1044 76698 TRẦN XUÂN DƯƠNG 5/23/1993  Nam  OS.D 5/24/2022 10:24  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1045 76701 VŨ TIẾN BẰNG 6/14/1992  Nam  2/O 5/24/2022 10:27  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1046 76702 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 1/30/1977  Nam  COOK 5/24/2022 10:31  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1047 76704 NGUYỄN VĂN THẢO 5/18/1984  Nam  1/E 5/24/2022 10:34  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1048 76706 TRẦN DUY LƯU 10/14/1997  Nam  OILER 5/24/2022 10:35  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1049 76708 HOÀNG HỮU THẮNG 8/30/1990  Nam  4/E 5/24/2022 10:38  INLACO-SG (107USD)  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1050 76710 DƯƠNG PHAN LINH QUÂN 10/26/1990  Nam  3/O 5/24/2022 10:41  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1051 76711 PHẠM TRANG ANH 11/26/1999  Nữ 5/24/2022 10:44  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1052 76712 VI VĂN DƯƠNG 1/1/1992  Nam 5/24/2022 10:45  KSK lấy bằng lái xe nam
1053 76714 NGUYỄN CÔNG KHANG 2/19/1983  Nam  SAILOR 5/24/2022 10:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1054 76713 VI NGỌC HÙNG 1/1/2000  Nam 5/24/2022 10:46  KSK lấy bằng lái xe nam
1055 76716 VŨ VĂN LƯƠNG 2/6/1988  Nam  C/O 5/24/2022 10:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1056 76717 PHẠM QUANG VINH 3/26/1990  Nam  AB 5/24/2022 10:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1057 76718 ĐỖ QUANG TUẤN 9/6/1974  Nam  OS 5/24/2022 10:56  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1058 76720 FU, HUA 4/14/1979  Nam 5/24/2022 10:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1059 76721 ĐỖ BÁ TAM 10/11/1982  Nam  OS.E 5/24/2022 11:00  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1060 76722 NGUYỄN XUÂN VỸ 7/22/1980  Nam  2/E 5/24/2022 11:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1061 76723 NGÔ MẠNH KHỞI 11/20/1971  Nam  OS 5/24/2022 11:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1062 76724 NGUYỄN THẾ THUẬN 8/12/2002  Nam 5/24/2022 11:07  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1063 76725 NGUYỄN VĂN CHANH 9/24/1982  Nam  AB 5/24/2022 11:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1064 76726 LẠI NHƯ PHONG 12/8/1975  Nam  BOSUN 5/24/2022 11:15  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1065 76727 ĐOÀN VĂN THÀNH 8/13/1999  Nam  AB 5/24/2022 11:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1066 76750 VŨ TIẾN DŨNG 12/13/1975  Nam  OILER 5/24/2022 13:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1067 76751 PHẠM TIẾN TUYẾN 11/8/1988  Nam  AB.D 5/24/2022 14:03  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1068 76753 NGUYỄN HỮU TRUNG 7/27/1993  Nam  AB.D 5/24/2022 14:06  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1069 76754 LIN CHIH-TA 1/25/1973  Nam 5/24/2022 14:10  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1070 76756 TRẦN MẠNH THẮNG 8/28/1987  Nam  2/O 5/24/2022 14:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1071 76759 NGUYỄN VĂN HÒA 9/8/1993  Nam  OILER 5/24/2022 14:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1072 76761 VŨ VĂN SƠN 9/5/1989  Nam  AB 5/24/2022 14:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
1073 76764 LÊ THỊ THÀNH 5/18/1993  Nữ 5/24/2022 14:33  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1074 76766 PHẠM NGỌC LINH 10/7/1991  Nam  M/M 5/24/2022 14:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1075 76767 ĐINH VĂN HÒA 11/1/1978  Nữ  AB 5/24/2022 14:44  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy – Tả (520N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1076 76782 LÊ THỊ THƯƠNG THƯƠNG 3/1/1993  Nữ 5/24/2022 15:24  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1077 76801 NGUYỄN VIỆT LONG 8/14/1988  Nam  ELECTRIC 5/24/2022 15:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI LINH
1078 76886 NGUYỄN ĐÌNH SÁNG 1/16/1983  Nam  2/O 5/25/2022 7:46  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1079 76895 NGUYỄN HỮU KHOÁI 8/23/1986  Nam  3/O 5/25/2022 7:50  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1080 76906 PHAN BÁ AN 7/23/1988  Nam  FITTER 5/25/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1081 76914 HOÀNG VĂN HÙNG 4/4/1984  Nam  BOSUN 5/25/2022 7:58  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1082 76925 ĐOÀN QUANG HUY 5/27/1989  Nam  3/E 5/25/2022 8:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1083 76934 TRƯƠNG QUANG VƯỢNG 8/14/1988  Nam  C/O 5/25/2022 8:09  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1084 76938 PHAN HỮU TÂN 7/5/1992  Nam  AB.E 5/25/2022 8:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1085 76941 HOÀNG TRỌNG MẠNH 10/28/1994  Nam  AB 5/25/2022 8:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1086 76946 PHẠM VĂN PHÒNG 4/13/1986  Nam  FITTER 5/25/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1087 76951 HOÀNG KHẮC THÀNH 11/9/1989  Nam  2/O 5/25/2022 8:20  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1088 76954 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 11/18/1992  Nam  OILER 5/25/2022 8:23  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1089 76959 PHẠM VĂN CƯỜNG 4/10/1981  Nam  CAPT 5/25/2022 8:27  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1090 76957 TRẦN QUỐC UY 4/26/1971  Nam  BOSUN 5/25/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1091 76969 CHU TRỌNG TIẾN 10/9/1993  Nam  AB 5/25/2022 8:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1092 76976 PHAN THANH TÂM 3/5/1992  Nam  AB 5/25/2022 8:36  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1093 76985 TRẦN VĂN CHẤN 7/22/1968  Nam  C/E 5/25/2022 8:40  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1094 76989 TRẦN VĂN KIÊN 5/9/1985  Nam  OILER 5/25/2022 8:42  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1095 76994 ĐỒNG TUẤN PHONG 2/15/1988  Nam  4/E 5/25/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1096 77001 NGUYỄN VĂN KIÊN 8/13/1961  Nam 5/25/2022 8:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1097 77005 ĐÀO MINH HOÀNG 3/26/1987  Nam  AB 5/25/2022 8:49  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1098 77010 NGÔ MẠNH THẮNG 9/3/1999  Nam  OS 5/25/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1099 77014 PHẠM VIỆT HÙNG 10/5/1987  Nam  3/O 5/25/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1100 77019 ĐOÀN PHÚ DUNG 5/8/1969  Nam  C/E 5/25/2022 8:59  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1101 77023 ĐẶNG VĂN LUÂN 5/2/1984  Nam  COOK 5/25/2022 9:01  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1102 77029 ĐỖ ĐÌNH KẾT 2/12/1985  Nam  1/E 5/25/2022 9:04  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1103 77032 ĐINH VĂN MINH 2/26/1980  Nam  BOSUN 5/25/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1104 77034 ĐÀO VĂN CƯƠNG 4/26/1983  Nam  COOK 5/25/2022 9:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  PACIFIC MARINE
1105 77036 HÀ ĐĂNG UY 8/28/1986  Nam  OS 5/25/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1106 77039 VŨ ĐỨC PHONG 6/3/1989  Nam  2/E 5/25/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1107 77041 VŨ MẠNH TUYẾN 7/20/1986  Nam  2/E 5/25/2022 9:15  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
1108 77044 NGUYỄN QUANG VŨ 6/14/1990  Nam  3/E 5/25/2022 9:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1109 77045 CHU THANH HOÀNG 12/4/1996  Nam  AB.E 5/25/2022 9:21  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1110 77046 HOÀNG ĐÌNH PHÚC 5/29/1979  Nam  C/O 5/25/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1111 77050 MẠC VĂN HÀO 4/27/1988  Nam  2/E 5/25/2022 9:25  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Sao Viet Transco
1112 77051 LÊ VĂN LINH 6/12/1990  Nam  AB.D 5/25/2022 9:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1113 77053 NGUYỄN HỮU TÀI 5/26/1989  Nam  AB 5/25/2022 9:31  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1114 77055 TRẦN NAM 9/2/1979  Nam  C/O 5/25/2022 9:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1115 77057 BÙI NGỌC BẢO 6/4/1995  Nam  AB.E 5/25/2022 9:35  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1116 77059 TRẦN THẾ HÙNG 1/8/1988  Nam  OS 5/25/2022 9:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1117 77060 HOÀNG DUY LINH 12/14/1992  Nam  AB.D 5/25/2022 9:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1118 77062 LÊ QUỐC TIỀN 3/20/1990  Nam  C/O 5/25/2022 9:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT
1119 77063 CAO VĂN LONG 12/20/1994  Nam  SAILOR 5/25/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1120 77065 NGUYỄN VĂN HIỆP 12/19/1993  Nam  OS 5/25/2022 9:46  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1121 77066 LÊ VĂN CƯỜNG 8/4/1982  Nam  OILER 5/25/2022 9:48  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1122 77067 NGÔ NGỌC TRƯỜNG 5/5/1994  Nam  SAILOR 5/25/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1123 77068 TRẦN HOÀI NAM 12/1/1998  Nam  SAILOR 5/25/2022 9:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1124 77071 HỨA VĂN THÀNH 1/29/1985  Nam  OILER 5/25/2022 9:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1125 77076 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 2/16/1986  Nam  3/E 5/25/2022 9:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1126 77078 VŨ VĂN QUÝ 8/14/1988  Nam  COOK 5/25/2022 10:03  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1127 77079 LƯƠNG CÔNG HỌC 10/24/1980  Nam  2/E 5/25/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1128 77080 ĐINH VĂN SANG 10/10/1976  Nam  COOK 5/25/2022 10:07  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1129 77082 TRẦN XUÂN THÀNH 2/21/1988  Nam  2/O 5/25/2022 10:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1130 77084 NGUYỄN VĂN LƯỠNG 7/29/1982  Nam  2/E 5/25/2022 10:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1131 77086 NGUYỄN VIỆT ANH 3/29/1996  Nam  AB 5/25/2022 10:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1132 77088 LÊ TUẤN ANH 5/12/1996  Nam 5/25/2022 10:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1133 77089 TRẦN ĐĂNG THÚY 5/15/1991  Nam  PUMP 5/25/2022 10:23  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1134 77090 NGUYỄN VĂN DŨNG 3/20/1988  Nam  OS.D 5/25/2022 10:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1135 77093 TRẦN THANH KHÁ 6/28/1993  Nam  AB 5/25/2022 10:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  SUMASER
1136 77094 MAI QUANG KHOẢN 9/19/1973  Nam  AB 5/25/2022 10:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1137 77097 NGUYỄN VĂN HUYỀN 1/15/1990  Nam  2/E 5/25/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1138 77100 NGUYỄN VĂN SÁNG 7/19/1972  Nam  COOK 5/25/2022 10:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1139 77101 ĐẬU XUÂN THÁI 4/20/2001  Nam  AB.D 5/25/2022 10:42  Khám sức khoẻ TV Panama  PHẠM HẢI
1140 77102 LÊ CÔNG CƯỜNG 10/10/1975  Nam  COOK 5/25/2022 10:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PCT
1141 77104 PHẠM VĂN DINH 5/5/1991  Nam  OS 5/25/2022 10:50  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1142 77105 VŨ ĐỨC VĂN 12/24/1989  Nam  3/O 5/25/2022 10:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1143 77106 PHẠM VĂN DŨNG 8/5/1983  Nam  C/E 5/25/2022 10:57  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1144 77107 ĐINH VĂN ĐÔNG 10/10/1985  Nam  OILER 5/25/2022 11:00  Khám sức khoẻ TV Panama  AN HẢI
1145 77108 BÙI THẾ VĨNH 9/17/1985  Nam  3/O 5/25/2022 11:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1146 77110 PHẠM VĂN NHẬM 6/19/1991  Nam  OILER 5/25/2022 11:33  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  T & T
1147 77150 BÙI BẮC THIỆN 9/8/1983  Nam  OS 5/25/2022 14:01  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
1148 77157 ĐỖ VĂN BÌNH 9/12/1985  Nam  OS.D 5/25/2022 14:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI DOLPHIN
1149 77165 NGUYỄN VĂN HUYNH 8/10/1971  Nam  OILER 5/25/2022 14:08  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
1150 77170 NGUYỄN VĂN HAI 6/5/1990  Nam 5/25/2022 14:20  Chứng chỉ Panama
1151 77178 PHẠM NHƯ QUỲNH 7/9/1979  Nam  2/E 5/25/2022 14:28  Chứng chỉ Panama  LIÊN MINH
1152 77180 NGUYỄN VĂN CHÍNH 7/26/1996  Nam  COOK 5/25/2022 14:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1153 77183 PHẠM ANH TUẤN 10/12/1984  Nam  SAILOR 5/25/2022 14:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1154 77194 VƯƠNG TRƯỜNG LƯU 1/28/1977  Nam  FITTER 5/25/2022 14:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1155 77197 NGUYỄN VĂN DŨNG 7/5/1983  Nam 5/25/2022 14:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1156 77200 ĐẶNG HƯƠNG BÌNH 9/1/1981  Nam  ELECTRIC 5/25/2022 15:00  Gói Alcol – Ma túy(320N)  NST
1157 77205 NGUYỄN HỮU LÝ 3/12/1999  Nam  4/E 5/25/2022 15:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1158 77209 VŨ HOÀI SƠN 2/2/1988  Nam  AB 5/25/2022 15:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1159 77213 NHỮ SỸ THẮNG 1/25/1991  Nam  OS.E 5/25/2022 15:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1160 77219 NGÔ NHƯ TẠI 2/3/1988  Nam 5/25/2022 15:14  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1161 77222 TRẦN PHÚ HÒA 8/31/1993  Nam  AB 5/25/2022 15:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1162 77224 NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG 10/26/1990  Nam  AB.E 5/25/2022 15:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1163 77229 VÕ HỒNG KHÁNH 12/20/1982  Nam 5/25/2022 15:35  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1164 77232 VŨ QUANG HOÀNG 10/3/2000  Nam  OILER 5/25/2022 15:45  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1165 77309 NGUYỄN CẢNH LỘC 2/17/1996  Nam  OILER 5/26/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1166 77315 HOÀNG VĂN TÂM 10/3/1976  Nam  OS 5/26/2022 7:51  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1167 77320 HOÀNG ANH ĐỨC 12/18/1984  Nam  OS 5/26/2022 7:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  BIỂN VIỆT
1168 77331 BÙI VĂN THÀNH 5/13/1996  Nam  AB 5/26/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1169 77337 PHẠM XUÂN HỌC 7/31/1984  Nam  1/E 5/26/2022 7:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI THĂNG LONG
1170 77345 NGUYỄN VĂN QUẢNG 4/16/1986  Nam  BOSUN 5/26/2022 8:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1171 77358 PHẠM QUANG SƠN 6/24/1971  Nam  COOK 5/26/2022 8:07  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1172 77361 ĐỖ QUANG TÚ 7/25/1998  Nam  WPR 5/26/2022 8:09  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1173 77364 TRẦN CÔNG ĐỊNH 11/23/1989  Nam  3/E 5/26/2022 8:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1174 77368 MẠC VĂN CÔNG 6/15/1993  Nam  AB 5/26/2022 8:14  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  LIÊN MINH
1175 77371 PHẠM VĂN THIÊM 10/28/1991  Nam  AB 5/26/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1176 77376 VŨ HỮU HIỆU 10/29/1991  Nam  3/O 5/26/2022 8:18  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO
1177 77381 TRẦN QUỐC BÌNH 3/27/2001  Nam  DECK – CADET 5/26/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1178 77385 TRẦN GIANG NAM 6/12/1981  Nam  2/E 5/26/2022 8:25  Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Dầu Khí Hải Âu
1179 77390 NGUYỄN VĂN THĂNG 2/15/1984  Nam  FITTER 5/26/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1180 77397 NGUYỄN CÔNG DŨNG 9/7/1985  Nam  2/O 5/26/2022 8:32  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1181 77402 NGUYỄN VĂN PHÓNG 3/13/1992  Nam  OILER 5/26/2022 8:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1182 77403 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 10/20/1967  Nam  OILER 5/26/2022 8:37  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1183 77406 ĐỖ VĂN KHOA 2/8/1987  Nam  2/O 5/26/2022 8:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1184 77409 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 11/29/1980  Nam  C/E 5/26/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  MARITIME POWER
1185 77414 PHẠM SƠN TÙNG 1/7/1997  Nam  ELECTRIC 5/26/2022 8:43  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1186 77424 NGUYỄN BÁ THỰC 4/20/1976  Nam  2/E 5/26/2022 8:47  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1187 77430 MAI VĂN THƯỜNG 10/20/1988  Nam  C/O 5/26/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1188 77436 NGUYỄN VĂN HOÀNG 3/13/1993  Nam  3/O 5/26/2022 8:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1189 77439 PHAN HỮU CHIẾN 1/18/1985  Nam  C/O 5/26/2022 8:56  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1190 77442 PHAN QUÝ ĐÔN 3/18/1979  Nam  C/E 5/26/2022 8:58  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1191 77446 ĐẶNG ĐÌNH HUY 12/4/1986  Nam  3/E 5/26/2022 9:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1192 77448 NGUYỄN NGỌC VINH 11/10/1992  Nam  SAILOR 5/26/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1193 77450 HOÀNG VĂN TIẾN 12/25/1992  Nam  C/O 5/26/2022 9:07  Chứng chỉ Panama  TỰ DO
1194 77452 PHẠM VIẾT KHÁNH 7/30/1985  Nam  OILER 5/26/2022 9:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1195 77454 NGUYỄN VĂN SƠN 5/29/1994  Nam  AB.D 5/26/2022 9:11  Khám sức khỏe TV song ngữ  GEMADEPT
1196 77456 HOÀNG VĂN XUÂN 5/10/1989  Nam  AB.D 5/26/2022 9:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC Á CHÂU
1197 77459 VŨ VĂN KIÊN 8/22/1977  Nam  C/O 5/26/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1198 77464 NGUYỄN VĂN HOÀNG 1/17/1977  Nam  FITTER 5/26/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1199 77465 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG 4/18/1979  Nam  BOSUN 5/26/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  HP Marine
1200 77474 VŨ MẠNH TÙNG 8/16/1993  Nam  OS 5/26/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1201 77476 LÊ ĐỨC HẢI 2/25/1984  Nam  2/E 5/26/2022 9:31  Khám sức khỏe TV song ngữ + Ilo  HP Marine
1202 77477 TRẦN NGỌC QUYỀN 8/24/1983  Nam  OILER 5/26/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1203 77478 VŨ THỊ TOAN 1/1/1984  Nữ 5/26/2022 9:37  KSK lấy bằng lái xe nữ
1204 77486 NGUYỄN QUỐC HÙNG 9/20/1984  Nam  C/E 5/26/2022 9:49  Gói Alcol – Ma túy(320N)  NSAT
1205 77489 PHẠM MINH THẮNG 9/29/1991  Nam  3/E 5/26/2022 9:53  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1206 77494 NGÔ HỮU QUÂN 12/30/1983  Nam  SAILOR 5/26/2022 10:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1207 77495 ĐOÀN THỊ THU NGÂN 6/17/2001  Nữ 5/26/2022 10:03  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1208 77497 NGUYỄN HOÀNG ANH 3/2/1995  Nam  AB 5/26/2022 10:13  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1209 77500 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 1/1/1992  Nữ 5/26/2022 10:18  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1210 77501 TRẦN VĂN THIỀNG 10/8/1988  Nam  AB.E 5/26/2022 10:21  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  HOÀNG HƯNG
1211 77502 NGUYỄN VĂN SINH 3/12/1988  Nam  3/O 5/26/2022 10:37  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1212 77505 CHEN, YU-TSANG 7/12/1981  Nam 5/26/2022 10:52  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1213 77507 CHEN, TZU-CHENG 6/5/1985  Nam 5/26/2022 10:54  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1214 77508 WANG, SEN 12/11/1982  Nam 5/26/2022 10:55  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1215 77509 ZHANG, WEI 6/6/1988  Nam 5/26/2022 10:56  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1216 77510 ZHANG, FULAI 4/12/1953  Nam 5/26/2022 10:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1217 77511 LIU, DEYONG 2/11/1969  Nam 5/26/2022 10:59  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (800N)  Công Ty Hồng Nguyên
1218 77513 NGUYEN THANH CHUNG 1/1/1990  Nam 5/26/2022 11:05  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1219 77514 TRAN NGOC CUONG 1/1/1981  Nam 5/26/2022 11:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1220 77515 PHAN VAN PHUNG 1/1/1983  Nam 5/26/2022 11:06  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1221 77516 NGUYEN BA KIEN 1/1/1992  Nam 5/26/2022 11:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1222 77517 DANG CANH MINH 1/1/1971  Nam 5/26/2022 11:07  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1223 77518 NGUYEN XUAN TRUONG 1/1/1990  Nam 5/26/2022 11:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1224 77519 PHAN VAN THANH 1/1/1974  Nam 5/26/2022 11:08  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1225 77520 PHAN VAN SON 1/1/1991  Nam 5/26/2022 11:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1226 77521 NGUYEN TRONG GIAU 1/1/1985  Nam 5/26/2022 11:09  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1227 77522 NGUYEN BA THANG 1/1/1993  Nam 5/26/2022 11:10  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1228 77523 PHAM DINH CHIEN 1/1/1972  Nam 5/26/2022 11:11  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1229 77524 NGUYEN TRUONG KHUE 1/1/1993  Nam 5/26/2022 11:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1230 77525 MAC THE LONG 1/1/1997  Nam 5/26/2022 11:12  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1231 77526 HOANG LE HUY 1/1/1987  Nam 5/26/2022 11:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1232 77527 NGO QUANG QUAN 1/1/1977  Nam 5/26/2022 11:13  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1233 77528 HUYNH NGOC LONG 1/1/1982  Nam 5/26/2022 11:14  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1234 77529 VU MINH DAO 1/1/1998  Nam 5/26/2022 11:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1235 77530 NGUYEN DUY THAO 1/1/1989  Nam 5/26/2022 11:15  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1236 77531 NGUYEN VAN SY 1/1/1996  Nam 5/26/2022 11:16  Gói Alcol – Ma túy(320N)  STS SHIPPING
1237 77532 NGUYỄN MINH TÚ 11/11/1974  Nam  COOK 5/26/2022 11:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1238 77534 TRẦN ANH QUANG 10/1/1982  Nam  BOSUN 5/26/2022 11:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1239 77562 TRẦN VĂN SƠN 6/5/1990  Nam  OILER 5/26/2022 14:02  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1240 77563 TRẦN VĂN QUẢN 7/2/1987  Nam  C/E 5/26/2022 14:09  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1241 77565 CAO VĂN HƯỞNG 8/3/1998  Nam  AB 5/26/2022 14:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1242 77584 LIN JIXIANG 3/13/1993  Nam 5/26/2022 14:58  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1243 77590 PHẠM NGỌC SƠN 6/10/1984  Nam  3/O 5/26/2022 15:12  Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1244 77677 NGUYỄN HỮU CƯƠNG 2/24/1987  Nam  CAPT 5/27/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  TMM
1245 77679 NGUYỄN VĂN NINH 1/24/1987  Nam  M/M 5/27/2022 7:38  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1246 77690 HỒ BÁ LINH 1/10/1991  Nam  OILER 5/27/2022 7:42  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1247 77697 HỒ DUY DƯƠNG 6/23/1987  Nam  OILER 5/27/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
1248 77702 HÀ TIẾN SỶ 9/7/1983  Nam  OILER 5/27/2022 7:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1249 77713 BÙI VĂN HIẾU 3/1/1995  Nam  AB 5/27/2022 7:52  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1250 77727 NGUYỄN VĂN DŨNG 1/22/1985  Nam  OS.D 5/27/2022 7:54  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIMC – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP
1251 77731 ĐOÀN VĂN HIỆP 1/25/1980  Nam  OS 5/27/2022 7:58  Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1252 77735 TRẦN QUANG ĐẠT 1/4/1991  Nam  OS 5/27/2022 8:00  Khám sức khỏe TV song ngữ
1253 77740 LÂM CÔNG HẠNH 6/15/1970  Nam  CAPT 5/27/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1254 77743 ĐẶNG MINH QUANG 12/27/1973  Nam  FITTER 5/27/2022 8:04  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1255 77748 ĐINH VĂN TUẤN 9/23/1989  Nam  OS.D 5/27/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1256 77776 VŨ VĂN THÙY 3/4/1985  Nam  CAPT 5/27/2022 8:18  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1257 77784 NGUYỄN THÁI HỌC 8/3/1981  Nam  BOSUN 5/27/2022 8:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO
1258 77790 TRẦN THANH TÙNG 9/4/1981  Nam  C/E 5/27/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1259 77797 VŨ VĂN ĐÔNG 9/5/1985  Nam 5/27/2022 8:23  KSK lấy bằng lái xe nam
1260 77802 BÙI VĂN TRƯỞNG 1/14/1984  Nam  C/O 5/27/2022 8:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1261 77805 BÙI THANH HÙNG 10/18/1995  Nam  COOK 5/27/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1262 77808 NGÔ ĐỨC THIỆU 8/12/1996  Nam  AB.D 5/27/2022 8:31  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1263 77814 VŨ ĐỨC DU 11/5/1985  Nam  C/E 5/27/2022 8:32  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1264 77823 NGUYỄN ĐẮC TRỌNG 10/4/1981  Nam  DECK OFFICER 5/27/2022 8:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1265 77829 NGUYỄN THANH TUẤN 3/2/1982  Nam  CAPT 5/27/2022 8:39  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1266 77833 NGUYỄN VĂN THẮNG 1/1/1984  Nam  SAILOR 5/27/2022 8:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1267 77836 NGUYỄN VĂN BÌNH 3/13/1990  Nam  OILER 5/27/2022 8:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1268 77839 VÕ ANH TUẤN 1/13/1977  Nam  2/E 5/27/2022 8:46  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1269 77842 YAN,SHUANGYAN 6/3/1972  Nữ 5/27/2022 8:47  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1270 77845 NGUYỄN TRỌNG VĨNH 12/6/1991  Nam  SAILOR 5/27/2022 8:49  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1271 77849 PHẠM MINH TUÂN 7/3/1978  Nam 5/27/2022 8:52  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1272 77852 PHẠM XUÂN MẠNH 1/21/1999  Nam  OS.E 5/27/2022 8:53  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHẠM HẢI
1273 77854 LÊ ĐÌNH NAM 2/8/1983  Nam  COOK 5/27/2022 8:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1274 77855 ĐẶNG PHÚ MẠNH 6/28/1988  Nam  4/E 5/27/2022 8:57  Panama VM  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – TRUNG TÂM THUYỀN VIÊN VICMAC
1275 77858 NGUYỄN DUY ANH 8/2/1991  Nam  M/M 5/27/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1276 77868 HỒ VĂN TRƯỞNG 5/9/1980  Nam  1/E 5/27/2022 9:07  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1277 77872 ĐÀO VĂN TOẢN 12/22/1978  Nam  FITTER 5/27/2022 9:11  Vitranchart (800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1278 77874 NGUYỄN VĂN NGHĨA 5/20/1972  Nam  SAILOR 5/27/2022 9:13  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1279 77879 HU RONG FEI 4/1/1984  Nam 5/27/2022 9:15  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1280 77884 NGUYỄN VĂN BÌNH 9/22/1994  Nam  3/O 5/27/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1281 77880 HE CHUANG 11/6/1990  Nam 5/27/2022 9:18  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1282 77881 CHANG YU TAN 4/2/1984  Nam 5/27/2022 9:19  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1283 77882 REN JIANG YAN 9/5/1996  Nữ 5/27/2022 9:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1284 77883 QIAO GUI LING 2/18/1990  Nữ 5/27/2022 9:20  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1285 77887 LI YONG 8/15/1989  Nam 5/27/2022 9:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1286 77888 DU QING HU 1/25/1989  Nam 5/27/2022 9:22  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1287 77891 LƯU ANH TẤN MINH 12/27/2002  Nam  OS.D 5/27/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1288 77889 PI HUI JUN 6/3/1988  Nam 5/27/2022 9:23  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1289 77894 XIANG SHI BIAO 1/23/1987  Nam 5/27/2022 9:24  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1290 77895 GU XIAO CUI 3/23/1988  Nữ 5/27/2022 9:25  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1291 77898 NGUYỄN HOÀNG DUY 12/26/1994  Nam  3/O 5/27/2022 9:29  KSK thường quy (650N)  PHẠM HẢI
1292 77901 PHẠM VĂN THÌN 3/15/1988  Nam  2/E 5/27/2022 9:36  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1293 77909 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 8/27/1983  Nam 5/27/2022 9:45  KSK lấy bằng lái xe nam
1294 77907 MA SONG 9/23/1996  Nam 5/27/2022 9:46  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1295 77910 PHẠM VĂN HẢI 5/2/1987  Nam  3/E 5/27/2022 9:48  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1296 77913 VŨ ĐÌNH TÀI ANH 12/31/2003  Nam  OILER 5/27/2022 9:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
1297 77916 ĐÀO TRỌNG ĐẠI 2/29/1988  Nam  OILER 5/27/2022 9:55  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1298 77923 NGUYỄN BÁ PHÚC 4/17/1990  Nam  2/O 5/27/2022 10:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1299 77925 PHẠM VĂN TƯ 5/26/1987  Nam  C/O 5/27/2022 10:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1300 77927 BÙI TRUNG ĐẠT 5/24/2001  Nam  FITTER 5/27/2022 10:30  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1301 77930 PHẠM VĂN THẮNG 12/17/1997  Nam  WPR 5/27/2022 10:39  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1302 77969 ĐỖ NGỌC KHANH 12/24/1987  Nam  FITTER 5/27/2022 13:54  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1303 77973 TRẦN VĂN THIÊN 9/14/1982  Nam  AB 5/27/2022 14:01  Chứng chỉ Panama  SUNRISE MANPOWER
1304 77981 LÊ XUÂN TẢI 1/20/1986  Nam  ELECTRIC 5/27/2022 14:12  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ, Gói Alcol – Ma túy(320N)  SUNRISE MANPOWER
1305 77984 PHẠM QUANG NHẬT 3/2/1992  Nam  C/O 5/27/2022 14:15  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1306 78001 BÙI ĐỨC THẮNG 4/7/1983  Nam  3/E 5/27/2022 14:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1307 78004 PHẠM HOÀNG THÁI 6/4/1987  Nam  4/E 5/27/2022 14:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1308 78007 ĐỖ QUANG MINH 5/24/1985  Nam  3/E 5/27/2022 14:36  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1309 78013 NGUYỄN HỒNG SƠN 4/14/2000  Nam 5/27/2022 14:40  KSK lấy bằng lái xe nam
1310 78015 CÀ VĂN TƯỞNG 3/12/2001  Nam 5/27/2022 14:44  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1311 78018 LƯỜNG THỊ LẢ 5/20/1995  Nữ 5/27/2022 14:47  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1312 78022 NGUYỄN DUY CƯƠNG 1/12/1992  Nam 5/27/2022 14:53  KSK cho người VN lao động tại nước ngoài (1000N)
1313 78040 PHẠM TRUNG ĐỨC 8/25/1993  Nam  AB.D 5/27/2022 15:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1314 78041 ĐÀO ĐỨC HIỂN 2/16/1985  Nam  2/E 5/27/2022 15:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1315 78045 VŨ ĐỨC SƠN 7/7/1986  Nam  C/O 5/27/2022 15:39  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC MARINE
1316 78049 TRẦN KHÁNH LINH 9/19/1996  Nữ 5/27/2022 15:57  KSK lấy bằng lái xe nữ
1317 78053 DƯƠNG THỊ QUỲNH ANH 8/6/1988  Nữ 5/27/2022 15:59  KSK lấy bằng lái xe nữ
1318 78055 LÊ ĐỨC HÙNG 10/7/1986  Nam  C/E 5/27/2022 16:27  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1319 78075 TRẦN VĂN ĐỖ 1/1/1991  Nam  3/O 5/28/2022 7:34  Khám sức khỏe TV song ngữ  SMR MARINE
1320 78079 BÙI QUANG LƯƠNG 7/28/1979  Nam  COOK 5/28/2022 7:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
1321 78081 PHẠM HỮU THOÁT 8/1/1984  Nam 5/28/2022 7:59  KSK Damen – Khác 331.000  CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN – SÔNG CẤM
1322 78087 LÊ HỮU QUANG 1/9/1976  Nam  SAILOR 5/28/2022 8:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1323 78089 DƯƠNG DUY HOÀNH 5/27/1996  Nam  OS.D 5/28/2022 8:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1324 78093 NGÔ VĂN PHÁI 11/1/1973  Nam 5/28/2022 9:17  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1325 78094 MAI VĂN TUẤN 3/1/1998  Nam 5/28/2022 9:19  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1326 78095 NGUYỄN VĂN LƯU 10/20/1983  Nam  SAILOR 5/28/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1327 78105 TRẦN MẠNH CƯỜNG 6/1/2003  Nam 5/28/2022 10:26  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1328 78250 ĐỖ MINH CÔNG 8/18/2001  Nam 5/30/2022 7:45  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1329 78262 KIỀU VĂN SƠN 3/8/1980  Nam  AB.D 5/30/2022 7:55  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
1330 78270 NGUYỄN THẾ ANH 5/26/1987  Nam  AB 5/30/2022 7:58  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1331 78273 NGUYỄN TƯỜNG NAM 2/1/1987  Nam  OS 5/30/2022 8:02  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1332 78282 PHAN VĂN TÂM 7/16/1997  Nam  SAILOR 5/30/2022 8:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1333 78287 ĐOÀN MINH HIỆU 9/3/1982  Nam  OILER 5/30/2022 8:09  Khám sức khỏe TV song ngữ
1334 78288 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 11/5/1970  Nam  3/E 5/30/2022 8:12  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1335 78299 PHẠM VĂN HÀ 2/13/1983  Nam  2/E 5/30/2022 8:18  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
1336 78303 NGUYỄN DUY ĐANG 7/8/1990  Nam  2/E 5/30/2022 8:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1337 78308 HOÀNG VĂN HUỲNH 4/21/1991  Nam  STEWARD 5/30/2022 8:22  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  ÂU LẠC
1338 78312 KHƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 9/21/1981  Nam  BOSUN 5/30/2022 8:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1339 78317 NGUYỄN MINH TUẤN 1/25/1990  Nam  2/E 5/30/2022 8:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
1340 78322 ĐẶNG HỮU SƠN 4/2/1993  Nam  ELECTRIC 5/30/2022 8:30  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1341 78325 LƯƠNG PHƯƠNG NAM 7/16/1985  Nam  3/O 5/30/2022 8:34  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PHC MARITIME
1342 78332 PHẠM VĂN THÁI 8/6/1985  Nam  OS 5/30/2022 8:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1343 78336 SACYABON RANDY PAGANAO 1/22/1993  Nam 5/30/2022 8:39  KSK cho người nước ngoài ( Apollo)(700N)
1344 78340 BÙI QUANG HỌC 10/16/1989  Nam  AB 5/30/2022 8:44  Vitranchart (HbeAg)(800N)  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1345 78343 HOÀNG NGỌC TIẾN 10/1/2000  Nam  WPR 5/30/2022 8:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  NST
1346 78347 PHÓ ĐỨC CƯỜNG 11/15/1979  Nam  CAPT 5/30/2022 8:51  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  HẢI PHƯƠNG
1347 78348 PHẠM MINH THUẬN 2/17/1979  Nam  OILER 5/30/2022 8:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1348 78350 PHẠM VĂN THẮNG 12/17/1997  Nam  WPR 5/30/2022 8:57  Chứng chỉ Panama  SUNRISE MANPOWER
1349 78353 TRẦN THANH TÙNG 2/9/1992  Nam  C/O 5/30/2022 8:59  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ATACO
1350 78357 PHẠM KHẮC QUÝ 1/24/1994  Nam  SAILOR 5/30/2022 9:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1351 78360 NGUYỄN VĂN THẮNG 4/12/1985  Nam  2/O 5/30/2022 9:10  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1352 78362 PHẠM ĐÌNH SƠN 2/15/1993  Nam  2/O 5/30/2022 9:13  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1353 78364 TRẦN NGỌC THUẬN 2/5/1995  Nam  OS 5/30/2022 9:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
1354 78365 VŨ CÔNG THUẬN 8/27/1981  Nam  2/E 5/30/2022 9:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  RED STAR ENERGY (RSE)
1355 78368 VŨ ĐỨC MẠNH 9/12/2003  Nam  OILER 5/30/2022 9:27  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1356 78370 VŨ HẢI BIÊN 9/29/1998  Nam  OILER 5/30/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1357 78372 LÊ CHÍ NGHĨA 12/10/1998  Nam  OILER 5/30/2022 9:33  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1358 78373 LƯU THANH TIẾN 12/12/2000  Nam  OILER 5/30/2022 9:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1359 78376 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 10/14/1996  Nam  STEWARD 5/30/2022 9:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1360 78378 HOÀNG VĂN LONG 8/25/1968  Nam  AB 5/30/2022 9:44  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1361 78384 NGUYỄN XUÂN QUANG 3/14/1982  Nam  SAILOR 5/30/2022 9:53  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1362 78387 ĐÀM VĂN THUYẾT 9/16/2000  Nam  SAILOR 5/30/2022 9:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1363 78388 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 10/13/2003  Nam  SAILOR 5/30/2022 9:57  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1364 78390 NGUYỄN XUÂN BÌNH 9/24/2002  Nam  AB.D 5/30/2022 10:03  Chứng chỉ Panama  HẢI PHƯƠNG
1365 78391 HỒ VIẾT PHÚ 11/7/1997  Nam  SAILOR 5/30/2022 10:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1366 78392 NGUYỄN VĂN HÙNG 9/9/1969  Nam 5/30/2022 10:08  KSK đi học, đi làm (250N) Nam
1367 78395 LƯƠNG XUÂN HÀI 10/3/1988  Nam  AB.D 5/30/2022 10:14  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1368 78397 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 12/20/1993  Nam  2/O 5/30/2022 10:18  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG PHÁT LỘC
1369 78399 TRỊNH NGỌC TRUNG 12/2/1997  Nam  AB.D 5/30/2022 10:23  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISEA MARINE
1370 78400 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/14/2002  Nam  OS 5/30/2022 10:26  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1371 78401 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 5/4/1975  Nam  2/E 5/30/2022 10:29  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  UT-STC
1372 78403 PHẠM TRUNG ĐỨC 8/25/1993  Nam  AB.D 5/30/2022 10:33  Gói Alcol – Ma túy(320N)  SMR MARINE
1373 78404 ĐINH BÁ HUY 7/20/1992  Nam  3/E 5/30/2022 10:35  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1374 78405 NGUYỄN VĂN QUÂN 12/24/1979  Nam  COOK 5/30/2022 10:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  BIỂN ĐÔNG
1375 78406 BÙI VĂN TRỌNG 5/27/1986  Nam  C/O 5/30/2022 10:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1376 78407 VŨ ĐỨC DUY 12/28/1988  Nam  OILER 5/30/2022 10:42  Khám sức khỏe TV song ngữ, KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)  TÂN BÌNH
1377 78408 WANG HAI LONG 7/7/1992  Nam 5/30/2022 10:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1378 78412 NGUYỄN VĂN HÒA 11/2/1996  Nam  FITTER 5/30/2022 10:47  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1379 78413 NGUYỄN VĂN HIỆP 7/20/1988  Nam  2/E 5/30/2022 10:48  Gói Alcol – Ma túy(320N), Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
1380 78414 SUN JIAN CHENG 5/19/1993  Nam 5/30/2022 10:48  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1381 78415 NGUYỄN VĂN DŨNG 6/10/1998  Nam  SAILOR 5/30/2022 10:52  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1382 78417 TRƯƠNG QUỐC TIẾN 9/7/1997  Nam  ELECTRIC 5/30/2022 11:07  Gói khám sức khỏe thuyền viên Vinaship trả trước (440N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
1383 78418 PHẠM GIA ĐỨC 6/16/1978  Nam  SAILOR 5/30/2022 11:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1384 78420 PHẠM ĐỨC THẮNG 1/5/1987  Nam  COOK 5/30/2022 11:20  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
1385 78421 NGUYỄN GIA HẢI 3/8/1999  Nam  OS.D 5/30/2022 11:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG ĐÔ
1386 78454 HOÀNG TIẾN KHÔI 11/10/1990  Nam  3/O 5/30/2022 13:57  Khám sức khỏe TV song ngữ
1387 78457 NGÔ VĂN TÙNG 4/14/1978  Nam  OILER 5/30/2022 14:00  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1388 78459 PHẠM ĐỨC TẤN 8/15/1970  Nam  C/E 5/30/2022 14:06  Khám sức khỏe TV song ngữ  AN HẢI
1389 78463 LÊ VĂN QUYẾT VŨ 6/25/1994  Nam  4/E 5/30/2022 14:09  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  PACIFIC
1390 78470 MẠC VĂN BÌNH 10/16/1990  Nam  3/O 5/30/2022 14:22  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TMAS (THANH HÀ)
1391 78493 VŨ VĂN CƯỜNG 12/2/1986  Nam  3/O 5/30/2022 15:05  Khám sức khỏe TV song ngữ  hàng hải đông đô
1392 78514 TRẦN VIỆT BẮC 2/21/1990  Nam  3/E 5/30/2022 16:25  Chứng chỉ Panama  NST
1393 78573 ĐINH NGỌC THÀNH 5/20/1975  Nam  BOSUN 5/31/2022 7:41  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1394 78580 VŨ VĂN LONG 8/6/1988  Nam  AB 5/31/2022 7:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  ĐÔNG LONG
1395 78593 ĐẶNG PHẠM KIÊN QUYẾT 12/31/1999  Nam  DECK BOY 5/31/2022 7:51  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1396 78597 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 5/16/1988  Nam  3/E 5/31/2022 7:54  Khám sức khỏe TV song ngữ  TRƯỜNG MINH
1397 78602 NGUYỄN VĂN VĨNH 11/26/1987  Nam  OILER 5/31/2022 7:55  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1398 78616 VÕ VĂN THẮNG 7/12/1990  Nam  AB.D 5/31/2022 8:08  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  ÂU LẠC
1399 78620 PHẠM HỮU HẢI 2/2/1967  Nam  2/O 5/31/2022 8:11  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1400 78626 VŨ VĂN NHẤT 2/17/1966  Nam  CAPT 5/31/2022 8:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TÂN BÌNH
1401 78630 HOÀNG VĂN AN 8/16/1981  Nam  4/E 5/31/2022 8:17  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1402 78632 NGUYỄN VĂN KHANH 4/28/1979  Nam  M/M 5/31/2022 8:19  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1403 78634 TAN ZHIMIN 8/17/1971  Nam 5/31/2022 8:21  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1404 78636 ĐỖ ĐÌNH PHÚ 3/16/1992  Nam  3/E 5/31/2022 8:23  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1405 78638 CAO VĂN HƯỞNG 8/3/1998  Nam  AB 5/31/2022 8:25  Gói Alcol – Ma túy(320N)  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM – TRUNG TÂM CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
1406 78647 PHẠM VĂN THỂ 11/11/1992  Nam  COOK 5/31/2022 8:29  Khám sức khỏe TV song ngữ  PHƯƠNG ĐÔNG
1407 78648 TẠ XUÂN THÁI 10/19/1991  Nam  2/E 5/31/2022 8:33  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1408 78653 VŨ ĐỨC NĂNG 8/24/1984  Nam  C/E 5/31/2022 8:37  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN SAO PHƯƠNG ĐÔNG
1409 78657 VŨ BIÊN THÙY 11/17/1989  Nam  C/O 5/31/2022 8:41  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1410 78663 NGUYỄN TRUNG SAN 12/12/1986  Nam  2/O 5/31/2022 8:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1411 78664 NGUYỄN VĂN MINH 2/15/1992  Nam  AB 5/31/2022 8:53  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1412 78669 LÊ ĐÌNH DŨNG 11/10/1982  Nam  C/O 5/31/2022 9:00  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN THĂNG LONG
1413 78673 PHAN VIỆT ANH 7/27/1995  Nam  2/O 5/31/2022 9:07  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1414 78675 TRẦN VĂN ĐÔNG 9/22/1994  Nam  OS 5/31/2022 9:11  Gói khám sức khoẻ TV Vinic (910N)  VINIC
1415 78682 GIANG CÔNG DŨNG 6/22/1996  Nam  OILER 5/31/2022 9:14  Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1416 78684 LÊ VĂN DŨNG 12/19/1974  Nam  OILER 5/31/2022 9:16  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1417 78687 TẠ VĂN NINH 10/6/1975  Nam  C/E 5/31/2022 9:17  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN SCC
1418 78688 LÊ ĐÌNH NGUYÊN 5/6/1983  Nam  SAILOR 5/31/2022 9:19  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1419 78691 NGUYỄN NGỌC TÂN 7/25/1990  Nam  OILER 5/31/2022 9:21  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1420 78693 PHẠM GIA HUẤN 6/24/1994  Nam  SAILOR 5/31/2022 9:22  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1421 78697 NGUYỄN VĂN QUYỀN 9/9/1982  Nam  SAILOR 5/31/2022 9:23  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1422 78699 NGUYỄN VĂN DUYỆT 8/15/1985  Nam  OILER 5/31/2022 9:25  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1423 78700 PHÙNG VĂN MẮN 4/23/1990  Nam  SAILOR 5/31/2022 9:26  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1424 78702 TRƯƠNG VĂN TOÀN 11/7/1980  Nam  OILER 5/31/2022 9:28  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1425 78706 LƯU XUÂN THI 3/10/1983  Nam  SAILOR 5/31/2022 9:30  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1426 78708 HOÀNG VINH THỊNH 4/15/1992  Nam  OILER 5/31/2022 9:32  Khám sức khỏe TV song ngữ  Trường cao đẳng Duyên Hải
1427 78710 WANG, YUNHAI 3/12/1976  Nam 5/31/2022 9:33  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1428 78712 NGUYỄN THÀNH LUÂN 1/7/1995  Nam  OILER 5/31/2022 9:38  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1429 78715 NGUYỄN VĂN ĐỨC 11/13/1987  Nam  C/O 5/31/2022 9:40  Khám sức khỏe TV song ngữ  VTB- ISM
1430 78716 HU TINGZHU 12/13/1971  Nam 5/31/2022 9:44  KSK cho người nước ngoài lao động tại VN (1000N)
1431 78718 CHU VĂN MINH 11/28/1989  Nam  2/O 5/31/2022 9:45  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  SUNRISE MANPOWER
1432 78720 LƯƠNG QUÝ LAI 8/13/1994  Nam  AB 5/31/2022 9:50  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1433 78724 PHẠM HỒNG SƠN 11/25/1984  Nam  AB 5/31/2022 9:53  Chứng chỉ Panama, Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
1434 78727 PHAM XUÂN SƠN 11/18/1990  Nam  OILER 5/31/2022 10:06  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ, Chứng chỉ Panama  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG Á
1435 78731 DƯƠNG NỮ THÙY DƯƠNG 7/31/1981  Nam 5/31/2022 10:13  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1436 78744 NGUYỄN VIẾT TOẢN 11/2/1987  Nam  AB 5/31/2022 10:35  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1437 78749 VŨ VĂN HƯNG 1/26/1983  Nam  2/E 5/31/2022 10:46  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  TỰ DO
1438 78751 TRẦN TIẾN CÔNG 8/28/1996  Nam  COOK 5/31/2022 10:59  Khám sức khoẻ TV Panama  TỰ DO
1439 78752 LÊ QUANG HUY 1/23/1986  Nam  2/O 5/31/2022 11:05  KSK thuyền viên không XN  VINIC
1440 78774 BÙI THỊ NHẬT LỆ 1/1/1993  Nữ 5/31/2022 13:43  KSK đi học, đi làm (250N) Nữ
1441 78786 LÊ MINH TIẾN 2/14/1992  Nam  OS 5/31/2022 14:03  Chứng chỉ Panama, Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1442 78790 NGUYỄN VIẾT ĐOÀN 10/8/1979  Nam  CAPT 5/31/2022 14:05  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  GASSHIPING
1443 78792 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 12/14/2000  Nam  COOK 5/31/2022 14:13  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1444 78798 NGUYỄN BÁ MẠNH 7/14/1997  Nam  OILER 5/31/2022 14:24  Khám sức khỏe TV song ngữ  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN
1445 78826 NGUYỄN VĂN NAM 8/16/1986  Nam  C/O 5/31/2022 14:57  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khỏe TV song ngữ  PVTRANS
1446 78829 LÊ DUY ĐẠI 6/23/1993  Nam  2/O 5/31/2022 15:01  Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTK
1447 78830 BÙI THANH LÂM 1/27/1985  Nam  2/O 5/31/2022 15:03  Gói Alcol – Ma túy(320N), Khám sức khoẻ TV Panama  CÔNG TY KHÍ VÀ HÓA CHẤT
1448 78836 NGUYỄN CÔNG HUY 12/1/2002  Nam  OILER 5/31/2022 15:12  Khám sức khoẻ TV Panama  TMAS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.